Jeśli chcesz odsłuchaj lub ściągnij tekst w Audi. KLIKNIJ!

Przekaz ten już pokazywałem na moim portalu. Obecnie są dopisane bardzo ważne informacje. Warto je przeczytać aby jeszcze bardziej zrozumieć jak powina wyglądać komunia, ze Stwórcą według Jezusa Chrystusa.

KOMUNIA
Powracająca Dusza do zdrowia powinna komunikować się ze Stwórcą poprzez modlitwę Ojcze nasz...
Powinna spożywać w formie Duchowej Ciała Syna Człowieczego Chrystusa w postaci chleba. Również poprzez picia wina za przelaną Krew Chrystusa w postaci wina lub jakiekolwiek soku, a nawet wody. Komunię spożywamy ze swoją rodziną lub indywidualnie, a także tylko zbiorowo beż żadnych związków religijnych z uczestnikami, którzy w Jezusie Jezusie odnaleźli swego Ojca Stworzyciela. Komunia w kościele katolickim i jakiejkolwiek sekcie, którzy nie znają swego Ojca Stworzyciela jest niewłaściwa! W modlitwie należy ukazać swoją bezgraniczną Miłość do swego Stwórcy wielbiąc Go z każdej myśli i dziękować mu za nasze Zbawienie.
Dla wielu osób komunia będzie zgorszeniem, a przede wszystkim dla Żydów i Muzułmanów. Przez ten przemyślany system komunii  Jezus  zapewne przewidział, że Żydzi nigdy nie przyjmą Prawdy od naszego Ojca Stworzyciela, gdyż jedzenie Ciała Chrystusa i picie Jego Krwi jest dla nich ogromnym zgorszeniem. W ten sposób zapobieżono wcielenia się do nauk żydowskich zakłamanych przez nich religijnych dogmatów czyniąc z Jezusa tylko proroka. Do nich dołączyli Muzułmanie, którzy właśnie Jezusa uznali jako proroka. Oni wywodzą się z tego samego nasienia jak Żydzi. Dążą za swoim fałszywym prorokiem Mahometem i przez swoją fanatyczną morderczą religię i zwyrodniały charakter Muzułmanie nigdy nie będą zbawieni.

Apokalipsa   Objawienie  rozdział 20 werset 10.
A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i Fałszywy Prorok. I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków.

Protestanci i inni pseudo chrześcijanie nie wiedzą Kim jest Stwórca i Jego Jednorodzony Syn!

Ewangelia Mateusza rozdział 10 werset 27.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.

Wierzą oni w swoich dogmatach, że Ciało Chrystusa jest Synem Bożym. Wynika z tego, że wymyślili sobie nieistniejącego biblijnego Chrystusa i w ten sposób tracą szansę wiecznego zbawienia.

Łudzeni samego siebie.
Ewangelia Mateusza rozdział 7 wersety 21, 22, 23.
Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wole mego Ojca, który jest w niebie.
Wielu powie Mi w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imieniu i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wiele cudów mocą Twojego imienia?”
Wtedy oświadczę im: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode nie wy, którzy dopuszczaliście się nieprawości!”

Protestanci, Katolicy, Prawosławni i wiele innych wyznań nie widzą w Biblii jasnej informacji, że Ciało Chrystusa jest wyraźnie określone Synem Człowieczym. Potwierdzeniem tego jest pewien bardzo skomplikowany werset, który wyraźnie mówi, że z Nieba zstąpił Syn człowieczy.

Ewangelia Jana rozdział 3 wersety od 13.
I nikt nie wstąpił do Nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego.

Określenie zstępującego z nieba wyraźnie daje nam do zrozumienia, że przybywający z Nieba na Ziemię ma niewątpliwie związek z ciałem człowieka. Nie była to postać Anielska lub w wyobrażeniu ludzkim postać Boska.
Ówczesna ludzkość jak i obecna nie są w stanie zrozumieć, że wszystkie inteligentne osoby są Duchowymi Świadomościami są Istotami Duchowymi, a nie cielesnymi.
Ciało człowieka, a w nie wcielona dodatkowo Święta Istota Duchowa jako dar od naszego Stwórcy jest naszym Sługą i prowadzi nas przez inteligentne życie aby nasza Dusza powróciła do stanu jakim była od początku.
Każdy musi zrozumieć, że wszelkie dobre chwile i pomyślności naszego życia zawdzięczamy Stwórcy, który przez Świętą Duchową Istotę kieruje naszym życiem. To przez naszą Duchową Świadomość doznajemy porażek życiowych, gdyż jej ciągła zwierzęca dzikość wyprowadza wielu na złą drogę. Widzimy przywódców światowych i innych rządzących, którym odbija jak to się mówi szajba. Co gorsze mają do siebie podobnych zwolenników, którzy ich popierają.
Jak Stwórca w takim chaosie ma uleczyć schorowane Dusze gdy zwyrodniali oszołomy manipulują ludźmi?

