Jeśli chcesz odsłuchaj poniższy tekst w audio KLIKNIJ!

Poznaj prawdę, która nigdy jeszcze nie wyszła na jaw w naszym zakłamanym świecie. Najwyższy czas byś ją poznał!

Wiele materiałów na moim portalu napisałem lat temu. Wtedy jeszcze Światło Oświecenia czasami inaczej układało się w mojej polskiej pisowni z którą miałem problemy. Poprawianie tekstu nie wchodzi w rachubę, gdyż zrobiłbym więcej szkody niż pożytku. Stan oryginalnych tekstów pozwoli Ci zrozumieć jak stopniowo przychodziła do mnie Prawda. Proszę o wybaczenie gdy znajdą się jakieś błędy lub niedomówienia. Jestem starszą osobą, która ma problem z polską pisownią.

NAJWAŻNIEJSZE BIBLIJNE SŁOWO!
Gdy rozpatruję swoje przesłania przychodzi chwila ciszy w której realia przemyśleń tworzą we mnie burzliwe pytania. Dlaczego ja  otrzymuję takie bardzo ważne przesłania? Skąd pochodzą? Kto mi je przysyła? W ogóle jak to się dzieje, że gdy je spisuję odczuwam ogromną przyjemność? Dlaczego moje noce to jeden koszmar i czas pełen bólu i męki? Odpowiedzi na nurtujące mnie pytania nie otrzymuję!

Rozmyślając dochodzę do wniosku, że wszelkie przesłania biblijne i te które otrzymuje działają tylko na moją wyobraźnię. Marzyłem aby   uwierzyli w to wszystko inni. Jednak jak do tej pory przez czterdzieści lat niestety nikt nie napisał do mnie z jakimkolwiek pytaniem. Najgorsze, że nie mam absolutnie żadnych dowodów aby potwierdzić wszystko o czym napisałem.
W takim razie zachodzi pytanie do czego to wszystko ma nam służyć skoro nikt na nie nie reaguje i nie wierzy w nie!
Jest jeden niepodważalny dowód, który ukazuje nam logiczną prawdę! W mojej wyobraźni jednym niepodważalnym dowodem jest Ewangelię Jana na którą nie zareagowała poprawnie żadna ziemska istota, choć zredagowały ją Niebiosa, a fenomenalnie napisał  ją człowiek.
Co ciekawe, że w Biblii przetrwało w nienaruszonej formie przez przeszło 2000 lat pewne słowo. Jest tam wyraz określający Syna Bożego jako JEDNORODZONY.
Gdyby tego typu określenie wyszło z interpretacji człowieka napisałby po prostu Syn pierworodny co miałoby zupełnie inne znaczenie. Genialność oryginalnego określenia Syna jako Jednorodzony daje nam konkretne zrozumienie tej informacji, że Stwórca urodził tylko Jednego Syna.
W wyobraźni naszej zaraz powstaje pewien niedosyt zrozumienia w którym od razu zadamy sobie pytanie; Skąd  my się wzięliśmy skoro zalicza się nas do rodziny naszego Stwórcy? W tym przypadku zadziałała moja logiczna wyobraźnia, która dała mi obraz całej prawdy. Sklonowanie naszych Duchowych Świadomości nastąpiło według swojej kolejności poczynając od Jednorodzonego Syna naszego Stwórcy. W ten sposób nie zaistniał konflikt aby ktokolwiek podawał się za Stwórcę, gdyż Syn świadczy o Ojcu, a Ojciec o Synu.

Ewangelia Jana rozdział 8 werset 18.
Oto Ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał.

W dzisiejszych komputerowych czasach, łatwo daje się nam zrozumieć fakt klonowania i kopiowania plików. Często kopiujemy z oryginalnego źródła nie naruszając struktury jego. Jeśli kopiujemy lub klonujemy z kopii danego pliku nie szkodzimy w niczym oryginałowi.
Podobnie jest z naszymi Duchowymi Świadomościami które zamiast wgrywania w nośnik komputerowy są na zawsze wgrane w jakąś wieczną energie, która jest zarazem nośnikiem i niekończącą się mocą zasilania, będąc życiem wiecznym.

