Jeśli chcesz odsłuchaj tekst w Audio. KLIKNIJ!

Infomega.pl
SerdecznieWita!

ABSOLUTNA PRAWDA!

EWANGELIA JANA DOSADNIE UKAZUJE NAM FAKT WCIELENIA SIĘ W CIAŁO SYNA CZŁOWIECZEGO DWÓCH ISTOT DUCHOWYCH. BOGA OJCA STWORZYCIELA I JEGO JEDNORODZONEGO SYNA.
PROBLEMEM JEST JAK UWIARYGODNIĆOKROPNE NIESZCZĘŚCIE UKRZYŻOWANIA STWÓRCY I JEGO JEDNORODZONEGO SYNA. SZUKAM WIARYGODNEGO SPOSOBU, ABY TA PRAWDA DOTARŁA DO WSZYSTKICH INTELIGENTNYCH DUCHOWYCH ŚWIADOMOŚCI!

Postaraj się wytężyć swój umysł i w swojej wyobraźni znaleźć dowody na objawienie się naszego Stwórcy i Jego Jednorodzonego Syna w Ciele Jezusa Chrystusa. Może od tego momentu otworzy się Tobie cała Prawda na czym polega nasze życie w tym ogromnym chaosie jaki dzieje się na Ziemi!

W świecie religii fałszywie objawiono się wielu fałszywych bogów i fałszywych proroków oraz osób, które mówiły, że widziały lub słyszały głos naszego Stwórcy. Żadna z tych osób nigdy nie przedstawiła zasadniczej prawdy, że istnieje ktoś tak ważny jak Jednorodzony Syn naszego Stwórcy i wiecznie jest zjednoczony Duchowo z Nim. Znaczy to, że wszyscy przed objawieniem Jezusa Chrystusa kłamali!

Ewangelia Jana rozdział 9 werset 8.
Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce.

Biblia choć dla wielu nie jest autorytetem aby do dojścia prawdy w bardzo jasny sposób ukazała nam w naszej wyobraźni, że fakt istnienia Syna Jednorodzonego naszego Stwórcy jest niewątpliwie prawdziwy, a przede wszystkim logiczny!

Ojciec świadczy o Synu! Syn zaś daje świadectwo o Ojcu jako naszym Stworzycielu, Królu Wszechmogącym całego wszechświata.

Ewangelia Jana rozdział 8 werset 18.
Oto Ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał.

Tylko dzięki naszemu Stwórcy i Jego Jednorodzonemu Synowi każdy z nas na podstawie swojej wyobraźni może dojść do absolutnej prawdy aby zrozumieć jak powstało życie i inteligencja.

Nawet najwięksi oszuści jak Mojżesz i Mahomet nie mieli prawdy o Ojcu Stworzycielu, a przede wszystkim o Jego Synu Jednorodzonym! Stworzyli fałszywe religie po to aby osiągnąć absolutną władzę nad zwiedzonymi Arabami.
Jak uprzednio pisałem, że każde wydarzenie ma swój początek. Początkiem Inteligentnego życia był Stwórca i niewątpliwie Drugą Osobą jaka zaistniała w wszechświecie był Jego Syn Pierworodny, którego Biblia nazywa Jednorodzonym!
Oszuści nie powiązali Ojca z Synem Jednorodzonym i nie ukazali ich Zjednoczenie Duchowe, które jest Wszechmogące o ogromnej potędze władzy!

W Ewangelii Jana dokładnie jest opisane, że Ojciec świadczy o Synu, Syn zaś daje świadectwo o Ojcu ukazując w Ciele Chrystusa naszego Stwórcę Ojca Wszechmogącego.
Zdaję sobie sprawę, że nikt nie jest w stanie uwierzyć w mój przekaz na temat Ojca Stworzyciela i Jego Jednorodzonego Syna jeśli nie zaprze się i na siłę wtłoczy ten fakt do swojej wyobraźni.
Jest napisane w Biblii, że wszyscy bez wyjątku mają mieć zakryte zrozumienie tajemniczej Prawdy naszego Stwórcy Wszechmogącego.
Podobnie jest w naszych komputerach. Jeśli są zakodowane jakimś hasłem nie dadzą się uruchomić. Po wpisaniu hasła komputer daje nam pełne pole do działania, by zrozumieć wszelkie w nim aplikacje i programy aby wykonać zamierzony cel.

