Jeśli chcesz odsłuchaj lub ściągnij tekst w Audi. KLIKNIJ!

Jak się modlić?
Minęło sporo czasu kiedy jeden z moich czytelników Bogdan zapytał mnie w liście, jak się modlić.
Temat jak się modlić okazał się bardziej obszerny niż mi się wydawało. Dopiero po kontakcie z Istotą Duchową, która przekazała mi bardzo dużo wyjaśnień sprawa modlitwy stała się bardzo znacząca. Istota Duchowa wyraźnie powiedziała mi, że kobiety nie chcą rodzić zwyrodnialców i kalekie dzieci, by potem się z nimi męczyć!
Przecież kobiety urodziły Napoleona, Hitlera, Lenina, Stalina i wielu różnych zwyrodnialców, którzy tyranizowali ludzkość. Spójrzcie na historię zwyrodnialców, którzy się urodzili na jakimś zadupiu świata. Jednak w jakiś sposób zwyrodniała mafia złego świata duchowego,  wykreowała zwyrodniałych morderców na królewskie trony. Nie ma wątpliwości że wszyscy obecni dyktatorzy zostali wykreowani przez zwyrodniałe duchy na przywódcze stanowiska. Zwyrodnialcy kosztem pokrzywdzonych terroryzują i okradają zniewoloną ludzkość, a nieposłusznych zabijają. Ci zwyrodnialcy boją się, że kobiety nie urodzą dla nich ciał aby mogli się panoszyć na świecie. Dlatego walczą aby kobiety im rodziły ludzkie ciała aby się w nich reinkarnowali. Nie dają kobietom konkretnej pomocy, opieki i należytego wynagrodzenia.   Zmuszają kobiety aby rodziły ciała dla zwyrodnialców, którzy później jako służby porządkowe będą utrzymywać stanowiska swoich przywódców bezmyślnie im służąc. Zwyrodnialcy nie mają w sobie nawet szlachetnych uczuć względem kobiet. Biją je i pastwią się nad tymi, które strajkują domagając się swoich praw.
Zwróćcie uwagę skąd pochodzą porządkowi zwyrodnialce. Wszyscy zostali urodzeni na dalekiej wsi. Mając przysłowiowo dwie lewe ręce do roboty szukają łatwizny gdzie mogą na swojej  chamskiej naturze zarobić. Wyładowują swój zwyrodniały charakter na słabszych, a nawet niekiedy ich zabijają! Często pokazują w telewizji jak zwyrodnialcy wykorzystują swoją władzę porządkową gdzie z błahych powodów nie zdając sobie sprawy zabijają swoich braci.
Wygląda na to że niewłaściwe modlitwy do Stwórcy są blokowane przez świat duchowy zwyrodnialców. Może zostały one nie zrozumiane ponieważ nikt nie wie jak można je odblokować i kierować do konkretnych Istot Duchowych. Przede wszystkim trzeba sobie raz na zawsze uświadomić, że Jedynym Bogiem Naszym Ojcem Stworzycielem Jest Najświętsza Istota Duchowa, która objawiła się w Ciele Jezusa Chrystusa, a którą wraz z Synem Jednorodzonym ukrzyżowano!
ludzkość nie wie o co konkretnie się modlić. Jestem przekonany że fałszywe religie szczególnie katolicka w jakiś przemyślny sposób blokuje modlitwy, które są na rękę zwyrodnialcom. Oni boją się, że modlitwy dojdą do Stwórcy i On weźmie się za tych, którzy otumaniają ludzkość i nimi manipulują.
Stwórca pod swoją opieką ma miliardy planet na których jest inteligentne życie i wszystkim stara się pomóc. Trzeba zrozumieć ile  wymaga to wysiłku. Tym bardziej, że Ojciec nasz Stworzyciel jest sprawiedliwy i stara się nikomu nie wyrządzić krzywdy.
Gdy  prowadzono Go na ukrzyżowanie nie stawiał oporu. Nie wzywał swoich Aniołów aby rozprawili się z zwyrodnialcami. Chciał tylko byśmy zrozumieli Kim jest Nasz Ojciec Stworzyciel i że tylko do Niego się trzeba modlić!
Wystarczy jak pokrzywdzeni ukierunkują właściwie swoją modlitwę i będą się modlić aby wypełniły się słowa, które są napisane w Biblii. Wtedy pozbędziemy się zwyrodnialców i zwyrodniałych Dusz. Należy modlić się grupowo z wielką nadzieją, że modlitwa dojdzie do Stwórcy i pozbędziemy się na zawsze zwyrodnialców.

