Jeśli chcesz odsłuchaj lub ściągnij w audio. KLIKNIJ.

Tekst jest uzupełniany i poprawiany.

To co ukażę poniżej poruszy kogoś a nawet być może zgorszy.

Biblia mówi, że prawda ma nas wyzwolić i właśnie taki jest mój cel. Zrozumienie mojego przekazu da szansę niektórym osobom przyspieszyć uzdrowienie swojej chorej osobowości.

Ewangelia Jana rozdział 7 wersety 31, 32.
Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.

Powiem wprost! Wszelkie nasze Duchowe Świadomości nie mają w sobie Boskiej Miłości ani Miłosierdzia.
Zrozumiesz to jeśli prawidłowo zrozumiesz mój przekaz będziesz poskramiał swoją Duchową Osobowość kiedy wpadnie w nerwy.
Miłość a raczej te uczucie otrzymaliśmy w podarunku od naszego Ojca Stworzyciela, gdzie została wcielona w nasze uszlachetnione ciała, które uszlachetnione zostało przez Stwórcę i nauki szkolne jak ukończyliśmy.
Uszlachetniając nasze ciała Stwórca dogłębnie nasycił je Duchem Miłości. Niestety tę Miłość najczęściej wykorzystujemy do własnych niecnych celów.
Można by powiedzieć żyjemy inteligencją Duchowej Świadomości naszego ciała. Wszelka nasza prawdziwa osobowość niestety żyje wśród bratnich umarłych Dusz, które potrzebują zmartwychwstania. Te które już zmartwychwstały zapewne są przeniesione na inne planety, gdzie przyjęły zwierzchnictwo naszego Ojca Stworzyciela przyłączając się do Jego Wiecznego Królestwa.
Od wielu lat staram się uczulić moich rodaków na okropne wydarzenia, że świat nie tylko ukrzyżował Syna Jednorodzonego naszego Stwórcy ale również naszego samego Stwórcę. Reakcja żadna! Dosłownie nie reaguje na tę tragedię żadna osoba. Co z tego wynika?
Nasze chore Dusze są na różnym poziomie choroby. Są również takie, których stan jest beznadziejny. Mam szwagra, który jest alkoholikiem i namiętnie bluźni przeciwko Stwórcy. Jego pragnieniem Duszy jest by jak najszybciej umrzeć. W czasie zamroczenia alkoholicznego ma pretensje do całego świata bez przerwy powtarzając dlaczego jeszcze żyje. Jego Dusza myśli, że się wyzwoli z ciała, które już tak naprawdę za życia zabił. Jest chodzącym trupem. Jego Dusza chce być wolna, by szkodzić innym ciałom gdy będzie się w nie wcielała. Ten zwyrodnialec nie zdaje sobie sprawy, że czeka na niego piekło w które zapewne on nie wierzy, ale ono na pewno istnieje.
Niektóre żyjące na Ziemi  Duchowe Świadomości są martwe nie ma w nich Miłości ani Miłosierdzia. Są niebezpieczne i zabójcze! Tak właśnie zaplanował zwyrodniały syn zatracenia. Diabeł. Przez miliardy lat nasze Duchowe Świadomości zostały zezwierzęcone i pozbawione najszlachetniejszych uczuć.
Do tej pory w ogromnej ilości zwierząt i przeróżnych bestialskich stworzeniach są wcielone Duchowe Świadomości, które kiedyś żyły na pierwszej planecie będąc doskonałe pełne Miłości i Miłosierdzia. Były podobne swemu Stwórcy i Jego Jednorodzonemu Synowi, gdyż zostały  sklonowane na podobieństwo Syna Bożego.

Jesteśmy jak żywe komputery, które składają się z kodów, słów i wszelkiej matematycznej inteligencji. Brakuje nam najważniejszych Cech, które występują u naszego Stwórcy i Jego jednorodzonego Syna.

