Jak informuje biblijny werset Polska stała się drugą bestią na usługach pierwszej. Pierwsza bestia co w tłumaczeniu znaczy mafia to Watykan. Przez preferowanie kultu maryjnego i zwodzenie ludzi obrazem czarnej Madonny i innymi obie bestie mafijne manipulują ludźmi robiąc na nich wielki biznes.
Werset mówi o "bestii wychodzącej z ziemi". Ziemią jest potocznie nazywany kontynent europejski. Polska zaś leży w samym środku Europy.
Werset ten informuje nas również, że bestia ma dwa rogi podobne do rogów Baranka, ale mówi jak smok. Rogi symbolizują siłę i moc. Przyglądając się obrazowi czarnej Madonny w koronie po obu stronach zauważamy w swojej wyobraźni rogi w postaci aniołków. Daje nam to zrozumienie, że podstawą fałszywej religii jest moc wiary w Marię i małe dziecko, które rzekomo przedstawia Marię oraz Chrystusa.
Jest to podstępny fakt, który nakazuje nam zastanowić się, że czczenie obrazu czarnej Madonny łamie przykazania Boże i niszczy zbawienie każdego człowieka.

Polacy nie orientują się, że stali się drugą bestią, fałszywym prorokiem na usługach pierwszej bestii, która ich zwiodła.
Nie ma wątpliwości, że w Objawieniu Jana chodzi o obraz Madonny z dzieckiem na ręku, gdyż on jeden ma cięcia od miecza, które zostały na nim na wieczną pamiątkę, a dla dzieci naszego Stwórcy jako ostrzeżenie, by nie dać się ogłupić.
Nigdzie w historii nie znajdziemy tak legendarnego opisu, który identyfikuje tajemnicze cięcie od miecza jak w przypadku obrazu czarnej Madonny.Ogólnie mówiąc obraz ten jest niechrześcijański. Przybył on ze wschodu. Poprzez religię indochińską później mitologiczną grecką nabrał bardziej ludzkich cech upodabniając się do obrazów chrześcijańskich.
W obecnych czasach trudno zorientować się, że smok, czyli szatan zastosował odpowiednią technikę kłamstw, by zwieść ludzkość w super doskonały sposób wiedząc, że obraz Madonny z dzieckiem jest odpowiednim motywem do oskarżenia swych ofiar.
Do swego rozważania na temat obrazu Madonny z dzieckiem dołączam jeszcze trochę innych dowodów, które pozwolą lepiej zrozumieć wpływ religii indochińskiej na utworzenie religii pogańskiej na bazie pseudo-chrześcijańskiej. Rozważając nad życiem Marii, która urodziła Ciało Chrystusa można stwierdzić, że była ona Żydówką i ściśle przestrzegała przykazań swojej religii. Wątpię czy modliła się ona do jakiegoś obrazu, a tym bardziej propagowała, aby ludzie robili obrazy z jej podobizną, uznając ją za królowe Nieba. Uznawanie Marii za "królowe Nieba" daje nam zrozumienie jakoby była ona żoną samego Stwórcy. Wywód ten jest za krótki abym mógł przekazać więcej dowodów o nieprawościach różnych form czczenia nieistniejącej "królowej Nieba". Czy można wierzyć w ogóle w jakichkolwiek "świętych" i oddawać im jakiekolwiek uwielbienie? Zobacz, co na ten temat mówi Objawienie Jana rozdział 22 wersety 8,9.

Cytuję:
To właśnie ja, Jan, słyszę i widzę te rzeczy. A kiedy usłyszałem i ujrzałem, upadłem, by oddać pokłon przed stopami anioła, który mi je ukazał.
Na to rzekł do mnie: "Bacz, byś tego nie czynił, bo jestem, współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu samemu złóż pokłon.

