Jeśli chcesz odsłuchaj tekst w Audio. KLIKNIJ!

KIM LUB CZYM JEST CIAŁO LUDZKIE?

Ewangelia Jana rozdział  13 werset 16.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał.

Powyższy werset dotyczy sługi Ciała Syna Człowieczego oraz Ojca Stworzyciela i Jego Jednorodzonego Syna. Jednak werset ten w identyczny sposób również może zobrazować nasze ciało jako sługę oraz Duszę, która panuje nad nim.
Jak już wielokrotnie pisałem Dusza czyli nasza Duchowa Świadomość jest nieśmiertelna. Ciało niestety takiej możliwości nie ma i umiera na wieki.
Żeby pojąć czym jest ludzkie ciało musimy zrozumieć jego rolę, a przede wszystkim, że jest ono naszym sługą. Jest Cudownym organicznym robotem, którego nauka do końca nie może zgłębić. Wprawdzie chińscy, japońscy i wielu innych konstruktorów tworzą inteligentne roboty, ale niestety daleko im do ludzkiego ciała.
Nie potrzeba tu wielkiej mądrości żeby odkryć, że ciała nasze są zróżnicowane inteligencją i są o różnym wyglądzie, a nawet czasami bardzo zniekształcone i bardzo chore.
Nasze ciała niewiele różnią się od zwierzęcych, poza wyglądem i świadomością. Wszelkie funkcje ludzkiego ciała łącznie z rozmnażaniem są podobne do większości organizmów.
Szczęśliwa jest każda Duchowa Świadomość, czyli Dusza, która urodziła się w ludzkim ciele.
Zmartwychwstała Dusza ze zwierzęcego ciała idąc do życia w ciele ludzkim ma ogromną szansę uszlachetnienia się. Nawet gdyby jakiś kataklizm zniszczył wszelkie życie organiczne na Ziemi, będąc już uszlachetnioną nie grozi jej nic.
Uszlachetnione Dusze mające w sobie inteligencję mogą porozumiewać się z innymi duchowymi istotami.
Wiele Duchowych Świadomości nie są w stanie zaakceptować Życia Wiecznego w Ciałach podobnych do Chrystusa, gdyż w ich psychice jest zakodowany kod śmierci. Nie wyobrażają sobie Życia Wiecznego, które byłoby dla nich nostalgią. Taki kod wszczepił im syn zatracenia zwyrodniały diabeł, który namiętnie kocha śmierć i ponowne narodzenia. Zwolennicy syna zatracenia, zakochani w życiu po życiu twierdzą, że system ten tworzy fajne nieprzewidziane przygody, choćby  nawet tragiczne, które nie są dla nich problemem.
Już w obecnym życiu nie cenią go i narażają się na stracenie go przez ekstremalne sporty i niebezpieczne wyczyny.
Dlaczego? Ponieważ we wszystkich swoich komórkach mają śmiertelny kod, który czyni ich wiecznymi trupami!
Ci, którzy nie uwierzyli w Słowa Ojca Stworzyciela nie zdają sobie sprawy, że życie materialne na Ziemi wyczerpie się i środki do życia przestaną istnieć. Planeta umiera i taki jest koniec życia po życiu.
Ciekawym jest czy ci zwolennicy życia po życiu byliby zadowoleni jakby musieli powrócić do życia w zwierzęcych organizmach. Jak na przykład w krokodylu?
Niestety tym, którzy pozostaną w stanie zwyrodnienia oraz tym którym nie udało się zreinkarnować ze zwierzęcych organizmów   pozostaną w nieświadomości, jakby były umarłe.
Nie ma znaczenia czy urodzisz się w Afryce czy w Europie lub gdzieś indziej i tak nastąpi uszlachetnianie Twojej Duchowej Świadomości.
Ci którzy obecnie odczuwają ciężkie i biedne życie w Afryce być może w następnym życiu urodzą się w bardziej cywilizowanym kraju.
Już kiedyś informowałem, że syn zatracenia, którego Biblia nazywa szatanem spowodował śmierć poprzez stworzenie diabelskiego wirusa. Niestety informacja ta dla wielu stała się niewiarygodna.
Wszystkie informacje otrzymuje w niewytłumaczalny sposób. Przed ukazaniem ich publicznie muszę najpierw sam w nie uwierzyć oraz dokładnie przeanalizować. Zważywszy że do przeanalizowania ich mam tylko swoją inteligencję i dzięki niej muszę wyobrazić sobie jak dany przekaz można zinterpretować.
Na początku rozmyślałem nad informacjami, które do mnie przyszły i doszedłem do wniosku, że w pierwszym Królestwie naszego Ojca Stworzyciela nie było jakiś militarnych uzbrojeń. Szczególnie broni jądrowej, która mogłaby spowodować jakiś kataklizm.
Na Ziemi obecnie mamy pandemię wirusa. Być może to nasunęło mi wyjaśnienie co naprawdę mogło stać się przed miliardy miliardami lat w Królestwie naszego Ojca Stworzyciela. Biblia nazywa szatana synem zatracenia, nasunął mi się wniosek, że śmierć, której uprzednio nie znano zaistniała przez syna zwyrodnialca.


Ewangelia Jana rozdział 17 werset 12.
Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo

2 List do Tesaloniczan rozdział 2 werset 3.
Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia,

Zwyrodniały syn zatracenia być może nie zdawał sobie sprawy gdy manipulował swoimi organicznymi komórkami. Może przez przypadek został przez niego stworzony wirus, który spowodował tyle nieszczęścia. Przypasowało mi te wydarzenie do opisu jakie mogło zaistnieć w pierwszym Królestwie naszego Stwórcy. Śmierć zabiła tam  nieomal wszystkie żyjące ciała organiczne.
Zastanawiałem się czy jest jeszcze coś co może uwiarygodnić tak tragiczne wydarzenia sprzed miliarda miliardów lat?
Dosłownie po kilku tygodniach odpowiedź waliła do mnie jak to się  mówi, oknami i drzwiami. Otrzymałem mnóstwo wyjaśnień i informacji. Najważniejszą z nich jest, że dowodem tej okropnej tragedii zniszczenia pierwszego Królestwa naszego Stwórcy jesteśmy my sami. W każdym ziemskim organizmie powstał i do tej pory egzystuje gen-omen śmierci stworzony przez diabelskiego wirusa. To on codziennie postarza każde ciało i w końcu zabija je.
Bardzo byłem zadowolony gdy dotarł do mnie absolutnie potwierdzający przekaz o diabelskim wirusie. Utwierdził on mnie w przekonaniu, że śmiertelny wirus stworzony przez syna zatracenia przekształcając się w genetyczny kod stał się przyczyną naszych chorób i starzenia ciał.
Syn zatracenia znał się naukowo na budowie ówczesnych ciał jakie żyły w pierwszym Królestwie naszego Stwórcy. Był w najbliższym rodzinnym gronie wyróżniających się Synów Bożych.
Zwyrodnialec obecnie dumny jest, ze swego podłego czynu. Marzył o skracaniu życia aby Duchowe Świadomości nieustannie rodziły się w innych ciałach. Manipuluje nami abyśmy nigdy nie powrócili do normalności.
Diabelski wirus uaktywnia się w naszym ciele, które z wiekiem starzeje się. Szczególnie zmienia się nie do poznania wygląd naszej twarzy. Przez diabelskiego wirusa stajemy się nierzadko podobni do samego diabelskiego smoka. Diabelski gen uaktywnia się w brzydocie, gdyż syn zatracenia miał wygląd obrzydliwego smoka. Tak określa go Biblia w kilku wersetach.

Apokalipsa (Objawienie Jana) rozdział 12 werset 9.
I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.
Gdy mieszkałem w Australii postanowiłem odwiedzić Polskę. Jak bardzo byłem zaskoczony wyglądem mojego przyjaciela Ryśka. Poprzez pijaństwo i kontakty z przestępczym światem jego twarz miała wygląd diabła. Nie tak przyjemną jaką miał w młodzieńczym wieku.
Biblia wiele razy wspomina o wyglądzie syna zatracenia porównując go do starodawnego smoka.

Apokalipsa (Objawienie Jana) rozdział 20 werset 2.
I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.

