Jeśli chcesz odsłuchaj lub ściągnij w audio. KLIKNIJ.


Nie wiem czy trafiłem na odpowiednią osobę która oceniłaby zrozumienie mojego przekazu. Chodzi o to, bym przez Ciebie zorientował się która treść jest niezrozumiała z podaniem jakiś konkretnych szczegółów. Dzięki Tobie będę miał szansę udoskonalać przekazy aby odblokować intelektualną blokadę, którą posiada nieomal każdy człowiek, by zrozumieć jaki jest sens naszego życia.
Kontakt na fakty777@hotmail.com lub w inny sposób przez stronę www.infomega.pl
Z góry dziękuję. Jacek.


Przepraszam za ewentualne błędy powstałe na wskutek pośpiechu gdyż bardzo poważnie zachorowałem. Przed zabraniem mnie do szpitala w pośpiechu umieściłem tekst na internecie. Obecnie poniższy tekst został poprawiony i uzupełniony. Proszę jeszcze go raz dokładnie przestudiować, by odnaleźć swego Stwórcę

POZNAJ SWEGO STWÓRCĘ!
Wielu ludzi szuka Boga. Są i tacy, którzy nie wierzą w Niego ale z ciekawością czytają różne doniesienia na ten temat.
Chciałbym w uczciwej prawdzie wyjaśnić Kim jest Stwórca i Jego Jednorodzony Syn.
Mówiąc wprost chcę udowodnić, że w Ciele Syna Człowieczego były wcielone Dwie Istoty Duchowe. Pierwszą Duchową Istotą był nasz Stwórca, który był początkiem życia jakie zaistniało we wszechświecie. Drugą Osobą jest  Jego Jedyny Jednorodzony Syn.
Objawili się Oni światu w ciele ludzkim, które Biblia nazywa Synem Człowieczym aby ukazać Prawdę o sobie, a świat Ich ukrzyżował.
Przez wyobraźnię poprowadzę Cię wstecz z sprzed więcej nawet niż czterdziestu miliardów lat abyś zrozumiał co naprawdę się wydarzyło.
Jeśli mój przekaz okaże się nielogiczny możesz uznać mnie za kłamcę.  To co napisałem nie wymyśliłem, gdyż nie mógłbym odkryć prawdy Kim Jest Stwórca i Kim jest Jego Jednorodzony Syn, gdyby Syn mi tego nie objawił.
Na początku ukażę biblijne wersety, które są logiczne i absolutnie wiarygodne.

Ewangelia Łukasza rozdział 9 wersety 21, 22.
21. W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
22. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