Bardzo mi przykro, że Polacy nie zorientowali się, iż zostali zwiedzeni i stali się drugą bestią inaczej mówiąc fałszywym prorokiem na usługach bestii pierwszej, która ich zwiodła.
Nigdy nie było ani nie ma tak znanego obrazu jak obraz czarnej Madonny, który ma cięcia od miecza.
W Objawieniu Jana jest opisane ostrzegawcze proroctwo, które przedstawia dowody, że obraz kobiety z cięciami trzymającej dziecko na ręku jest bardzo niebezpieczny dla mieszkańców Ziemi. To niemożliwe aby informacja o obrazie, który ma cięcia nie tyczyła się do obrazu Czarnej Madonny. To jedyny obraz na świecie, który ma cięcia na twarzy fałszywej madonny.
Obraz czarnej Madonny stał się pierwowzorem dla innych podobnych obrazów i inspiracją do rozpowszechniania go w ilościach milionowych w religii Rzymsko katolickiej oraz Prawosławnej. Jest absolutnie pewne, że autor Objawienia pisał właśnie o obrazie czarnej Madonny
Najdziwniejsze jest to, że nieomal jestem przekonany, że diabelski plan, by zmusić wszystkich na całym świecie aby pokłonili się obrazowi czarnej madonny jest niedorzeczny, by się spełnił. Jednak jakaś moc i głupota zmusza polskich prezydentów, premierów i innych przedstawicieli władzy do oddawaniu pokłonów temu demonowi? Jak to się dzieje, że oni ulegają temu demonicznemu zwiedzeniu? Czy rzeczywiście jest w tym jakaś magiczna diabelska moc przez którą spełniają się wszelkie życzenia, szczególnie o posiadanie władzy nad ludźmi?
Jasna Góra (Sanktuarium maryjne) oraz Częstochowa (miasto) zespoliły się i dziś bardzo często używa się je wymiennie. Porównując można powiedzieć, że Jasna Góra i Częstochowa to jak Watykan i Rzym. Watykanem jest Jasna Góra, Rzymem zaś Częstochowa.
Książę Władysław Opolczyk (1325-1401) dokonał uroczystej fundacji i podarował Paulinom obraz przedstawiający rzekomo Marie Pannę z dzieckiem Jezusem na lewym ręku, który dziś nazywany jest obrazem Madonny częstochowskiej lub obrazem "Czarnej Madonny".
Autor i czas powstania obrazu Madonny do dziś nie jest znany.
Obraz jak na owe starożytne czasy miął wygląd niezwykły; był wykonany dziwną i niespotykaną techniką. Dlatego też budził wielkie zainteresowanie ludzi i bardzo się im podobał.
W niedługim czasie już wówczas słynący cudami obraz zaczął cieszyć się ogromną sławą nie tylko w Polsce, ale i w krajach sąsiednich. Sam książę Władysław Opolczyk twierdził, iż za jego przyczyną odniósł zwycięstwo nad wojskami tatarskimi i litewskimi w Bełzie.
Biblia wyraźnie przestrzega nas przed obrazem, który będzie "czynił cuda", jednak będzie on zwodniczy.

(Objawienie Jana, Apokalipsa rozdział 13 wersety 13,14,15).
Cytuje:
I czyni wielkie znaki,
tak że nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemie na oczach ludzi.
I zwodzi mieszkańców ziemi
znakami, które jej dano uczynić przed Bestią,
mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii,
która otrzymała cios mieczem,
a ożyła.
I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii,
tak, iż nawet przemówił obraz Bestii...

