POLITYKA MOJŻESZA!
Ogromny obszar naszego świata jest zarażony wszelkimi religiami, które są pod kontrolą diabelskiego Mojżesza. Kiedyś myślałem, że protestantyzm bardziej przybliżył się do Stwórcy. Tymczasem okazało się inaczej, przybliżył się raczej do diabelskiego Mojżesza. W protestantyzmie jawnie wyznaje się wiarę w boga stworzyciela żydowskiego Jahwe i rozpowszechnia się proroctwa i kłamstwa diabelskiego Mojżesza
Diabeł posługuje się religiami i różnymi wyznaniami. Manipulując nimi używa kłamstw żeby dezorientować ludzkość, co powoduje, że ścierają się w różnych fanatycznych krwawych religiach. Trudno stwierdzić, czy ziemskie królestwo diabelskiego Mojżesza rozpada się wewnętrznie, czy on chce by tak źle się działo. A może w ten sposób odwraca uwagę by nie rozpoznano jego działalności. Diabelski Mojżesz, nie panując nad sytuacją powinien zostawić świat w spokoju. On jednak tego nie zrobi, bo ma jakiś genialny plan by oszukać wszystkich.
W ten sposób ingerencja naszego Stwórcy wobec sytuacji, jaka dzieje się na świecie jest niemożliwa. Choćby z tego powodu, że diabelski Mojżesz kwestionuje swoje panowanie pod przykryciem demokracji, a tak naprawdę jest żądny władzy. Obojętnie czy on występuje bezpośrednio w swoim imieniu czy podszywa się pod kogoś innego nie ma to dla niego żadnego znaczenia. Ludzie chcą i potrzebują systemu religijnego i będą wierzyli w mojżeszowe kłamstwa i na tym koniec.
Ktoś w Biblii napisał, że szatan, a znaczyłoby to, że diabelski Mojżesz, uprosił Stwórcę, by przesiać wszystkich jak pszenicę. Czy jest to prawda, nie wiemy?

Ewangelia Łukasza rozdział 22 werset 31.
Cytuję: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę.

Można by przypuszczać, że diabelski Mojżesz raczej poprzez szantaż wymyślił proceder przesiania wszystkich, by pozyskać jeszcze więcej władzy, aby zapanować nad całym światem.
Musimy raz na zawsze przyjąć do swojej świadomości, że nasz Stwórca nie posługuje się religią i sam nie jest Osobą religijną. Nic nie wiemy o swoim Stwórcy, daleka nam droga do tego. Sami nie rozpoznaliśmy siebie i nie wiemy, kim jesteśmy. Nie wiemy skąd przybywamy, dokąd zmierzamy. Pomyślisz, że niedorzeczne jest to, co piszę. Spójrz na siebie i postaraj się przemyśleć czy cokolwiek wiesz o samym sobie. W mediach często mówi się, że człowiek tak, jak i wszystko zbudowane jest z niczego. Składamy się z miliardów komórek, które według tego, co dopiero odkryliśmy są puste. Po prostu puste! W każdej z nich jest informacja dotycząca naszego organizmu, której naukowcy nie widzą, a jednak coś tam jest. Kod D N A! Komórki przez całe życie pomnażają się, zachowując ten genialny zapis. Stare zużyte umierają i wychodzą na zewnątrz przez skórę w postaci łuszczących się niewidzialnych płatków. Gdyby komórki miały zapis długowieczności bylibyśmy nieśmiertelni. Każda żywa nasza komórka może się stać klonem takiego samego ciała, jakie posiadamy. To są tak zwane komórki macierzyste. Już o tym pisałem, diabelski Mojżesz kontroluje każdą religię, by stopniowo zbliżała się do epicentrum jego kłamstw. Ludzie najczęściej nieświadomi stają się współwyznawcami żydowskiego judaizmu lub Świadkami Jehowy.
