POLSKA JEST BESTIĄ DZIAŁAJĄCA DLA MOJŻESZOWEGO SMOKA!
Jak informuje ten werset Polska stała się drugą bestią na usługach pierwszej. Pierwsza bestia co w tłumaczeniu znaczy mafia to Watykan. Przez preferowanie kultu maryjnego i zwodzenie ludzi obrazem czarnej Madonny i innymi obie bestie mafijne manipulują ludźmi robiąc na nich wielki biznes.
Werset mówi o "bestii wychodzącej z ziemi". Ziemią jest potocznie nazywany kontynent europejski. Polska zaś leży w samym środku Europy.
Werset ten informuje nas również, że bestia ma dwa rogi podobne do rogów Baranka, ale mówi jak smok. Rogi symbolizują siłę i moc. Przyglądając się obrazowi czarnej Madonny w koronie po obu stronach zauważamy rogi w postaci aniołków. Daje nam to zrozumienie, że podstawą fałszywej religii jest moc wiary w Marię i małe dziecko, które rzekomo przedstawia Marię oraz Chrystusa.
Jest to podstępny fakt, który nakazuje nam zastanowić się, że czczenie obrazu czarnej Madonny łamie przykazania Boże i niszczy zbawienie każdego człowieka…….