Ewangelia Mateusza rozdział wersety 40, 41. Biblia Tysiąclecia.
Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.
Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona

Według Biblii na Ziemię został posłany Anioł Światłości, który miał przynosić prawdę o naszym Stwórcy. Kojarzy mi się te Anioł z mitycznym Mojżeszem i Czarną Madonną, którą nazywają Jutrzenką. Wielu nie zaprzeczy, że ta wredna Jutrzenka uściela nam poranki wrednymi zakłamanymi synami po których ja sam często wstaję otumaniony. Zapewne dzieje się tak aby ludzkość modliła się do fałszywych bogów, gdyż ie zobaczyła w Jezusie Chrystusie swojego Stwórcę wraz z Jego Umiłowanym Synem, który Żydzi i rzymianie ukrzyżowali. Dostaliśmy modlitwę – Ojcze nasz od  Syna Bożego ale nie umiemy ją ukierunkować. Pseudo chrześcijańskie sekty z rzymskokatolicką na czele wmówili wszystkim, że żydowski Jahwe lub inaczej Jehowa jest Ojcem Jednorodzonego Syna Jezusa, którego wraz z Ojcem ukrzyżowano. Jest to absolutne kłamstwo gdyż Boga nikt nigdy przed objawieniem się Chrystusa nie widział ani i Jego głosu nie słyszał. Mojżesz jeśli w ogóle istniał skłamał, gdyż wszystko wymyślił na potrzeby zwiedzenia żydów.

Ewangelia Jana rozdział 1 werset 18.
Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.

Przykład w powyższym wersecie wyraźnie nam mówi, że przed objawieniem Jezusa Chrystusa nikt Boga Ojca Stworzyciela nie widział! Objawienia się naszego Stwórcy i Jednorodzonego Syna w Postaci Duchowej naszego Stwórcy w Ciele Syna Człowieczego Chrystusa dobitnie ukazuje nam fakt, że naszego Stwórcę i Jego Syna trzeba postrzegać jako Istoty Duchowe. Jedynym momentem objawienie się nam Jedynego Boga Wszechmogącego, Władcy wszechświata było w Ciele Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa! Jednak rozpatrując logicznie ten temat musimy wziąć pod uwagę, że żaden człowiek nie był w stanie zobaczyć żadną Istotę Duchową.
Religia żydowska pod kierownictwem Mojżesza to jedno kłamstwo!
Są biblijne wersety i w nich są zakodowane przykłady o co właściwie musimy się modlić żeby nasza planeta została uratowana, a przede wszystkim uwolniona od zwyrodnialców.
Ojciec Stworzyciel potrzebuje naszych konkretnych modlitw, które zasugerowała nam Biblia. Poniższy biblijny werset powinien działać na nas aby zapisane w Biblii proroctwa zaczęły działać. Te modlitwy absolutnie uwolnią nas od zwyrodnialców jak również ukażą nasz charakter wiary w Jedynego Boga Ojca, Wszechmogącego.

Ewangelia Łukasza rozdział 17 werset 34, 35, 36, 37. Biblia Tysiąclecia.
(34) Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
(35) Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
(36) Pytali Go: Gdzie, Panie?
(37) On im odpowiedział: Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy.

