Jeśli chcesz odsłuchaj w audio. KLIKNIJ.

Otwórz w PDF zapisz i wyślij znajomym. KLIKNIJ.

Nawet osoby niewierzące muszą potwierdzić fakt, że niewątpliwie ktoś mający swoją Inteligentną Duchową Świadomość był pierwszy we wszechświecie. Pierwsza Osoba, która zaistniała w całkowitym pustym wszechświecie przez miliardy, miliardów lat udoskonalała Swoją Duchową Świadomość. Później Ta Genialna Osoba skopiowała Swoją Świadomość dla innej inteligentnej Osoby i nikt więcej nie dostąpił takiego zaszczytu! Biblia nazwała tą drugą Osobę Synem Jednorodzonym. Potem przyszedł czas, kiedy nasz Ojciec Stworzyciel według kolejności od Syna Jednorodzonego sklonował nasze Duchowe Świadomości dając nam wieczne życie.
Będąc skopiowanymi Świadomościami od Syna Jednorodzonego naszego Stwórcy nie zdajemy sobie sprawy, że przez nasze zezwierzęcenie  niektórzy z nas czynią zło, kłamstwa i zamęt. Zło zezwierzęconych Duchowych Świadomościach ciągle egzystuje w nas, by nie nastąpiło jego i innych zbawienie. Nie możemy powrócić do bezpiecznych i szczęśliwych miejsc z których się wywodzimy. Ojcowska Świadomości naszego Stwórcy jest najszlachetniejszym wzorem dla nas, którzy zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Jego Syna, byśmy czerpali od z Ojca i Syna wzór Miłości, Miłosierdzia i wszelkiego dobra jakie istnieje w całym wszechświecie. Jednym słowem byśmy byli jak Aniołowie, którzy jak nasz Stwórca znamy dobro i zło.
Gdyby nasze Duchowe Świadomości pochodziły z różnych źródeł już dawno, by się wszechświat samoistnie zatracił. Źródłem pochodzenia wszelkich Świadomości Duchowych jest nasz Ojciec Stworzyciel, Wszechmogący Król całego wszechświata!
Na Ziemi różnią nas gatunki ziemskich i kosmicznych ciał w które ubrane są nasze chore Duchowe Świadomości i z tego tytułu mamy swoją indywidualność, która stwarza nam różne problemy. Choć mówimy w różnych językach, jednak Mądrość i Roztropność jaką otrzymały od naszego Stwórcy, pozwala nam się w cudowny sposób porozumieć się. Jednak są takie ciała, które wygenerowały od swoich chorych Duchowych Świadomości zwierzęce zło. Pomimo że mają w sobie Ojcowskie ślady sklonowania swej Świadomości Duchowej pośrednio poprzez Syna naszego Stwórcy, jednak zostały pokonane przez zło. Wykreowane przez zwierzęce nawyki, wszczepione przez pobratymców zwyrodnialców synów zatracenia nimi manipulują. Co gorsze podejrzewam, że te złe nawyki tak się zniekształciły wręcz zawirusowały, że chore Duchowe Świadomości odizolowują się od Niebiańskiej Rodziny. Wielu z nas stali się szatańską pułapką jak to się stało w przypadku zwyrodniałego diabelskiego Mojżesza. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że poprzez wielokrotne urodzenie się w genach mojżeszowych stajemy się tak zwanymi gojami, żydowskimi odmieńcami. Czasem fanatyzm religijny odbiera nam rozum i tracimy szansę odnalezienia prawidłowej wiary w naszego Stwórcę. Przekaz Jezusa dla zwyrodnialców jest obcy i przez to stajemy się bestiami powracającymi do czasów prehistorycznych małp, które znowu muszą się udoskonalić przez wieki, by choćby stać się człowiekiem.
Możemy jednak wyodrębnić z siebie zło i głupotę i odrzucić je, jednocząc się z naszym Stwórcą, który jest najbardziej pozytywną Osobą w całym wszechświecie. Działając w celu poprawy naszego życia i oczyszczenia naszych Duchowych Świadomości z kłamstw osiągniemy ogromny sukces. Ojciec Stworzyciel zaprosi nas do tworzącego się nowego systemu Wiecznego Jego Królestwa. O jakie zaproszenie chodzi? Na czym polega te zaproszenie? Jak wiemy z wiadomości medialnych, widoczne gwiazdy w naszej galaktyce wyglądają na wymarłe. Być może w nieomal całym wszechświecie jest taka sytuacja. Nie znaczy to że kiedyś planety te nie były żywe tętniące życiem ich mieszkańców. Co się wydarzyło, że taka wielka tragedia spotkała te miliardy planet, które milczą zatajając swoją tragedie? Czy z informacji medialnych o starożytnych kosmitach mamy jakąś korzyść z wiadomości tych wydarzeń?
Media obecnie karmią nas przeszłymi osiągnięciami starodawnych kosmitów. To nowy styl otumaniania nas byśmy nie oprzytomnieli i nie zorientowali się, że przeszłe osiągnięcia kosmitów nie mają nic wspólnego z przyszłością jaka nas czeka. Czy informacje medialne z dziedziny starożytnych kosmitów są bez znaczenia?
Nie są bez znaczenia! Pod warunkiem, że zrozumiemy jaką mamy przyszłość w której  przybysze z Niebios chcą uwolnić nas z niewoli w jaką wpędził nas zwyrodniały diabelski Mojżesz! Zwyrodnialec ciągle stara się utrzymać swoją cywilizację śmierci i ponownego rodzenia się, nie mając żadnej perspektywy jak tylko następną śmierć. I tak w kółko dzieje się rozrywka dla zwyrodnialców wcielając nas od czasu do czasu za różne przewinienia w bestialskie zwierzęta. Niestety nikomu przez miliardy lat nie udało się zmienić sytuację jaką mamy w obecnych czasach. Zwyrodniali obłudnicy chcą w ten sposób udowodnić Wszechmogącemu, że dysponują większą mądrością od swego Stwórcy. Ciągle w różnych religiach, kościołach i sektach zwyrodnialcy chcą egzystować jako fałszywi bogowie wszechświata. Ich namiętnością jest manipulowanie wszystkimi inteligentnymi istotami, których zniewolone Duchowe Świadomości są w zwierzęcych ciałach. Na szczęście z ich niecnych i morderczych planów nic nie wyszło! Przez Ojca Stworzyciela i Jego Jednorodzonego Syna, którzy będąc wcieleni w Ciało Jezusa Chrystusa objawili i objawiają nam plany złoczyńców, naszych zwyrodniałych prześladowców!