Informacja o tym, że Stwórca zrodził z Siebie tylko Jednego Syna pojawiła się dokładnie w naszej cywilizacji. Czyżby ta największa tajemnica wszechświata była zachowana na wypadek zatracenia wiedzy o Stwórcy?
W obecnych czasach Stwórca chce objawić w całym wszechświecie Prawdę, Kim jest nasz Wszechmogący Ojciec i Kim  jest Jego Jednorodzony Syn!

W żadnej mitologi, legendzie lub przesłaniu religijnym nigdy nie wspomniano o Jednorodzonym Synu, który na zawsze jest złączony Duchowo ze swoim Ojcem.  Nie wspomniał o tym żaden Faraon, Budda, Mojżesz oraz żaden z jakichkolwiek proroków. Nie wspomniał o tym Mahomet twórca fałszywej mahometańskiej religii.

Wygląda na to, że ten Cudowny Fenomen i ogromną tajemnicę Stwórca zachował na czas kiedy zniszczone Jego Królestwo będzie na nowo się odbudowywało.

Te jedyne słowo JEDNORODZONY stało się podstawą mojej wiary. Choć wiara moja tworzy się z wyobraźni, a jednak wyobraźnia przekonała mnie, że znalazłem Prawdziwego OJCA STWORZYCIELA. Znalazłem Wszechmogącego Boga wraz z Jego Umiłowanym Jednorodzonym Synem w Ciele Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa!

Wiara moja utrzymuje się choć zło atakuje mnie nieustannie, szczególnie w nocy, by zamącić mi czyste spojrzenie na przesłania, które otrzymałem.
Przychodząca wiedza na tematy religijne odbywa się u mnie nieustannie. Przychodzą również ataki zła, które są niwelowane przez natychmiastową informację, że wszystko to się dzieje po to aby nasze chore Duchowe Świadomości jedne od drugich uzdrawiały się.

Nasze schorowane Dusze bez przerwy są karmione kłamstwami.  Przez miliardy lat żyjąc w bestialskich stworzeniach straciliśmy zaufanie do kogokolwiek. Ciągle jesteśmy zastraszani przez zwyrodnialców i złą energię syna zatracenia otumaniając nas dogłębnie. Najgorsze wyniszczenia są w porze nocnego snu. To tak jakbyśmy na kilka godzin umierali i po przebudzeniu bawiąc się ziemskim życiem nie zdawali sobie sprawy, że jesteśmy  żywymi trupami. Dlaczego? Ponieważ nie rozumiemy naszego zdawałoby się bezsensownego życia i w każdej chwili może nadejść śmierć naszego ciała i los naszej Duszy nie ma konkretnego jakiegoś celu.
Dusza czyli Duchowa Świadomość ciągle potrzebuje arcymądrze objawionego oświecenia, mieszczące się w jej wyobraźni i logice aby zwyciężyć znajdując swego Stwórcę w Ciele Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa.

Żyjemy pośród zwyrodnialców, złodziei i morderców. W tym ziemskim bałaganie zalewani jesteśmy kłamstwami i wszelkimi teoriami odkryć jakiejś chorej logiki naukowców, która często odsuwa nas od prawdy aby wciągnąć nas w następne kłamstwa nierealnych obietnic.
Pomyśl! Za sto parę lat wszystkie osoby jakie żyją obecnie w ludzkich ciałach przestaną być żywe. Narodzi się nowe pokolenie! Czy Ty będziesz wśród nich?

Trzeba bardzo dużo użyć wyobraźni żeby uwierzyć w moje przesłania, ponieważ nie pojawiają się w nich namacalne dowody. Być może po jakimś czasie zaczną się pojawiać jakieś doniesienia naukowe, które zaskoczy nas z dodatkiem olśniewających słów; a nie mówiłem że już ktoś o tym napisał. 

Cała nasza historia to miliardy, miliardów lat, albo jeszcze więcej aż w nieskończoność. Jednak i tak przez ten ogrom czasu w naszej wyobraźni nic się nam nie objawi, byśmy stali się genialnymi odkrywcami! Tylko Moc Mądrości naszego Ojca Stworzyciela w jakiś genialny sposób może spowodować olśnienie naszej wyobraźni, która w logiczny sposób naprowadzi nas na odkrycie prawdy.