W powyższych wersetach jest wyraźna informacja, że nikt nie wie Kim jest Bóg i Jego Jedyny Syn. Wersety napisane były wiele setek lat temu lecz poprzez mój wywód udowodnię, że nadal żadne religie, kościoły, sekty protestanckie i różne wyznania nie znają swego Stwórcę ani Jego Jednorodzonego Syna.
Dlaczego tak się dzieje? Wszystkie religie, kościoły, sekty stworzono przez przemoc, zabójstwa i niezliczone ofiary. Zabijano, palono na stosie, niemiłosiernie katowano tych którzy nie akceptowali ich kłamstw. W skutek popełnienia tych przestępczych tragedii wszystkie wyznania religijne stały się własnością syna zatracenia, którego zwą diabłem i szatanem. Nie dostąpiły one objawienia aby wiedzieć Kim jest Ojciec Stworzyciel a Kim jest Jego jednorodzony Syn! Co gorsze są one ciągle pod kierownictwem syna zatracenia, którego zwą zwyrodniałym diabłem i szatanem aby bez przerwy kontrolował ich, by nigdy nie odnaleźli swego Stwórcę.
Stwórca objawił się nam Jako Najświętsza Istota Duchowa w Ciele Syna Człowieczego. W tymże Ciele był już wcielony jako Istota Duchowa Jednorodzony Jego Syn.
Ojciec Stworzyciel jako Bóg Wszechmogący nie objawił się jak dostojnik w złotej koronie wysadzanej drogimi kamieniami. Nie był ubrany w purpurowe królewskie szaty. Na rękach nie miał olbrzymiej wartości pierścieni jak to czynią różni władcy tego świata. Jego koroną były ciernie. Jego szata czyniła Go najuboższym człowiekiem. Pobity z wieloma uszkodzeniami na Ciele w cierpieniach  i mękach chciał byś dowiedział się  Kim jest Twój Stwórca.
Na całunie Turyńskim naukowcy zidentyfikowali, że złamano mu szczękę i nos. Liczne rany zadane dwoma rodzajami biczów zakończonymi ostrymi końcówkami spowodowały okropne rany. Taką ilość niezliczonych ran nie przeżyłby żaden człowiek. Do tego ciężko pobity ostatnimi siłami  dźwigał krzyż w drodze na Golgotę.
W tej prostocie miał wykonać się genialny plan, by wiedziano Kim jest Stwórca i Jego Jednorodzony Syn.
Stwórca chciałby zrozumiano, że nie trzeba się modlić do fałszywych bogów i do martwych przedmiotów. Chciał wskazać Siebie w bardzo skromny sposób nie czyniąc nikomu żadnej krzywdy. Chodziło o to, by tylko do Niego zwracać się z prośbą o jakąkolwiek pomoc przez Jego Umiłowanego Jednorodzonego Syna.
Niestety ludzkość nie zrozumiała Intencji Stwórcy i nie zrozumiano do tej pory Kim jest Prawdziwy Jedyny Bóg. Na podstawie tego tragicznego wydarzenia stworzono fałszywe religie, kościoły i sekty, których zarządcą jest sam zwyrodniały syn zatracenia diabelski zwyrodnialec.

Każdy kto podąży za głosem Prawdy napełni się Duchem Mądrości, który wprowadzi go w całą prawdę. Nawet w prawdę sprzed miliard, miliardów lat!
Gdy zagłębimy się w temacie dojdziemy do wniosku, że wszyscy założyciele różnych religii nie uwzględnili w swoich poszukiwaniach prawdy, że wszystko ma swój początek, a po nich kolejne wydarzenia też miały swoje początki. W ten sposób nigdy nie osiągnęli Prawdy. Nikt z morderczych założycieli jakichkolwiek wyznań nigdy nie wspomniał, że Stwórca miał tylko Jednego, Jednorodzonego Syna. Nawet oszust obecnej najokrutniejszej morderczej religii Mahomet nazwał Syna Bożego tylko prorokiem i inni na to dali się nabrać.

Ewangelia Jana rozdział 9 werset 8.
Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce.

Zupełna Parodia! W świecie faraonów pojawił się Ehnaton, który stworzył monoteistyczną religię. Ukazał siebie wierzącego w boga słońce. Wprawdzie nie wiem czy wspomniał o Synu Jednorodzonym Stwórcy ale jego prawda była blisko logicznej wiarygodności. Naród egipski znienawidził go dogłębnie bo ustała korupcja religijna, gdzie zwyrodniali kapłani bogacili się na głupocie ludzkiej czczącej swoje po śmiertelne ciała oraz martwe posągi wraz z fałszywymi pseudo boskimi faraonami. Egipcjanie z radością pozbyli się faraona Ehnatona i prawdopodobnie zabili następcę jego Tutenchamona aby raz na zawsze rozstać się z wiarą monoteistyczną.
Po wielu tysiącach lat ta sama arabska ludzka rasa nie zdając sobie sprawy ukrzyżowali swego Stwórcę! Żydzi i cała populacja arabska to ci którzy kochają kłamstwa tak jak by byli z nasienia syna zatracenia.

