IMIĘ NASZEGO STWÓRCY!
Ktoś mnie zapyta, jak to jest możliwe, że Jezus ma to samo Imię jak Ojciec Stworzyciel? Odpowiedź jest w Ewangelii Jana. Ojciec Stworzyciel, Synowie Boscy i Jezus mają to samo imię, tę samą Świadomość oraz Strukturę Cielesną. Jak można znaleźć logiczne potwierdzenie tej tezy?
Ewangelia Jana to zbiór zakodowanych wyjaśnień. Ukazuje obraz Królestwa Wszechmogącego oraz Imię naszego Stwórcy i Imiona wszystkich żyjących tam Istot. Poprzez modlitwę Jezusa Chrystusa poznajemy Imię Stwórcy. Ewangelia Jana wyraźnie mówi o Imieniu, które Syn otrzymał  od Ojca.

Ewangelia Jana 17 wersety 11, 12.
Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.
Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo

Dobitnie podkreślone jest, że Ono Imię zostało objawione światu przez Jezusa Chrystusa! Z wersetu biblijnego widać, że Jezusowi Chrystusowi nie chodziło o objawieniu imienia żydowskiego boga Jehowa ale o Prawdziwe Imię Stwórcy, którego świat jeszcze nie znał! A brzmi Ono Jezus!
Imię żydowskiego boga Jehowa zostało objawione przez Mojżesza wiele tysięcy lat przed przyjściem na świat Jezusa. Jasno wynika z tego, że Jehowa nie jest Imieniem naszego Stwórcy. Chrystus wyjaśnił jak brzmi Imię naszego Stwórcy, dyskryminując Mojżesza, który oszukał Żydów.
Moja analiza przemyśleń, znalazła następne potwierdzenie że wszyscy na Ziemi, którzy uwierzyli w przekaz Jezusa Chrystusa otrzymają te same Imię w jakim jest Jezus Chrystus i Ojciec Stworzyciel!

Ewangelia Jana 17 wersety 11, 12.
Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.
(1) Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo.

W modlitwie wyraźnie jest prośba, by ci, którzy uwierzą Jezusowi zostali zachowani w Imieniu naszego Stwórcy, które otrzymał na Ziemi, a które jest Imieniem Stwórcy w Jego Królestwie.

Ewangelia Jana rozdział 17 wersety 20, 21, 22.
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie;
aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.  I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.Jeśli nie zmęczyły Cię moje przesłania, a chciałbyś dowiedzieć się jak do mnie przychodzą i jak ja je sam interpretuję - kliknij, a dowiesz się więcej....

WIĘCEJ INFORMACJI NA:  www.totalinfo.pl   lub na:  www.fakty.org.pl