Ewangelia Jana rozdział 10 werset 8
Wszyscy, ile ich przede mną przyszło, złodzieje są i zbójcy;
ale ich nie słuchały owce.

Przez seriale telewizyjne wierzę, że antyczna ludzkość otrzymywała pomoc od kosmicznych przybyszów, ale tego co dzięki Stwórcy przyszło na świat przez udział Jezusa Chrystusa z niczym nie da się porównać. Antyczne cywilizacje nie dokonały takich postępów jakie dokonują się na Ziemi w naszych czasach. Po antycznych cywilizacjach pozostały gruzy i ruiny ukazując bestialskie zniszczenia dokonane przez kosmicznych przybyszów. Zwyrodniali starodawni kosmici byli źli na nieuległych mieszkańców, gdyż odkryli ich nieprawość. Zemsta zwyrodnialców była ich jedna! Zniszczyć, spalić by nie było żadnych śladów po ich morderstwach!  Wielu ludzi jednak im uległo, stworzyli fałszywe religie jak dzieje się to do obecnych czasów. Ci obłudnicy zniewoleni kłamstwami i beznadziejną uległością przez tysiąclecia tworzyli fałszywe fanatyczne religie. Budowali i obecnie budują złowieszcze świątynie, gdzie często ludzie przypłacili swoim życiem. Jakie jest obecne zrozumienie tych przeszłych wydarzeń, by ocenić wyrządzone zło przez tych starodawnych kosmitów? Obecnie na świat dla wielu z nas przyszła Mądrość i Roztropność czyli oczyszczenie i udoskonalenie  naszych Duchowych Świadomości byśmy zorientowali się co naprawdę się dzieje na świecie! Tylko naszego Ojca Wszechmogącego Mądrość i Roztropność może wyprowadzić nas z ziemskiego bałaganu, przygotowując do wkroczenia na nową drogę przeznaczenia. Inaczej mówiąc z nowymi osiągnięciami indywidualnego zwycięstwa powrócimy do gwiazd z których się wywodzimy, lub do nowych dopiero co stworzonych.
Każda indywidualna osoba jeśli ma odrobinę roztropności ma dostęp do napełniania swojej Świadomości Mądrością i Roztropnością naszego Stwórcy. Dzięki naszemu Stwórcy i Jego Synowi Jednorodzonemu zrozumie, że na świecie już odbywa się sąd ostateczny nad przyszłością każdego z nas. Lecz jest to dla każdego z osobna bardzo niezauważalny moment, by zrozumieć i dołączyć do zaczęcia się początku tego wspaniałego procesu. Przypomnijcie sobie na słowa Jezusa, że Królestwo jego Ojca przychodzi niedostrzegalnie.

