Jeśli chcesz odsłuchaj tekst w Audio. KLIKNIJ!


KLONOWANIE!
Temat, który poruszę jest niezwykle trudny do opisania. Nie chciałbym żeby ktoś pomyślał, że się niepotrzebnie wymądrzam. Jednak chciałbym przekonać wszystkich, że Maria służebnica naszego Stwórcy urodziła ludzkie ciało, które Biblia określa Synem Człowieczym, a nie jakąś Istotę Boską. Dopiero po urodzeniu sklonowanego ciała ludzkiego wcieliła się w nie Istota Duchowa Jednorodzonego Syna naszego Ojca Stworzyciela. W czasie chrztu ciała Syna Człowieczego dodatkowo wcieliła się Istota Duchowa naszego Stwórcy.
Ciało Syna Człowieczego do momentu zmartwychwstania było takim samym ciałem jakie ma każdy człowiek. Jednak po zmartwychwstaniu stało się ciałem astralnym funkcjonującym jak ciała anielskie, które żyją w Królestwie naszego Stwórcy.
Obecne ciało Syna Człowieczego stało się wiecznym mieszkaniem dla Jednorodzonego Syna naszego Stwórcy oraz dawcą komórek do klonowania wiecznych ciał dla zbawionych Dusz.

Ewangelia Jana 8 wersety 35.
A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze.

