LOGICZNE ROZUMIENIE!
Jeśli Twoja logika pracuje prawidłowo i nie zaprzeczysz że Bóg Ojciec Stworzyciel jest Jedyną Prawdą. Zaświadcza o tym Biblia, że Stwórca mówił Prawdę przez Ciało Jezusa Chrystusa, w którym przebywał Jako Osoba Duchowa wraz ze swoim Synem Jednorodzonym również jako Osobą Duchową.
W takim razie jaka jest prawda we wszystkich religiach, kościołach, sektach i jakichkolwiek wyznaniach skoro każdy z nich nie akceptuje się wzajemnie?
W takim razie jeśli nie ma tam Prawdy to także nie ma tam obecności naszego Stwórcy i Jego Jedynego Jednorodzonego Syna! Chyba nie sądzisz, że w systemie Królestwa naszego Stwórcy istnieją jakieś religie, kościoły, sekty lub jakiekolwiek wyznania. Gdyby tak było to sytuacja byłaby identyczna jaka jest na Ziemi, gdzie przez wszystkie religie, kościoły, sekty i wyznania ludzie są podzieleni, okłamywani przez diabelskiego Mojżesza i żyją w ogromnym chaosie. Kłamstwa religijne doprowadzają ludzkość do wojen i bezmyślnych morderstw!
W takim razie gdzie mamy znaleźć naszego Ojca Stworzyciela i Jego Umiłowanego Pierworodnego Syna?
Oczywiście odnajdziemy swego Stwórcę i Jego Umiłowanego Syna w samych sobie, jeśli staniemy się indywidualnymi Jego wyznawcami i indywidualnie stworzymy w sobie wiarę oraz bezgraniczną Miłość do Jednego Boga Wszechmogącego. Wtedy zrozumiemy, że jesteśmy podobni do swego Stwórcy ponieważ nasze Duchowe Świadomości pochodzą od Niego. Twoja Dusza sklonowana jest według kolejności zaczynając od Syna naszego Stwórcy. Kiedyś Twoja Duchowa Świadomość była w idealnej czystości, kochała swojego Ojca Stworzyciela i była bezgranicznie szczęśliwa. Po okropnej katastrofie jaka wydarzyła się na planecie matce zwyrodniały syn zatracenia zwiódł nas i przez miliardy lat zbezcześcił nasze Dusze w bestialskich stworzeniach, które egzystują na Ziemi do dzisiejszego dnia.
Jeśli sądzisz, że siedząc w jakiejś religii, kościele lub sekcie albo w jakimś wyznaniu dostąpisz zbawienia przyłączając się do grona mieszkańców w Królestwie Bożym to się bardzo mylisz. Dlaczego? Po prostu tam czułbyś się przez całą wieczność obco! Szukałbyś swoich towarzyszy z religii, kościołów, sekt lub z jakiś wyznań. Czując się tam obco przez całą wieczność byłbyś wiecznie nieszczęśliwy i tamtejsi mieszkańcy też czuliby w Tobie obcość i nie wiedzieliby co z Tobą zrobić!
Jedyne wyjście to oczyścić się ze wszystkich religii, kościołów, sekt i jakichkolwiek wyznań i zbudować w sobie ogromną wiarę i ogromną Miłość do swego Stwórcy, ucząc swe dzieci jak to mają czynić i ucząc innych, by to zrozumieli. Jeśli odczujesz stan oczyszczenia podobny do mojego będziesz miał odczucie jakbyś był sam na bezludnej wyspie i nie mógłbyś przekazać tego co Ci objawiono!
Pamiętaj czas biegnie szybko. Twój indywidualny koniec świata może nastąpić w każdej chwili, gdy Twe ciało już umrze. Bez ciała zostaniesz tylko Duchową Świadomością! Jeżeli nie będziesz miał szans otrzymać Ciała podobnego do Jezusa Chrystusa staniesz się wiecznie błądzącą Duszą w bezkresnym kosmicznym wszechświecie!


Ewangelia Mateusza rozdział 22 wersety 12, 13.
Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał.
Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, do ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Więcej informacji znajdziesz na stronach internetowych:
www.infomega.pl
www.totalinfo.pl
www.fakty.org.pl

Jeśli nie zmęczyły Cię moje przesłania, a chciałbyś dowiedzieć się jak do mnie przychodzą i jak ja je sam interpretuję - kliknij, a dowiesz się więcej....