Jeśli chcesz odsłuchaj tekst w Audio. KLIKNIJ!

CZY NAPRAWDĘ WIESZ KTO JEST NASZYM  PRAWDZIWYM ZBAWICIELEM?

W wersecie który za chwilę usłyszysz, pojawi się nam dość poważny problem aby rozsądzić ostatecznie Kim jest nasz Prawdziwy Zbawiciel!
Jednak jest szansa, że możemy się dowiedzieć o tym jeśli nam powie sam Jednorodzony Syn naszego Ojca Stworzyciela.
Ewangelia Łukasza rozdział 10 wersety 21, 22.
W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł:
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś jeprostaczkom.
Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

A gdyby wydarzyło się, że komuś objawiono by Kim jest Ojciec Stworzyciel, a Kim Jest Jego Jednorodzony Syn?
Jak miałby postąpić aby nie ujawnić Boskich tajemnic, a znaleźć sposób, żeby przekonać wszystkich, że taka jest Prawda?
Jednak jak wynika z następnych biblijnych wersetów, jest sposób  na przekazanie Absolutnej Prawdy.
Jedynie trzeba dostosować się do biblijnych wersetów, które wyraźnie mówią nam, że Prawdę  należy bezwzględnie rozpowszechniać!

Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 12.
Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma.

Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 15.
Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.

W takim razie spróbuję przekazać wszystko co na ten temat otrzymałem z wiarygodnego Źródła!

ZAPRASZAM!
Zacznijmy poszukiwania naszego Prawdziwego Zbawiciela, od momentu kiedy  zaistniało we wszechświecie Pierwsze Słowo!
Chyba nikt nie zaprzeczy, że na początku w całym Wszechświecie, musiał zaistnieć Ktoś Pierwszy Jako Istota Duchowa,
Inaczej mówiąc Dusza, lub w jeszcze innym Określeniu Duchowa Świadomość.
Pierwsza, Duchowa Świadomość, która zaistniała we wszechświecie wykreowała podobną do Siebie Duchową Świadomość, którą Biblia nazwała Jednorodzonym Synem.
Następne według ustalonej kolejności zostały wykreowane Duchowe Świadomości na podobieństwo Jednorodzonego Syna, którymi właśnie jesteśmy my sami!

Ewangelia Jana rozdział 1 werset 1
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było słowo.

Ewangelia Jana rozdział 1 werset 10
[Słowo] było na świecie, przez Nie stał się świat, a jednak świat Go nie poznał.

Religia Żydowska, kościoły rzymskokatolickie, prawosławne i wszystkie zbory chrześcijańskie wyznają że Ojciec Jezusa Chrystusa jest żydowskim, bogiem Jahwe.
Jak wiemy z biblijnych opowiadań bóg Jahwe jest bezwzględny, lubiący krwawe ofiary i stosuje niemiłosierne kary. Sam nie przestrzega przykazań, które rzekomo dał Mojżeszowi!
Przede wszystkim jest nie logiczny i bardzo zakłamany!
Niby dał Żydom 10 przykazań w których dwa  z nich były - nie kradnij - nie zabijaj.

Nie respektując przykazań rozkazał bezwzględnemu, bandyckiemu Mojżeszowi najechać na ówczesne miasto Kanan obecne Jeruzalem i pozabijać wszystkich oraz ukraść ich Ziemię!
Czyli jego 10 przykazań w stylu żydowskiego Jahwe, mówiąc w dosłownym znaczeniu to zwykłe kłamstwa!
Jestem cały w rozterce, aby wysnuć jakieś konkretne wnioski aby wreście poznać naszego Zbawiciela!
Biblia jednak mówi nam, że jest jakaś metoda poznania całej Prawdy Kim jest nasz Prawdziwy Zbawiciel!

Ewangelia Marka rozdział 3 werset 22.
Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw.

Ewangelia Marka rozdział 3 werset 25.
Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma.