Niewątpliwie Stwórca potrzebuje naszych modlitw ponieważ nie chce ingerować osobiście w nasze sprawy aby nie naruszyć Jego niepodważalnej Sprawiedliwości, która nie wszystkim odpowiada. Tylko modlitwy z naszej strony dają Stwórcy motyw do działania rozpatrując ludzkie sprawy czy są sprawiedliwe czy nie aby interwencja była słuszna.
Niewątpliwie potrzeba się koniecznie modlić aby usunięto z naszej planety wszystkich zwyrodnialców, którzy wielokrotnie zreikarnowali się w ludzkich ciałach jako zwyrodnialcy i tych którzy istnieją jako zwyrodniałe Dusze, wspierające ich wredny proceder. Bestie te nieustannie reinkarnują się dążąc do władzy nad słabszymi, by nimi manipulować i okradać. Rujnują i manipulują ludźmi aby według swoich wrednych zamiarów rządzić całym Światem.
Co gorsze zwyrodniały syn zatracenia wykorzystuje lukę naszych komunikacji ze Stwórcą i modli się o możliwość wykonywania swoich bestialskich zamiarów i co najgorsze uzyskuje to. Przykładem jest poniższy werset.

Ewangelia Łukasza rozdział 21 werset 31
Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę;

Nie pomyśl że Królestwo Stwórcy popiera postępowanie szatańskiego syna zatracenia. Niebiosa milczeniem udzielają mu pozwolenie doprowadzać ludzi do porządku przez przemoc i morderstwa, gdyż ludzie szaleją zamiast modlić się do Stwórcy o interwencje przeciwko zwyrodnialcom!
Niedawno kobiety walczyły o swoje prawa i nic nie uzyskały. Wiem, że mają racje. Nie chcą rodzić zwyrodnialców i kalekie dzieci by potem musiały się z nimi męczyć.
Hitlera, Lenina, Stalina i innych zwyrodnialców urodziły kobiety, które gdyby wiedziały co oni uczynią z pewnością uniemożliwiłyby ich urodzenie. Zatem wszyscy łączmy się w jedną modlitwę aby Stwórca usunął zwyrodnialców cielesnych i zwyrodnialców duchowych z ziemskiej planety jak napisane jest w Biblii w poniższym wersecie.

Ewangelia Mateusza rozdział wersety 40, 41. Biblia Tysiąclecia.
Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.
Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.

Trzeba się organizować przez internet, by w jednym czasie błagać Stwórcę o interwencje przeciwko zwyrodnialcom, a nie narażać się i strajkować aby dać szanse zwyrodnialcom aby wyrządzali krzywdę. Nie należy wymieniać imiennie zwyrodnialców aby nie narobić sobie kłopotów. Stwórca zna zwyrodniałe Duchowe Świadomości, którzy od milionów lat reinkarnując się dążąc do władzy. Zna również tych zwyrodnialców, którzy jako duchowe istoty wspierają zwyrodnialców żyjących w ludzkich ciałach. Przybliżył się czas na wypełnienie się proroctw biblijnych aby usunąć zwyrodnialców na inne planety aby tam zorganizowali sobie własne piekło.
Należy pamiętać aby modlitwa była odpowiednio ukierunkowana. Hasłem do połączenia się modlitwą ze Stwórcą jest modlitwa którą dał nam Chrystus – Ojcze Nasz. Przed modlitwą Ojcze Nasz jak i po niej  ukierunkowując  ją modlimy się, że modlimy się do Ojca Stworzyciela, który objawił się światu wraz z jego Jednorodzonym Synem w Ciele Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa i świat Ich ukrzyżował. Po modlitwie Ojcze Nasz modlimy się własnymi słowami prosząc by wypełnił się przekaz z Biblii, który mówi o wyrzuceniu wszystkich zwyrodnialców z Ziemi.
Przestrzegam zwyrodnialców, którzy do swoich niecnych celów wykorzystają system modlitwy, który przekazuję. Może obrócić się to przeciwko im samym!
Módlmy się przede wszystkim o to by zaistniały rządy na Ziemi jakie panują w Królestwie naszego Stwórcy.
W miejsca porwanych rządzących zwyrodnialców niech przybędą Istoty Niebiańskie podobne do Chrystusa, które są niezniszczalne i i sprawiedliwe jak sam Stwórca! Również trzeba się modlić aby przybyły istoty porządkowe z Królestwa naszego Stwórcy, które w Duchu Miłosierdzia zaprowadzą porządek na ziemskiej planecie.