Nikt z nas tak naprawdę nie orientuje się czym jest Prawdziwa Miłość. Jedynymi Osobami, którzy posługują się Najszlachetniejszą Miłością jest Ojciec Stworzyciel i Jego Jednorodzony Syn. Ich Miłość nie dzieli nikogo na dobrych i złych. Dopasowują się do wszelkiego żywego stworzenia aby pomóc im przetrwać.
Miłość którą zakodował nam w ciele Stwórca namiętnie wykorzystujemy do różnych niecnych celów.
Energia Miłości ma leczyć nasze Dusze aby mogły egzystować w całym wszechświecie. Chodzi o to, by w jak największym procencie Miłość od naszego Ojca Stworzyciela objawiła się taką jaką była od początku kiedy żyliśmy na pierwszej planecie.
Uleczeni, odwiedzając innych mieszkańców różnych planet nie czynilibyśmy nikomu krzywdy. Nikt by się nas nie obawiał jak to się dzieje na Ziemi. Praktycznie biorąc nawet podświadomie nie mamy do siebie zaufania, a zdarzają się wśród nas bestie. Barbarzyńcy przywódcy różnych państwom to wycwanione bestie, które reinkarnując się bez przerwy dążą do władzy, by tyranizować innych. Nie zdają sobie sprawy, że są testowani, by na sądzie ostatecznym ponieść ogromną karę.
Niestety nasze Duchowe Świadomości nie czerpią racjonalnie Boskiej Energii aby uleczyć swoją Duszę z Ojcowskiego źródła. Nasze chore Duchowe Świadomości szukają namiętnie różnych przedmiotów oraz  wyimaginowanej wyobraźni szczęścia aby nacieszyć się choćby na trochę tym złudzeniem puki jeszcze wystarczy życia.

Długo nie mogłem zrozumieć dlaczego na świecie jest taki bałagan i różnorodność wszystkiego poczynając od różnych niebezpiecznych organizmów na nielogicznych wydarzeniach które non stop dzieją się na ziemskiej planecie. Wszystko tak się dzieje ponieważ żadna Duchowa Świadomość nie zna swego Stwórcy Jedynego Boga i Jego Jednorodzonego Syna.

Ewangelia Łukasza 9 werset 22
Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

Nieomal nikt nie zna swego Ojca Stworzyciela ani Jego Jednorodzonego Syna. Co gorsze nie odczytano prawidłowo Ewangelię Jana w której dosłownie napisano, że w Ciele Syna Człowieczego były Dwie Istoty Duchowe. Wcielony był tam Jednorodzony Syn Boży i Jego Ojciec Stworzyciel jedyny Bóg Wszechmogący. Co najgorsze za Ich poświęcenie ówczesny świat Żydów i Rzymian bez żadnych skrupułów ukrzyżowali ich.
Natomiast Duchowe Świadomości podświadomie znają diabelskiego syna zatracenia. Znają nieświadomie swego prześladowce zwyrodnialca i boją się jego. Konkretnie nie wierzą nikomu, kto by chciał im objawić Stwórcę jako Prawdziwego Jedynego Boga. Najbardziej wyraźne odruchy bojaźni są widoczne u zwierząt szczególnie gdy zbliża się niszczycielska siła zwyrodnialca. Ptaki i zwierzęta wyczuwają złą energię gdy nadchodzą zniszczenia, który zaplanował zwyrodnialec. Ludzkość za wszelkie nieszczęścia najczęściej niesłusznie obwiniają Stwórcę. Mówią że to kara od Niego, a naprawdę tak nie jest.

Nasza dusza wykorzystuje Miłość dla pożądania seksu, choć to miłość bardzo niebezpieczna i ulotny zwierzęcy nawyk. W czasie gdy nastąpi zdrada jednego z partnerów duch zwyrodniałego syna zatracenia strasznie męczy poszkodowanego. By powstrzymać swoje męki cierpiący wpada w alkoholizm lub używa narkotyków. Wtedy zaczyna interweniować jego Dusza czyli Duchowa Świadomość, która najczęściej szuka zemsty. Bez przerwy kusi diabeł duszę aby skrzywdziła byłego partnera lub kogoś uczestniczącego w tym zdarzeniu. Tak właśnie zwyrodniały diabeł doprowadza do czyjeś śmierci aby potem oskarżyć winowajcę.

Syn zatracenia diabelski zwyrodnialec skutecznie przez miliardy lat doprowadzał nasze Duchowe Świadomości do zwierzęcych zwyrodnień. Wiedział on, że w ten sposób Stwórca nasz straci jakikolwiek wpływ na nasze Dusze. W ten sposób zwyrodnialec zniszczył Królestwo naszego Stwórcy wszczepiając w nie nieznaną tam jeszcze śmierć. Dlatego umieramy by ponownie się narodzić w jakimś organizmie, by potem znowu umrzeć. Ten cały kołowrót trwał na różnych planetach od miliardów lat. Teraz na Ziemi nasz ukochany Ojciec Stworzyciel stara się nam pomóc, by przysłowiowo zmartwychwstały nasze Duchowe Świadomości.