Wynika z tego, że kiedyś zwyrodnialcowi znudził się wygląd jaki miał przez miliony lat żyjąc w Królestwie swego Ojca Stworzyciela.  Chcąc wyróżnić się wśród innych zmienił swój wygląd doprowadzając swoją twarz do wyglądu okropnej smok owej bestii. Taki wygląd ma diabeł w religii Harry Kryszna, który w sekcie katolickiej religii sprytnie upodobnił się do obrazu Czarnej Madonny!


Dzisiaj wiele osób podobnie zmienia swój wygląd przez różne plastyczne operacje. Upodabniają się do zwierząt i różnych przeokropnych bestii.
Sam kiedyś poznałem bezdomnego, którego przygarnąłem do siebie. Był niemiłosiernie wytatuowany nieomal na całym ciele, a nawet na twarzy. Czy nie tak czynią niektórzy na całym świecie?
Wykreowanie syna zatracenia na Smokowo diabelski wygląd nie robiło na mieszkańcach Królestwa naszego Stwórcy aż tak okropnego wrażenia. Inaczej jest na naszej Ziemi gdzie większość odczuwa  wstręt widząc takie bestie.
Jeśli wierzyć medialnym przekazom o kosmicznych istotach, a konkretnie myśląc o nich jako wiecznych mieszkańcach wszechświata można jasno powiedzieć, że mają bardzo szokujący wygląd.
Niektórzy mieszkańcy Ziemi porażeni są diabelskim genomem uwielbiając brzydotę i idiotyczną sztukę artyzmu. Lubują się (jednak może udają) w wytworzonej w swojej chorej wyobraźni, że widzą tam doskonałość i piękno. Kochają się w bohomazach Picassa i w innej sztuce obłąkanych artystów. Są to tylko wyjątki, widocznie mają za dużo pieniędzy i kłopoty ze swoją psychiką.
Zatem zwyrodniały syn zatracenia chcąc stworzyć własne królestwo wyodrębnił komórkę ze swego diabelskiego organizmu, którą  rozkodował przez co stała się śmiertelnym wirusem. Zaraził mnóstwo ówczesnych istot Duchowych zabijając ich ciała. Najgorsze jest to, że w wirusie jest genomen diabelskiego organicznego kodu, który nie tylko powoduje śmierć, ale zmienia stopniowo wygląd ciała, które nabiera podobieństwa do syna zatracenia. Ten śmiertelny proceder dział od niepamiętnych czasów na wszystkich nas jak i na zwierzęce organizmy.

