Werset 15 mówi o obrazie, który "robi cuda".
Czyż tak nie wyrażaja się katoliccy oszusci?
Czyż nie tak czynią katoliccy oszuści rozgłaszajac wieści o cudach jakie czynił obraz czarnej madonny?
Wiele osób twierdzi, że doznało cudów (może nawet przewidzeń) w zetknięciu z obrazem czarnej Madonny. Tak często zdarza się, iż ludzie mówią, że widzieli wizerunek Marii na niebie lub temu podobne zjawiska, które okrzyknęli cudami.

Werset 16 mówi, że ludzie przyjmą znak bestii.
Czy nie zadziwia Cię, że w dzisiejszych czasach zaliczonych do nowoczesnych polityk obrońca ludu polskiego nosi Madonnę na klapie marynarki? Może to już początek przyszłego obowiązku?
A może to ten nie ujawniony super pomysł Wałęsy na pomyślność Polski, aby jego zwolenników oznaczyć znaczkiem madonny! On myśli, że znaczek madonny to pseudo święty Graal na jego sukcesy, nie wziął pod uwagę, że z komuny uwolniło Polskę Miłosierdzie Boże, a nie on i jego fałszywa madonna.
Myślę jednak, że nie uda się Mojżeszowi-diabłu  oznakować wszystkich Polaków, aby ich skompromitować i oskarżyć jako nieudane Dzieło Boże, które trzeba zniszczyć!

Werset 17 jasno informuje, że kościół rzymsko-katolicki preferował i coraz bardziej preferuje, aby obraz czarnej Madonny był w każdym domu. Przykładem tego może być fakt, że jeśli odmówimy przyjęcia do swego domu obrazu czarnej Madonny podczas jego wędrówki po domach na rodzinę zostaną nałożone sankcje w postaci ograniczenia możliwości korzystania z usług kościoła rzymsko-katolickiego; jak ślub, pogrzeb, pierwsza komunia dla dziecka i inne. Dużo osób już tego doświadczyło.