Mojżeszowy diabelski smok zwiódł cały azjatycki i muzułmański świat. Obecnie za pośrednictwem Polski chce zwieść Europę. Proces ten może trwać nawet tysiące lat!
Smok używa fałszywe religie oraz fałszywe dogmaty religijne, by w razie pomyślnego zwiedzenia narodu mieć argument do karania wojnami i nieszczęściami.
Przeciwstawcie się temu!!!
Bałwochwalstwo to brak mądrości w narodach, które same sobie dyskryminują swoją przyszłość!
Obecnie proces zwodzenia trwa w Europie!!!
Kto będzie następny???
Kim jest czarny smok? Kim jest czarna Madonna?
Czy obecnie wschodnioeuropejskie bałwany religijne są powtórnym zwodniczym trikiem fałszywych kościołów i religii? Wszystkiego dowiesz się z mojej witryny internetowej.
Czytając Apokalipsę, Objawienie Jana rozdział 13 wersety od 1 do 18 oraz wydarzenia babilońskie opisane w Księdze Daniela doznasz szoku i zrozumieć jak przez całe stulecia bardzo oszukiwano ludzkość niszcząc nadzieję Wiecznego Zbawienia!
ZOBACZ!!!
A Mojżesz, diabelski smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę... Użył obraz częstochowskiej czarnej madonny, który jest tematem wizerunku starodawnego indochińskiego Hary Kryshny!
Oryginalny, super trafny tytuł z Biblii katolickiej
ABSOLUTNY FAKT !!! Treść wersetów wyglądają tak:
I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. (Objawienie Jana rozdział 13 werset 14)

Księga Daniela... Jako niezaprzeczalny dowód oddawania się absolutnej głupocie fanatycznemu kultowi oddawania hołdu przedmiotom martwym.
Koniecznie Przeczytaj! Księga Daniela rozdział 3 wersety 4, 5, 7. Jest tam opisany moment, gdzie na dźwięk wielu głośnych instrumentów ludzie kłaniają się przed obrazem; zupełnie podobnie jak to się czyni w klasztorze częstochowskim.
Cytuję: Herod zaś obwieszczał donośnie: Rozkazuje dla was, narody, ludy, języki: W chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upadnijcie na twarz i oddajcie pokłon złotemu posągowi (Obrazowi), który wzniósł król Nabuchodonozor. W chwili wiec, gdy dal się słyszeć dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, wszystkie narody, ludy, języki padły na twarz, oddając pokłon, złotemu posągowi (obrazowi), który wzniósł król Nabuchodonozor (Księga Daniela 3 wersety 4,5,7).

Kult czczenia Marii jako osoby świętej został wszczepiony do religii na siłę, niszcząc prawdziwy przekaz Ewangeliczny naszego Stwórcy wykluczył jakichkolwiek pośredników oprócz Samego Siebie wykorzystując do tego swojego Umiłowanego Syna. Znamienny jest fakt, że samych Żydów za wielbienie nieistniejącej królowej Nieba ich Mojżeszowy szatański Jahwe skazał na tułaczkę i nieustanną poniewierkę, co trwa do dzisiaj (Księga Jeremiasza rozdział 44 wersety od 18 do 23).

Cytuję:
18. Od czasu, gdy zaprzestaliśmy składać królowej nieba ofiary kadzielne i płynne, cierpimy niedostatek wszystkiego i giniemy od miecza lub głodu.
19. A kobiety powiedziały: Ilekroć składamy królowej nieba ofiary kadzielne i płynne, czyż nie za wiedzą naszych mężów przygotowujemy dla niej ciastka z jej wizerunkiem albo wylewamy płynne ofiary?
20. Jeremiasz zaś rzekł do całego ludu, do mężczyzn, do kobiet i do wszystkich ludzi, którzy dali mu tę odpowiedź:
21. Czy Pan nie pamięta już i nie zachowuje w swym sercu ofiar, jakie składaliście w miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy wy, wasi przodkowie, królowie, przywódcy i prosty lud?
22. Pan nie mógł już znieść niegodziwości waszych postępków ani ohydnych czynów, jakie popełnialiście. Dlatego kraj wasz został obrócony w ruinę, w pustkowie, stał się przedmiotem klątwy, bez mieszkańców - jak to trwa do dziś.
23. Za to, że składaliście ofiary kadzielne i grzeszyliście przeciw Panu, że nie słuchaliście głosu Pana i nie postępowaliście zgodnie z Jego Prawem, Jego przykazaniami i Jego rozporządzeniami, przyszło na was takie nieszczęście, jakie trwa dzisiaj (Księga Jeremiasza 44 wersety od 18 do 23).

Polacy masowo emigrują do innych krajów jak Anglia, USA, Kanada, Australia i innych niosąc ze sobą bardzo prężnie kult czczenia czarnej Madonny. Kraje te nawet nie zauważą jak ich następne pokolenia zaczną oddawać cześć czarnej Madonnie i innym pseudo świętym czczonym w kościele rzymsko katolickim.
W taki podstępny sposób szatan (diabelski Mojżesz lub jego anioł) krok po kroku bez wojen i przemocy wciągnie ich w kult czczenia Madonny, co w efekcie może pozbawić dzieci naszego Stwórcy, zbawienia!