Cały świat chrześcijański, biblijnego Jezusa Chrystusa wyznaje z pozycji cielesnej!
Nie biorą oni pod uwagę, że w ludzkie ciało Syna Człowieczego był wcielony Jednorodzony Syn naszego Stwórcy jako Istota Duchowa.
Ciało Syna Bożego było tymczasowym odzieniem i dopiero po zmartwychwstaniu stało się Jego wiecznie żyjącym astralnym mieszkaniem!
W Ciele Syna Człowieczego dokonała się astralna przemiana z ciała ludzkiego na wiecznie żyjące!

Ewangelia Jana rozdział 8 wersety 35, 36.
A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze.
Jeżeli więc Syn was wyzwoli wówczas będziecie rzeczywiście wolni.

Ciało Chrystusa było zwykłym ludzkim organizmem, w niczym nie różniącym się od naszego. Zaistniało od sklonowanej organicznej komórki wziętej od jakiegoś szlachetnego mężczyzny z Ziemi.

Komórka ta została przeznaczona do sklonowania cielesnego organizmu Syna Człowieczego, który miał stać się tymczasowym mieszkaniem dla Jednorodzonego Syna Bożego i Jego Ojca naszego Boga Stworzyciela!
Komórka była pobrana od jakiegoś szlachetnego mężczyzny i została zabrana do Królestwa naszego Stwórcy!

Tam została pozbawiona diabelskiego kodu śmierci i została oczyszczona ze zwierzęcych nawyków stając się wiecznie żyjącą do budowy nowego czystego ludzkiego organizmu!
Komórka Syna Człowieczego po zmodyfikowaniu powróciła na Ziemię, aby zapłodnić Marię!
Po okresie ciąży Maria urodziła ludzkie dziecię, które biblia nazywa Synem Człowieczym.
Fakt tego zdarzenia odbył się absolutnie bez udziału mężczyzny i jeśli ktoś osiągnie wyższy poziom zrozumienia następny werset powinien w jego wyobraźni mu to wyjaśnić.

Ewangelia Jana rozdział 1 werset 13.
I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego.

Biorąc powyższe całe zagadnienie jest bardzo zagmatwane!
Aby dojść do Prawdy Kto jest naszym Zbawicielem  jest bardzo trudnym zadaniem! Ponieważ przez dwa tysiące lat wciskano w naszą świadomość same kłamstwa!
Przez biblijne wersety odczuwamy, że Syn Boży jest Miły, Przyjemny i bardzo Miłosierny!
Zaś  jego żydowski pseudo tato to bezwzględny kłamca i zbójecki złodziej!
Religie, kościoły i sekty na siłę wpajają nam, że w końcu ten żydowski  Jehowa jest ojcem Jezusa i naszym światowym bogiem!
Wszystko to co w naszej wyobraźni się wytworzyło, następne wersety coraz bardziej dezorientują nasze rozeznanie!
Stanowczo rozkazują nam, że koniecznie czy chcemy czy nie musimy w końcu  na kogoś się zdecydować!

Ewangelia Mateusza rozdział 6 werset 24.
Nikt nie może służyć dwóm panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo przywiąże się do jednego, a drugim wzgardzi.Nie możecie służyć Bogu i mamonie.

Wyraźnie widać, że ostatnie zdanie mówiące nam, że nie możemy służyć Bogu i mamonie próbuje rozproszyć naszą uwagę, aby nie skoncentrować się  na Dwóch Postaciach Duchowych, Ojca i Syna, z Których musimy wybrać Jednego!
Następny werset znowu dezorientuje nas mówiąc, że wszyscy przed Jezusem, a konkretnie wszyscy pseudo bogowie, którzy pojawili się na Ziemi to zwykli złodzieje i zbójcy.

Ewangelia Jana rozdział 9 werset 8.
Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce.

Inne biblijne wersety dogłębnie informują nas, że nikt na Ziemi Boga nie widział i zapewne Jego Głosu nie słyszał! Co z tego wynika?
Mojżesz i jakiekolwiek inne osoby żyjące na Ziemi przed misją Jezusa Chrystusa, którzy mówili, że widzieli Boga i słyszeli Jego Głos, potwornie kłamali!