Jeśli jakiś kraj zejdzie z areny religijnej, przyjmując na przykład komunizm, diabelski Mojżesz niszczy i wpędza w biedę i nieład taką gospodarkę. Ludziom żyje się tam coraz gorzej, gdyż wyzysk kierujących takim systemem zniewala cały naród. Dzieje się to aż do momentu, kiedy ludzie będą szukali wyzwolenia w religii i zniewolenie nagle ustąpi. Wtedy taki tryumf diabelskiego Mojżesza jest przedstawiany Niebiosom, chełpi się, by nie czepiano się jego brudnym zagrywkom.
Nie tylko komunizm zdemaskował działanie diabelskiego Mojżesza. Chiny stały się takim przykładem. Choć panuje tam w dalszym ciągu jakiś system komunistyczny, ale co ciekawe, przestano tam prześladować tamtejsze osoby wierzące. Wskutek tego w bardzo szybkim czasie nawróciło się do chrześcijaństwa przeszło 200 milionów ludzi. Diabelski Mojżesz właśnie tego chciał i zareagował błyskawicznie. Uczynił Chiny drugim mocarstwem świata. Liczy na to, że z biegiem czasu w jakimś genialnym planie wykorzysta ich i przybliży ich do żydowskiego judaizmu.
Pomyśl! Gdyby jakiś kraj zaczął kreować wiarę w prawdziwego Stwórcę poprzez nowoczesny system medialny. Na przykład przez radio i telewizję, gdzie ujawnialiby wszelkie kłamstwa religijne ukazujące przede wszystkim zwodzenia diabelskiego Mojżesza! Medialnie uczono by rodziców by nie angażowali się w żadne wyznania religijne i pojmowali swojego Stwórcę, jako Naukowca, który ma siedzibę w Kosmosie w swoim Królestwie. Ciekawe, co by zrobił diabelski Mojżesz i jak, by się odniósł do tego przedsięwzięcia? Pewien jestem, że rozszalałaby się zacięta walka niby w stylu demokracji tak, jak obecnie widzimy politykę uprawianą przez partię PIS z dyrektorem radia Maryja Rydzykiem na czele. Jest to ewidentne oszustwo, bez żadnych komentarzy! Dlaczego PIS dąży do władzy? Odpowiedzcie sobie sami! Wprawdzie niebiosa uchyliły im władzy, by zło zapobiegło gorszemu złu jakim jest przekroczenie granic muzułmańskim chordom, którzy w przeszłości mogliby zabijać Polaków. Diabelski Mojżesz wykorzystuje każdą okazję pokazując Niebiosom, że ludzie zawsze będą kochać jego kłamstwa i walczyć do upadłego, aby zachować jego uzurpatorskie kierownictwo nad światem!
Nie wyobrażam sobie, co by się stało, gdyby we wszystkim zwyciężył diabelski Mojżesz ze swoim żydowskim judaizmem. Wzajemne walki, by doprowadziły do tego, że tym razem Ziemia by nie zlodowaciała, a raczej zostałaby zepchnięta w czeluść Słońca, gdzie przez następne miliony lat cierpiałyby ludzkie dusze. Widziałem takie zdarzenie w telewizji satelitarnej, gdzie wielokrotnie większą planetę od naszej Ziemi jakiś czarny obiekt spychał w kierunku Słońca. Planeta jakby wymykała się spod kontroli tego czarnego obiektu rzucając się to w lewo lub w prawo. Jednak nic jej nie pomogło. Została wepchnięta w czeluście Słońca i nastąpił tam ogromny wybuch. Do dziś naukowcy zastanawiają się nad tym, co to na prawdę było. Być może wewnątrz słońca jest nie zgłębiona przestrzeń, by pomieścić ogromną ilość planet podobnych do Ziemi.
Diabelski Mojżesz ma ogromny atut w swoich rękach, gdyż ktokolwiek zaatakuje jakąś religię, fanatyzm ludzki do upadłości będzie bronił swojego wyznania. Taki stan rzeczy jest nie do opanowania i Stwórca nic nie może zrobić. Diabelscy zwodzi ciele wciskają kłamstwa światu, że trzy największe religie, chrześcijańska, muzułmańska i judaistyczna wierzą w tego samego Wszechmogącego, czyli naszego Stwórcę. Chyba tylko głusi i ślepi nie słyszą i nie widzą, że w tych trzech religiach mówi się o różnych bogach i o różnych ich imionach. Religie muzułmańskie i judaistyczne wprost nie uznają określenia Stwórcy, jako Ojca Wszechmogącego. Jakieś namiętne mojżeszowe pomioty marzą o wzajemnym zbliżeniu się tych trzech religii do siebie. Nie widzą, że one ewidentnie bezgranicznie się nienawidzą.
