W Księdze Daniela (rozdział 3 wersety 4,5,7) jest opisany przykład jak to ludzie oddają się absolutnej głupocie, fanatycznemu kultowi oddawania hołdu przedmiotom martwym.
Jest tam opisany moment, gdzie na dźwięk wielu głośnych instrumentów ludzie kłaniają się przed obrazem; zupełnie podobnie jak to się czyni w klasztorze częstochowskim.
Cytuję:
Herod zaś obwieszczał donośnie: Rozkazuje dla was, narody, ludy, języki: W chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upadnijcie na twarz i oddajcie pokłon złotemu posągowi (obrazowi), który wzniósł król Nabuchodonozor. W chwili, więc, gdy dał się słyszeć dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, wszystkie narody, ludy, języki padły na twarz, oddając pokłon, złotemu posągowi (obrazowi), który wzniósł król Nabuchodonozor. (Księga Daniela 3:4,5,7)

Opisany w Księdze Daniela moment oddawania pokłonu obrazowi wystawionemu przez króla Nabuchodonozora jest jakoby przestrogą, aby tego nie czynić. Osoby, które w klasztorze jasnogórskim kłaniają się przed obrazem czarnej Madonny nie zdają sobie sprawy, że łamią przykazania a przy czym okropnie grzeszą?
Kult czczenia Marii jako osoby świętej został wszczepiony do religii katolickiej na siłę, niszcząc prawdziwy przekaz ewangeliczny naszego Stworzyciela, który wykluczył jakichkolwiek pośredników gdyż pośrednikiem naszego Stwórcy jest Jego Umiłowany Syn i Ciało Syna Człowieczego, które zostało ukrzyżowane na krzyżu.
Znamiennym jest fakt, że samych Żydów za wielbienie nieistniejącej królowej Nieba ich zwyrodniały Jahwe skazał na tułaczkę i nieustanną poniewierkę, co trwa do dzisiaj (Księga Jeremiasza rozdział 44 wersety od 18 do 23 .
Cytuję:
18. Od czasu, gdy zaprzestaliśmy składać królowej nieba ofiary kadzielne i płynne, cierpimy niedostatek wszystkiego i giniemy od miecza lub głodu.
19. A kobiety powiedziały: Ilekroć składamy królowej nieba ofiary kadzielne i płynne, czyż nie za wiedzą naszych mężów przygotowujemy dla niej ciastka z jej wizerunkiem albo wylewamy płynne ofiary?
20. Jeremiasz zaś rzekł do całego ludu, do mężczyzn, do kobiet i do wszystkich ludzi, którzy dali mu tę odpowiedź
21. Czy Pan nie pamięta już i nie zachowuje w swym sercu ofiar, jakie składaliście w miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy wy, wasi przodkowie, królowie, przywódcy i prosty lud?
22. Pan nie mógł już znieść niegodziwości waszych postępków ani ohydnych czynów, jakie popełnialiście. Dlatego kraj wasz został obrócony w ruinę, w pustkowie, stał się przedmiotem klątwy, bez mieszkańców - jak to trwa do dziś.
23. Za to, że składaliście ofiary kadzielne i grzeszyliście przeciw Panu, że nie słuchaliście głosu Pana i nie postępowaliście zgodnie z Jego Prawem, Jego przykazaniami i Jego rozporządzeniami, przyszło na was takie nieszczęście, jakie trwa dzisiaj. (Księga Jeremiasza 44:18-23)

Ostrzegające proroctwo z Objawienia Jana ukazuje nam wszelkie dowody identyfikujące obraz Madonny z dzieckiem jako strasznie niebezpieczny fakt w całej historii świata. Weź Biblię do ręki i sprawdź, co czeka tych nieszczęśników, którzy dadzą się oszukać i będą kłaniać się przed tym obrazem. Jest o tym napisane w Objawieniu Jana rozdział 14 wersety 9,10.
Cytuje:
A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem:, jeśli kto wielbi Bestie i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pił wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka.

Jak długo jeszcze kult czczenia i gloryfikowania obrazu czarnej Madonny będzie trwał przyczyniając się do nieszczęść, jakie przychodzą na Polskę?
Kościół rzymsko-katolicki bezprawnie zmienił 10 przykazań (dekalog). Szczególnie przykazanie drugie, które zabrania czczenia, oraz klękania przed obrazami czy figurami; co jest OKROPNĄ NIEPRAWOŚCIĄ! Proszę zwróć uwagę, że w czystych chrystusowych naukach nie znajdziemy mnóstwa pogańskich procederów, jakie są w religii rzymsko katolickiej czy prawosławnej.

Sprawdź w Biblii jak w oryginalnie brzmią przykazania, które dostał Mojżesz (Księga Wyjścia rozdział 20 wersety 4, 5, 6), a które bezprawnie zmienił kościół rzymsko-katolicki.
Cytuję:
NIE BĘDZIESZ CZYNIŁ ŻADNEJ RZEŹBY ANI ŻADNEGO OBRAZU TEGO, CO JEST NA NIEBIE WYSOKO, ANI TEGO, CO JEST NA ZIEMI NISKO, ANI TEGO, CO JEST W WODACH POD ZIEMIĄ. NIE BĘDZIESZ ODDAWAŁ IM POKŁONU I NIE BĘDZIESZ IM SŁUŻYŁ, PONIEWAŻ JA PAN, TWÓJ BÓG, JESTEM BOGIEM ZAZDROSNYM, KTÓRY KARZE WYSTĘPEK OJCÓW NA SYNACH DO TRZECIEGO I CZWARTEGO POKOLENIA WZGLĘDEM TYCH, KTÓRZY MNIE NIENAWIDZĄ, OKAZUJE ZAŚ ŁASKĘ AŻ DO TYSIĘCZNEGO POKOLENIA TYM, KTÓRZY MNIE MIŁUJĄ I PRZESTRZEGAJĄ MOICH PRZYKAZAŃ.      
(Księga Wyjścia rozdział 20  wersety 4, 5, 6)