Ewangelia Jana rozdział 1 werset 18.
Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Zatem kogo mamy wybrać? Żydowskiego Jahwe czy Jednorodzonego Syna Bożego Jezusa?
Jahwe objawił się światu dużo wcześniej niż Syn Boży Jezus.
Zatem Jahwe według biblijnych wersetów zalicza się do złodziei i zbójców, co do niego zupełnie pasuje!
Kazał sobie składać krwawe ofiary, wysłał swego podwładnego bandytę Mojżesza żeby najechał na ówczesną miejscowość Kanan obecne Jeruzalem i pozabijał wszystkich mężczyzn, wszystkie kobiety i dzieci zagarniając ich ziemię i cały majątek!
Wydawałoby się że żydowskiego bożka Jehowę należy natychmiast odrzucić!
Jednak mimo to, choć żydowski bóg ma taki bandycki charakter, to jak  można odrzucić, niby tatusia Jezusa?
Inny werset wyraźnie podkreśla nam najwyższe znaczenie naszego Ojca Stworzyciela, który jest Królem w całym wszechświecie!
Bojaźń naszej wiary podpowiada nam, że nie można lekceważyć Jehowę gdyż mogłaby nas za to spotkać wielka kara!

Ewangelia Mateusza rozdział 22 werset 9.
Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.

Spójrzmy dokładnie co nam mówią konkretne inne wersety z Ewangelii Jana!
Kochani Bracia i Siostry, Spójrzcie na nie i posłuchajcie! Jest tam logiczny i łatwy przekaz aby nasza wyobraźnia mogła zrozumieć niesamowite cudowne fakty.
Skoncentrujmy się aby olśniła się nasza wyobraźnia, że w ciele ludzkim Syna Człowieczego były wcielone Dwie Boskie Istoty Duchowe!
Od początku była wcielona Istota Duchowa Jednorodzonego Syna Bożego, a później w czasie chrztu dołączył  Sam  Ojciec Stworzyciel jako Duch Święty!

Ewangelia Łukasza rozdział 3 wersety 21, 22.
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest.
A gdy się modlił, otworzyło się niebo.
I Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos:
Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

Od tego momentu niewątpliwie w ciele Syna Człowieczego były wcielone Dwie Duchowe Boskie Istoty!
Ojciec Stworzyciel i Jego Jednorodzony Syn.
Zatem widzimy, że pierwszy raz na naszą ziemską planetę przybył, nasz Ojciec Stworzyciel wraz ze swoim Jednorodzonym Synem!
Co z tego wynika? Wynika logiczna Prawda, że bandycki Jahwe wcale nie jest ojcem Jednorodzonego Syna Bożego, ani żadnym bogiem!

Ewangelia Jana rozdział 17 werset 25.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał.

