Propagacja obrazu madonny dotarła nawet do Australii!
Jest więcej przykładów rozprowadzania obrazów religijnych!
Zobaczysz je w muzeach.
Chińskie sklepy po całym świecie je rozprowadzają ZOBACZ!