Biblia w Ewangelii Jana wyraźnie mówi, że nikt Stwórcę nie widział ani Jego głosu nie słyszał. Mało tego, biblia informuję, że wszyscy, którzy objawiali się, jako bóstwa to złodzieje, zbójcy i kłamcy. Poszukaj w Biblii a znajdziesz! Kończąc ten temat Biblia ostatecznie wypowiada się, że nikt nie wie, włącznie z diabelskim Mojżeszem, kim jest Stwórca, ani nikt nie wie, kim jest Jego Umiłowany, Pierworodny Syn Jednorodzony. Historia Jezusa Chrystusa w dużym stopniu została sfałszowana na korzyść diabelskiego Mojżesza. Świat nie zorientował się, że w Ciele Syna Człowieczego, Chrystusa ukrzyżował swego Stwórcę i Jego Jednorodzonego Syna!
Świat został gospodarczo podzielony na różne rejony zamożności. Tam, gdzie w religiach oddaje się uwielbienie żydowskiemu Jahwe i jest aktywniejsza wiara w kłamstwa diabelskiego Mojżesza, kraj ten staje się zamożniejszy. Tak dla przykład katolicyzm nie ma wielkiego uznania u diabelskiego Mojżesza. Kraje, które wyznają katolicyzm są znacznie biedniejsze. Tam gdzie wiara protestancka promuje jawnie żydowskiego Jahwe i diabelskiego Mojżesza czyniąc jego religijnym bohaterem, kraj jest miodem i mlekiem płynący. A tak naprawdę, wykorzystywani są tam ciężko pracujący ludzie, by innym manipulującym ich cwaniakom, pomiotom mojżeszowym dobrze się żyło.
Teraz diabelski Mojżesz do tych światowych dobroci dopuścił Chiny, które w stylu zachodnim nawracają się do chrześcijaństwa w bardzo szybkim tempie. Muzułmanie wprawdzie wyznają diabelskiego Mojżesza, jako proroka, ale diabłu ich Allach nie przypadł do gustu. Więc pomiata nimi gdzie się da, by przez ich działania zdezorientować świat, aby nie zrozumiał, co naprawdę się dzieje i nie rozpoznał swojego Stwórcy w Jezusie Chrystusie.
Indie, włącznie z całym tak zwanym trzecim światem, to wyznania w tysiące rodzajów bogów i sytuację tych ludzi znamy z różnych mediów.
Moje tematy dla niektórych być może są zwariowane, ale na pewno nie dla wszystkich! Ci, którzy są po mojej stronie zastanawiają się, w jaki sposób diabelski Mojżesz pozyskał taką możliwość władzy, jaką dysponuje. Być może zna jakiś nieznany, genialny sposób, poprzez który przewrotne oddaje szacunek dla Stwórcy, który zezwala mu na manipulowanie światem. Trudno to wszystko zrozumieć, ale ustępstwa dla diabelskiego Mojżesza są zadziwiające. Być może dla utrzymanie w ryzach bandytów, nad którymi trudno zapanować diabelski Mojżesz używa kłamstw religijnych. Dlatego też stworzył różne zakłamane wyznania i religie. Spowodowało to, że wszystkich oszukał i diabelski Mojżesz jest ciągle górą. Zastanawiam się czy Objawiona Prawda o kosmicznym Królestwie Stwórcy pokonałaby diabelskiego Mojżesza. Chrystus starał się pokonać Mojżesza demaskując jego kłamstwa, ale nie miał odpowiednich środków i nie udało mu się to do końca. Dlaczego tak twierdzę? Sama Biblia mówi, że Jezus zwracając się do swoich uczniów powiedział, że w przyszłości będą większe rzeczy robili niż on sam. Być może istnieją osoby, które mają większą ode mnie wiedzę na tematy, które poruszam! Nie wiem skąd jest moja wiedza o tym wszystkim, co piszę, ale przypuszczam, że być może kiedyś się dowiem.