Wydaje mi się, że nie jest trudno wyobrazić sobie i zrozumieć, że poprzedni werset wyraźnie dał nam do zrozumienia, że w ciele Syna Człowieczego już były wcielone Dwie Istoty Duchowe! Ojca Stworzyciela i Jego Umiłowanego Syna!
W tym następnym wersecie mamy absolutne potwierdzenie, że razem z Synem Bożym był wcielony Duchowo nasz Stwórca jako Duch Święty, który całkowicie kierował planem naszego Zbawienia!
Syn Boży za wszelką cenę chciał przekonać ówczesnych Żydów, że w ciele Syna Człowieczego były wcielone Duchowo Dwie Boskie Istoty! Sam Bóg Ojciec Stworzyciel i Jego Umiłowany Jednorodzony Syn!
Ówczesna żydowska ludność, a nawet  uczniowie Jezusa nie mogli pojąć  tego cudownego fenomenu - żyjących Dwóch Dusz w jednym Ciele! Czy  dzisiaj nie myślimy podobnie?
Nikt nie może zrozumieć, że nasz świat jest szpitalem wzajemnie uzdrawiających się Dusz, a wręcz zmartwychwstających do Wiecznego Życia!
W każde zwierzęce organizmy nie uwłaczając ludzkie, są wcielone po  Dwie Istoty Duchowe, z która Jedna z nich została częściowo uszlachetniona i ulecza drugą!
Jedna z nich o bardzo niskim stopniu inteligencji nieustannie żyła w jakiś zwierzęcych organizmach! Ciągle rodząc się w następnych, stopniowo uszlachetniała się.
Gdy osiągnęła odpowiedni poziom udoskonalenia, zdobyła szansę do wcielenia się pierwszy raz w ludzkie ciało! W nim dokonywało się jej intelektualne zmartwychwstanie.
Inaczej mówiąc, uszlachetniła się, aby był z nią jakikolwiek logiczny kontakt!
Druga wcielająca się w te samo ciało, to Dusza, która już wielokrotnie żyła w ludzkim ciele. Ona nabyła już większy poziom szlachetności i obycia wśród podobnych do siebie Istot. Je szlachetność stała się przykładem dla tej jeszcze nieoświeconej!
Szlachetna Dusza stała się pomocna dla tej schorowanej psychicznie, która jeszcze nie uszlachetniona potrzebuje przez oświecenie zmartwychwstania, aby w poważnym stopniu odrodzić się!
Ona będzie przybliżać się do psychicznego stanu, jaki miała na początku swego zaistnienia!
Po uleczeniu się, stanie się ona pomocna dla innych psychicznie schorowanych Dusz!
Forma tego systemu polega na tym, że ta, która pierwszy raz zreinkarnowała się z jakiegoś zwierzęcego organizmu jest uszlachetniana przez tą, która już wielokrotnie żyła w ludzkim ciele!
Ciężko zrozumieć i uwierzyć, że taki jest sens ludzkiego życia i sens Planu Naszego Ukochanego Stwórcy!
Nikt nie bierze pod uwagę, że jesteśmy Istotami Duchowymi, inaczej mówiąc - Duszami, które są ubrane w ludzko zwierzęce ciała.
Ciała nasze nie mają wielkiego znaczenia w naszym obecnym życiu, ponieważ, czy ktoś chce czy nie chce, muszą one kiedyś  umrzeć!
Zaś Dusza  ciągle wędruje od jednego przeznaczenia do następnego, aby w końcu osiągnąć stan Boski, nadający się do wcielenia w Wiecznie Żyjące Ciało!

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 9.
Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś?
Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca?

Prawda o tym, że jesteśmy Istotami Duchowymi została zakryta przed całą ludzkością – zapewne domagał się tego zwyrodniały syn zatracenia – diabeł!
Zwyrodniały syn zatracenia w stu procentach był pewny, że nikt nie rozszyfruje Prawdy, że  w ciele Syna Człowieczego egzystowały Dwie Boskie Istoty Duchowe, Boga Ojca Stworzyciela i Jego Umiłowanego Syna!
Nikt nie może zrozumieć, że w ludzkim życiu również panuje podobny system podwójnej osobowości.

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 10.
Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie?
Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam
od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.

Syn Boży będąc wcielony razem ze swoim Ojcem w jednym ciele wykonywał wszelkie polecenia swego Ojca!
Nie dałby radę dokonać tyle cudów, gdyby nie była użyta Ogromna Moc naszego Ojca Stworzyciela aby się dokonały!

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 11.
Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie.
Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.

Słowa biblijne aż krzyczą do nas, podając absolutnie prawdziwe informacje, że Słowa i wszelkie polecenia oraz czyny pochodziły od naszego Ojca Stworzyciela!

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 10.
Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie?
Słów tych, które wam mówię, nie
wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.