Wiele osób pomyśli, że moje wywody na temat modlitwy to fantazja i bajki. Otóż nie! Co rocznie w niewiadomy sposób znikają z planety osoby dorosłe i dzieci. Nie ma żadnej odpowiedzi co z nimi się stało. Można tylko domniemać, albo zostali porwani z Ziemi by nie uczyniły w przyszłości coś złego lub inni przeszli do systemu życia wiecznego. W mediach i telewizji słyszy się, że kosmici porywają ludzi, którzy potem powracają do życia na Ziemi. Jest w tym jakaś kropla prawdy, gdyż zdarza się to bardzo często. Zatem są nie odkryte na Ziemi  tajemnice, które są nie do zrozumienia dla ludzkości.
Tak że zabranie zwyrodnialców z Ziemi wcale nie musi być fantazją. Wierzę w biblijne przekazy że na pewno się spełnią.
Pamiętajcie! Nie znaczy to, że zwyrodnialec ma jakieś fory w Królestwie naszego Stwórcy. Gdy na przykład zaistnieją strajki i zamieszki zwyrodnialca prośby zostają wysłuchane by pozwolić mu na brutalną przemoc by opanować chaos. Milczeniem Niebios według zwyrodnialca upoważnia go do stosowania brutalnych postępowań, a nawet zabijania aby zaprowadzić porządek, gdyż zamieszki często stają się ogromną niebezpieczną bitwą. Jego zwyrodniałe zapały może powstrzymać tylko stanowczy zakaz ze strony Stwórcy i zwyrodnialec jak baranek jest posłuszny.
Zdaję sobie sprawę, że ateiści i zwyrodniali przeciwnicy naszego Stwórcy z mojego przekazu zrobią sobie kpiny. Zdziwiliby się gdyby szlachetne osoby stanowczo kierowały modlitwy aby zwyrodnialców usunięto z Ziemi.Teks poniży list jest pierwszym jaki wysłałem Bogdanowi.

JAK SIĘ MODLIĆ?
Zaznaczam, że nie mam zamiaru zmieniać reguły modlitwy jaką zostawił nam przez Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa Stwórca i Jego Umiłowany Syn.
Pewien internauta napisał mi list z pytaniem; Jak się mam modlić, gdyż czuję, że tracę wiarę? W związku z tym chcę ukazać mój punkt widzenia w tej sprawie, by każdy mógł spróbować jak ja to czynię, lub jeszcze bardziej udoskonalić swoją modlitwę.
Modlitwa zazwyczaj ma jakiś cel lub żal za wyrządzoną krzywdę, lub odwrotnie, prośbę o przebaczenie za popełniony grzech.
Modlę się rzadko i najczęściej łącze to z komunią, którą przygotowuje osobiście w postaci wina lub soku a nawet jeśli nie mam ich zastępuje je wodą uznając cud który uczynił Jezus zamieniając wodę w wino. Oczywiście nie oczekuję cudu, by woda przemieniła się w wino, ponieważ komunia jest symbolem czczenia ogromnie bolesnej śmierci Ojca Stworzyciela i Syna umęczonych na Krzyżu. Ojciec Stworzyciel i Jego Umiłowany Syn ofiarowali Ciało Syna Człowieczego gdzie Krew Jego przelana była za nasze grzechy, ale dokonało się tam więcej ważniejszych spraw. Najważniejsze z nich to przetestowanie planu naszego Stwórcy aby ciało zostało oczyszczone z płynów ustrojowych, wody i krwi. Po zmartwychwstaniu na ich miejsce zostało wypełnione Energią Życia stworzoną przez naszego Stwórcę. Od tego momentu Ciało Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa stało się wiecznie żyjące, a w nim na wieki zamieszkała Duchowa Świadomość Syna Jednorodzonego naszego Stwórcy!
Ewangelia Jana rozdział 8 wersety 35, 36.
A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze.
Jeżeli więc Syn was wyzwoli wówczas będziecie rzeczywiście wolni.