Diabelski Mojżesz wykorzystuje Jezusa Chrystusa, by na podstawie historycznych fałszywych przekazów raczej wy gloryfikować siebie samego niż Jego. Być może w ten sposób działa jego magia, przez którą jest mu posłuszny świat duchowy na Ziemi. Świat duchowy jest największą siłą i mocą do zwodzenia ludźmi. Wszystkie największe wydarzenia, jakie dzieją się na świecie są udziałem zwyrodniałego duchowego świata osób zmarłych. Wcielając się w żywe osoby zmieniają osobowość swoich ofiar, które stają się manekinami. Wydaje mi się, że Ojciec Stworzyciel nie ma żadnego kontaktu z przestępczym światem duchowym, jaki egzystuje na Ziemi i to jest największy problem naszej planety.
Będę zawsze przypominał w moich przesłaniach, że Prawdziwy Ojciec Stworzyciel nie jest żadną religią lub wyznaniem. Jest Najwybitniejszą Osobą Naukową i Najinteligentniejszą Postacią w całym Wszechświecie. Nasz Stwórca nie posługuje się religią, chce nawiązać kontakt z nami przez nowoczesność i naukę. Stwórca z kosmicznego odległego Królestwa nie reprezentuje siebie w żadnych postaciach religijnych ani w wymyślonych wyznaniach. Przede wszystkim nigdy się nie reinkarnuje w jakichkolwiek postaciach jak to czyni syn zatracenia, zwyrodniały Mojżesz. Stwórca Wszechmogący jest Postacią Wybitnego Naukowca, wyznającego wolność wiecznego życia w pełnej wiedzy i demokracji. Nie dopuszcza do tego, by na Jego Królewskich planetach powstały praktyki z zakresu religii i jakichkolwiek wyznań.
Wszystkie religie tego świata wymyślił diabelski Mojżesz, który także wciela się w potrzebne do jego planów osoby, tworząc ciągle różne fałszywe imiona diabolicznych bożków!Ogromny obszar naszego świata jest zarażony wszelkimi religiami, które są pod kontrolą diabelskiego Mojżesza.
Kiedyś myślałem, że protestantyzm bardziej przybliżył się do Boga. Tymczasem okazało się inaczej, raczej przybliżył się do diabelskiego Mojżesza. W protestantyzmie jawnie wyznaje się wiarę w boga stworzyciela żydowskiego Jahwe i rozpowszechnia się proroctwa i kłamstwa diabelskiego Mojżesza
Diabeł posługuje się religiami i różnymi wyznaniami. Manipulując nimi używa kłamstw żeby dezorientować ludzkość, co powoduje, że ścierają się w różnych fanatycznych krwawych religiach. Trudno stwierdzić, czy ziemskie królestwo diabelskiego Mojżesza rozpada się wewnętrznie, czy on chce by tak źle się działo. A może w ten sposób odwraca uwagę by nie rozpoznano jego działalności.
Diabelski Mojżesz, nie panując nad sytuacją powinien zostawić świat w spokoju. On jednak tego nie zrobi, bo ma jakiś genialny plan by oszukać wszystkich.
W ten sposób ingerencja naszego Stwórcy wobec sytuacji, jaka dzieje się na świecie jest niemożliwa. Choćby z tego powodu, że diabelski Mojżesz kwestionuje swoje panowanie pod przykryciem demokracji, a tak naprawdę jest żądny władzy. Obojętnie czy on występuje bezpośrednio w swoim imieniu czy podszywa się pod kogoś innego nie ma to dla niego żadnego znaczenia. Ludzie chcą i potrzebują systemu religijnego i będą wierzyli w mojżeszowe kłamstwa i na tym koniec.
Ktoś w Biblii napisał, że szatan, a znaczyłoby to, że diabelski Mojżesz, uprosił Stwórcę by przesiać wszystkich jak pszenicę. Czy jest to prawda, nie wiemy?