Następny werset jest tak wymowny, że pasuje do obecnych czasów! Ludzkość absolutnie nie zorientowała się Kim jest nasz Bóg Ojciec Stworzyciel.
Przez religijne kłamstwa i pośrednictwo zwyrodniałego syna zatracenia – diabła, ludzkość namnożyła tysiące fałszywych bogów!
Pseudo chrześcijaństwo zaślepione konkurencyjnymi walkami między sobą, spowodowały tak wielki chaos, że wszystkich kompletnie oślepiło! Nie zobaczyli tak czysty informacyjny przekaz z Ewangelii Jana, aby na jego podstawie zbudować w swojej wyobraźni metodę pozwalającą odnalezienia swego Stwórcę i Prawdziwego swego Zbawiciela!

Ewangelia Jana rozdział 8 werset 19
Wtedy mu rzekli: Gdzie jest Ojciec twój?
Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani Ojca mojego.
Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca mego.

Dopiero po dwóch tysiącach lat, gdy bezmyślnie wywyższano ciało Syna Człowieczego, pojawiłem się na tym zakłamanym świecie!
Działam samotnie bez jakiejkolwiek pomocy, aby pomóc naszemu Ojcu Stworzycielowi dokończyć Jego Wspaniałe Dzieło!
Staram się aby ludzkość przez następne biblijne wersety zrozumiała, że Syn Boży jako Istota Duchowa nic nie czynił od samego Siebie!
Wszystkie pouczenia i zalecenia były ze strony naszego Ojca Stworzyciela, który był wcielony w te samo Ciało Syna Człowieczego!
Ewangelia Jana rozdział 8 werset 28.
Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył.

Najwyższy czas aby zaprzestano czcić ciało Syna Człowieczego jako naszego Zbawiciela.
Jest to nielogiczne, a wręcz nieprzyzwoite!
W ten sposób przestanie się wszystkim wydawać, że ciało Syna Człowieczego jest naszym Zbawicielem i uzmysłowimy sobie, że Syn Boży i Ojciec Stworzyciel są indywidualnymi Istotami Duchowymi!
Trzeba raz na zawsze uświadomić sobie, że w Ciele ludzkim Syna Człowieczego były wcielone, Dwie Niezależne Istoty Duchowe!
Widzimy to na przykładzie, gdzie Syn Jednorodzony po zmartwychwstaniu ciała Syna Człowieczego został na stałe w nie wcielony! Kontynuuje Zaplanowane Dzieło naszego Ojca Stworzyciela!

Ewangelia Jana rozdział 8 wersety 35, 36.
A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz
Syn przebywa na zawsze.
Jeżeli więc Syn was wyzwoli wówczas będziecie rzeczywiście wolni.

Po zmartwychwstaniu ciała Syna Człowieczego w które ponownie wcielił się tylko Syn Boży, Ojciec Stworzyciel powrócił do swego Ciała Niebiańskiego, i w swoim Królestwie Niebiańskim Króluje nad całym Wszechświatem!
Jakże wielu ludzi na świecie, ma zamknięte oczy i uszy swoje na Słowo naszego Ojca Stworzyciela.
Jakże wielu z nas nie potrafi dostrzec, ani zrozumieć, że
Po pierwsze!
W ciele ludzkim Syna Człowieczego były wcielone Dwie Istoty Duchowe. Ojca Stworzyciela i Jego Jednorodzonego Syna.
Po drugie! 
Syn wykonywał tylko rolę Sługi, który respektował wszelkie polecenia swojego Ojca Stworzyciela!

Ewangelia Jana rozdział 5 werset 19.
W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni.

Boga Ojca Stworzyciela nikt nigdy nie widział, ani Jego Głosu nie słyszał. To co przekazywał Mojżesz było absolutnym kłamstwem!
Jedynie widział swego Ojca Stworzyciela Jego Syn jako Istota Duchowa!

Ewangelia Jana rozdział 6 werset 46.
Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca.

