Jeśli chcesz odsłuchaj tekst w Audio. KLIKNIJ!

CZYM JEST GRZECH, INACZEJ MÓWIĄC NIEPOSŁUSZEŃSTWO WOBEC SWEGO STWÓRCY?
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że okropnie grzeszy przeciwko swemu Stwórcy i z tego powodu nie otrzyma przebaczenia ani w tym życiu, ani w następnym.
Tak działa szatański kołowrót niemożliwości poznania Prawdy Bożej dla tych, którzy choćby nieświadomie zgrzeszyli przeciwko Stwórcy. Ci, którzy zgrzeszyli nie zrozumieją biblijnych tekstów, szczególnie z Nowego Testamentu!
Jedynie ta osoba, w której iskrzy się jeszcze chęć poznania Prawdy, jest w stanie wyrwać się z tej matni, ale tylko pod warunkiem, że z głębi serca i swojej duszy będzie prosiła swego Stwórcę o jasność umysłu i rozpoznanie.
Dokładnie mówi o tym:

Ewangelia Mateusza rozdział 7, wersety od 7 do 11.
Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień?
Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.

Zatem nie osiągną żadnych błogosławieństw ci, którzy nie zaufają swemu Stwórcy i dalej będą wierzyć w Jahwe czy inne wyimaginowane bóstwa. Ich życie będzie pełne cierpienia i goryczy. Ogólnie mówiąc grzech otumania Duchową Świadomość doprowadzając człowieka nieświadomie do szatańskiego stanu działającego przeciwko swemu Stwórcy!
Weźmy na przykład tych, którzy wielbią Marię, która urodziła Syna Człowieczego. Wielbiąc ją jako madonnę, królową nieba oraz w wielu innych określeniach grzeszymy przeciwko naszemu Stwórcy!