Ludzkość zdaje sobie sprawę czym jest klonowanie. Klonować można dosłownie wszystko od rzeczy materialnych, komputerowych, a nawet całych żywych organizmów. Również jest możliwość klonowania Dusz czyli Duchowych Świadomości. Na szczęście taką możliwość klonowania ma tylko nasz Stwórca.
Różnica między klonowaniem organizmu, a klonowaniem Istoty Duchowej jest zasadnicza. Organizm klonuje się od jednej zaprojektowanej komórki. Trwa to dość długo, gdyż komórki samoczynnie namnażają się tworząc poszczególne organy aby organizm funkcjonował prawidłowo.
Czas klonowania organicznego ciała uzależnione jest od wielkości i cech organizmu. Natomiast klonowanie Istoty Duchowej jest błyskawiczne podobnie jak dzieje się to w komputerach oraz w programach robotów jakie skonstruował człowiek. Klonowanie materii nieorganicznej przez człowieka jest nie możliwe. Czy Stwórca może sklonować rozkodowaną materię tego nie wiem? Jednak przypuszczam że dla Stwórcy nie ma nic niemożliwego!
Rozkodowanie, a raczej rozszczepienie cząsteczki atomowej sprawia wyzwolenie się ogromnej energii jak na przykład w wybuchu jądrowym.
Choć wielu wie czym jest klonowanie lecz w wielu przepadkach nie ludzkość nie rozumie jak ono powstaje. Szczególnie jak to się ma do niektórych nie wyjaśnionych zagadek. Jak na przykład sklonowanie ciała Syna Człowieczego, które urodziła Maria.
Sklonowanie Syna Człowieczego dla wielu fanatyków religijnych jest szokujące i nie do przyjęcia. Wszystko o czym się mówi w religiach i co dokonał Jezus lub Stwórca zawsze dla człowieka musi być cudem.
Jednak fakt zmodyfikowania komórki, którą została zapłodniona Maria aby urodziła ciało Syna Człowieczego daje nam pewne zrozumienie, że nasze ludzkie ciała również zostały zmodyfikowane i uszlachetnione. Ten proceder nieustannie trwa do dzisiaj. Ludzkie ciała rodzą się coraz mądrzejsze, doskonalsze i piękne, Nie znaczy to jednak, że swoją inteligencją coraz bardziej przybliżają się do poznania Prawdy naszego Stwórcy. W wielu przypadkach jest zupełnie odwrotnie. Zwyrodniali ludzie dążą do władzy, chcą być bogami dla innych. Dążą do pozyskania jak najwięcej dóbr materialnych.
Ludzkość nie rozumie, że naszego Stwórcę nie trzeba porównywać do cudotwórcy, a raczej do nie wyobrażalnie wszechmogącego naukowca. Wszelkie cuda jak na przykład uzdrawianie ludzi i pobudzenie zmarłych do życia to przykład ponownego kodowania rozkodowanej materii. Wszystko odbywa się naukowo przy pomocy zaprogramowanych  kodowych poleceń, którymi operuje tylko nasz Stwórca. Stwórca zna tajemnicze szyfry życiowych kodów i nikt więcej. Na ludzki sposób można porównać to wszystko do programowania poleceń przez komputer aby funkcjonowały jakieś urządzenia lub maszyny. W tym przypadku program dokonuje człowiek przez polecające komputerowe pliki aby poruszały się automatyczne czynności maszyny.
W przypadku naszego Stwórcy wszelkie programy kodujące Stwórca ma już w Samym Sobie. Stworzył je uprzednio przewidując uzdrawianie wszelkich organizmów tworząc rozkazujące polecenia dla wszelkich struktur cząsteczek atomowych.
Dlaczego wytwórcy medialnych filmów o starożytnych kosmitach wpajają ludzkości tematy o klonowaniu organizmów, a nic nie wspominają o Duchowych Świadomościach aby nad nimi panowały?
Czyżby nie zdawali sobie sprawy, że ciało bez Duchowej Świadomości czyli bez Duszy nie może funkcjonować normalnie?
Nawet sklonowana owieczka Doli miała Duchową Świadomość aby mogła ukazać swój zwierzęcy poziom inteligencji.
Twórcy medialnych filmów o starożytnych kosmitach obiecują  ciałom ludzkim dalekie kosmiczne podróże. Nie biorą pod uwagę, że przyszli podróżnicy nie doczekają tych podróży, gdyż wcześniej ich Duchowe Świadomości opuszczą  umarłe ciała.
Zapewne ich twórcze rozumy są pozbawione logicznej wyobraźni, że nawet roboty, które są produkowane w różnych krajach muszą mieć częściowy zapis podobny do inteligentnych Duchowych Świadomości żeby w ogóle mogły działać.
Nikt nie bierze pod uwagę, że najważniejszą częścią naszej osobowości jest Dusza czyli Duchowa Świadomość. Pojmowanie nas jako istoty cielesne jest nielogiczne i bez sensu. Ciało umiera Dusza kontynuuje życie dalej!
Wiemy jak zachowuje się ciało w stanie śmierci klinicznej, a nawet gdy jest w stanie upojenia alkoholowego lub pod narkotykiem. Właśnie w tym momencie Dusza przestaje mieć władzę nad ciałem aby mogła zachowywać się inteligentnie.
Czy fantazyjni oszołomy w swej chorej wyobraźni mogą ogarnąć  wielką przestrzeń jaką ma wszechświat, a w niej miliardy planet.  Niektóre z nich są setki, a nawet miliony razy większe od naszej planety.
Nie potrzeba tu jakiejś wybitnej mądrości aby przyjąć do swojej wyobraźni, że nic nie mogło powstać w jednym momencie w wielkim chaosie aby stać się mieszaniną minerałów. Wszystko co zaistniało we wszechświecie miało swój początek w postaci organicznej.
Weźmy dinozaury, które wyginęły przed milionami lat, a dzisiaj odnajdujemy je w postaci skamielin.
Czy możesz sobie wyobrazić ogromne planety, które być może urodziła pierwsza żywa planeta matka. Będąc kiedyś żywe z powodu diabelskiego wirusa umarły i po miliardy miliardów lat skamieniały.
Wiem, że wielu pomyśli sobie, że nażarłem się szaleju i wariuję swoją fantazją wymyślając niesamowite historie.
W takim razie zapytam czy nie żyjemy w czasach fantazji, która jest wśród nas i dotyka każdego umysłu? Czy sto lat temu ludzkość mogłaby sobie wyobrazić kolorową telewizję i komórkowy telefon w przez który z kimś rozmawia i widzi jego na malutkim ekranie? Czy możesz wyobrazić samego siebie jako centralny punkt w Twoim ciele? Jest on maleńkim ziarnem inteligentnej energii, która jest Twoją Duchową Świadomością czyli Duszą. Ona panuje nad Twoim ciałem, który jest niewytłumaczalnym żywym komputerowym robotem, a który służy Twojej Duchowej Świadomości.

Ewangelia Mateusza rozdział 9 werset 24.
Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana.
Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego.

Ewangelia Jana rozdział 12 werset 16, 17.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał.
Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować.


Ewangelia Jana rozdział 14 wersety 20, 21.
Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać.
Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał.