Widzimy Teraz, że wszytko jest Jasne! Zobaczmy co  potwierdzą nam następne wersety!
Zobaczymy wyraźnie w tych wersetach, że jest mowa o Dwóch Świadomościach Duchowych!
Pierwsza Duchowa Świadomość tycząca się do Istoty Duchowej Syna Jednorodzonego naszego Stwórcy, zaś Druga Duchowa Świadomość tyczy się do Istoty Ducha Świętego, naszego Ojca Stworzyciela!
Zatem oczyśćmy naszą wyobraźnię od żydowskiego bandyty Jahwe i przejrzyjmy na oczy, że naszym Zbawcą jest Sam Ojciec Stworzyciel, Istota Duchowa, Duch Święty!
Wersety, które za chwilę usłyszysz i zobaczysz, jednoznacznie potwierdzą nam, że w ciele ludzkim, Syna Człowieczego były wcielone dwie Istoty Duchowe!
Zauważ! Świat katolicki wyznaje istoty religijne jako materialne czyli cielesne. Nie zdaje sobie sprawy, że najważniejsze są Osobowości  Istot Duchowych!
Tak jak jest w przypadku Dwóch Istot Duchowych, wcielonych w ciało Syna Człowieczego!  Szczególnie Duch Święty, Istota Duchowa naszego Ojca Stworzyciela!

Ewangelia Mateusza rozdział 11 werset 31, 32.
Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym.

Po odsłuchaniu poprzednich wersetów do moje Świadomości dotarło jego pełne zrozumienie!
Jeżeli ktoś zgrzeszy przeciwko naszemu Ojcu Stworzycielowi, który Jest  Duchem Świętym, to w obecnym życiu i  następnym straci  szansę wiary aby zrozumieć przekaz biblijny!
Również straci szansę na wszelkie błogosławieństwa, aby przyjemniej żyło się na ziemskiej planecie!
Proszę zwróć uwagę, że postać ciała Syna człowieczego stała się trzeciorzędną pozycją w planie naszego zbawienia i nie należy jej uświęcać pod żadnym pozorem!
Postać Syna Człowieczego liczy się jako osobowość cielesna, pozwalająca widzieć osobę realną w jej ludzkiej materialnej postaci.
Poświata cielesna Syna Człowieczego ograniczała wpływ ogromnej Energii jaka wychodziła od Dwóch Istot Duchowych, Ojca i Syna!
Następne wersety wyraźnie mówią o naszym Świętym Ojcu Stworzycielu, że jest większy od  swego Syna!
Syn akceptował wszystkie polecenia Ojca i wykonywał je w stylu jakim zaplanował Ojciec Stworzyciel!

Ewangelia Jana rozdział 14 wersety 20, 21.
Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem:
Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować.
Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać.
Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał.

Stałem się największym wrogiem wszelkich sekt pseudo chrześcijańskich. Niedawno jeden z moich przyjaciół, który głęboko zakorzenił się w sekcie Adwentystów dnia siódmego nazwał mnie absolutnym świrem!
Nie zdaje sobie sprawy, że być może zatrzasnęła mu się furtka do Zbawienia Wiecznego!
Jak zwykły zakapior prawdopodobnie do końca nie wysłuchał materiałów dowodowych jakie mu przysłałem! Tak postępują Ci którzy zgrzeszyli przeciwko naszemu Stwórcy!

Ewangelia Janarozdział 12 werset 16, 17.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od  swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować.

Ewangelia Jana rozdział 14 wersety 20, 21.
Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał.

Dwa poprzednie wersety stanowczo utwierdzają nas, że Syn Boży tylko usługiwał Ojcu, aby Plan naszego Zbawienia się udał!
Werset bardzo mocno zaznaczył w swoim przekazie abyśmy Syna nie brali  za naszego Zbawiciela!
Całe Uwielbienie musimy oddać naszemu Ojcu, Duchowi Świętemu, za co będziemy błogosławieni!

Ewangelia Jana rozdział 8 werset 29.
A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba.