Zło i nienawiść w synu zatracenia jest tak silna, że nie ma szans aby go uleczyć. Osobiście nie rozumiem i nie znajduję odpowiedzi dlaczego zły zwyrodnialec jest w takim stanie i co go doprowadziło do tego. Zwyrodnialec zapewne doprowadził do śmierci pierwszej planety przypadkowo. Chciał stworzyć swoje własne królestwo. Poprzez niedozwolone badania własnych komórek wziętych z jego ciała chciał sklonować w jego mniemaniu nowy ród zwyrodnialców. Takich którzy nigdy nie zjednoczą się z Królestwem Stwórcy. Rozkodowana komórka z ciała zwyrodnialca przemieniła się w wirusa, który chciał na własną rękę stworzyć jakieś organizmy. Zarażając na wzajem pozabijała wszystkie organizmy łącznie z żywą pierwszą planetą jaka pierwsza zaistniała we wszechświecie. Czy dzisiaj nie postępują zwyrodnialcy podobnie?
Ziemia jest szpitalem wszelkich chorych dusz oraz wielką salą sądową na której osądza się i wyklucza na sąd ostateczny zwyrodnialców. Codziennie rodzą się Duchowe Świadomości w różnych organizmach i codziennie umierając idą w dalsze przeznaczenie swoich Dusz. W śród nich są szczęśliwcy, którzy zostają zbawieni. Unikną ogromnych tragedii jakie wydarza się w przyszłości na świecie. Najgorzej będzie tym, którzy w ostatnich dniach istnienia ziemskiej planety nie zdążą doznać wiecznego odkupienia.

Jak przykro patrzeć na obłudę zatraconych Dusz, które wyglądają na to, że nigdy nie wyzwolą się pod zła. Spójrzmy na Muzułmanów i Żydów, którzy nigdy nie zrozumieją, że ukrzyżowali swego Stwórcę wraz z Jego Umiłowanym Synem. Zachodni świat zaakceptował religię muzułmańską i żydowską włączając ich do systemu, że wierzą w tego samego boga choć naprawdę tak nie jest, gdyż wszyscy nie wiedzą Kim jest Bóg gdyż w Biblii nie dopatrzyli się, że ukrzyżowano samego Stwórcę!
Żydzi jak Muzułmanie za wszelką cenę dążą do zniewolenia świata narzucając, że ich religie są święte nie zdając sobie sprawy że są przeciwne naszemu Stwórcy.
Niestety Dusze nasze stały się podobne diabłu, gdyż on doprowadził je do takiego stanu. Zobacz jak niektóre bestialskie stworzenia atakują kogokolwiek by wyrządzić mu krzywdę. Nie reagują a jakieś przyjazne gesty. Po prostu dążą by kogoś zabić. Czy nasz Stwórca wyewoluował takie stworzenia? Chyba stwierdzisz, że takie myślenie jest niedorzeczne. Ojciec Stworzyciel jest absolutną Miłością i nigdy by nie wyrządziłby komukolwiek takiego nieszczęścia aby wcielić go w ciało jakiejś bestii!

Wiem, że czytająca osoba będzie domagała się dowodów czy to co piszę jest realne. Wystarczy, że przypomni sobie jakieś wydarzenie lub rozejrzy się dookoła zobaczy Dusze osób, które wyzwoliły się spod jarzma ciała i okropnie szaleją. Wystarczy samemu wypić znaczną ilość alkoholu lub użyć jakiś otumaniających narkotyków a Dusza pokaże swoje słabości a nawet oblicze zła, które może nawet zabić!
Bracia i Siostry błagam przemyślcie to wszystko co napisałem i zrozumcie, że jesteśmy śmiertelni, a to co po śmierci jest dalej jest naprawdę bardzo skomplikowane.
Zwyrodniały syn zatracenia ciągle uważa się za władcę tego świata jego wredne rządy za wszelką cenę starają się Was oskarżyć aby nie pozwolić Wam wejść do Królestwa naszego Wszechmogącego, Ojca Stworzyciela! Zwyrodnialec dąży by zabić nasze Duchowe Świadomości!

