Bezprawne używanie Imienia Bożego!
Wielcy mówcy religijni używają Imienia swego Ojca Zbawiciela choć nie wiedzą Kim On Jest!
Wypędzają duchy w Imieniu swego Zbawcy i nie wiedzą Kim On jest!
Głoszą Ewangelie w Imieniu swego Zbawcy i nie wiedzą Kim On jest!
Dlaczego nie informują ludzi, że Żydzi i Rzymianie ukrzyżowali swego Stwórcę?
Ewangelia Jana wyraźnie ukazuje, że w ciele Syna Człowieczego były wcielone Dwie Istoty Duchowe, naszego Ojca Stworzyciela i Jego Jednorodzonego Syna!
Czy przez zatajenie faktu ukrzyżowania naszego Stwórcy i Jego Umiłowanego Syna, głosiciele i egzorcyści przez swoje bezsensowne wielomówstwo chcą zasłonić ludzkości oczy, aby nie poznała Prawdy?
Zachodzi pytanie: Kim są Ci zagłuszający Prawdę i wypędzający Duchy w Imieniu swego Zbawcy, którego nie znają?
Czyżby w przemyślny sposób manipulują ludzkością?
Kiedy Objawi się Prawdziwy Zbawiciel, zapewne powie im, że ich nie zna, gdyż nie rozpoznali w absolutnej Prawdzie swego Stwórcę, którego wraz z Synem świat ukrzyżował!
Ziemia, nasza planeta jest szpitalem dla uzdrawiania, a wręcz zmartwychwstania Dusz.
Od ludzkości zależy, czy ten proces będzie postępował łagodnie, bez przemocy, kłamstw i wojen.
Nie uwierzyliśmy w naszego Stwórcę, który objawił się w ludzkim ciele Chrystusa wraz ze swoim Jednorodzonym Synem!
Żydzi i Rzymianie ukrzyżowali Boga Ojca Stworzyciela i Jego Jednorodzonego Syna. Ci co nie przyjmują tej Prawdy są antychrystami!