W 1430 roku na klasztor jasnogórski napadli czescy Husyci (odłam protestanckiej religii), którzy ograbili obraz z drogocennych ozdób, a twarz madonny przecięli mieczem.
Istnieją podejrzenia, że napad miął dwojaki charakter rabunkowy i religijny oraz anty maryjny. Na co wskazuje zniszczenie obrazu.
Rekonstrukcja obrazu trwała aż cztery lata. Kilka razy zmieniano polskich malarzy, którzy nie mogli sobie poradzić z ponownym namalowaniem obrazu. Nakładana na obraz farba spływała. Wtedy to obraz ten nabrał jeszcze większego, światowego rozgłosu. Zaczęto mówić, że jest on niezwykły i ma jakieś nadprzyrodzone cechy. Postanowiono sprowadzić malarzy cesarskich, których prace przyniosły oczekiwany efekt.
Ostatnie badania odkryły, iż trudności ze zrekonstruowaniem obrazu nie były spowodowane żadnymi nadprzyrodzonymi cechami. Po prostu był on malowany farbami woskowymi z różnymi pigmentami kładzionymi na gorąco, przez co nie przyjmował farb wodnych, jakich używali malarze polscy.
Blizny na twarzy Madonny do niedawna uważane były za zatuszowane cięcia od miecza, którym grabieżcy uszkodzili obraz. Ostatnie badania dowiodły, że malarz, który rekonstruował obraz wygniótł rylcem szramy (cięcia) w zaprawie kredowej i pomalował je ciemniejszą farbą, co miało imitować rany od miecza na policzku "czarnej Madonny".
Na prawym policzku Madonny występują dwie znaczne rysy, które biegną równolegle od połowy policzka i nieznacznie rozszerzają się ku szyi; przecina je trzecia poprzeczna. W okolicy szyi i czoła znajduje się sześć rys mniej widocznych.
Prorok Jan przestrzega nas, aby nie dać się zwieść obrazem, który "czyni cuda", a do tego jego identyfikacja jest znak cięcia mieczem (Objawienie Jana 13 werset 14).
Cytuje:
I zwodzi mieszkańców ziemi
Znakami, które jej dano uczynić przed Bestia,
Mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii,
Która otrzymała cios mieczem,a ożyła.
Objawienie Jana rozdział 13 werset 14.

Powyższy cytat można wytłumaczyć w logicznym zrozumieniu: pewien obraz zostanie zniszczony mieczem i ponownie odżyje swoim pierwotnym wyglądem poprzez jego rekonstrukcje. Na pamiątkę na obrazie zostaną znaki cięć od miecza.
Po zakończeniu rekonstrukcji obrazu nabrał jeszcze większego rozgłosu, przez co nastąpił znaczny wzrost ilości osób odwiedzających klasztor w Częstochowie.
Przewodnik pielgrzymki na Jasną Górę z roku 1623 tak mówi o obrazie "czarnej Madonny".
"...Przyszliśmy tu, aby Cię w tym obrazie cudownym, najświętsza panno Maryjo, oglądać. Tyś kościoła chrześcijańskiego najozdobniejszym klejnotem. Tyś sławą jasną Królestwa naszego z tego miejsca świętego po wszystkim chrześcijaństwie płynąca".
Rozważając powyższą wypowiedź można autora jej zaliczyć do antychrystów, gdyż ten, kto pomniejsza rolę Jezusa w planie Zbawienia świata staje się Jego przeciwnikiem.
Jeden ze znanych pisarzy napisał w swej pracy o obrazie "czarnej Madonny".
"Wizerunek jasnogórski łączy niby symboliczna klamra tradycje bizantyjskiego Wschodu i łacińską kulturę Zachodu".
Klasztor jasnogórski przeżywał kilka najazdów szwedzkich, jednak nigdy nie został zdobyty.
Nigdy nie było ani nie ma tak znanego obrazu jak obraz czarnej Madonny, który ma cięcia od miecza. W Objawieniu Jana jest opisane ostrzegawcze proroctwo, które przedstawia dowody, że obraz kobiety z cięciami trzymającej dziecko na ręku jest bardzo niebezpieczny dla mieszkańców Ziemi. To niemożliwe aby informacja o obrazie, który ma cięcia nie tyczyła się do obrazu czarnej Madonny. To jedyny obraz na świecie, który ma cięcia.

Werset 15 mówi o obrazie, który "robi cuda".

Czyż tak nie wyrażają się katoliccy oszuści?
Czyż nie tak czynią katoliccy oszuści rozgłaszając wieści o cudach jakie czynił obraz czarnej madonny?
Wiele osób twierdzi, że doznało cudów (może nawet przewidzeń) w zetknięciu z obrazem czarnej Madonny. Tak często zdarza się, iż ludzie mówią, że widzieli wizerunek Marii na niebie lub temu podobne zjawiska, które okrzyknęli cudami.

