SZANSA DLA PROTESTANTÓW!
Mili Bracia protestanci, wiecznie żyjące Duchowe Świadomości, którzy jesteście wcieleni w ciałach mężczyzn i kobiet. Prawdziwe nasze Duchowe jestestwo czyni nas jednakowymi więc odnoszę się do Was właśnie w ten sposób. Czynie to dlatego, by pobudzić Waszą wyobraźnię, że list kieruje przede wszystkim do Waszych Duchowych Świadomości. Ciała nasze uszlachetnione przez naszego Stwórcę są uzdrowicielem naszych chorych Dusz. Bardzo zranione żyjąc przez miliardy lat uwięzione w różnych bestiach nie mogą teraz sobie poradzić, by poznać Prawdę naszego Stwórcy i Jego Jednorodzonego Syna.
Nie każdy z Was miał szczęście jakie doznałem od naszego Stwórcy, który ukazał mi nieprawdopodobną haniebną prawdę przez którą zrozumiałem, że świat ukrzyżował swego Stworzyciela, Wszechmogącego Króla wszechświata i Jego Jednorodzonego Syna!
W związku z tą prawdą jaka się wydarzyła na Ziemi wszelkie przekazy Mojżesza i innych religijnych oszustów są zwykłymi kłamstwami!
Piszę ten list ponieważ Zbawiciel upominał mnie przez biblijne teksty, bym nie pozostawił Was w mocy ducha kłamstwa tego świata i Duchowych Świadomości wszystkich zmarły członków waszych zborów, którzy jako fanatycy kłamstw nawiedzając Was blokują wasze umysły byście nie nigdy zwyciężyli złego. Wyswobodzenie i zwycięstwo Wasze może  wyniknąć z tego, gdy uwierzycie, że w Ciele Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa byli wcieleni Duchowo Wszechmogący Stwórca i Jego Umiłowany Jednorodzony Syn. Tylko w takiej formie i w takim okropnym wydarzeniu jakim było ukrzyżowanie odnajdujemy swego Stwórcę i Jego Jednorodzonego Syna pokonując blokadę zwyrodniałego syna zatracenia, który włożył w nasze umysły byśmy nie mieli szansy do wiecznego zbawienia!
Jesteście ludem osób wierzących i choć diabeł nie pozwala Wam zwyciężyć zwyrodniałego syna zatracenia, mimo to liczę, że wasza wiara jest na tyle silna, by mieć większą szansę niż ci którzy są zupełnymi ateistami!
Dopóki żyjemy w ludzkich ciałach mamy szansę dojść do zwycięstwa i zobaczyć w swojej wyobraźni naszego Stwórce i Jego Jednorodzonego Syna wcielonych Duchowo w Ciało Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa!
Gdy umrzemy i opuścimy ciało ludzkie, zabierzemy ze sobą prawdę lub kłamstwa, których już nie będziemy w stanie się pozbyć.
Wiem, że jako osoby mocno wierzący w materiały jakie oferuje Wam system waszego zboru potrzebujecie znaczących dowodów na poparcie moich przekazów.
W biblijnej Apokalipsie macie siedem listów do siedmiu kościołów mówiące o zwycięstwie któregoś z członków, którzy dostąpią zaszczytu jakiegoś błogosławieństwa. Czyli reszta takiej szansy nie będzie miała, pomimo że regularnie uczęszczała do zboru zostali na straconej pozycji.
Te siedem wymienionych w Biblii kościołów łatwo jest zidentyfikować, by wysnuć pewne wnioski, że one mają zupełnie inne charaktery nauk i inny przekaz biblijnych informacji. Jedni zachowują sabat inni przestrzegają czystego jedzeni oraz inni czynią coś zupełnie innego. Wszystkie jednak wierzą w Jezusa Chrystusa cielesnego Syna Bożego wyznając Go tylko jako człowieka. Jednak uważnie analizując przesłania do tych kościołów jako zborów protestanckich wyłania się w Apokalipsie jedno takie samo zwycięstwo, które tyczy się do wszystkich.
Kiedy próbowałem zrozumieć dlaczego zbory podzieliły się na odrębne systemy pojmowania Biblii. Doszedłem do wniosku, że zły duch błędu spowodował wzajemną nienawiść, by zdezorientować wszystkich aby nie odnaleźli swego Stwórcę w Jezusie Chrystusie!
Ktoś niewidoczny jako duch kłamstwa i obłudy manipuluje wszystkimi, by nikt nie zwyciężył i była zupełnie zakłamana atmosfera. Wiem, że tak czyni diabelski Mojżesz ponieważ on stworzył sekty i wszystkie religie, kościoły i wyznania, by nikt nie odkrył prawdy, że na świat przybyli wcieleni Duchowo nasz Stwórca Wszechmogący Król całego wszechświata wraz z  zjednoczonym Duchowo w Ojcu,  Synem Jednorodzonym.
Życzę Wam żeby każdy z Was nie pozostał na straconej pozycji, a zwyciężył przez wiarę, że Ojciec Stworzyciel i Jego Umiłowany syn zostali objawieni w Ciele Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa, a świat ich ukrzyżował!
Jeśli się znajdą spośród Was tacy, którzy staną się wolnymi zwyciężając złego starajcie się wyjść spod kręgu kłamstw Mojżesza zapoznając się zresztą moich przesłań, by zrozumieć jaka była przeszłość, jaka jest teraźniejszość. Również jaka jest hipotetyczna przyszłość zaplanowana przez naszego Ojca Stworzyciela i Jego Umiłowanego Jednorodzonego Syna, którą znajdziecie na innych portalach moich przesłań.