Rodzą się piękne dziewczyny i przystojni mężczyźni. Dar wizualnego wyglądu mamy od naszego Stwórcy aby Duchowe Świadomości były szczęśliwe.
Łatwiej być szczęśliwym o pogodnym wyglądzie ale nie zawsze może być tak pięknie. W latach dziewięćdziesiątych mieszkając w Australii miałem niesamowite zdarzenie po którym dysponowałem ogromną energią. Mogłem uśpić kogokolwiek w niecałej minucie. Również nabyłem dar rozpoznawania myśli. Być może jakaś Osoba Duchowa przekazywała mi myśli osób na których patrzyłem. Z powodu tych nabytych umiejętności kilku moich poznanych tam osób zainteresowało się moim fenomenem. Rozpowszechnili moje umiejętności wśród innych. Zaproszono mnie kiedyś na wieczerzę tradycyjnych polskich świąt. W mieszkaniu pewnych Polaków było mnóstwo gości. Zapewne chcieli mnie poznać i spróbować czy nie blefuję. Jak wielkim ich zaskoczeniem było, kiedy dosłownie przerzucając swoje zainteresowanie z małżeństwa na inne odkrywałem ich ponurą przeszłość i niecne zamiary. Dwie zamężne siostry piękne kobiety nie ukrywały, że przyjechały do Australii poznać bogatych milionerów. Nawet najbliższym kolegom, którzy samotnie też tam się pojawili wygarnąłem, że spłodzili młodym dziewczynom w Polsce dzieci i uciekli do Australii. Potępiłem ich, że nie wysyłają im pieniędzy a one nie mają się za co utrzymać. W efekcie tej wizyty uratowałem cztery małżeństwa, które zmierzali do rozwodu. Kiedyś pojechałem odpocząć na obrzeża Sydney do fajnej miejscowości i poznałem tam pewne małżeństwo, które z jakimiś wyrostkami bez przerwy grali w karty. Przestrzegłem ich przed tymi zapalczywymi rozgrywkami zważywszy, że ta grupa karciarska wyglądała na zwyrodniałych.
Któregoś dnia przyszedł do mnie Ryszard zapłakany małżonek zagorzałej karciarki. Zwierzył się, że Grażynka odeszła od niego do jednego z tych zwyrodnialców tak zupełnie bez słowa. Już wtedy znałem trochę Biblię i pokazałem mu w niej, że szatan uprosił żeby przesiać nas jak pszenicę.  Zwyrodnialec chce go przetestować i żeby nic głupiego nie czynił. Ja przyjdę do niego i pomodlimy się razem, żeby Stwórca i Jego Umiłowany Syn zareagowali i pomogli naprawić to co zaistniało. Gdy się modliliśmy nagle w drzwiach ukazała się Grażyna. Całkiem zagubiona z obłędnym wyrazem twarzy. Porozmawiałem z nią ukazałem jej jak diabelski zwyrodnialec zrobił z niej ofiarę, by zniszczyć moralnie jej męża. Nakazałem jej żeby natychmiast przestała grać w karty i nigdy się nie spotykała z tymi zwyrodnialcami. Spotykałem ich wiele razy później  gdzie dziękowali mnie za moje wstawiennictwo do naszego Ojca Stworzyciela.

Spróbujmy wejść w świat wirtualnej wyobraźni by zrozumieć jak ważne jest znać swego Ojca Stworzyciela i Jego Jednorodzonego Syna. Przede wszystkim trzeba zrozumieć na czym polega Boskość i Wielkość Najświętszej Osoby naszego Ojca Stworzyciela.

Szukałem w internecie i w różnych mediach, że ktoś jak ja przekazał prawdę, którą otrzymałem z wiarygodnych źródeł. Niestety nie znalazłem!
Proszę niech ktoś znajdzie mi wyraźną wypowiedź w mediach lub internecie, że w obecnych czasach ktoś wypowiedział się podobnie jak ja, że ukrzyżowano naszego Stwórcę. Niech wyraźnie udowodni mi, że ktoś przekazał przekaz z Ewangelii Jana, że Stwórca i Jego  Jednorodzony Syn byli Duchowo wcieleni w Ciało Chrystusa.
Wiele osób nie wyobraża sobie, że Stwórca i Jego Jednorodzony Syn odczuwali przeraźliwy ból i męki na krzyżu podobnie jak my oczywiście odczuwamy ból z mniejszym skutkiem przez całe życie.