Można by przypuszczać, że diabelski Mojżesz raczej poprzez szantaż wymyślił taki proceder, by pozyskać jeszcze więcej władzy, aby zapanować nad całym światem.
Musimy raz na zawsze przyjąć do swojej świadomości, że nasz Stwórca nie posługuje się religią i sam nie jest Osobą religijną. Nic nie wiemy o swoim Stwórcy, daleka nam droga do tego. Sami nie rozpoznaliśmy siebie i nie wiemy, kim jesteśmy. Nie wiemy skąd przybywamy, dokąd zmierzamy. Pomyślisz, że niedorzeczne jest to, co piszę. Spójrz na siebie i postaraj się przemyśleć czy cokolwiek wiesz o samym sobie. W mediach często mówi się, że człowiek tak, jak i wszystko zbudowane jest z niczego. Składamy się z miliardów komórek, które według tego, co dopiero odkryliśmy są puste. Po prostu puste! W każdej z nich jest informacja dotycząca naszego organizmu, której naukowcy nie widzą, a jednak coś tam jest. Kod D N A! Komórki przez całe życie pomnażają się, zachowując ten genialny zapis. Stare zużyte umierają i wychodzą na zewnątrz przez skórę w postaci łuszczących się niewidzialnych płatków. Gdyby komórki miały zapis długowieczności bylibyśmy nieśmiertelni. Każda żywa nasza komórka może się stać klonem takiego samego ciała, jakie posiadamy (tak zwane komórki macierzyste).
Już o tym pisałem, diabelski Mojżesz kontroluje każdą religię, by stopniowo zbliżała się do epicentrum jego kłamstw. Ludzie najczęściej nieświadomi stają się współwyznawcami żydowskiego judaizmu lub Świadkami Jehowy.
Jeśli jakiś kraj zejdzie z areny religijnej, przyjmując na przykład komunizm, diabelski Mojżesz niszczy i wpędza w biedę i nieład taką gospodarkę. Ludziom żyje się tam coraz gorzej, gdyż wyzysk kierujących takim systemem zniewala cały naród. Dzieje się to aż do momentu, kiedy ludzie będą szukali wyzwolenia w religii i zniewolenie nagle ustąpi. Wtedy taki tryumf diabelskiego Mojżesza jest przedstawiany Niebiosom, by nie czepiano się jego brudnym zagrywkom.
Nie tylko komunizm zdemaskował działanie diabelskiego Mojżesza. Chiny stały się takim przykładem. Choć panuje tam w dalszym ciągu jakiś system komunistyczny, ale co ciekawe, przestano tam prześladować tamtejsze osoby wierzące. Wskutek tego w bardzo szybkim czasie nawróciło się do chrześcijaństwa przeszło 200 milionów ludzi. Diabelski Mojżesz właśnie tego chciał i zareagował błyskawicznie. Uczynił Chiny drugim mocarstwem świata. Liczy na to, że z biegiem czasu w jakimś genialnym planie wykorzysta ich i przybliży ich do żydowskiego judaizmu.
Pomyśl! Gdyby jakiś kraj zaczął kreować wiarę w Boga, w prawdziwego swego Stwórcę poprzez nowoczesny system medialny. Na przykład przez radio telewizję, gdzie ujawnialiby wszelkie kłamstwa religijne ukazujące przede wszystkim zwodzenia diabelskiego Mojżesza! Medialnie uczono by rodziców by nie angażowali się w żadne wyznania religijne i pojmowali Boga, swojego Stwórcę, jako Naukowca, który ma siedzibę w Kosmosie w swoim Królestwie. Ciekawe, co by zrobił diabelski Mojżesz i jak by się odniósł do tego przedsięwzięcia? Pewien jestem, że rozszalałaby się zacięta walka niby w stylu demokracji tak, jak obecnie widzimy politykę uprawianą przez partię PIS z dyrektorem radia Maryja Rydzykiem na czele. Dlaczego PIS dąży do władzy? Odpowiedzcie sobie sami! Jest to ewidentne oszustwo, bez żadnych komentarzy! Tak właśnie pokazuje Niebu diabelski Mojżesz, że ludzie zawsze będą kochać jego kłamstwa i walczyć do upadłego, aby zachować jego uzurpatorskie kierownictwo nad światem!
