CHORE DUSZE!
Ziemia i na niej nasza cywilizacja jest szpitalem uzdrawiania Dusz, a wręcz ich zmartwychwstania. W każdym stworzeniu nie uwłaczając ludzko zwierzęcego ciała są wcielone dwie, a może więcej Dusz, które potrzebują psychicznego uzdrowienia!
Jedna z nich jest ta która już wielokrotnie żyła w ludzkim ciele zaś  druga, to Dusza, która potrzebuje uzdrowienia duchowej inteligencji aby zrozumiała że żyje i czym jest!
Różnorodne dziwne ludzkie mentalności ukazują w nas dziwne haraktery. Nabywamy je pozyskując z życiowych doświadczeń, gdyż wielokrotnie żyliśmy w ludzkich ciałach.
Chore psychicznie Dusze, które dopiero co zreinkarnowały się ze zwierzęcych ciał uczą sią od nas!
Bardzo trudno jest wyeliminować z ludzkich ciał religijne kłamstwa jakie wtłoczyły w nas  zwyrodniałe Dusze.
Chore Dusze muszą uwierzyć, że Jedyną Świętą Istotą jest Bóg Ojciec Duch Święty, którego wraz z Umiłowanym Synem ukrzyżowaliśmy!
Nie istnieje żadna Madonna ani żadni pseudo święci!
Wierząc w religijne kłamstwa grzeszymy śmiertelnie tracąc świadomość prawdy w obecnym życiu oraz następnym.
Ewangelia Mateusza rozdział 12 werset 31.