Nie ma na świecie innych obrazów o podobnym historycznym temacie, w którym jest mowa, że zostały uszkodzone mieczem lub innym narzędziem.
Jedynie są to obrazy Madonny częstochowskiej i tysiące jemu podobnych. Jest to absolutny dowód, że autor przepowiedni Apokalipsy Jana przewidział obraz Madonny jako zwodniczy. Obraz Madonny jest pierwowzorem dla naśladowców czarnej magi i całej masy tych dewocjonali. Błogosławieni ci, którzy publicznie informują o zwiedzeniu przy użyciu obrazów (Objawienie Jana /Apokalipsa rozdział 15 wersety 2, 3, 4). Przekleństwo dla tych, którzy zwodzą ludzkość przez diabelskie kłamstwa i triki (Objawienie Jana / Apokalipsa rozdział 16 wersety 1, 2).

Czy oddawanie hołdu bałwanom przynosi Polsce przekleństwo? Oczywiście, że tak! Spójrz okiem ekonomisty! Nasi sąsiedzi Niemcy, a nawet Czesi i inne europejskie narody -  u nich ogromny procent ludzi nie wierzy w bałwany i diabelskie triki.  Ich życie jest dużym procencie na wysokim poziomie. Wysoki standard życia widoczny jest w USA, Kanadzie, Anglii, Australii i innych bogatych krajach. Oni w dziewięćdziesięciu procentach nie wierzą w religijne  bałwany. Polska i jej podobne kraje  kochają  kłamstwo i bałwany. W krajach tych 95 procent ludności  z uwielbieniem oddaje się  dobrowolnie w ich niewolę (wyznaje się to między innymi modlitwy, w których jest wyznawane oddawanie się w niewolę jakiegoś dogmatu). Efekt wojny, rewolucje, nieszczęścia, ogromna ilość osób pokrzywdzonych i bez szans na normalne życie. Czy potrzeba więcej dowodów?
Przestudiuj rzetelnie moje materiały, a wszystko zrozumiesz. Na próżno się trudzi rząd polski chcąc uzdrowić sytuację w kraju. Jeśli Pan Bóg domu nie zbuduje na próżno się ktoś trudzi. Jeśli pali się świeczkę Stwórcy, a diabłu ogarek nie można liczyć na jakąkolwiek poprawę.

W Księdze Daniela (rozdział 3 wersety 4,5,7) jest opisany przykład jak to ludzie oddają się absolutnej głupocie, fanatycznemu kultowi oddawania hołdu przedmiotom martwym.
Jest tam opisany moment, gdzie na dźwięk wielu głośnych instrumentów ludzie kłaniają się przed obrazem; zupełnie podobnie jak to się czyni w klasztorze częstochowskim.

Cytuję:
Herod zaś obwieszczał donośnie: Rozkazuje dla was, narody, ludy, języki: W chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upadnijcie na twarz i oddajcie pokłon złotemu posagowi (obrazowi), który wzniósł król Nabuchodonozor. W chwili, więc, gdy dał się słyszeć dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, wszystkie narody, ludy, języki padły na twarz, oddając pokłon, złotemu posągowi (obrazowi), który wzniósł król Nabuchodonozor. (Księga Daniela 3:4,5,7)

Kult czczenia Marii jako osoby świętej został wszczepiony do religii na siłę, niszcząc prawdziwy przekaz Ewangeliczny Pana Boga, który wykluczył jakichkolwiek pośredników oprócz Syna Bożego.
Znamiennym jest fakt, że samych Żydów za wielbienie nieistniejącej królowej Nieba ich Jahwe skazał na tułaczkę i nieustanną poniewierkę, co trwa do dzisiaj (Księga Jeremiasza rozdział 44 wersety od 18 do 23).

Cytuję:
18. Od czasu, gdy zaprzestaliśmy składał królowej nieba ofiary kadzielne i płynne, cierpimy niedostatek wszystkiego i giniemy od miecza lub głodu.
19. A kobiety powiedziały: Ilekroć składamy królowej nieba ofiary kadzielne i płynne, czyż nie za wiedzą naszych mężów przygotowujemy dla niej ciastka z jej wizerunkiem albo wylewamy płynne ofiary?
20. Jeremiasz zaś rzekł do całego ludu, do mężczyzn, do kobiet i do wszystkich ludzi, którzy dali mu tę odpowiedź
21. Czy Pan nie pamięta już i nie zachowuje w swym sercu ofiar, jakie składaliście w miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy wy, wasi przodkowie, królowie, przywódcy i prosty lud?
22. Pan nie mógł już znieść niegodziwości waszych postępków ani ohydnych czynów, jakie popełnialiście. Dlatego kraj wasz został obrócony w ruinę, w pustkowie, stał się przedmiotem klątwy, bez mieszkańców - jak to trwa do dziś.
23. Za to, że składaliście ofiary kadzielne i grzeszyliście przeciw Panu, że nie słuchaliście głosu Pana i nie postępowaliście zgodnie z Jego Prawem, Jego przykazaniami i Jego rozporządzeniami, przyszło na was takie nieszczęście, jakie trwa dzisiaj. (Księga Jeremiasza 44:18-23)

Ostrzegające proroctwo z Objawienia Jana ukazuje wszelkie dowody identyfikujące obraz Madonny z dzieckiem jako strasznie niebezpieczny w całej historii świata. Weź Biblie do ręki i sprawdź, co czeka tych nieszczęśników, którzy dadzą się oszukać i będą kłaniać się przed tym obrazem. Jest o tym napisane w Objawieniu Jana rozdział 14 wersety 9,10.

Cytuje:
A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem:, jeśli kto wielbi Bestie i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pił wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu i będzie katowany ogniem i siarka wobec świętych aniołów i wobec Baranka.

Jezus Chrystus według Biblii będąc na Ziemi zabronił oddawać hołdu komukolwiek oprócz Ojcu Stworzycielowi, który jest w Niebie. Nawet Muzułmanie już dawno zrozumieli, że tego robić nie wolno. Myślę, że oni są wyrocznią obecnych czasów robiąc problemy w wielu krajach, które wpuściły do siebie pogan.