Ewangelia Jana rozdział 7 werset 44.
Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Powyższy werset może tyczyć się do syna zatracenia, który zniszczył pierwsze Królestwo naszego Stwórcy, które powstało sprzed miliardów lat. Także może się tyczyć do Mojżesza, który na początku swej kariery religijnej zabił namiestnika faraońskiego i musiał uciekać. Chcąc zemścić się na faraonie zwiódł Żydów i na nich zbudował zakłamaną fałszywą religię.
Arabscy potomkowie zła zlekceważyli objawienie się Stwórcy i Jego Jednorodzonego Syna w Ciele Syna Człowieczego Chrystusa i wspólnie z Rzymianami skazali Ich na ukrzyżowanie. Po jakimś czasie uwierzyli fałszywemu prorokowi Mahometowi i stworzyli muzułmańską monoteistyczną morderczą religię. Co z tego wynika? Zostawiam odpowiedź bez komentarzy, gdyż nie wiem kim jest ten naród, a raczej rasa tych ludzi.
Wielu kłamców wzięto za religijnych bohaterów, którzy rzekomo wzięci byli do Nieba. Jak na przykład Mojżesz lub muzułmański Mahomet. Nigdy nic takiego nie zaistniało poza jednym wyjątkiem kiedy pobrano komórkę organiczną od jakiegoś szlachetnego człowieka i wzięto ją do Królestwa naszego Stwórcy. Zmodyfikowana powróciła na Ziemię, by zapłodnić Marię, która urodziła Ciało Syna Człowieczego, Jezusa  Chrystusa. Poniższy biblijny werset jest tego przykładem.

Ewangelia Jana rozdział 1 werset 13.
I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego.

Wszyscy jesteśmy Istotami Duchowymi. Nasze Duchowe Świadomości zostały sklonowane od Jednorodzonego Syna naszego Stwórcy. Ten fakt uświadamia nam, że tylko Jednorodzony Syn był jedynie zrodzony z naszego Stwórcy.
Nasze Dusze są wcielone, a wręcz uwięzione w ciałach zwierzęcych, które zostały uszlachetnione przez naszego Stwórcę aby nasze Dusze powróciły do normalności.  Przez miliardy lat byliśmy wcielani w różne bestialskie stworzenia aby w wymyślonym systemie kołowrotu życia i śmierci mogli się bawić nami zwyrodnialcy. Oni obserwując nasze bratobójcze walki napawali się widokiem makabrycznych scen. W zasadzie nic się nie zmieniło. Banda zwyrodnialców ciągle manipuluje nami na Ziemi aby w końcu nas zabić.
Całe logiczne wyobrażenie Kim jest nasz Stwórca znajdujemy w fakcie, że Bóg Ojciec Stworzyciel razem z Jednorodzonym Synem byli ukrzyżowani przez zwyrodniałych Żydów i Rzymian.
Nikt z kreatorów religii, kościołów i sekt nigdy nie oddałby się w geście ukrzyżowania aby przetrwała prawda Kim jest nasz Ojciec Stworzyciel. Przez ukrzyżowanie i śmierć Jedyny Prawdziwy Bóg Ojciec Stworzyciel i Jego Jednorodzony Syn ukazali nam przez zmartwychwstanie Ciała Syna Człowieczego, że istnieje życie wieczne w ciałach podobnych do zmartwychwstałego Syna Człowieczego.

Wszyscy jesteśmy niewidocznymi Duchowymi Świadomościami, które są wcielone w różne cielesne organizmy. Najmniejsza uwidaczniająca się inteligencja w jakimś stworzeniu ukazuje nam niepodważalny fakt, że jest tam uwięziony członek naszej niebiańskiej rodziny, która przez syna zatracenia zagubiła się w kosmicznej oddali. Obecnie każdy nieszczęśnik egzystujący na ziemskiej planecie oczekując swego losu, który doprowadzi go w coraz bardziej inteligentne narodzenia aż do człowieka. Ten podły system wymyślił syn zatracenia, który zrujnował uprzednie wiecznie żyjące Królestwo naszego Ojca Stworzyciela. Najinteligentniejszą formą cielesną jest człowiek. Pochodzi od człekopodobnego zwierzęcia, które uszlachetnił inteligencją nasz Ojciec Stworzyciel aby ciało przejęło kontrole nad naszą Duchową Świadomością, czyli Duszą. Chodzi o to by nasza Dusza straciła nawyki zwierzęce i powróciła do stanu jaka była od początku.
Niestety Plan naszego Stwórcy załamał się, gdyż wyłonili się spośród nas zwyrodniałe Duchowe Świadomości które dążą do samo zatracenia się. Człowiek stał się najgorszą przyczyną zła.  Wyspecjalizowani zwyrodnialcy przez setki tysięcy lat wszczynali wojny prześladując słabsze od siebie istoty. Narody ciągle zbroją się aby pozabijać się nawzajem.

JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI, ŻE JESTEŚ CHORĄ BEZ MIŁOSIERNĄ DUSZĄ PRZEMYŚL ROZWAŻNIE CO NAPISAŁEM PONIŻEJ!
Po wypiciu alkoholu lub użyciu jakiegoś narkotyku Twoja inteligencja upadnie ujawniając złe zwierzęce nawyki.
Czy ten  stan Twojej osobowości wynikł z powodu osłabienia Twego ciała? Czy raczej negatywna inteligencja eksplodowała z Twojej Duchowej Świadomości?
Ustalmy jeszcze raz! Twoja Duchowa Świadomość czyli Dusza jest jakby żywym komputerem, który jest niezniszczalny jeśli nie zna się hasła jak wejść w jego strukturę. Ciało Twoje jest sługą Twojego Żywego komputera czyli Duszy. Trudno pojąć w jaki sposób ciała ludzkie są nasycone przez naszego Ojca Stworzyciela Mądrością, Roztropnością i wiele innych pozytywnych cech, które mają za zadanie uzdrawiać Duszę, by powróciła do stanu jaka była na początku.
Jak pisałem nasze Dusze czyli Duchowe Świadomości wzięły początek od Jednorodzonego Syna naszego Stwórcy. Niewątpliwie Dusze nasze na początku były Super Doskonałe! Obecnie Twój żywy duchowy komputer ma powrócić do stanu doskonałości jaki był przed zniszczeniem inteligencji, a którą dokonał syn zatracenia czyli zwyrodniały szatan.
Zwyrodnialec wykorzystuje słabości Twojej Duszy. Ciągle ją pobudza aby zniszczyła system inteligencji Twego ciała ujawniając swój zwierzęcy charakter Twojej osobowości?

Nasze nawrócenie do Stwórcy, który objawił się w Ciele Syna Człowieczego musi osiągnąć poziom szlachetności naszego ciała aby mogła wcielić się w sklonowane Ciało Chrystusa. Po wielu tysiącach lat ma powrócić jej oryginalna szlachetność, która na początku była doskonała.
Problem jest ogromny! Stwórca robi wszelkie wysiłki aby jak najwięcej Dusz wyszły ze stworzeń i zwierząt i urodziły się w ludzkich ciałach. Tymczasem niektóre bestialskie dusze wcielone w ludzkie ciała stają się dyktatorami i fałszywymi prorokami. Manipulują ludzkością doprowadzając ich do wojen, rozboju i morderstw.
Egzorcyści w czasie swoich egzorcystycznych seansów nie zdają sobie sprawy, że mają do czynienia ze złą Duszą, która pokonała ciało i zaczęła szaleć. Przez działania egzorcyzmu udaje się im przestraszyć zdezorientowane Dusze i je uspokoić. Ciało ponownie wzięło kontrole nad inteligencją i wydaje się im, że wygonili z ciała diabła. Wszystko jest skomplikowane tak że w tym hałasie trudno się zorientować co tak na prawdę się dzieje.
Jednak Stwórca i Jego Aniołowie jakoś dają radę z Duszami ale ze zmieniającą się sytuacją Ziemi i ociepleniem naprawdę nie da się już nic zrobić.
Dalszy ciąg mojego monologu to powtarzanie się nieustannie, że Jedynym Bogiem Ojcem Stworzycielem jest Istota Duchowa objawiona w Ciele Syna Człowieczego w którym już była wcielona Istota Duchowa Syna Jednorodzonego. Powtarzanie tego wydarzenia ma za zadanie zmiękczenie blokady jaką posiada każdy z nas aby syn zatracenia zwyrodniały diabeł stracił przewagę nad zniewalaniem nas.