Grzech ten jest bardzo ciężki, gdyż załamuje ewangeliczną Prawdę i oczernia naszego Ojca Stworzyciela jakby miał być On mężem Marii, która urodziła Syna Człowieczego!
Żeby odczuć te gorszące grzeszenie odnieśmy się do Marii, która urodziła ciało Syna Człowieczego! Musimy zrozumieć, że Maria urodziła Syna Człowieczego nie dla siebie, ale dla Boga Ojca Stworzyciela! Owszem miała matczyne instynkty jak każda matka, gdyż jest to w naturze ludzkiej!
W sytuacji, kiedy dziecko nie miało rodziców i zostało genetycznie przemienione już w komórce przygotowanej do sklonowania, można śmiało powiedzieć, że odczucie Marii jako matki było absolutnie nieadekwatne! Zatem warto przeanalizować wszystko to, co naprawdę wydarzyło się w życiu Marii!
Zacznijmy od tego, że naukowcy dokładnie przebadali, iż dziecko uzyskuje zalążek indywidualnej świadomości dopiero w wieku około trzech lat. Warto zaznaczyć, że ten etap rozwoju trwa aż do dziewiątego roku życia. I to jest fakt! Oznacza to, że w okresie do około trzech lat dziecko nie posiada świadomości własnego ja, a co za tym idzie nie czuje się odrębną istotą. To bardzo ważne stwierdzenie, bowiem jego uczucia i zachowania są w dużej mierze zależne od osób, które znajdują się w jego otoczeniu. Jeśli rodzice uśmiechają się, to i ono będzie się uśmiechało. Natomiast gdy widzi, że osoby znajdujące się blisko niego są przygnębione i smutne, to wówczas będzie ono wyraźnie odczuwało stres. Potwierdza to zatem bardzo ważną kwestię. Malutkie dziecko, nie ma świadomości własnego ja. Dopiero po trzech latach nagle staje się komunikatywne i zaczyna dużo rozumieć. Dostrzega zmiany zachodzące w jego życiu! Można by rzec, iż czuje, że żyje! Potrafi samodzielnie czyli świadomie przetwarzać impulsy dochodzące z otoczenia, analizować je, zaczyna mieć własne zdanie. Oczywiście taki rozwój zależy indywidualnie od każdej istoty i trwać może dłużej lub krócej. Najważniejsze w tym wszystkim jest uzmysłowienie sobie własnej odrębności. To bardzo ważny punkt w życiu każdego człowieka!
Szkoda, że naukowcy nie zauważyli tej natychmiastowej zmiany u dziecka, może by doszli do tej samej analizy, którą opisałem w przesłaniach otrzymanych od Duchowej Istoty. Opisałem tam, że w ciele ludzkim żyją dwie Duchowe Świadomości czyli Dwie Dusze! Istotne jest to, że jedna z nich ulecza psychicznie drugą!
Powracając do sprawy Marii musimy koniecznie wziąć do swojej Świadomości, że Maria urodziła ciało ludzkie, które Biblia nazywa Synem Człowieczym.
Dopiero po jakimś czasie w ciało dziecka wcieliła się Istota Duchowa Syna Bożego! W późniejszym okresie, kiedy ciało Syna Człowieczego osiągnęło wiek trzydziestu lat w akcie chrztu wcieliła się w nie Boska Istota naszego Ojca Stworzyciela, Ducha Świętego!
Skupmy teraz uwagę swojej wyobraźni, aby przeanalizować, kogo urodziła Maria! Biblia nazywa tę cielesną istotę Synem Człowieczym, zatem nie mamy wątpliwości, że Maria urodziła ciało ludzkie, a nie jakąś istotę Boską!
Przyjmijmy hipotetycznie, że Maria byłaby zapłodniona przez metodę in vitro z pobranego nasienia od jakiejś Istoty Niebiańskiej. W takiej sytuacji ciało, które urodziłaby Maria nie mogłoby być nazwane Synem Człowieczym, gdyż jego zapłodnienie było od Niebiańskiej Istoty! Musiałoby nazywać się Synem Niebiańskiej Istoty. Marię można by porównać w dość nieprzyjemnym określeniu do surogatki. Dlaczego? Ponieważ ona dostała zlecenie od Stwórcy, że urodzi Syna Człowieczego, który pochodzi od Boga i wyraziła na to zgodę! Zatem jak to się ma w stylu ziemskiej surogatki, jej dziecko nie należy do niej, a należy tylko do Boga! Zdaję sobie sprawę, że jest to nieprzyjemne dla wyznawców Marii jako bogini nieba! Ale jest to jedyne wytłumaczenie Prawdy!
Spójrzmy na werset, który dla logicznie myślących osób  wyraźnie mówi, że do Królestwa naszego Ojca Stworzyciela nikt nigdy nie wstąpił!

Ewangelia Jana rozdział 1 werset 13.
I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego.

Werset wyraźnie nam mówi, że nikt, ani żadna kobieta, ani żaden mężczyzna do Królestwa naszego Ojca Stworzyciela nie wstąpił! W innym biblijnym wersecie jest wyraźna mowa, że żadne ciało ludzkie nie odwiedziło Królestwa Bożego w Niebie. Po prostu nie wytrzymałoby tamtejszych warunków.

Pierwszy list do Koryntian rozdział 15 werset 50, 51.
Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne.

