Polacy nie orięntują się, że stali się drugą bestią, fałszywym prorokiem na usługach pierwszej bestii, która ich zwiodła.
Nie ma wątpliwości, że w Objawieniu Jana chodzi o obraz Madonny z dzieckiem na ręku, gdyż on jeden ma cięcia od miecza, które zostały na nim na wieczną pamiątkę, a dla dzieci Bożych jako ostrzeżenie, by nie dać się ogłupić.
Nigdzie w historii nie znajdziemy tak legendarnego opisu, który identyfikuje tajemnicze cięcie od miecza jak w przypadku obrazu czarnej Madonny.Ogólnie mówiąc obraz ten jest niechrześcijański. Przybył on ze wschodu. Poprzez religię indochińską później mitologiczno-grecką nabrał bardziej ludzkich cech upodabniając się do obrazów chrześcijańskich.
W obecnych czasach trudno zorientować się, że smok, czyli szatan zastosował odpowiednią technikę kłamstw, by zwieść ludzkość w super doskonały sposób wiedząc, że obraz Madonny z dzieckiem jest odpowiednim motywem do oskarżenia swych ofiar.
Ja do swego rozważania na temat obrazu Madonny z dzieckiem dołączam jeszcze trochę innych dowodów, które pozwolą lepiej zrozumieć wpływ religii indochińskiej na utworzenie religii pogańskiej na bazie pseudo-chrześcijańskiej. Rozważając nad życiem Marii, która urodziła Ciało Chrystusa można stwierdzić, że była ona Żydówką i ściśle przestrzegała przykazań swojej religii. Wątpię czy modliła się ona do jakiegoś obrazu, a tym bardziej propagowała, aby ludzie robili obrazy z jej podobizną, uznając ją za królowę Nieba. Uznawanie Marii za "królowę Nieba" daje nam zrozumienie jakoby była ona żoną samego Stwórcy. Wywód ten jest za krótki abym mógł przekazać więcej dowodów o nieprawościach różnych form czczenia nieistniejącej "królowej Nieba". Czy można wierzyć w ogóle w jakichkolwiek "świętych" i oddawać im jakiekolwiek uwielbienie? Zobacz, co na ten temat mówi Objawienie Jana rozdział 22 wersety 8,9.
Cytuję:
To właśnie ja, Jan, słyszę i widzę te rzeczy. A kiedy usłyszałem i ujrzałem, upadłem, by oddać pokłon przed stopami anioła, który mi je ukazał.
Na to rzekł do mnie: "Bacz, byś tego nie czynił, bo jestem, współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu samemu złóż pokłon.

Bardzo mi przykro, że Polacy nie zorientowali się, iż zostali zwiedzeni i stali się drugą bestią inaczej mówiąc fałszywym prorokiem na usługach bestii pierwszej, która ich zwiodła.