Ewangelia Łukasza rozdział 9 wersety 21, 22.
W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

Zwróć uwagę na powyższy werset, który wyraźnie mówi że jakaś zakodowana energia we wszystkich ciałach blokuje poznanie prawdy o Stwórcy i Jego Jednorodzonym Synu.

Tylko nasza Dusza czyli Duchowa Świadomość przez swoje pozytywne uczynki może zdobyć hasło do klucza odblokowania blokady, aby ją usunąć.
Jestem pewien, że Stwórca pozwolił zakryć prawdę aby w odpowiednim momencie objawić ją wszystkim. Zapewne wtedy odbędzie się sąd nad tymi, którzy wyzuci, bez jakiegokolwiek miłosierdzia nie zareagowali, że świat ukrzyżował swego Stwórcę wraz z Jego Umiłowanym, Jednorodzonym Synem. W ten sposób sami na siebie wydali wyrok!

Nie mam z tego powodu do nikogo żalu, że nikt nie wierzy w moje przesłania i traktuje mnie niepoważnie.
Tak jak kiedyś wspomniałem Dusze nasze czyli Duchowe Świadomości są w dość ciężkim stanie psychicznej choroby. Jest ciężko im w prosty sposób pojąć co opisałem w moich książkach.
Posiadamy Cielesną Świadomość, którą dał nam w prezencie nasz Stwórca, by uczyć nas miłości i miłosierdzia aby odróżnić czym jest dobro od zła. Nasza Duchowa Świadomość po odnalezieniu hasła do klucza zapisanego w Ciele otworzy Prawdę i osiągniemy zwycięstwo.

Nie potrafię opisać co stało się w moim przypadku, że Umiłowany Syn naszego Stwórcy objawił mi Kim jest nasz Stwórca i Kim jest On sam. Od kilku dziesięciu lat szukałem odpowiedzi na wiele pytań i znalazłem hipotetyczne hasło klucza do zwycięstwa. Wszystko nagle otworzyło mi się przejrzyście i jasno zrozumiałem ogromną część prawdy naszego Wszechmogącego. Nieustannie dopełnia się ten przekaz nieomal każdego dnia.

Ewangelia Mateusza rozdział 12 werset 12.
Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma.

W naszych czasach media zalewają nas masą informacji wydarzeń o przeszłości. Mącą ludziom w głowie o wydarzeniach starożytnych kosmitów. Ten stan rzeczy coraz bardziej oddala nas od Stwórcy i Jego Jednorodzonego Syna. Ludzie są zainteresowani wydarzeniami z przeszłości medialnych starożytnych kosmitów. Nie biorą pod uwagę, że były to czasy rządów zwyrodnialca, którego zwą diabłem lub szatanem. Zaistniałe przeszłe wydarzenia nie mają żadnej wartości co do przyszłości jaka nas czeka.
Obecnie żyjemy w czasach wypełniania się proroctwa przychodzącego Królestwa naszego Stwórcy, by ocalić mieszkańców Ziemi.
Jeszcze dwa tysiące lat temu diabelski zwyrodnialec miał dostęp do Królestwa Wszechmogącego. Dysponując ogromną wiedzą i mocą  bawił się naszymi zwierzęcymi ciałami oraz naszymi Duchowymi Świadomościami doprowadzając je do ogromnego psychicznego wyniszczenia.
Podsumujmy, co konkretnie stworzyło się nam w  wyobraźni.
Skoro jest niepodważalny dowód, że istniał Ktoś Pierwszy w całym wszechświecie, który zrodził Osobę Drugą jako Syna Jedynaka, który zjednoczył się Duchowo ze swoim Ojcem. To w naszej wyobraźni musi powstać wizerunek Dwuosobowego Oblicza naszego Wszechmogącego Boga, który ma władzę nad wszystkim!

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 9.
Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca?

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 10.
Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 11.
Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.