W poprzednim wersecie jest jednak wyraźna informacja, że Syn Człowieczy zstąpił z Nieba na Ziemię! Zatem jak to zrozumieć? Jedynym logicznym wytłumaczeniem tego jest to, że do Królestwa naszego Ojca Stworzyciela została dostarczona komórka z ludzkiego organizmu od jakiegoś mężczyzny.
Zabezpieczona w laboratoryjnych warunkach przybyła do Królestwa naszego Ojca Stworzyciela, aby ją uszlachetnić i oczyścić z diabelskich kodów oraz instynktów zwierzęcych.
Przede wszystkim Stwórca usunął z tej komórki Kod Śmierci i starzenia się, który wszczepił zwyrodniały syn zatracenia diabeł!
Czym są te diabelskie kody? Kod starzenia uaktywnia się, kiedy osiągamy wiek średni naszego życia. Starzeje się nasze ciało i zmienia się wygląd naszej twarzy, która upodabnia się do jakiegoś monstrum! Kod śmierci może również uaktywnić się w chwili, gdy nasze fizyczne ciało niedomaga i popada w jakąś chorobę.
Nasz Stwórca, dzięki Swej nieskończonej inteligencji usunął wszystkie diabelskie kody z pobranej komórki od ziemskiego człowieka i dzięki temu mógł bez żadnych obaw wcielić Istotę Duchową Syna Jednorodzonego oraz własną w ciało, które urodziła Maria.
Gdyby to o czym piszę, że ciało ludzkie, które urodziła Maria nie byłoby od początku już wiecznie żyjące, pozbawione diabelskich Kodów, stracilibyśmy naszego Ojca Stworzyciela i Jego Jednorodzonego Syna na zawsze! Bóg Ojciec Stworzyciel i Jego Jednorodzony Syn straciliby na zawsze swoją Duchową Świadomość!
Kiedy Dusza wciela się w nowo narodzone ludzkie bądź zwierzęce ciało, to wówczas diabelskie kody niszczą całkowicie Świadomość jaką dana istota miała w poprzednim życiu !
To tak jakbyśmy chcieli odsprzedać nasz stary komputer komuś innemu. Wyczyścilibyśmy go z naszych programów i wszelkich prac jakie na nim zrobiliśmy. Sprzedający otrzymałby zupełnie czysty komputer jakim był od nowości!
Ponieważ Stwórca usunął wszystkie diabelskie kody z pobranej komórki od ziemskiego człowieka, mógł bez żadnych obaw wcielić w nią Istotę Duchową Syna Jednorodzonego!
Również bez problemu mógł wcielić się Sam nasz Stworzyciel w to samo ciało w momencie chrztu, co zresztą uczynił!
Śmiertelny diabelski kod potrafi również robić inne zniszczenia w nowo narodzonych ciałach! W wielu wypadkach Dusze tracą poczucie swojej płci.
Mężczyźni czują się kobietami, a kobiety mężczyznami! Wiemy jaki mamy kłopot na Ziemi z tego powodu! Ta sytuacja często przeradza się w ludzkie tragedie.
Zwyrodniały Szatan nie wiedział o możliwości oczyszczenia komórki ludzkiego organizmu z diabelskich kodów! Czekał na moment objawienia się Jednorodzonego Syna naszego Stwórcy, chcąc go zniewolić poprzez utratę świadomości jak to uczynił nam wszystkim, aby nas zniewolić na Ziemi! Nawet nie przypuszczał, że w te samo ciało wcieli się Ojciec Stworzyciel!
Komórka stała się już nieśmiertelną i została przynależna do Królestwa naszego Ojca Stworzyciela!
Aby to zrozumieć, powinniśmy odejść od dogmatu ziemskiej cielesności i pożądań fizycznych ludzkiego ciała.
Wówczas zrozumiemy, że przeznaczenie wypełniło się poprzez zmartwychwstanie ciała Syna Człowieczego, w które na stałe wcieliła się Istota Duchowa Jednorodzonego Syna naszego Ojca Stworzyciela i w tymże ciele powrócił On do Królestwa swojego Ojca!
Tak jak już o tym pisałem w innych przesłaniach nasze wyzwolenie z Ziemi nastąpi w chwili, gdy urodzimy się w ciałach podobnych do ciała Syna Człowieczego, w którym jest Jednorodzony Syn naszego Ojca Stworzyciela.
Weźmy sobie na zawsze do swojej Świadomości, że Maria nie urodziła Boga i nie może być gloryfikowana do rangi Matki Boskiej, królowej nieba czy wielu innych określeń jak to nazywają grzeszni ludzie!
Rola Marii była tylko jedna, miała urodzić ludzkie ciało które było tylko czystym organizmem bez diabelskich zwyrodniałych kodów, w które jeszcze nie była wcielona żadna Istota Duchowa!
Podobnie jest na Ziemi z każdą kobietą, która rodzi ludzkie ciało, w które dopiero po upływie kilku lat wcielają się dwie Istoty Duchowe! W przypadku człowieka, w jego ciało wciela się Istota Duchowa, która zreinkarnowała się z jakiegoś zwierzęcia i druga Istota Duchowa, która już wielokrotnie żyła w ludzkim ciele. Ta druga będąc w poważnym stopniu uszlachetniona będzie uszlachetniała tą jeszcze nieuzdrowioną!
Naukowcy dokładnie przebadali małe dziecko i dali absolutnie prawdziwy werdykt, że u dziecka świadomość rozwija się etapami przez kilka lat. Ostateczny ich werdykt potwierdza przesłania, które otrzymałem z wiarygodnego Źródła!
Następnym grzeszeniem przeciwko naszemu Stwórcy jest wiara i pokładanie ufności w inne wyznania, a co gorsza przynależność do fałszywych kościołów, wyznań, zborów religijnych czy sekt.
Taki nieszczęśnik, który się zdecyduje na ten zdradliwy krok nabywa tak zwanego bojaźliwego ducha błędu.
Umysły takich ludzi są zakodowane niepewnością i ogromną bojaźnią. Dlatego stawiają tak duży opór, aby wycofać się ze swoich kłamliwych przekonań religijnych jakie nabyli w fałszywych religiach, kościołach oraz sektach!
Religie tylko na pozór głoszą miłość, w rezultacie sieją zamęt i wprowadzają ludzi w błąd. Najwyższy czas, aby każdy z nas zdał sobie sprawę, że wszystkie religie, kulty i sekty są niebezpieczne. Można by rzec, że to plaga na Ziemi rozpowszechniająca ducha błędu, wywołująca u ludzi blokadę poprzez strach, propagandę, oddawanie czci martwym przedmiotom, czy różne obrządki, które na pozór wydają się piękne. Tkwiąc w tym kłamstwie przestajemy myśleć i w ten sposób zamykamy sobie drogę do poznania Prawdy.
Wierzenie w żydowskiego boga Jahwe jest również grzeszeniem przeciwko Ojcu Stworzycielowi.
Wynika to z prostej analizy, że bluźni się swemu Prawdziwemu Stwórcy pomawiając Go o stworzenie fałszywych religii.
Oczernia się naszego Jedynego Ojca porównując Go, a wręcz biorąc za tego niemiłosiernego i morderczego żydowskiego boga!
Kolejnym grzeszeniem przeciwko naszemu Stwórcy jest dołączanie się do jakiejś ideologi politycznej.
Pamiętajmy, iż uczestniczenie w jakichkolwiek wydarzeniach niosących zbrodnię, kłamstwo, cierpienie, czyni człowieka grzesznikiem!
Mam dwóch ciotecznych braci, którzy aby pozostać w swoich zawodach i miejscu pracy musieli wstąpić do partii komunistycznej. W ten sposób okropnie zgrzeszyli wobec swego Stwórcy!
Niestety teraz dane mi przekazy w ogóle do nich nie docierają i obawiam się, że nie odważą się podjąć decyzji o dołączeniu się do Królestwa naszego Ojca Stworzyciela!
Dołączając do jakichkolwiek rozgrywek politycznych jakie dzieją się w kraju, gdzie zapanowała dyktatura jakiegoś samozwańczego przywódcy popełniamy ogromny grzech! Od razu demon kłamstwa ogranicza nasz umysł abyśmy się nie zorientowali co naprawdę dzieje się na świecie.
Dołączając do jakiś zamieszek narażamy się na śmierć bliźnich i swego ciała!
Zło ogromnego grzechu dokonuje się wówczas, gdy naród jest podzielony, gdzie większa połowa popiera zwyrodniałego dyktatora, a mniejszość chciałaby go obalić!
Okazuje się, że jeszcze większym złem jest, jeśli większość popiera dyktatora jak to było w przypadku nazizmu lub obecnego rosyjskiego narodu, a także za przykład może posłużyć Ukraina ogarnięta duchem hitleryzmu, która walczy z rosyjską agresją!
Oba te narody dążą do wyniszczenia się! Można przypuszczać, że przestaną istnieć na mapach świata jeśli dalej będą szły w kierunku idei, które są destrukcyjne!
Osoby zaangażowane w polityczne sprawy nie biorą pod uwagę, że każdy dyktator musi kiedyś umrzeć. Po nim władzę weźmie w swoje ręce ktoś zupełnie inny.
Wtedy mogą nastąpić jakieś pozytywne zmiany, ale nie zawsze ma to miejsce. Bywa tak, że sytuacja staje się jeszcze gorsza. Zależy to od tego, czy naród osiągnie lepszy system życia, który może nastąpić tylko i włącznie po jego oczyszczeniu z religijnych kłamstw i zbliży się do rozpoznania Kim jest nasz Stwórca i Kim jest nasz Zbawiciel!
Spójrz na pewne biblijne wersety:
Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 39.
A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!

