Nigdy nie było ani nie ma tak znanego obrazu jak obraz czarnej Madonny, który ma cięcia od miecza.
W Objawieniu Jana jest opisane ostrzegawcze proroctwo, które przedstawia dowody, że obraz kobiety z cięciami trzymającej dziecko na ręku jest bardzo niebezpieczny dla mieszkańców Ziemi.To niemożliwe aby informacja o obrazie, który ma cięcia nie tyczyła się do obrazu czarnej Madonny. To jedyny obraz na świecie, który ma cięcia na twarzy fałszywej madonny.
Obraz czarnej Madonny stał się pierwowzorem dla innych podobnych obrazów i inspiracją do rozpowszechniania go w ilościach milionowych w religii rzymsko katolickiej oraz Prawosławnej. Jest absolutnie pewne, że autor Objawienia pisał właśnie o obrazie czarnej Madonny

Jasna Góra (Sanktuarium maryjne) oraz Częstochowa (miasto) zespoliły się i dziś bardzo często używa się je wymiennie. Porównując można powiedzieć, że Jasna Góra i Częstochowa to jak Watykan i Rzym. Watykanem jest Jasna Góra, Rzymem zaś Częstochowa.
Książe Władysław Opolczyk (1325-1401) dokonał uroczystej fundacji i podarował Paulinom obraz przedstawiający rzekomo Marie Pannę z dzieckiem Jezusem na lewym ręku, który dziś nazywany jest obrazem Madonny częstochowskiej lub obrazem "czarnej Madonny".
Autor i czas powstania obrazu Madonny do dziś nie jest znany.
Obraz jak na owe starożytne czasy miął wygląd niezwykły; był wykonany dziwną i niespotykaną techniką. Dlatego też budził wielkie zainteresowanie ludzi i bardzo się im podobał.
W niedługim czasie już wówczas słynący cudami obraz zaczął cieszyć się ogromną sławą nie tylko w Polsce, ale i w krajach sąsiednich. Sam książę Władysław Opolczyk twierdził, iż za jego przyczyną odniósł zwycięstwo nad wojskami tatarskimi i litewskimi w Bełzie.
Biblia wyraźnie przestrzega nas przed obrazem, który będzie "czynił cuda", jednak będzie on zwodniczy.

Cytuje:
I czyni wielkie znaki,
tak że nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemie na oczach ludzi.
I zwodzi mieszkańców ziemi
znakami, które jej dano uczynić przed Bestią,
mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii,
która otrzymała cios mieczem,
a ożyła.
I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii,
tak, iż nawet przemówił obraz Bestii...
(Objawienie Jana, Apokalipsa rozdział 13 wersety 13,14,15)

W 1430 roku na klasztor jasnogórski napadli czescy Husyci (odłam protestanckiej religii), którzy ograbili obraz z drogocennych ozdób, a twarz madonny przecięli mieczem.
Istnieją podejrzenia, że napad miął dwojaki charakter rabunkowy i religijny oraz anty maryjny. Na co wskazuje zniszczenie obrazu.
Rekonstrukcja obrazu trwała aż cztery lata. Kilka razy zmieniano polskich malarzy, którzy nie mogli sobie poradzić z ponownym namalowaniem obrazu. Nakładana na obraz farba spływała. Wtedy to obraz ten nabrał jeszcze większego, światowego rozgłosu. Zaczęto mówić, że jest on niezwykły i ma jakieś nadprzyrodzone cechy. Postanowiono sprowadzić malarzy cesarskich, których prace przyniosły oczekiwany efekt.
Ostatnie badania odkryły, iż trudności ze zrekonstruowaniem obrazu nie były spowodowane żadnymi nadprzyrodzonymi cechami. Po prostu był on malowany farbami woskowymi z różnymi pigmentami kładzionymi na gorąco, przez co nie przyjmował farb wodnych, jakich używali malarze polscy.
Blizny na twarzy Madonny do niedawna uważane były za zretuszowane cięcia od miecza, którym grabieżcy uszkodzili obraz. Ostatnie badania dowiodły, że malarz, który rekonstruował obraz wygniótł rylcem szramy (cięcia) w zaprawie kredowej i pomalował je ciemniejszą farbą, co miało imitować rany od miecza na policzku "czarnej Madonny".
Na prawym policzku Madonny występują dwie znaczne rysy, które biegną równolegle od połowy policzka i nieznacznie rozszerzają się ku szyi; przecina je trzecia poprzeczna. W okolicy szyi i czoła znajduje się sześć rys mniej widocznych.
Prorok Jan przestrzega nas, aby nie dać się zwieść obrazem, który "czyni cuda", a do tego jego identyfikacja jest znak cięcia mieczem (Objawienie Jana 13 werset 14)
Cytuje:
I zwodzi mieszkańców ziemi
Znakami, które jej dano uczynić przed Bestia,
Mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii,
Która otrzymała cios mieczem,
a ożyła. (Objawienie Jana 13:14)

Powyższy cytat można wytłumaczyć w logicznym zrozumieniu: pewien obraz zostanie zniszczony mieczem i ponownie odżyje swoim pierwotnym wyglądem poprzez jego rekonstrukcje. Na pamiątkę na obrazie zostaną znaki cięć od miecza.

Po zakończeniu rekonstrukcji obrazu nabrał jeszcze większego rozgłosu, przez co nastąpił znaczny wzrost ilości osób odwiedzających klasztor w Częstochowie.
Przewodnik pielgrzymki na Jasną Górę z roku 1623 tak mówi o obrazie "czarnej Madonny".
"...Przyszliśmy tu, aby Cię w tym obrazie cudownym, najświętsza panno Maryjo, oglądać. Tyś kościoła chrześcijańskiego najozdobniejszym klejnotem. Tyś sławą jasną Królestwa naszego z tego miejsca świętego po wszystkim chrześcijaństwie płynąca".
Rozważając powyższą wypowiedź można autora jej zaliczyć do antychrystów, gdyż ten, kto pomniejsza rolę Jezusa w planie Zbawienia świata staje się Jego przeciwnikiem.
Jeden ze znanych pisarzy napisał w swej pracy o obrazie "czarnej Madonny".
"Wizerunek jasnogórski łączy niby symboliczna klamra tradycje bizantyjskiego Wschodu i łacińską kulturę Zachodu".

Klasztor jasnogórski przeżywał kilka najazdów szwedzkich, jednak nigdy nie został zdobyty.

Nigdy nie było ani nie ma tak znanego obrazu jak obraz czarnej Madonny, który ma cięcia od miecza. W Objawieniu Jana jest opisane ostrzegawcze proroctwo, które przedstawia dowody, że obraz kobiety z cięciami trzymającej dziecko na ręku jest bardzo niebezpieczny dla mieszkańców Ziemi. To niemożliwe aby informacja o obrazie, który ma cięcia nie tyczyła się do obrazu czarnej Madonny. To jedyny obraz na świecie, który
ma cięcia.