1 List Jana rozdział 2 wersety 12, 13, 14.
Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście Złego.
Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca, napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku, napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, i zwyciężyliście Złego.
Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca, napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego,
który jest od początku, napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, i zwyciężyliście Złego.

Dowodem mojego przesłania dla Was jest to, że w żaden sposób przedstawiciele hierarchii waszych zborów nie przyjmą prawdy, że w Ciele Jezusa Chrystusa przebywali  Wszechmogący i Jego Jednorodzony Syn a świat ich ukrzyżował. Przyjecie tej prawdy obaliłoby podwaliny założycieli Waszych zborów ujawniając, że nie mieli żadnej prawdy. Stąd powstanie waszych związków religijnych powstał na działaniu i zaprojektowaniu diabelskiego Mojżesza lub jemu podobnych zwyrodnialców. Podejrzewam a wręcz sądzę, że każdy z Was nie odważy się wziąć pod uwagę, że świat ukrzyżował swego Stwórce i Jego Jednorodzonego Syna, który na zawsze Duchowo jest zjednoczony ze swoim Ojcem. Choć Ewangelie w Nowym testamencie jednoznacznie oznajmiają ten tragiczny fenomen jakaś ogromnie negatywna energia nie pozwala Wam przełamać stereotypów, by zacząć prawidłowo myśleć na czym polega zbawienie wieczne w Jezusie Chrystusie.

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 9.
Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca?

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 10.
Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 11.
Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 20.
W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.

Ewangelia Jana rozdział 8 werset 19.
Wtedy mu rzekli: Gdzie jest Ojciec twój? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani Ojca mojego. Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca mego.

Ewangelia Jana rozdział 8 werset 28.
Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył.

Ewangelia Jana rozdział 10 werset 30.
Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

Ewangelia Jana rozdział 5 werset 19.
W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni.

Ewangelia Jana rozdział 6 werset 46.
Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca.

Problemem Waszym jest to, że swoją osobowość przyjmujecie jako ciało nie zdając sobie sprawy, że jesteście Duchową Świadomością prowadzeni według ciała, które uszlachetnił  dodatkowo nasz Stwórca. Wasza, jak każdego Duchowa Świadomość jest bardzo chora i uszlachetnia się na podstawie przekazu ciała w którym żyjecie. Ciała wszystkich nas wprawdzie są uszlachetnione przez naszego Stwórcę jednak poza konkretnym czuwaniem nad naszą Duchową Świadomością nie ingerują w żadne sprawy religijne. Wszelkie ukształtowania wiary religijnej decyduje tylko nasza Duchowa Świadomość. Na tym polega nasze zwycięstwo jeśli nasza osobista Duchowa Świadomość poznaje naszego Stwórcę i Jego Umiłowanego Syna w Ciele Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa.
Zwycięstwo następuje jeśli nasza Duchowa Świadomość bezwzględnie jest przekonana, że Osoby Duchowe Ojca i Syna, zostały ukrzyżowane przez świat i zwyrodnialców synów zatracenia!
Sam kiedyś doświadczyłem, że moja Duchowa Świadomość była chora. Gdy kiedyś byłem w zborze adwentystycznym aby dowiedzieć się jaką mają wiedzę religijną dostałem ataku wątroby lub żołądka. Pewna lekarka kościoła adwentystycznego zaproponowała mi odśrodkowe zobaczenie mojego przewodu pokarmowego przez endoskopię. Zgodziłem się i gdy mnie uśpiono według relacji osób które mnie badały bardzo przeklinałem. Moja Duchowa Świadomość uwolniła swój parszywy charakter, kiedy się nauczyła przeklinać od tak zwanego taty ziemskiego mojego opiekuna, który był alkoholikiem. Tatuś, który uwalniał przez alkoholizm swoją zwierzęcą Duchową Świadomość nie mógł się opanować, by całą rodzinę w dzień i noc bez przerwy maltretował. Trwało to do osiemnastego roku mojego życia i wtedy umarł. Co było bardzo ciekawe, kiedy chorował wezwał mnie do szpitala i bardzo gorąco przepraszał, gdyż w czasie upojenia alkoholowego nie zdawał sobie sprawy co się z nim działo. Oczywiście wszystko mu wybaczyłem! Teraz zrozumiałem, że ludzkie życie zaczął po wyjściu z jakiegoś bestialskiego zwierzęcia, które zniszczyło jego inteligencje i wszelkie pozytywne wartości jakie zakodował w naszych Świadomościach nasz Ojciec Stworzyciel.


Jeśli nie zmęczyły Cię moje przesłania, a chciałbyś dowiedzieć się jak do mnie przychodzą i jak ja je sam interpretuję - kliknij, a dowiesz się więcej....

WIĘCEJ INFORMACJI NA:  www.totalinfo.pl   lub na:  www.fakty.org.pl