HIPOTETYCZNA WYOBRAŹNIA?
CZY LOGICZNA PRAWDA.
Poniżej co napisałem przyszło do mnie nieoczekiwanie bez udziału mojej wyobraźni. Ledwo nadążałem to wszystko zapisać by potem długo rozważać nad treścią tych myśli, które stwarzały we mnie satysfakcję i ogromną przyjemność.
Zacznijmy trochę logicznie pofantazjować, tak po prostu zwyczajnie jak zwykli niewykształceni ludzie. W prosty sposób spróbujmy pojąć początki stworzenia życia. Skupmy swoją wyobraźnię na wszelkich gwiazdach, asteroidach i wszelkiej materii, która wędruje po całym kosmosie. Wyobraźmy sobie, że ta cała materia kiedyś była jedną całą masą i coś się stało. Po wielkim wybuchu rozpadła się.
Jak w cofającym filmie wyobraźmy sobie, że zmierzają do siebie wszystkie obecne planety, które rozpadły się. Asteroidy i wszelka mniejsza materia zmierza ku sobie. Nagle powstaje piękna eliptyczna planeta. Ogromne masy minerałów, z których się ona składała zmienia swoje właściwości. Staje się żywym przepięknym cudownym organizmem. Poprzez swoją inteligencję układa swoje wspaniałe walory dla swych mieszkańców, by stwarzać im same przyjemności. Jeszcze nim sobie wyobrazimy w pełni tę przepiękną planetę. Zobaczmy w swej wyobraźni najlepszy moment jej rozwoju. Zobaczymy ogromne zdeformowane asteroidy i wszelkie inne planety, które swoimi kształtami w czasie cofania w naszej wyobraźni dopasowują się dokładnie jedna do drugiej. Jej olbrzymia całość w jakimś momencie staje się jednym cudem wszechświata. Jak w zaczarowanym śnie powstają na tej planecie ogromne cywilizacje nieprawdopodobne widoki a w około nich przepiękne budowle, pałace i niezliczona ilość szczęśliwych Istot, które były zajęci różnymi przyjemnościami. Oni nie znali śmierci nie znali chorób ani nie wiedzieli czym jest czas.
Mieszkańcy nie wiedzieli, czym jest zmęczenie i nie potrzebowali snu. Nie było tam nocy ani przerwanego dnia. Cudowna planeta była żywą cudowną masą, stworzoną przez Stwórcę, która była w ciągłym rozrastaniu mająca super własności regenerujące się. Miała możność usuwania wszelkich nieczystości. Nieustannie czyniły się tam bezpieczne nowe obszary i nowe rozrywki i cuda, których nie da się wyobrazić.
W czasie cofania się w mojej wyobraźni nie chciałbym pominąć pewnego najważniejszego faktu, którego nie da się pojąć nawet w mojej logice. Wielki tragiczny wybuch umarłej zlodowaciałej cudownej planety, doprowadziło do rozkodowania jej i rozczepienia się żywej materii. Zlodowaciała w postaci większych i mniszych kawałków wpadając z ogromną szybkością na siebie w ogromnie wielkich temperaturach i  ogromnym ciśnieniu zamieniała się w materię mineralną. Podobna jaką mamy obecnie w kosmosie jak również na naszej Ziemi. Najważniejszym faktem jest to, że wszystkie te wydarzenia miały miejsce przez miliardy, miliardów lat.
W czasie rozbudzania naszej wyobraźni nie uda się nam przypomnieć czasu jak to wszystko następowało. Jedynie możemy wzbudzić naszą wyobraźnię do momentu, kiedy przed miliardami, miliardami lat cudowna planeta miała swój najwyższy punkt wspaniałości.
W wyobraźni odnieśmy się do jej piękna do momentu aż nagle nastąpiła jej śmierć. Stała się ogromnym obiektem zlodowacenia i z wielkim hukiem rozerwała się i wszystko się rozpadło po całym wszechświecie.
Istoty i wszelkie stworzenia w czasie wybuchu straciły swoje ciała i większość Duchowych Świadomości zagubiła się w całym kosmosie.