Nie wyobrażam sobie, co by się stało, gdyby we wszystkim zwyciężył diabelski Mojżesz ze swoim żydowskim judaizmem. Wzajemne walki by doprowadziły do tego, że tym razem Ziemia by nie zlodowaciała, a raczej zostałaby zepchnięta w czeluść Słońca, gdzie przez następne miliony lat cierpiałyby ludzkie dusze. Widziałem takie zdarzenie w telewizji satelitarnej, gdzie wielokrotnie większą planetę od naszej Ziemi jakiś czarny obiekt spychał w kierunku Słońca. Planeta jakby wymykała się spod kontroli tego czarnego obiektu rzucając się to w lewo lub w prawo. Jednak nic jej nie pomogło. Została wepchnięta w czeluście Słońca i nastąpił tam ogromny wybuch. Do dziś naukowcy zastanawiają się nad tym, co to na prawdę było.
Diabelski Mojżesz ma ogromny atut w swoich rękach, gdyż ktokolwiek zaatakuje jakąś religię, fanatyzm ludzki do upadłości będzie bronił swojego wyznania. Taki stan rzeczy jest nie do opanowania i Stwórca nic nie może zrobić. Diabelscy zwodzi ciele wciskają kłamstwa światu, że trzy największe religie, chrześcijańska, muzułmańska i judaistyczna wierzą w tego samego Boga, czyli naszego Stwórcę. Chyba tylko głusi i ślepi nie słyszą i nie widzą, że w tych trzech religiach mówi się o różnych bogach i o różnych ich imionach. Religie muzułmańskie i judaistyczne wprost nie uznają określenia Stwórcy, jako Boga Ojca Wszechmogącego. Jakieś namiętne mojżeszowe pomioty marzą o wzajemnym zbliżeniu się tych trzech religii do siebie. Nie widzą, że one ewidentnie bezgranicznie się nienawidzą.
Biblia w Ewangelii Jana wyraźnie mówi, że nikt Boga nie widział ani Jego głosu nie słyszał. Mało tego, biblia informuję, że wszyscy, którzy objawiali się, jako bóstwa to złodzieje, zbójcy i kłamcy. Poszukaj w Biblii a znajdziesz! Kończąc ten temat Biblia ostatecznie wypowiada się, że nikt nie wie, włącznie z diabelskim Mojżeszem, kim jest Stwórca, ani nikt nie wie, kim jest Jezus, którego historia została sfałszowana na korzyść diabelskiego Mojżesza.
Świat został gospodarczo podzielony na różne rejony zamożności. Tam, gdzie w religiach oddaje się uwielbienie żydowskiemu Jahwe i jest aktywniejsza wiara w kłamstwa diabelskiego Mojżesza, kraj ten staje się zamożniejszy. Tak dla przykład katolicyzm nie ma wielkiego uznania u diabelskiego Mojżesza. Kraje, które wyznają katolicyzm są znacznie biedniejsze. Tam gdzie wiara protestancka promuje jawnie żydowskiego Jahwe i diabelskiego Mojżesza czyni się bohaterem kraj jest miodem i mlekiem płynący. A tak naprawdę, wykorzystywani są tam ciężko pracujący ludzie, by innym manipulującym ich cwaniakom dobrze się żyło.
Teraz diabelski Mojżesz do tych światowych dobroci dopuścił Chiny, które w stylu zachodnim nawracają się do chrześcijaństwa w bardzo szybkim tempie. Muzułmanie wprawdzie wyznają diabelskiego Mojżesza, jako proroka, ale diabłu ich Allach nie przypadł do gustu. Więc pomiata nimi gdzie się da, by przez ich działania zdezorientować świat, aby nie zrozumiał, co naprawdę się dzieje.
Indie, włącznie z całym tak zwanym trzecim światem, to wyznania w tysiące rodzajów bogów i sytuację tych ludzi znamy z różnych mediów.