Ewangelia Jana rozdział 10 werset 30.
Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

Powyższe wersety mają zakodowane w sobie dwie informacje, gdzie jedna zapewnia nas, że Ojciec Stworzyciel i Syn są razem zjednoczeni Duchowo. Druga zaś informuje nas, że niespodziewanie przyjdzie taki dzień, gdzie nasza Duchowa Świadomość zostanie wcielona w Ciało podobne do Jezusa Chrystusa. Co ciekawe ma się to dokonać niedostrzegalnie i błyskawicznie. Stanie się to w niespodziewanym  momencie, gdzie dopiero po chwili się zorientujemy, że już nie jesteśmy tacy jakimi byliśmy przedtem.
Ciekawa sprawa, aż trudno wyobrazić sobie jak to się stanie!

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 20.
W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.

Po tak wyraźnie ukazanych biblijnych informacjach zachodzi pytanie: Dlaczego nikt w okropnym żalu i rozpaczy nie poruszył tej sprawy ukazując światu, że nie tylko ukrzyżowano Syna ale ukrzyżowano również naszego Ojca Stworzyciela?
Te umęczone i ukrzyżowane Istoty jako Osoby Duchowe byli wcieleni w Ciało Syna Człowieczego w Jezusie Chrystusie!

Czytając o tym strasznym wydarzeniu nie możesz sobie wyobrażić w jak okropnej męczarni starał się Ojciec Stworzyciel i Jego Syn przekazać nam Prawdę. Obecnie nad tym nieszczęściem nikt nie jest w stanie zapłakać i uwierzyć, że coś takiego mogło się wydarzyć!

Co się dzieje? Nikt przez 2000 lat czytając przekaz Ewangelii Jana nie wziął pod uwagę tak strasznego czynu jakiego dopuścili się mieszkańcy Ziemi, krzyżując swego Stwórcę?

Od czasu tego strasznego wydarzenia zaczęła się nowa era naszej cywilizacji. Stwórca na świecie wykreował super nowoczesność, która nie tylko ulżyła ludzkiemu życiu ale dzięki nowej medialnej technologi dała możliwość rozpoznania logiczne prawdy.

Mimo to, że mamy wspaniałą technologię, dlaczego do tej pory nie rozpoznaliśmy tej tragicznej prawdy, że świat ukrzyżował swego Stwórcę? Czyżby nasze Duchowe Świadomości z powodu kłamstw i braku wrażliwości dążą do ponownego życia w zwierzęcych ciałach lub samo zatracenia?

Przez dziesiątki tysięcy lat ludzkość żyła w okropnych warunkach i okropnej ciemnocie. Dzisiaj mamy oświecenie i nikt nie zorientował się, że my Duchowe Świadomości jesteśmy stworzeni na Duchowe podobieństwo naszego Stwórcy, a nie na wizerunek ludzkiego Ciała!  Podnieśliśmy morderczą rękę na swego Ojca Stworzyciela!

Jak myślicie, czy jest to obojętne dla całego Królestwa naszego Stwórcy?

Katolicy i Prawosławni stworzyli fałszywą madonnę, która w temacie ich obrazków charakteryzuje się wizerunkiem indyjskiego smoka Harry Kryszny. Wykreowali w pierwszoplanowy wizerunek smoka przez fałszywy kult madonny i małego dziecka odtrącając Stwórcę na dalszy plan aby Jego twórcza myśl zbawienia świata została zatracona.

Protestanci w swoich śpiewnikach mają 90% pieśni poświęconych dla  nie znanego im Jezusa rzekomo syna żydowskiego Jahwe. Również w dziesięciu procentach śpiewają bandyckiemu, fałszywemu Jahwe.
Dla Prawdziwego Stwórcy nie ma nic!
Protestanci, którzy odizolowali się od katolicyzmu zamiast uwolnić się od zwyrodniałego diabła, zaczęli namiętnie wyznawać diabelskiego żydowskiego krwawego Jahwe oraz wymyślonego diabelskiego Mojżesza, uważając, że im to wystarczy do Zbawienia Wiecznego!