JEŚLI DLA CIEBIE POWYŻSZE ROZWAŻANIA SPOWODOWAŁY NIEDOSYT ZROZUMIENIA PRAWDY.
Spróbuj odblokować swoją wyobraźnię rozpatrując wszystko trochę inaczej. Pomińmy straszne wydarzenia zniszczenia pierwszej planety i zobaczmy inny obraz w naszej wyobraźni. Zacznijmy od sekundy, która była przed straszliwym wybuchem. Od tego momentu zacznijmy cofać się do tyłu. Cofając się w naszej wyobraźni milion po milionie lat zobaczymy cudowną planetę zmniejszającą się jak ogromny zwój niewidocznych nici z ogromnego kłębka. Każdy zwój tego kłębka to milion lat życia tej planety. Życiodajna Energia planety zapisana była w słowach i kodach, które przy pomocy Stwórcy zamieniały się w żywą trój wymiarową materię. Planeta ta była żywym organizmem niczym niewyobrażalnym w umyśle człowieka ogromnym wielkim ciałem, które ukształtowało się według potrzeb dla ówczesnego życia.
Dla przypomnienia chcę wdrążyć do Twojej wyobraźni, że wszystko ma swój początek. Początkiem była zawsze niewidzialna zakodowana odrobina, której Stwórca nadał kształt i funkcje organiczne aby rozmnażała się czyniąc się nawet ogromnych wymiarów organizmem.
Przykładem może być narodzenie ludzkiego dziecka. Choć nie znamy systemu budowy organizmu dziecka możemy sobie snuć w wyobraźni jego poczęcie, gdzie jakaś niewidoczna żywa zakodowana komórka zbudowała jego organizm i jego osobowość.
Powracając w naszej wyobraźni do cofającego się czasu, kiedy po upływie cofających się milion po milionie lat pierwsza planeta stawała się coraz mniejsza. Coraz mniej istot żyjących można, by na niej spotkać, gdyż  nowe istoty jeszcze nie zaistniały.
Cofając się w naszej wyobraźni przez miliardy, miliardów lat aż do momentu, kiedy cudowna planeta znikła, a w przestrzeni wszechświata pozostały tylko Dwie Istoty. Nasz Ukochany Ojciec nasz Stwórca i Jego Jednorodzony Syn.
Gdy cofniemy się znowu kilka milionów lat już w naszej wyobraźni zastaniemy we wszechświecie tylko naszego Stwórcę.
Jak opisuje Ewangelia Jana, był On Niewidocznym Żywym Słowem. Przez Ono Ojcowskie Słowo zaistniał początek kodowania Swojej Osobowości i twórczości wszystkiego we wszechświecie. Daje nam to w naszej wyobraźni nieodparty dowód, że wszystko co zostało stworzone samo nie mogło zaistnieć bez udziału Samego Stwórcy, Wszechmogącego Ojca Wieczności.
Słowo, które było zawsze i choć nie możemy sobie tego wyobrazić stało się naszym Wiecznym Ojcem Stworzycielem i początkiem wszelkiego cokolwiek zaistniało. Chwała Mu za to, bo Ono Żywe Słowo stworzyło cudowne rzeczy, które są w całym wszechświecie i w Jego Królestwie w Niebie. Zapewne przez miliardy lat Stwórca zastanawiał się nad samym sobą i odkrywał tajemnice Istnienia Jego. Kiedyś przeszedł przełom i przyszło mnóstwo odpowiedzi na wszelkie pytania jakie powstały przez całe poprzednie Życie naszego Stwórcy.
Zorientował się, że jest Istotą Duchową, której Świadomość wypełniała się bez przerwy żywym Słowem, które było zawsze i choć nie możemy sobie wyobrazić stało się naszym Wiecznym Ojcem Stworzycielem i wszystkim początkiem cokolwiek zaistniało. Chwała Mu za to, bo Ono Żywe Słowo stworzyło cudowne rzeczy, które są w całym wszechświecie i w Jego Królestwie w Niebie. Zapewne przez miliardy lat Stwórca zastanawiał się nad samym sobą i odkrywał tajemnice Istnienia Jego. Kiedyś przeszedł przełom gdy przybyło mnóstwo odpowiedzi na wszelkie pytania jakie zaistniały przez całe poprzednie Życie naszego Stwórcy. Zorientował się, że stał się Cudem Wszechświata, którego w jakiś przemyślny sposób trzeba zabezpieczyć. W śród następnych milionów lat znalazł metodę aby sklonować Swoją Duchową Świadomość na wszelki wypadek by się nie zatraciła. Jak wielkim Jego zdziwieniem było, kiedy Sklonowana Jego Duchowa Świadomość zaczęła żyć swoim własnym życiem. Nagle pojawiła się identyczna postać jakim był Sam Stwórca zadając mnóstwo pytań. Skąd się wzięła? Kim jest Postać  którą widzi przed sobą? I tak dalej i dalej. Przez następne miliony lat Stwórca wyjaśnił wszystko swojemu Synowi. Stwórca rozwijał swą wiedzę stawał się coraz potężniejszy aby stać się Wszechmogącym Królem wszechświata. Syn pozostał takim jakim zaistniał w Osobowości i ówczesnym charakterze Ojca.