Werset ten, który usłyszałeś wyraźnie podkreślił swoje znaczenie, że Jednorodzony Syn Boży wykonywał wszelkie zalecenia Ojca, co ewidentnie ukazał nam  naszego Zbawcę, naszego Ojca Stworzyciela, Ducha Świętego!
Na tą wiadomość  czekał cały świat, że niewątpliwie naszym Zbawicielem jest Istota Ducha Świętego Naszego Ukochanego Ojca Stworzyciela i nikt więcej!
W następnych wersetach mamy bardzo ważną informacje, że tylko Ojciec Stworzyciel sprawuje najwyższą władzę w całym wszechświecie!
Ewangelia Jana rozdział 13 werset 28.
Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was.
Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.

Ewangelia Mateusza rozdział 9 werset 24.
Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana.
Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego.

W tym przesłaniu przez całą wędrówkę odkrywania Prawdy staram się udowodnić, że w Ciele Syna Człowieczego były Dwie Istoty Duchowe, gdzie Jedna z nich jest Istotą Duchową naszego Absolutnego Zbawiciela, Ojca Stworzyciela, Ducha Świętego!
Ogarnia mnie rozpacz, że muszę znowu wspominać tragiczny fakt, że diabelscy zwyrodnialcy brutalnie pobili i bestialsko ukrzyżowali, naszego Ojca Stworzyciela i Jego Jednorodzonego Syna!
Rozpacz moja nie ma granic! Nie mogę sobie wyobrazić, że Ojciec Stworzyciel poświęcił Siebie i Swego Umiłowanego Syna na takie okropne męki, abyśmy poznali Prawdę!
Nie zdajemy sobie sprawy, że ukrzyżowano naszego Ojca Stworzyciela  i świat nie użala się nad tak okropną zbrodnią?
Od przeszło czterdziestu lat wiem o tej strasznej tragedii i ciągle nawracają mnie wspomnienia!
Zapewne przeżywałem tragedię ukrzyżowania naszego Ojca Stworzyciela i Jego Jednorodzonego Syna, gdzie ówcześnie w starotestamentowych żydowskich czasach, będąc ubrany w jakieś żydowskie ciało, patrzyłem na ta ohydną zbrodnię, jak krzyżowano naszego Ojca Stworzyciela i Jego Umiłowanego Syna.
W niewyobrażalnym bólu cierpieli za nasze grzechy, gdzie cały ból zapewne Ojciec Stworzyciel przyjął na Siebie, aż do momentu kiedy Pierwszy opuścił konające ciało Syna Człowieczego!

Ewangelia Marka rozdział 15  werset 34.
O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema abachthani, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?

Do tej pory Świat nie zdaje sobie sprawy, że naszą planetę odwiedził sam  Ojciec Stworzyciel, Duch Święty i Istota Duchowa Jego Jednorodzonego Syna, a my Ich ukrzyżowaliśmy.
Z rozpaczy, czterdzieści lat temu napisałem pewne wiersze, gdy je recytuję od nowa przeżywam tę okropna tragedię!

Ojcze, światu donoszę, że Ty jedyny nasz Boże   
Bo Twoja nadludzka Chwała zrozumieć mi dała,
żeś Sam jest Odkupiciel i Wieczny nasz Zbawiciel.

Że Imię Twoje nie daremnie znak wiary wyryło we mnie.
I trzymam się mocno Jego, pragnąc Zbawienia Twego.

Ojcze, czy jest jakiś sposób, bo nie chcą słuchać Twego Głosu,
że Ty Jeden nasz Zbawiciel, choć objawiony  w Dwój Osób.

Twój Najcudowniejszy Duch Święty oddał Twą ziemską Chwałę na ogromne męki

Twa obolała Istota Duchowa, Zbawienie i Mądrość światu dało.
Ojcze nasz Jedyny Boże. Przez Syna posłałeś Siebie,
aby patrzono na Niego i rozpoznano w Nim Ciebie.
Nie mogą zrozumieć, że życie pełne udręki jest po to,
aby umieć znaleźć Ciebie, dźwigając boleści krzyża męki.
Mieszkań w Tobie Ojcze jest wiele,
jak zaproszonych na Niebiańskie wesele.

Aby odziać się szatą weselną,
pomagasz nam walczyć z mocą piekielną.