Reszta świata siedzi w mocy fałszywych bogów i półbogów. Fałszywi prorocy i fałszywi pseudo święci jako zwykli kłamcy nic nie wspomnieli w swoich przekazach o Stwórcy i Jego Jednorodzonym Synu, którzy są na zawsze zespoleni w każdym działaniu jakie dzieje się w całym wszechświecie.

Czyżby świat stracił rozum i szansę na zbawienie życia wiecznego?

Świat pogrążony jest w śmiertelnej matni przez którą nie może dostrzec prawdy, że nie docenia się głównej Osoby Planu Zbawienia jakim jest nasz Stwórca. Nieomal wszyscy jesteśmy jak żywe trupy zamiast zbliżać się do prawdy, będąc wdzięczny Ojcu, który jest najważniejszy w planie naszego zbawienia, wybrano kłamstwa i wieczną śmierć, zamiast Wiecznego Zbawienia.

Nawet Syn Jednorodzony naszego Stwórcy jednoznacznie oświadcza, że jest tylko sługą posłuszny swemu Ojcu:

Ewangelia Jana 15 werset 20.
Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać.

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 28.
Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.

Biblia ewidentnie w wielu miejscach informuje nas, że Stwórca jest najważniejszą Osobą w całym wszechświecie. Lecz Ojciec i Syn są zawsze zespoleni Duchowo i stwarzają Jedną Postać Wszechmogącej Władzy! Syn Jednorodzony zaświadcza nam, że tylko On może wskazać nam Ojca Stworzyciela i nikt więcej!
Zatem wszyscy to kłamcy, złodzieje i zbójcy, którzy wykreowali fałszywych bogów dla własnych celów aby manipulować innymi!
Takie są obecne religie, kościoły i sekty gdyż nie poznali w Synu Człowieczym Jezusie Chrystusie swego Stwórcy!

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 10.
Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.

Ewangelia Jana rozdział 7 werset 16
Odpowiedział im Jezus mówiąc: Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, który Mnie posłał.

Ewangelia Jana rozdział 8 werset 18.
Oto Ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał.

Ewangelia Jana rozdział 8 werset 29.
A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba.

W Biblii mamy mnóstwo przykładów, które logicznie informują nas, że ukrzyżowano naszego Stwórcę wraz z Jego Synem. Czyżby ta straszna hańba przytłacza tylko mnie? Nikt nie jest wrażliwy na męki Stwórcy i Jego Syna, którzy przeszli przez takie straszne tragedie aby ukazać nam nasze Wieczne Zbawienie. Stwórca dał przykład w zmartwychwstałym Ciele Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa, że można pokonać śmierć. Stwórca doznał uczucia śmierci i pokonał ją dla nas. Ukazał, że istnieje Wieczne Życie w podobnych Ciałach do Chrystusa, gdzie już nigdy nie doznamy śmiertelnego uczucia!

Proszę wczuć się w moją sytuację, to tak jakbym sam był na bezludnej wyspie.
Objawienie w Ewangelii Jana bardzo logicznie i jasno ukazuje nam, że świat nie tylko ukrzyżował Jednorodzonego Syna Bożego ale samego Stwórcę. Ale nikt nie przyjmuje tego faktu i okropnego wydarzenia. Dlaczego ta prawda uwrażliwia tylko mnie i nikogo więcej?

Poniższe wersety dobitnie ujawniają obecność Ojca Stworzyciela, który wcielił się w Ciało Chrystusa gdzie przebywała Duchowo wcielona Istota Syna Bożego.


Ewangelia Łukasza rozdział 3 wersety 21, 22.
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo.
I Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

Wszelkie religijne zakłamania dały szansę diabelskim zwyrodnialcom, by mogli mataczyć ludzkimi umysłami aby nigdy nie dopatrzono się, że na świecie objawił się nam sam Ojciec Stworzyciel wraz z Jego Jednorodzonym Synem w Ciele Jezusa Chrystusa i świat ich ukrzyżował!

Wszyscy włącznie z naszym Stwórcą i Jego Jednorodzonym Synem jesteśmy Istotami Duchowymi wcielonymi w różnego rodzaje ciała.