Rozpatrywanie w naszych umysłach hipotetyczne pojęcia w świetle odkryć naukowych czasami są o wiele prostsze od tego co dzieje się w świecie duchowym, który nas otacza. My go nie rozumiemy i niestety nie znamy. Co gorsze nawet je jesteśmy w stanie przymierzyć się do zrozumienia jak świat duchowy funkcjonuje, gdyż jakaś siła przeciwnej energii zbałamuci nas, a może nawet zabije. Jak możemy sobie wyobrazić działanie świata duchowego skoro go nie widzimy gdyż jest ogromnie skomplikowany. Jaki tam panuje system? Jak działania tam jakiś schemat rządzących. W jaki sposób w świecie duchowym ustala się plany gdzie będzie się miała wcielić Duchowa Świadomości w nowo urodzone ciało? Kto będzie czuwającą Duchową Świadomością nad  życiem nowej chorej zreinkarnowanej istoty?

To fabryka ogromnych tajemnic, które tworzą genialny chaos byśmy czekali cierpliwie na los jakie wyznaczy nam przeznaczenie w nowym Królestwie naszego Stwórcy, które na naszych oczach tworzy się niedostrzegalnie.

Ewangelia Łukasza rozdział 17 werset 20.
Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie;

Jeśli naprawdę szukasz swego Ojca Stworzyciela to znajdziesz Go tylko w Jezusie Chrystusie. Genialność objawienia Siebie przez naszego Stwórcę polega na tym, że nikt nie uczynił i nie powtórzy tego wydarzenia, by dwie Osoby świadczące o Sobie dało w naszych wyobrażeniach wiarę i prawdę, zdecydowawszy się na okropne męki i ukrzyżowanie!

Mnóstwo zwyrodnialców starało się i stara zniesławić naszego Stwórcę, który objawił się w Jezusie Chrystusie. Ostateczne czasy to czas zwyrodnialców, którzy lekceważą poświęcenie Ojca Stworzyciela i Jego Jednorodzonego Syna aby została objawiona prawda, że świat ukrzyżował swego Stworzyciela, Wszechmogącego Króla Wszechświata.

Biblia wielokrotnie upomina, że jeśli uwierzysz w Jezusa Chrystusa, dołączysz do Królestwa naszego Stwórcy. Jeśli nie uwierzysz sam skazujesz się na wieczną tułaczkę!
Chyba tylko nierozsądna osoba nie powiąże Jezusa Chrystusa z tworzeniem się, a wręcz ustaleniem hierarchii  w nowym Królestwie naszego Wszechmogącego.

Według mnie oprócz na Ziemi nie egzystują już żadne cywilizacje. Wszystkie się zatraciły wskutek wzajemnych walk i niedoborów środków do życia. Nastał ich koniec i zarazem zaczął się początek kształtowania się nowego systemu życia w Królestwie naszego Stwórcy!
Żyjesz na tym świecie więc dowiedz się o tym, że twoja Dusza czyli Duchowa Świadomość jest bardzo chora i potrzebuje pomocy, aby powrócić do pierwotnego stanu jaka była od początku wszechświata.
Najwyższy czas byś poznał prawdę, że nie jesteś organizmem cielesnym a raczej Istotą Duchową, która żyje od miliardów lat i zagubiła swoją tożsamość. Od miliardów lat Twoja Dusza żyła w różnych zwierzęcych stworzeniach, a być może w innych niebezpiecznych bestiach.
Zdaję sobie sprawę, że nie wierzysz w moje przesłania gdyż obecny zakłamany świat przedstawił Twoje jestestwo w inny sposób. Być może słowo reinkarnacja jest dla Ciebie obojętne, a nawet brzydzisz się nieustannym umieraniem i pojawianiem się w nowych organizmach.
Jednak musisz wziąć pod uwagę fakt, że Twoje ciało musi kiedyś umrzeć. W takim razie co z Twoją Duchową Świadomością czyli Duszą jeśli jest nieśmiertelna i musi kontynuować swoje nowe przeznaczenie?
Pozostawienie Twojej wiedzy aby nie rozwijała się w Twojej wyobraźni pozostawia Twojej Duszy nieznaną być może okropną przyszłość. Może ona zakończyć się powrotem do jakiejś zwierzęcej bestii, a może wydarzyć się coś jeszcze gorszego!
Przestudiuj moje strony a być może zrozumiesz jakie podjąć decyzję by Twoja przyszłość była świetlana w innym wymiarze życia!
ZAPRASZAM!