Ewangelia Jana rozdział 13 werset 28.
Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.

Twórczością naszego Prawdziwego Stwórcy była Jego Własna Osobowość, która, przez miliardy lat gromadziła w swej inteligencji absolutną Wiedzę i Mądrość aby stworzyć swój Boski Wygląd i nie przeciętną Inteligencję.
Stwórca zrodził w sobie najpiękniejszą i najważniejszą Cechę, Bezgraniczną Miłość i Najcudowniejsze właściwości prawdziwego Ojca, których oprócz Syna Jednorodzonego nikt nie posiada w całym wszechświecie. Przewidział, że będzie jedyną niezawodną Miłością, Wiecznym Życiem i potrzebną odnową, kiedy wszystko zawiedzie i obróci się nawet przeciwko Jemu i jego dzieciom.
Ile trzeba mieć wyobraźni, by zrozumieć, że Stwórca w swojej Miłości nigdy nikogo nie zawiódł i zawsze jak uprzednio tak i teraz jest ostatnią nadzieją osoby potrzebującej.
W tym momencie swoją wyobraźnią stworzymy obraz twórczości naszego Ojca Stworzyciela i początku wszelkich wydarzeń, jakim była cudowna planeta i wszelkie piękno jakie było na niej. Oczywiście my rozbitkowie wszechświata otrzymujemy pomoc od Stwórcy na skrawku ziemskiej planecie, która ratując nas daje nam zastępcze ziemskie ciała abyśmy mogli przetrwać czas oczyszczenia całego kosmosu z tragedii po wielkim wybuchu.
Jak przykro jest obecnie patrzeć, gdy swoim zachowaniem ujawniamy swoje złe cechy schorowanej naszej Duchowej Świadomości.
Być może niektórzy z nas przyczynili się do tego katastroficznego zdarzenia, jakim było zniszczenie pierwszej cudownej planety. Teraz tylko pozostały nam milionowe lata naszej męki i oczekiwania na oczyszczenie całego kosmosu, który z powodu asteroid i martwych planet stał się olbrzymim polem minowym. Na szczęście każdego dnia chroni nas Łaska Boża uzdrawiając nasze Dusze i oczyszczając również cały  wszechświat.
Niestety większość z nas nie zdaje sobie sprawy, że tylko zaistnieliśmy, dlatego że tak chciał nasz Stwórca, który ze swej Miłości i swoich Najświętszych Słów stworzył nasze Duchowe Świadomości, a wręcz zrodził je na wieczność. Choć obecnie jesteśmy w śmiertelnych ciałach gdyż nasze wieczne straciliśmy możemy teraz zatracić nasze Dusze z powodu kłamliwych słów, które na siłę wszczepiają nam fałszywe religie, fałszywe kościoły oraz fałszywe sekty. Nie przekazali nam Prawdy, że świat ukrzyżował swego Stwórcę wraz z Umiłowanym Jego Jednorodzonym Synem. W ten sposób wszyscy nie mają odniesienia komu mają wierzyć i jakie podjąć decyzje by być zbawionym na wieki.