Przez pomocnika Syna, sługę Twego,
na świecie Prawda zwyciężyła złego.

Niepojęte zrozumieć wielkość Twojego ubrania,
gdy będzie Twe Ukochane dzieci osłaniać.

Tę nadzieję wiecznej wolności nam dała
w okropnych mękach Twa Przenajświętsza Duchowa Chwała.

Twe Usta pełne boleści,
rozniosły zwycięstwa słów wieści,
że kto uwierzy, żeś Ty sam Zbawiciel
i nasz Ukochany, Wieczny Odkupiciel!

A Kto uwielbi nauki i rady Twoje,
W Mądrości otworzą się mu drzwi podwoje.

Gy wierzący wszystko zrozumie i w chrzcie zanurzy swe ciało,
aby Prawdziwą Wolność i Zbawienie Wieczne mu dało.


Powiedział Pan, Panu memu,
że da usiąść na Stolicy Królestwa, pokoleniu ostatniemu!

I będą z uwielbieniem patrzyli na Ciebie,
wielbiąc Boga Jedynego w Jego Królewskim Niebie.

Choć nasz Ojcze Sobą przyozdobisz wielu
zawsze Arcy Królem będziesz na każdym weselu.

Ubrani w Niebiańskie Szaty będziemy kochać Twoje Duchowe Ciało,
które w mękach na krzyżu Zbawienie nam dało.

Nie glina, krew i woda pełne boleści,
lecz ma Dusza z wnętrza Niebiańskiego Ciała będzie Cię pieścić.
Ojcze którego Królestwo jest w Niebie,
dziękuję, że dałeś mi poznać Siebie.

Żeś jedyny Bóg Ojciec i nasz Zbawiciel,
że nikt tylko Ty jesteś nasz Odkupiciel.

Najwspanialszy,  najukochańszy, pełen miłości
zawisłeś na krzyżu za nasze grzechy, bluźnierstwa i złości.

Twój Syn, którego umiłowałeś,
pokazał nam Ciebie, bo Ty Mu Siebie dałeś.

Chciał objawić i pokazać, że to na pewno jesteś Ty,
lecz przez brak naszej pokory ukrzyżowaliśmy właśnie Ciebie my!

Przebacz mi Ojcze Drogi,
że byłem w zrozumieniu bardzo ubogi!

Choć PRAWDY Twe i drogi są proste.
Lecz dzisiaj światu donoszę,
że Ty Ojcze Jezu Zbawicielu jesteś, Jedynym Bogiem.

Że Twój Umiłowany Syn sługa w cudowny sposób
pokazał nam Ciebie  przez Twą Mądrość w Dwój osób.

Jakże pięknie Go wychowałeś przez wszelkie czasy,
aby dla Ciebie otworzyć bram serc naszych.

Aby pojąć tę niepojętną PRAWDĘ
że uczyniłeś nam mieszkanie w Sobie kiedy przyjdzie Adwent.

Mieszkanie od Ciebie jest szczęśliwe i wieczne,
lecz Ty będziesz zawsze Jedyny nasz Bóg Stworzyciel
i Wieczny nasz Zbawiciel!

Rządzenie Twoje całym wszechświatem jest wieczne
i na zawsze konieczne.

Twój Duch Święty pełen Miłości,
będzie kierował nami
bośmy Twe dzieci i nikt już nas nigdy nie zrani!

Dzięki Tobie, że przez Syna objawiłeś Imię Swoje,
że w nim z Synem jesteście Oboje!

Że moc Twego Imienia chroni mnie
i oblicze świata zmienia.

Jak długo będzie trwał Twój plan Zbawienia
w cierpliwości będę czekał,
oddając tylko Tobie pokłon uwielbienia.

Żeś Ty Jeden, zawsze ten sam, oni Cię nie poznali,
bo w swych naukach się zadufali.

W modlitwach pytać zawsze Ciebie trzeba,
aby z Twej Mądrości odpowiedź przyszła z Nieba.