Ewangelia Łukasza rozdział 6 werset 29.
Jeśli cię kto uderzy w [jeden] policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty.

Wyraźnie w tych wersetach zostało nam powiedziane, aby nie przeciwstawiać się politycznym wydarzeniom!
Nie włączać się do uczestniczenia duchowo oraz fizycznie do jakiś zamieszek politycznych. Gdy w kraju zaistnieje rewolucja tam będą zabójstwa morderstwa i prześladowania niewinnych osób!
Każdy stan rewolucji lub wojny domowej załamuje system uzdrawiania Dusz, gdzie stan w takich okolicznościach idzie ku złu!
Niszczy się w ten sposób plan naszego Ojca Stworzyciela! Zatrzymany zostaje system uzdrawiania, a wręcz zmartwychwstania Dusz.
Wszelkie zamieszki skutkują tym, że tego którego wybraliśmy na prezydenta doprowadzamy do stanu żądzy władzy, co zmienia jego charakter do rangi dyktatora!
Jeśli ktoś grzeszy w stylu jak ukazałem w powyższym temacie, to biblijne wersety pokażą mu co się z nami stanie.

Ewangelia Łukasza rozdział 6 werset 49.
Lecz ten, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu.
[Gdy] potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego był wielki.

Najważniejszą sprawą jest to, aby Dusze stopniowo powróciły do stanu Boskości jaki miały na samym początku.
Obojętnie jaka jest sytuacja polityczna, na świecie ma trwać pokój!
Ma trwać nieustannie edukacja, uzdrawianie i zmartwychwstanie Duchowych Świadomości czyli Dusz! Obecnie na świecie w niektórych krajach powstała bardzo niebezpieczna sytuacja przypominająca nazizm! Takimi przykładami są kraje takie jak: Rosja, Ukraina oraz Białoruś.
Dyktatorskie posunięcia w stylu Hitlera ukazał Putin, który zniszczył w Rosji jakąkolwiek demokrację. Co gorsze większość Rosjan akceptuje mordercze instynkty Putina jak to było za czasów rządów Hitlera!
Przez ten stan rzeczy zagrażają Rosjanom ogromne zniszczenia jakie były na terenach Niemiec kiedy przegrali wojnę.
Na Ukrainie już to się dzieje, gdyż w pewnym sensie zapanowała tam dyktatura, a demokracja tam się nie objawiła.
Znając nazistowski charakter Ukraińców szczególnie przez ogromną nienawiść do Polaków i Rosjan wyrocznia ich zagłady wypełnia się na oczach całego świata.
Plan naszego Stwórcy jest konkretny! Na świecie ma panować pokój oraz całkowity spokój w rozgrywkach politycznych.
Najważniejszą sprawą jest to, aby Dusze stopniowo powróciły do stanu Boskości jakie miały na początku.