Stwórca sklonował ze swojej Duchowej Świadomości Syna, którego Biblia nazywa Jednorodzonym. Jednorodzony oznacza jedyny, które jest zrodzony z Ojca i ma zupełnie podobny Charakter, W tym stanie na zawsze Syn pozostał intelektualnie podobny do Ojca. Nigdy już się takie wydarzenie nie powtórzyło więcej! Stwórca żyjąc wspólnie przez następne miliardy lat powiększał swoją inteligencje i pogłębiał zasób wiadomości stając się coraz bardzie osobą naukową. Syn zaś pozostał w formie jakiej zaistniał. Stąd Ojciec Stworzyciel jest większą potęgą od Syna i od jakiejkolwiek osoby istniejącej w całym wszechświecie.
Czy możesz sobie wyobrazić, że Stwórca  codziennie dokonuje ogromnych zmian w całym wszechświecie? Jego Duchowa Świadomość wielkości gołębicy panuje nad wszelką materią i każdą Duchową Świadomością, właściwie nad wszystkim co istnieje.
Czy możesz zrozumieć w poniższym wersecie, że Stwórca wcielił się Swoją Istotą Duchową w ciało Syna Człowieczego, gdzie przebywała już Istota Duchowa Jego Jednorodzonego Syna?

Ewangelia Łukasza rozdział 3 wersety 21, 22.
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo.
I Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

Czy w Twojej wyobraźni może zaistnieć fakt, że Stwórca przybył na naszą planetę aby wprowadzić nas w całą prawdę? Niestety ukrzyżowaliśmy Go wraz z Jego Jednorodzonym Synem!
Czy może dotrzeć do Twojej wyobraźni, że Twój Prawdziwy Ojciec Stworzyciel przewidział tragiczne wydarzenie ukrzyżowania Jego i Jego Jednorodzonego Syna? Właśnie przez te wydarzenie Prawda miała dotrzeć do nas. Czy naprawdę dotarła?
Biblia mówi, że zaistnieliśmy na podobieństwo Boże.  Jednak wynika z tego, że całkowite podobieństwo Duchowe do Stwórcy ma tylko  Jednorodzony Syn. My zaś zawdzięczamy podobieństwo do naszego Stwórcy przez sklonowanie nas od Jego Jednorodzonego Syna.
Pomyśl o skomplikowanej budowie swojego ciała, które nieustannie modyfikuje Stwórca aby wszelkie funkcje działały w nim prawidłowo. Te wszystkie działania czynią zakodowane w komórkach rozkazy i polecenia aby na czas ludzkiego życia człowiek był pełnosprawny. Można by to wszystko nazwać cudem, a jednak działa to na podstawie zaprojektowanych działających kodów, które stworzyły i utrzymują cały organizm przy życiu.
Pomyśl! Stwórca podjął się wykonania nieprawdopodobnego projektu! Chce uwolnić i uzdrowić wszelkie Duchowe Świadomości, które są uwięzione w różnych stworzeniach. Robi to przez cudowny pomysł lecząc je w ludzkich ciałach wysługując się wzajemnym uzdrawianiem przez już częściowo uszlachetnione Dusze, które leczą te, które dopiero co uwolniły się ze zwierzęcych ciał.
Naukowcy obliczyli, że na świecie żyje przeszło czterysta miliardów ptaków. Reszta stworzeń to suma nie do wyobrażenia. Czas ich uzdrawiania  może wziąć nawet kilka milionów lat a nawet więcej.
Ten cudowny projekt ciągle niszczyli antychryści jak Napoleon, Hitler, Stalin i mnóstwo innych zwyrodniałych bestii. Obecnie niszczą plan naszego Ojca Stworzyciela! Antychryst Putin, Łukaszenko, północny koreański przywódca Kim Dzong Un, przywódca chiński smok ze swoim wrednym sztucznym uśmieszkiem. Chiński komunista nigdy by się nie nawrócił do swego Stwórcy gdyż jego krwawy czerwony komunizm zalał jego duchową Świadomość. A także hitlerowskie pomioty, które marzą o wykreowaniu swych aryjskich ciał. Nie zdają sobie sprawy, że jak umrą ich ciała przesiąknięte hitleryzmem Dusze ich urodzą się u innych zwyrodniałych Bestii jak u Kim Dzong Una, Putina, Łukaszenka aby  bestiom lizać ich tyłki. Różne bestie ciągle niszczą Plan naszego stwórcy. Zabijają ludzkie istoty nie zdając sobie sprawy, że i na nich przyjdzie czas rozliczenia.

Serdecznie Pozdrawiam, Jacek


Rozpowszechniaj moje przesłania innym osobom! Będzie to Twój własny wkład do Zbawienia Świata!