Moje tematy dla niektórych być może są zwariowane, ale na pewno nie dla wszystkich! Ci, którzy są po mojej stronie zastanawiają się, w jaki sposób diabelski Mojżesz pozyskał taką możliwość władzy, jaką dysponuje. Być może zna jakiś nieznany, genialny sposób, poprzez który przewrotne oddaje szacunek dla Stwórcy, który zezwala mu na manipulowanie światem. Trudno to wszystko zrozumieć, ale ustępstwa dla diabelskiego Mojżesza są zadziwiające. Być może dla utrzymanie w ryzach bandytów, nad którymi trudno zapanować diabelski Mojżesz używa kłamstw religijnych. Dlatego też stworzył różne zakłamane wyznania i religie. Spowodowało to, że wszystkich oszukał i diabelski Mojżesz jest ciągle górą. Zastanawiam się czy Objawiona Prawda o kosmicznym Królestwie Boga pokonałaby diabelskiego Mojżesza. Jezus starał się pokonać Mojżesza demaskując jego kłamstwa, ale nie miał odpowiednich środków i nie udało mu się to do końca. Dlaczego tak twierdzę? Sama Biblia mówi, że Jezus zwracając się do swoich uczniów powiedział, że w przyszłości będą większe rzeczy robili niż on sam. Być może istnieją osoby, które mają większą ode mnie wiedzę na tematy, które poruszam! Nie wiem skąd jest moja wiedza o tym wszystkim, co piszę, ale przypuszczam, że być może kiedyś się dowiem.
Diabelski Mojżesz wykorzystał Jezusa, by na podstawie historycznych fałszywych przekazów raczej wy gloryfikować siebie samego niż Jego. Być może w ten sposób działa jego magia, przez którą jest mu posłuszny świat duchowy na Ziemi. Świat duchowy jest największą siłą i mocą do zwodzenia ludźmi. Wszystkie największe wydarzenia, jakie dzieją się na świecie są udziałem świata zmarłych. Wcielając się w żywe osoby zmieniają osobowość swoich ofiar, które stają się manekinami. Wydaje mi się, że Ojciec Stworzyciel nie ma żadnego kontaktu z przestępczym światem duchowym, jaki egzystuje na Ziemi i to jest największy problem naszej planety.
Będę zawsze przypominał w moich przesłaniach, że Prawdziwy Ojciec Stworzyciel nie jest żadną religią lub wyznaniem. Jest Najwybitniejszą Osobą Naukową i Najinteligentniejszą Postacią w całym Wszechświecie. Nasz Stwórca nie posługuje się religią, chce nawiązać kontakt z nami przez nowoczesność i naukę. Stwórca z kosmicznego odległego Królestwa nie reprezentuje siebie w żadnych postaciach religijnych ani w wymyślonych wyznaniach. Jest Postacią Wybitnego Naukowca, wyznającego wolność w pełnej demokracji. Nie dopuszcza do tego, by na Jego planetach Królestwa powstały praktyki z zakresu religii i jakichkolwiek wyznań.
Wszystkie religie tego świata wymyślił diabelski Mojżesz, który także wciela się w różne osoby i imiona!
Pozdrawiam. Jacek P.

P.S. Jest szansa powstrzymania zagłady naszej cywilizacji oraz naszej planety! Mam nadzieję, że moje przesłanie dotrze do kogoś, kto ma kontakt z jakimś zwyrodniałym terrorystą lub tyranem jakiegoś kraju i przedstawi mu je. Być może moje przesłanie wpłynie na stan zwyrodniałego umysłu i zastanowi się on nad swoimi czynami, by opamiętał się.
Wystarczy, że ściągniesz plik PDF i wyślesz go komu zechcesz. Być może w ten sposób powstrzymamy wszelkie tragedie jakie mają przyjść na naszą Ziemię.
Chyba zdajesz sobie sprawę, że pandemia wirusa to tylko ostrzeżenie przed tym co dopiero ma nadejść!
Na końcu znajdziesz moje przesłanie w języku polskim. Wtedy zrozumiesz jaki jest mój zamysł i sens działania. KLIKNIJ!