Werset 16 mówi, że ludzie przyjmą znak bestii.

Czy nie dziwi Ciebie, że w dzisiejszych czasach zaliczonych do nowoczesnych polityk obrońca ludu polskiego nosi Madonnę na klapie marynarki? Może to już początek przyszłego obowiązku?
A może to ten nie ujawniony super pomysł Wałęsy na pomyślność Polski, aby jego zwolenników oznaczyć znaczkiem madonny! On myśli, że znaczek madonny to pseudo święty Graal na jego sukcesy, nie wziął pod uwagę, że z komuny uwolniło Polskę Miłosierdzie naszego Stwórcy, a nie on i jego fałszywa madonna.
Myślę jednak, że nie uda się Mojżeszowi-diabłu  oznakować wszystkich Polaków, aby ich skompromitować i oskarżyć jako nieudane Dzieło Boże, które trzeba zniszczyć!
Nie ma na świecie innych obrazów o podobnym historycznym temacie, w którym jest mowa, że zostały uszkodzone mieczem lub innym narzędziem.
Jedynie są to obrazy Madonny częstochowskiej i tysiące jemu podobnych. Jest to absolutny dowód, że autor przepowiedni Apokalipsy Jana przewidział obraz Madonny jako zwodniczy. Obraz Madonny jest pierwowzorem dla naśladowców czarnej magi i całej masy tych dewocjonalia. Błogosławieni ci, którzy publicznie informują ludzkość o zwiedzeniu przy pomocy obrazów.
Objawienie Jana /Apokalipsa rozdział 15 wersety 2, 3, 4. Przekleństwo dla tych, którzy zwodzą ludzkość przez diabelskie kłamstwa i triki, Objawienie Jana / Apokalipsa rozdział 16 wersety 1, 2.

Czy oddawanie hołdu bałwanom przynosi Polsce przekleństwo? Oczywiście, że tak! Spójrz okiem ekonomisty! Nasi sąsiedzi Niemcy, a nawet Czesi i inne europejskie narody, u nich ogromny procent ludzi nie wierzy w bałwany i diabelskie triki.  Ich życie jest dużym procencie na wysokim poziomie. Wysoki standard życia widoczny jest w U.S.A, Kanadzie, Anglii, Australii i innych bogatych krajach. Oni w dziewięćdziesięciu procentach nie wierzą w religijne  bałwany. Polska i jej podobne kraje kochają  kłamstwo i bałwany. W krajach tych 95 procent ludności z uwielbieniem oddaje się  dobrowolnie w ich niewolę. Wyznaje się to między innymi w modlitwach, w których jest wyznawane oddawanie się w niewolę jakiemuś diabelskiemu dogmatu. Efekt wojny, rewolucje, nieszczęścia, ogromna ilość osób pokrzywdzonych i bez szans na normalne życie. Czy potrzeba więcej dowodów?
Przestudiuj rzetelnie moje materiały, a wszystko zrozumiesz. Na próżno się trudzi rząd polski chcąc uzdrowić sytuację w kraju. Jeśli Stwórca domu nie zbuduje na próżno się ktoś trudzi. Jeśli pali się świeczkę Stwórcy, a diabłu ogarek nie można liczyć na jakąkolwiek poprawę.

W Księdze Daniela rozdział 3 wersety 4, 5, 7, jest opisany przykład jak to ludzie oddają się absolutnej głupocie, fanatycznemu kultowi oddawania hołdu przedmiotom martwym.
Jest tam opisany moment, gdzie na dźwięk wielu głośnych instrumentów ludzie kłaniają się przed obrazem; zupełnie podobnie jak to się czyni w klasztorze częstochowskim.