Naszym Jestestwem jest nasza Dusza czyli Duchowa Świadomość, która cały czas nieustannie leczy się w ciałach, które uszlachetnił nam Ojciec Stworzyciel. Efektem tej całej operacji jest, że żyjemy według ciała, które ogranicza swobodę naszej Duszy aby zachowywała się przyzwoicie i nabywała coraz więcej cech inteligencji. Niestety nie zawsze się to udaje gdyż Dusza przezwycięża ciało i ujawnia swoje zwierzęce instynkty stając się bestią i tyranizuje innych. Co gorsze nawet potrafi bez żadnego miłosierdzia zabić! Przykładem tego jest antychrystyczmy rosyjski Putin, który nie ma w sobie nawet odrobiny miłosierdzia!

Dlaczego tak się dzieje? Watykan i inne podobne sekty stworzyły fałszywe religie działające pod kierownictwem syna zatracenia, którego zwą diabłem lub szatanem! Watykańskie kłamstwa zakwasiły całkowicie Prawdę i nie dostrzeżono swego Stwórcę i Jego Umiłowanego Jednorodzonego Syna w Ciele Chrystusa!

Powtórzę ponownie! W Ewangelii Jana wyraźnie jest napisane, że w Ciele Syna Człowieczego były Dwie Osoby Duchowe, Ojca Stworzyciela i Jego Jednorodzonego Syna.


Ewangelia Jana rozdział 5 werset 19.

W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni.


Ewangelia Jana rozdział 6 werset 46.

Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca.


Ewangelia Jana rozdział 8 werset 19 

Wtedy mu rzekli: Gdzie jest Ojciec twój? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani Ojca mojego. Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca mego.

Inne dwa biblijne wersety informują nas dogłębnie, że gdy uwierzymy w Słowa Chrystusa wszelka Prawda się nam otworzy!


Ewangelia Marka rozdział 15  werset 34.

O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema abachthani, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?


Ewangelia Mateusza rozdział 27 werset 46.

O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema abachthani, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?

W tych wersetach z Ewangelii Marka i Mateusza mamy dokładne informacje, że w Ciele Syna Człowieczego, Chrystusa były Dwie Duchowe Osoby. Ojciec Stworzyciel i Jego Jednorodzony Syn.

Przed agonią Ciała Syna Człowieczego pierwszy opuścił Ciało Ojciec Stworzyciel, a potem Jego Umiłowany Syn.

Jak to możliwe, że przez przeszło dwa tysiące lat nikt nie dopatrzył się, że ukrzyżowano wraz z Synem również samego Stwórcę?

Dostąpiłem ogromnej łaski od naszego Stwórcy i Jego Jednorodzonego Syna, abym mógł objawić światu, że ukrzyżował swego Ojca Stworzyciela i Jego Umiłowanego Syna. Dzięki temu świat powinien przebłagać Stwórcę i Jego Umiłowanego Syna, aby przebaczyli nam za ten haniebny czyn ukrzyżowania. Trzeba podziękować Im, że przez śmierć i zmartwychwstanie uratowali Ziemię oraz naszą cywilizację przed zagładą!

Biblia wyraźnie mówi, że Prawda będzie objawiona, ale musi być w niej logiczne skojarzena Prawda. Najważniejszym skojarzeniem jest to, że Stwórca zrodził z Siebie tylko Jedynego Syna, który absolutnie jest podobny do Ojca z okresu kiedy zaistniał. Nikt taki więcej się nie urodził!

Na świecie ciągle pozostaje największy problem: w jaki sposób można uwiarygodnić prawdę, że przeszło dwa tysiące lat temu właśnie w ludzkim ciele w Synu Człowieczym przebywał nasz Stwórca. Przebywał jako Istota Duchowa razem z Jego Umiłowanym Synem Jezusem, który jest nierozłączny ze swoim Ojcem.

Stwórca nie tylko objawił się światu. Ale chodziło Mu o to aby na przykładzie Syna i Siebie ukazać ludzkości jak wygląda przejście ze śmierci do Życia Wiecznego.

Ewangelia Jana 8 wersety 35, 36 .
A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze.
Jeżeli więc Syn was wyzwoli wówczas będziecie rzeczywiście wolnym.