Ewangelia Łukasza rozdział 17 werset 20, 21
Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im:
Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie,
Inie powiedzą: Oto tu jest albo tam, Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest.

Tak właśnie ustala się szansa każdego z osobna na ugruntowaniu swego miejsca w nowo powstałym Systemie Królestwa Wszechmogącego!
Musimy zrozumieć jak wyjść spod jarzma fanatyzmu religijnego, który jest zarazą i bronią diabelskiego Mojżesza, który ze wszystkich rodzajów fanatycznych wierzeń czerpie swoją moc. W tej zakłamanej mocy diabelskiego Mojżesza, który manipuluje wszystkim złem i wszelką złą energią  nasze Świadomości są zatrute złem, by nikt nie dostał zaproszenia do tworzącego się nowego ogromnego nieskończonego w swym obszarze Królestwa Wszechmogącego. Nie ma znaczenia czy jesteś buddystą, islamistą, judaistą, katolikiem lub sekciarzem pseudo chrześcijańskim, jesteś pod panowaniem złego. On przez fanatyzmy religijne zniszczył Twoje wyczulenie i Twoją Świadomość. Zło religii i różnych wierzeń fanatycznych zniszczyło ogromną ilość światów oraz ziemskich cywilizacji. Mieszkańcy ich stracili swoją czystą świadomość i umysły ich skopiowane ze Wzoru Jednorodzonego Syna naszego Stwórcy zostały zarażone wirusem kłamstw. Przestały właściwie funkcjonować!

Jesteśmy bardzo zróżnicowani wyglądem i charakterami. Wielu z nas cierpi będąc w złej sytuacji finansowej. Mamy czasami niezbyt przyjemny wygląd i stawia nas to w grupie osób poszkodowanych. Gdybyśmy jednak wzięli do swojej świadomości, że i w takiej sytuacji możemy być szczęśliwi. Poprośmy o Mądrość i Szczęście naszego Stwórcę, przez Jezusa Chrystusa, by dać je innym, pokazując na swoim przykładzie jak leczy się Duchową Świadomość. Wyjaśnijmy innym, że urodzimy się ponownie będąc udoskonaleni przez naszego Stwórcę, by mieć szansę wejść do Jego Królestwa!
Nasze ponowne pozytywne urodzenie nie nastąpi jeśli nieustannie przekraczamy zakres zanieczyszczenia naszej Duchowej Świadomości fanatycznymi wyznaniami.

Ewangelia Jana rozdział 3 wersety od 1, 2. cytuję:
W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi ponownie, nie może ujrzeć królestwa Bożego.

Narodom wyzwolonym ze wszelkich fanatyzmów religijnych daje możliwość naszemu Stwórcy udoskonalić nasze wyglądy i świadomości. Wszechmogący chce by, każdy był szczęśliwy by ukazał na swoim przykładzie jak wygląda prawdziwe szczęście.
Osoby rządzące krajem powinny oczyszczać swój naród od uległości wytworom kłamstw fanatycznych religii. Do struktury parlamentu rządzenia powinni wchodzić ludzie średnio zamożni lub tacy, którzy będąc w dobrej sytuacji finansowej rozumieją, że zagrabione bogactwa do grobu nie zabiorą. Ci rządzący nie będą dążyć do powiększania granic swego państwa, gdyż według naszego Stwórcy cała nasza Ziemia jest jego własnością bez jakichkolwiek granic.
Powinniśmy zrozumieć nasze niezbyt przyjemne życie, że śmierć jest chwilą przejściową do następnego życia, które zaprogramowali zwyrodniali synowie zatracenia.

P.S. Jest szansa powstrzymania zagłady naszej cywilizacji oraz naszej planety! Mam nadzieję, że moje przesłanie dotrze do kogoś, kto ma kontakt z jakimś zwyrodniałym terrorystą lub tyranem jakiegoś kraju i przedstawi mu je. Być może moje przesłanie wpłynie na stan zwyrodniałego umysłu i zastanowi się on nad swoimi czynami, by opamiętał się.
Wystarczy, że ściągniesz plik PDF i wyślesz go komu zechcesz. Być może w ten sposób powstrzymamy wszelkie tragedie jakie mają przyjść na naszą Ziemię.
Chyba zdajesz sobie sprawę, że pandemia wirusa to tylko ostrzeżenie przed tym co dopiero ma nadejść!
Na końcu znajdziesz moje przesłanie w języku polskim. Wtedy zrozumiesz jaki jest mój zamysł i sens działania. KLIKNIJ!

WIĘCEJ INFORMACJI NA:  www.totalinfo.pl   lub na:  www.fakty.org.pl
FAKTY!