Pierwsza twórczość organiczna naszego Ojca Stworzyciela była oparta na komórkowym systemie podobnym do naszego. Będąc w stanie czystości komórki nieustannie mogły żyć wiecznie. Pierwsza planeta również była żywym organizmem ponieważ nasz Stwórca był i jest Twórcą życia, a nie śmierci.  Żywa pierwsza planeta i wiele innych żyjących ciał organicznych zostały zainfekowane diabelskim wirusem w wyniku czego zmarły. Po miliard miliardów lat skamieniały. Skamieliny wędrując po całym wszechświecie przez różne kataklizmy uformowały mniejsze planety. Widzimy je w ogromnej ilości, gdyż pierwsza planeta matka była niewyobrażalnie ogromna.
Ponieważ pierwsza planeta była żywym organizmem, kto wie może tak jak rodziła nam ciała ubierając nasze Duchowe Świadomości, zrodziła inne Planety, które również z powodu wirusa zmarły i skamieniały.
Zatem pomyśl o samym sobie! Gdy obserwujesz swoje ciało, a szczególnie twarz zauważysz, że przez śmiertelny diabelski wirusowy genom stopniowo upodabniasz się do brzydkiej bestii.
Tak właśnie działa diabelski genom śmiertelnego wirusa, który może nawet uaktywnić się u małego dziecka. Okaleczy go jakąś chorobą i  dziecko przedwcześnie umiera.
Gdy urodziłoby się ludzkie lub zwierzęce ciało i nie miałoby genetycznego diabelskiego wirusa nigdy, by nie umarło i nigdy by się nie zestarzało.
Obecnie wszelkie ciała żyjące z śmiertelnym diabelskim wirusem już od urodzenia starzeją się i przez diabelskie geny nabierają Smokowo diabelskiego wyglądu. Tak działają diabelskie genomy, które wytworzył wirus wyodrębniony ze smok owego ciała, syna zatracenia.
Okres starzenia się jest spowolniony mechanizmem odpornościowym naszych komórek. Gdy działanie diabelskiego wirusa jeszcze nie w pełni nas zaatakuje, komórki mają jeszcze dużo siły aby oprzeć się przeciwko samo-wyniszczeniu. Po jakimś czasie komórki słabną i  nasza twarz i ciało nabierają koszmarnego wyglądu. Niestety jest tylko kwestią czasu kiedy ciało nasze na wieki umrze.
Stwórca nieustannie udoskonala nasze ciała aby były bardziej odporne na diabelskiego wirusa. Upiększa nasz wygląd i całe ciało. Usprawnia  nasze funkcje życiowe aby przedłużyć nam życie. Niestety zwyrodniali naukowcy ciągle manipulują w ludzkich komórkach. Tworzą z nich  różne niebezpieczne wirusy przez co powstają pandemie.
Ojciec Stworzyciel stworzył specjalny szczep nazwijmy to Złotą Komórką. Wszczepił ją w umarłe ciało Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa. Skojarzenie Boskiej komórki ze złotem jest jak najbardziej na miejscu. Jedynie złoto nie starzeje się i nie ulega korozji.
W błyskawiczny sposób w reakcji łańcuchowej Złota Komórka przemienia wszelkie inne, które upodabniają się do niej. W tej tajemniczej reakcji zostaje zniszczony na zawsze diabelski śmiertelny wirus.
W systemie łańcuchowej błyskawicznej reakcji dokonuje się przemiana komórek biologicznych w wiecznie żyjące komórki wysoko energetyczne. W czasie przemiany śmierci do wiecznego życia wyzwala się nieznana naukowcom ogromna energia, której przykładem być może jest ślad, który jest na całunie Turyńskim.
Podobnie jest z dzikimi owocowymi drzewami. Jak wszczepimy w nie gałązkę ze szlachetnego drzewa, owoce stają się dobre i nadają się do jedzenia.

Pomyśl! Syn Człowieczy Chrystus, jako ludzkie Ciało na początku był małym dzieckiem. Poprzez dorastanie podobnie jak to dzieje się u nas zmieniał swój wygląd. W wieku trzydziestu trzech lat był już dorosłą osobą.
Śmierć przez ukrzyżowanie ludzkiego ciała Syna Człowieczego nastąpiła w wieku trzydziestu trzech lat. Również w tym samym czasie nastąpiło jego zmartwychwstanie przez które jego wygląd już się nie zmieniał gdyż stał się Wiecznie Żyjącą Istotą!
Zatrzymanie śmierci może nastąpić poprzez wszczepienie w nasze ciała Złotych Komórek. Być może będą one wzięte z Ciała Syna Człowieczego Chrystusa, aby jak szlachetne drzewo na zawsze uszlachetniły się nasze ciała, wyzwalając nas od genomu śmiertelnego diabelskiego wirusa.
Gdyby obecnie Stwórca chciał wyodrębnić z nas śmiertelne genomy zwyrodniałego syna zatracenia mógłby to zrobić bez żadnego problemu. Problem w tym, że ludzie nie nadają się do Życia Wiecznego. Są opętani przez zwodnicze religie, zwiedzeni politycznie, podzieleni na biednych i bogatych o wyglądzie pięknym i brzydkim. Mają różne charaktery i dzielą ich bariery językowe i mnóstwo innych podziałów, które nie pozwalają zjednoczyć się w Prawdzie jaką przyniósł na świat nasz Stwórca i Jego Jednorodzony Syn.
Może dla niektórych będzie szokujące! Jeśli w Życiu Wiecznym ma zapanować wieczna radość i szczęście, musi być absolutna jedność. Jeśli wszyscy będziemy piękni  o jednakowym wyglądzie nie będzie podziałów i zazdrości. Sprawdziło się to już w Królestwie naszego Ojca Stworzyciela, które zniszczył zwyrodniały syn zatracenia.

Ewangelia Mateusza rozdział 22 werset 30.
Przy zmartwychwstaniu bowiem nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie Boży w niebie.

Ewangelia Marka rozdział 12 werset 25.
Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie.