Biblia nazywa Syna Bożego Jednorodzonym. Dlaczego?
Odpowiedź jest jedna! Ktoś tylko raz urodził się w takiej formie.
Moja intuicja podpowiada mi, że Syn Jednorodzony został sklonowany z Istoty Duchowej Ojca Stworzyciela i nigdy więcej  się to już nie powtórzyło.
W takim razie skąd my się wieliśmy? Odpowiedź jest prosta! Zostaliśmy sklonowani poczynając w swojej kolejności od Istoty Duchowej Jednorodzonego Syna naszego Stwórcy.
Dla osób, które mają większy horyzontalną wyobraźnię dodam, że podobieństwo Jednorodzonego Syna Bożego do swego Ojca jest od momentu Jego poczęcia. Rozwój inteligencji naszego Stwórcy trwał prze następne miliardy lat stąd Syn wyraźnie mówi, że Ojciec jest większy od Niego.

Ewangelia Jana 10 werset 29
Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca.
 
Maria została zapłodniona bez udziału mężczyzny. Niewątpliwie trzeba wywnioskować, że została sklonowana męską komórką, która wzięta została od jakiegoś szlachetnego człowieka i laboratoryjnie została dostarczona do Stwórcy do Jego Królestwa. Uszlachetniona i oczyszczona z wszelkich błędów powróciła na Ziemie wcielając się w ciało Marii, która urodziła Syna Człowieczego.

Ewangelia Jana rozdział 3 wersety od 13.
I nikt nie wstąpił do Nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego.
W powyższym wersecie jest wyraźna mowa, że nikt nie wstąpił do Nieba oprócz Syna Człowieczego, który zstąpił na Ziemię. Inteligentna osoba od razu dostrzeże sprytne sformułowanie tego wersetu baby zrozumieli jedynie Ci którzy są pod działaniem Ducha Bożego.
Wynika z tego, że dogmatem wstąpienia Mojżesza, Marii, Mahometa i wielu innych jest zakłamanym i niedorzecznym dogmatem.
Poparcie powyższej informacji, że jest to ciało ludzkie nie byłoby w stanie znieść warunków jakie panują Słońcu w Królestwie naszego Stwórcy.
W Messengerze w moim linku - Jacek Dab - umieściłem film pod tytułem; Czy w słońcu jest życie? Udowodniłem, że są tam Królestwa naszego Stwórcy. Według mnie i dowodów, które są widoczne na tym filmie Słońce jest najbardziej solidnym zabezpieczeniem dla wszelkich planet, które przyłączyły się do systemu Wiecznego Życia.
Ojciec Stworzyciel i Jego Jednorodzony Syn jak również my jesteśmy Istotami Duchowymi, które przebywały lub przebywają w ciele,  które jest naszym sługą.

Ewangelia Jana 15 werset 20.
Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać.

Logiczność różnych części Biblii jest cudowna. Pomimo, że wpływ na jej powstanie mieli ludzie a konkretne cesarz Konstantyn, który dla wielu osób jest kontrowersyjną osobowością. Mimo to Biblia w doskonały sposób prze swoje skomplikowane zakodowanie przyniosła Prawdę aż do obecnych czasów. Ewangelia Jana to majstersztyk jakby napisany przez samego Stwórcę.
Dwa poniższe wersety uzupełniają moją osobowość przez potwierdzenie logicznego zrumienia Biblii.

Ewangelia Marka 4 werset 22.
Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw.

Ewangelia Łukasza 8 werset 17.
Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.

Ewangelia Łukasza 12 werset 2.
Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome.

Ewangelia Mateusza rozdział 24werset 29.
Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.

Powracająca do zdrowia Dusza niewątpliwie powinna wziąć chrzest aby potwierdzić przymierze ze swoim Stwórcą, że wyraża zgodę na Życie Wieczne.
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że nie ma chrztu właściwego w którym wyznaje się wiarę, że odnalazł swego Stwórcę w Ciele Syna Człowieczego, którego wraz z Jego Umiłowanym Synem świat ukrzyżował.
Chrzest małego dziecka zupełnie jest bez znaczenia, gdyż dziecko nie będąc w pełnej świadomości nie mogłoby w coś uwierzyć i zadecydować aby wsiąść chrzest.

Ewangelia Marka rozdział 16 werset 16.
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

Ewangelia Jana rozdział 6 werset 54.
Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.


Ewangelia Jana rozdział 12 werset 48.
Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym