Jeśli chcesz odsłuchaj tekst w Audio. KLIKNIJ!

CZYM JEST CHRZEST?
Chrzest jest zawarciem Przymierza między Ojcem Stworzycielem, a Istotą ludzką, która prosi Stwórcę, aby została odłączona od systemu zwyrodniałego diabła, który panuje na świecie!
Najważniejszym jest chrzest Duchowy, którego udziela nam Stwórca!
Wtedy wszelkie sprawy nam się rozjaśniają i widzimy świat zupełnie inaczej niż jakim widzieliśmy go uprzednio!
Chrzest wodny powinien być świadomym wyrażeniem naszej woli przystąpienia do przymierza ze swoim Stwórcą, a w innym przypadku, kiedy odczuliśmy chrzest Duchowy, chrzest wodny staje się przypieczętowaniem naszej decyzji!
Prawdziwy chrzest wodny jest przez całkowite zanurzenie w wodzie.
Zazwyczaj pomagają dokonać chrztu, osoby autoryzowane do tej funkcji!
Chrzest jest również prośbą o oczyszczenie z wszelkich grzechów zarówno z poprzedniego życia jak i obecnego!
Jest początkiem nowego odrodzonego życia w wierze do Prawdziwego Boga, Swego Stwórcy i Zbawiciela, który poświęcił Siebie i Swojego Jednorodzonego Syna za nasze grzechy poprzez ukrzyżowanie!
Jeden chrzest! Jedna wiara! Jeden Prawdziwy Bóg! Jeden Zbawiciel!
To jedyna idea chrztu, która jest absolutnie Prawdziwa!
Nikt przy zdrowych zmysłach nie zaprzeczy, że chrzest dziecka jest nieważny, gdyż dziecko w czasie chrztu nie miało żadnej świadomości!
A co jeśli wzięliśmy chrzest nie wiedząc Kim jest nasz Bóg Ojciec Stworzyciel i Jego Jednorodzony Syn i nie wiedzieliśmy Kim jest nasz Prawdziwy Zbawiciel?
Uwierzyliśmy w jakieś nowe kłamstwa zupełnie innej religii, kościoła lub sekty!
Chrzest w takim przypadku jest absolutnie nieważny!
Choćbyśmy wzięli 10 chrztów, a w którymś z nich byłoby kłamstwo - wąska furtka Zbawienia zamyka się absolutnie!
Tylko Jeden właściwych chrzest jet Prawowity, a mianowicie ten, w którym wyznajemy naszego Ojca Stworzyciela jako Jedynego Zbawcę, a którego odnaleźliśmy Jako Ducha Świętego w ukrzyżowanym ciele Syna Człowieczego, w którym była również Istota Duchowa Jego Jednorodzonego Syna.
Sprawdźmy w swojej wyobraźni czy uwierzyliśmy Jednorodzonemu Synowi, że dał Prawdziwe Świadectwo o naszym Stwórcy i o samym Sobie, że my ich ukrzyżowaliśmy!
Niech nie łudzą się Wiecznym Zbawieniem protestanci bądź wyznawcy jakichkolwiek innych religii, którzy wierzą w to, że żydowski Jahwe jest bogiem i ojcem Chrystusa, a Mojżesz jest bohaterem religijnym i szczyci się tym, że objawił jakąś wątpliwą prawdę!
Nie zdając sobie sprawy nawet nieświadomie można popełnić śmiertelny grzech, który zaprowadzi nas na wieczne zatracenie.
Wspomnijcie na biblijne słowa: że będą w moim Imieniu prorokować, złe duchy wyganiać, a ja im powiem, że was nie znam, ponieważ nie poznaliście Ojca Mego ani Mnie!

Ewangelia Łukasza rozdział 7 wersety od 21 do 23
Nie każdy który mówi mnie: Panie, Panie wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
Wielu powie Mi w owym dniu. Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego Imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twojego Imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twojego Imienia?
Wtedy oświadczę im nigdy was nie znałem. Odejdźcie  ode Mnie, którzy dopuszczacie się nieprawości!

Kiedy popełnimy grzech przeciwko Duchowi Świętemu zniszczymy nasze przymierze wobec naszego Stwórcy i cały chrzest jest nieważny!
Na tym polega oskarżająca misja zwyrodniałego, syna zatracenia, diabła, który szuka okazji, aby nas oskarżyć!
Jedynym oczyszczeniem jest ponowny chrzest z przyjęciem Prawdziwej Wiary w swojego Stwórcę, który absolutnie jest jedynym naszym Zbawicielem!
Niech przemądrzalcy nie posługują się fałszywym duchem błędu, mówiąc, że jest tylko jeden chrzest na odpuszczenie grzechów!
A jeśli się mylą?
W przypadku protestantów, wielu z nich wzięło chrzest w katolickim kościele jako dziecko? Zatem chrzest u nich jest drugim chrztem!
Nie ma co się zastanawiać! Szukać trzeba miejsca, gdzie można by wziąć chrzest na odpuszczenie grzechów i nie akceptować już więcej jakiegokolwiek wyznania, żadnej sekty, religii czy kościoła, ponieważ powrót do jakiegokolwiek wyznania religijnego spowoduje nieważność chrztu.
Należy być niezależną, indywidualną wolną Istotą! Jedynie przynależną tylko do naszego Zbawcy, Ojca Stworzyciela czyli Ducha Świętego, który był wcielony razem ze swoim Jednorodzonym Synem w ludzkie ciało Syna Człowieczego!
Nasz Ojciec Stworzyciel wraz z Jego Jednorodzonym Synem, na zlecenie Żydów zostali okropnie poniżeni, haniebnie pobici, a potem ukrzyżowani przez zwyrodniałych Rzymian!
W takim świetle ma być nasza wiara, abyśmy mogli wziąć Prawdziwy Chrzest na odpuszczenie wszelkich grzechów!