Ewangelia Łukasza rozdział 20 werset 35.
Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić.

W nowym systemie wiecznego życia zostanie powstrzymane rozmnażanie ludzkich ciał ponieważ nie będzie już powiązań rodzinnych. Wiemy, że dzieci wychowane bez rodziców mają okaleczone chore Dusze. Przez całe życie napotykają na ogromne trudności. Dzieci nie będą mogły się urodzić u wiecznie żyjących rodziców gdyż zawsze byłyby dziećmi i nigdy nie przybrałyby wyglądu dorosłej osoby.
Od wszech czasów człowiek traktuje swoją osobowość jako tylko ciało. Nie przyjmuje do swojej Świadomości, że jest istotą Duchową wcieloną w ludzkie ciało. Już za czasów faraonów mumifikowano ciała osób zmarłych myśląc o ich zmartwychwstaniu. Nie brano pod uwagę, że zmartwychwstanie tyczy się do Duchowych Świadomości czyli Dusz.
Do tej pory osoby wierzące nie rozumieją, że Stwórca przy udziale Syna Jezusa wskrzesił niektóre osoby aby pokazać swoje nieograniczone moce i możliwości.
Stwórca i Jego Jednorodzony Syn również są Istotami Duchowymi, a ludzkie Ciało w którym się Objawili stało się Świątynią ich Duchowych Świadomości.
Najważniejszą osobowością każdej myślącej inteligentnej osoby jest Dusza czyli nasza Duchowa Świadomość, która jest nieśmiertelna. Ciało ludzkie jest pochodzenia zwierzęcego i w czasie śmierci ginie na wieki. Jedynie Ciało Syna Człowieczego w którym był wcielony Ojciec Stworzyciel i Jego Jednorodzony Syn zmartwychwstało stając się pierwowzorem przyszłych żyjących Ciał Wiecznych.
Cokolwiek zrozumiał człowiek z biblijnych informacji, a dotyczyło  objawienia Jezusa Chrystusa błędnie zinterpretowano i stało się bezsensownym kłamstwem!
Wdrążając się w różne nonsensowne religijne dogmaty zobaczymy prawdę, że wszystkie religie, kościoły i sekty kłamią.
Wystarczy rozejrzeć się wokół nas! Czy my w tym idiotycznym pędzie  donikąd, nadajemy się do Wiecznego Życia?
Nie ma wątpliwości, że niepodważalnym dowodem jest istnienie genomu diabelskiego wirusa w naszych ciałach. Przykładem jest starość i okropny diabelski wygląd, a na końcu śmierć!
Jeśli nastąpi kiedyś realne spotkanie z kosmitami żyjącymi wiecznie dowiemy się prawdy. Na własne oczy zobaczymy ich przerażający widok. Nie należy się zrażać ich wyglądem. Musimy wziąć pod uwagę, że w pierwszej twórczości naszego Ojca Stworzyciela nie było wzorców na tworzenie czegokolwiek.
Ludzkość akceptuje wygląd swoich ciał, które upiększył nam Stwórca i częściowo uodpornił od diabelskiego wirusa, ale niestety są ciągle śmiertelne.
Odnośnie kosmitów to mojej hipotetyczne przypuszczenia, biorą się z założenia, że jeśli żyje wiecznie nasz Stwórca i Jego Jednorodzony Syn, to niewątpliwie żyją również wszystkie istoty, które uratowały się z pogromu diabelskiego wirusa.
Widzimy co obecnie dzieje się na świecie. Rządzący różnymi krajami dyktatorzy jakby dotknięci pazurem zwyrodniałego syna zatracenia doznali przejęcia swoich ciał przez zwyrodniałe Dusze, które nad nimi zapanowały. To co dzieje się w Polsce  można dosłownie zrozumieć, że zwyrodniały diabeł chce ograniczyć wolność słowa, aby moje przesłania na internecie były niemożliwe.
Czy diabelska działalność nie jest dowodem, że moje działanie demaskuje wiele wydarzeń, które stworzył diabelskie syn zatracenia?
Pamiętaj! Stwórca nie uczyniłby czegokolwiek złego. aby  nękało Jego dzieci!


Rozpowszechniaj moje przesłania innym osobom! Będzie to Twój własny wkład do Zbawienia Świata!