Ewangelia Jana rozdział 10 werset 4.
Odpowiedział im Jezus: Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście?

Spróbujmy zastanowić się, na czym polega działanie Duszy czyli Świadomości Duchowej?
Co dzieje się w czasie gdy ona jest w bardzo dużym stopniu uleczona.
Nasza Dusza niewątpliwie jest sklonowana według swojej kolejności od wzorca Duszy Jednorodzonego Syna Bożego, który wraz z Bogiem Ojcem został ukrzyżowany przez oskarżenia Żydów, a dokonali tego zwyrodniali Rzymianie!
Dusza jest składnią systemu słów, kodów, wzorców i niewyobrażalną ilością możliwości samoczynnego analizowania wszystkiego, co ją interesuje!
Jest ona Wiecznym Systemem Inteligentnego Życia, którego w pewnym sensie działanie można porównać do Super Żywego komputera!
Nasze Duchowe Świadomości z ogromną szybkością wykonują wiele przemyśleń oraz poleceń.
Są w niewielkim ułamku procenta podobne do bardzo silnego komputera jakim obecnie posługuje się ludzkość!
Wszystkie Dusze są jednakowe w niczym się nie różnią i są podobne do Jednorodzonego Syna Bożego!
Różni je tylko nasza indywidualna osobowość jaką nabywamy w ciągu całego życia. Jeśli nasza osobowość nie będzie nadawała się do Życia Wiecznego w wiecznie żyjącym ciele, to wówczas odejdziemy z tego świata tracąc zupełnie swoją osobowość, na którą pracowaliśmy przez całe nasze życie!
Dusza odradza się na nowo i powtórnie buduje swoją osobowość i dzieje się tak dopóty, dopóki zrozumiemy, że nasze życie polega na uzdrawianiu naszych Dusz oraz wówczas, gdy podejmiemy właściwą decyzję, aby przerwać ten śmiertelny kołowrót.
Polska grzeszy okropnie przeciwko naszemu Stwórcy. Według Biblii nasza ojczyzna stała się Bestią, ponieważ rozpowszechnia fałszywy kult czarnej madonny.
Polska bezprawnie używa imienia Marii, która nie urodziła Boga lecz ciało ludzkie, które Biblia nazywa Synem Człowieczym!
Polsce grożą ogromne zniszczenia włącznie ze zniknięciem z mapy świata.
Egzystuje jeszcze na naszej planecie jedynie dlatego, że żyje tam dość znaczna liczba szlachetnych osób!
Również powodem pozwolenia Polsce jeszcze istnieć jest brak alternatywy, który kraj miałby wchłonąć Polskę, aby zniszczyć jej diabelską kulturę! Dlatego ten stan rzeczy trwa do tej pory!
Długo nie mogłem zrozumieć braku reakcji dwóch braci ciotecznych, o których wcześniej wspomniałem na dane mi przesłania. Wstępując do partii komunistycznej zgrzeszyli przeciwko Stwórcy i tym samym ich umysły zostały zablokowane, aby wejść w strukturę Prawdy Bożej!
Wyjaśnia nam ten proces, biblijny werset:

Ewangelia Mateusza rozdział 11 werset 31, 32.
Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą
odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone.
Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone,
lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone
ani w tym wieku, ani w przyszłym.

Znając pomyłki jakie popełnia człowiek teoretycznie prawie nikt nie ma szans wejść przez wąską furtkę do Królestwa Niebieskiego naszego Ojca i tym samym osiągnąć wieczne zbawienie! Dlaczego? Po prostu już od urodzenia rodzinne kulty religijne zamykają nam drogę do wieczności.
Diabelski zwyrodnialec zawsze znajdzie jakiś nawet niewielki pretekst, aby nas oskarżyć po to, by czystość naszej Duszy była zbrukana i otumaniona do ostatnich granic!