Księga Daniela rozdział 3 wersety 4, 5, 7.
Cytuję:
Herod zaś obwieszczał donośnie: Rozkazuje dla was, narody, ludy, języki: W chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upadnijcie na twarz i oddajcie pokłon złotemu posagowi (obrazowi), który wzniósł król Nabuchodonozor. W chwili, więc, gdy dał się słyszeć dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, wszystkie narody, ludy, języki padły na twarz, oddając pokłon, złotemu posągowi (obrazowi), który wzniósł król Nabuchodonozor.

Ostrzegające proroctwo z Objawienia Jana ukazuje wszelkie dowody identyfikujące obraz Madonny z dzieckiem jako strasznie niebezpieczny w całej historii świata. Weź Biblie do ręki i sprawdź, co czeka tych nieszczęśników, którzy dadzą się oszukać i będą kłaniać się przed tym obrazem. Jest o tym napisane w Objawieniu Jana rozdział 14 wersety 9,10.

Cytuje:
A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem:, jeśli kto wielbi Bestie i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pił wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone, w kielichu Jego gniewu i będzie katowany ogniem i siarka wobec świętych aniołów i wobec Baranka.

Jezus Chrystus według Biblii będąc na Ziemi zabronił oddawać hołdu komukolwiek oprócz Ojcu Stworzycielowi, który jest w Niebie. Nawet Muzułmanie już dawno zrozumieli, że tego robić nie wolno. Myślę, że Muzułmanie są wyrocznią obecnych czasów robiąc problemy w wielu krajach, które wielbią poganie obrazy.

W latach 1987-1993 kilkoro moich przyjaciół i ja włącznie przywoziliśmy do Polski materiały medialne w formie ulotek, gdzie dodrukowaliśmy na miejscu więcej i rozprowadzaliśmy na Warszawskich ulicach. W nasze posłannictwo zaangażowało się więcej osób na terenie całego kraju kopiując nasze ulotki na ksero, gdzie również były rozprowadzane w formie chrześcijańskich nowinek na wzór działania jakie czynił Jezus Chrystus.
Tak jak pisałem w innych moich materiałach ewangelie w tłumaczeniu na język polski nazywają się nowinkami.
Tak jak za czasów Chrystusa tamtejsze nowinki-ewangelie poruszyły całym światem tak i w naszej misji nasze religijne nowinki w postaci ulotek poruszyły największych kłamców religijnych jakim jest kościół Rzymsko katolicki, który obawiając się, że  ich prestiż upadnie i ludzie zorientują się o ich oszustwach zareagowali natychmiast. Poprzez telewizje i radio ostrzegali społeczeństwo, że grasuje na terenie Polski jakaś nieznana sekta.
Tymczasem sekta my nie byliśmy i nie jesteśmy i nigdy nie będziemy. Indywidualnie posługujemy się wyprodukowanymi naszymi własnymi nowinkami, gloryfikując wszelkie dobro i wychwalanie naszego Stwórcę Ojca Wszechmogącego.
Obecnie kościół Rzymsko katolicki dokładnie wie o naszej działalności przez internet, gdzie jeszcze dzięki naszemu Stwórcy jest wolność słowa, ale nie reaguje na nas, bo tylko zrobili by nam wspaniałą reklamę.

Biblijne wersety jasno informują, że kościół rzymsko-katolicki preferował i coraz bardziej preferuje, aby obraz czarnej Madonny był w każdym domu. Przykładem tego może być fakt, że jeśli odmówimy przyjęcia do swego domu obrazu czarnej Madonny podczas jego wędrówki po domach na rodzinę zostaną nałożone sankcje w postaci ograniczenia możliwości korzystania z usług kościoła Rzymsko katolickiego; jak ślub, pogrzeb, pierwsza komunia dla dziecka i inne. Dużo osób już tego doświadczyło.


Jeśli nie zmęczyły Cię moje przesłania, a chciałbyś dowiedzieć się jak do mnie przychodzą i jak ja je sam interpretuję - kliknij, a dowiesz się więcej....


POLSKA JEST PIERWSZĄ BESTIĄ DZIAŁAJĄCĄ
DLA DRUGIEJ BESTII, WATYKAŃSKIEJ!