Ciało Chrystusa stało się dawcą komórek do klonowania podobnych Ciał dla tych, którzy zaakceptują plan Zbawienia Wiecznego. Komunia przez spożywania symbolicznie Krwi i Ciała Chrystusa jest aby przetrwała pamięć ukrzyżowania Stwórcy i Jego Jednorodzonego Syna aż do końca świata. Pamięć o tym ma się objawić w nas aktem miłosierdzia i wdzięczności poświęcenia się na śmierć naszego Stwórcy i Jego Umiłowanego Syna. Nasza wdzięczność ujawni się w naszym charakterze oraz stanu uzdrowienia naszej Duchowej Świadomości.
Prośba Chrystusa, by komunia stała się wiecznym wspomnieniem tego wydarzenia ukazuje nam wyselekcjonowanie osób, którzy nie ufają swojemu Stwórcy. Widać to w bardzo prostym przykładzie na zwyrodnialcach, którzy gorszą się spożywania symbolicznie Ciała i Krwi Chrystusa identyfikując się jako złoczyńcy fałszywych wyznań lub religii.
Jak wiemy Żydzi i Muzułmanie i im podobni ukazali siebie nie godnych otrzymania Życia Wiecznego w Ciałach podobnych do Jezusa Chrystusa, ponieważ nie zaakceptowali komunii jaką pozostawił nam Stwórca.
Organizując modlitwę przygotowujemy plan o co mamy się modlić i ewentualnie jakie mamy zadać pytania. Na początku wyraźnie stwierdzamy, że modlimy się do Ciała Jezusa Chrystusa, by przetransferował naszą modlitwę do Syna naszego Stwórcy, gdyż tylko Syn Jednorodzony zna Język w jakim się porozumiewa nasz Ojciec Stworzyciel! Modlitwę Ojcze nasz...... traktuję jako umowny sygnał jaki dał nam Syn naszego Stwórcy aby do mojej modlitwy był upoważniony tylko Syn Jednorodzony. On tylko będzie mógł ją rozważyć czy godna jest aby przedstawić Wszechmogącemu. Modlę się na stojąco, gdyż nie chcę odczuć jakiegoś niepożądanego efektu, że klęczę przed niewidzialną osobą ducha jakiegoś zwyrodnialca.
Jeśli Twoi biesiadnicy nie chcą towarzyszyć Tobie w modlitwie, zamykasz się w odosobnieniu w jakimś pomieszczeniu i kontynuujesz ją sam. Oczywiście komunię w postaci chleba i wina jako symbol Ciała i Krwi Chrystusa możesz robić sam! W czasie spożywania chleba jako symbolicznego Ciała Syna Człowieczego, można prosić w modlitwie Jednorodzonego Syna naszego Stwórcy, by prosił Ojca aby stworzył dla nas Ciało podobne do Jego, przez które będziemy żyli Wiecznie.
W modlitwie używam swoich własnych słów i zwracam uwagę, by do niej nie weszło jakieś niekorzystne spełnienie się nonsensów. Na przykład, kiedyś modliłem się o pracę to szatański duch dawał mi tyle pracy, że nie mogłem podołać. Dlatego też proszę modlić się o dobre środki materialne, a jeśli o pracę to lekką i przyjemną w otoczeniu życzliwych osób. Diabelski zwyrodnialec tyko czeka na pomyłki w modlitwach i dopiero po jakimś czasie okazuje się, że wymodliliśmy się o pogorszenie naszego losu,
Jeśli widzimy, że w naszym życiu dzieje się jakieś zło i nie możemy tego zrozumieć, módlmy się o zmianę Osoby Duchowej prowadzącej nasze życie obecne. Stwórca przydzieli nam kogoś bardziej Szlachetnego i Miłosiernego, aby zmienić nasze życie na bardziej spokojne!


Jeśli nie zmęczyły Cię moje przesłania, a chciałbyś dowiedzieć się jak do mnie przychodzą i jak ja je sam interpretuję - kliknij, a dowiesz się więcej....