Z Chrystusa zrobiono buntownika politycznego, prowodyra rewolucji nie zdając sobie sprawy, że Stwórca objawił Siebie  ukazując również Prawdę o Jego Synu Jednorodzonym. Ukazał nam przez zmartwychwstanie Ciała Syna Człowieczego, że jest w stanie każdemu z nas zaoferować podobne Ciała, które nigdy już nie umrą.
W moim monologu staram się jak najdokładniej przekazać Tobie przekaz, który sam otrzymałem. Nie jest to łatwe, gdyż wiele osób nie może sobie wyobrazić, że wszystko, co ich otacza zbudowane jest z malusieńkich niewidocznych drobinek, które składają się z wielu warstw nakładających się na siebie mikro atomowych cząsteczek.
Gdybyśmy mieli możliwość zobaczenia tych warstw, cienkich łupinek składające się ze słów i kodów, którymi są one otoczone i postanowili odłupywać je jedne po drugim doszlibyśmy do samego źródła do najmniejszej niewidocznej odrobiny w swoim wyglądzie, ale największej w mocy, gdyż składa się ze Słowa, które zakodował sam Stwórca, a które stało się całym napędem i motorem, by ta niewidoczna łupinka istniała a właściwie żyła wiecznie. Mógłbym tu jeszcze dużo wyjaśnić, ale to już zadanie dla naukowców, którzy ciągle chcą odkryć te najmniejszą a zarazem największą odrobinę Bożego Słowa i niestety nie mogą tego osiągnąć, gdyż tajemnica naszego Stwórcy jest przed nimi zakryta.
Czytając mój monolog niektóre osoby zwróciły uwagę, że z mojej wyobraźni opisywałem pierwotną cudowną planetę jak coś, co żyło własnym życiem lub inaczej była jakby ożywiona Duchem. Inne osoby być może nie zauważyły tego wątku, ale ja chciałbym wyjaśnić to gdyż mój głos wewnętrzny aż się tego domaga.
Przykładem tego nieprawdopodobnego wydarzenia, że planeta żyła własnym życiem jest nasze własne ciało. Początkiem jego zaistnienia był maleńki ludzki plemnik. Mając w sobie jakiś kod twórczy niewidoczna nić przez dziewięć miesięcy w splocie zakodowanej swej konstrukcji wytworzyła wszelkie narządy ludzkie i wzory ludzkich kształtów. Ostatecznie dorastając przez lata i uszlachetniani Mądrością naszego Stwórcy stajemy się nieomal w pełnymi doskonałymi ludźmi. Przez resztę życia ta cudowna niewidzialna nić naszego Stwórcy regeneruje ciało. Niestety w pewnym momencie następuje śmierć i ciało nasze sztywnieje. Po pewnym czasie zamieni się w mineralny proch.
Tak stało się z pierwszą cudowną planetą gdzie rozerwała się na kawałki i po miliardach lat stała się skalistą strukturą całkowicie rozkodowaną.

EWANGELIA JANA UKAZUJE FAKTY WCIELENIA SIĘ W CIAŁO SYNA CZŁOWIECZEGO DUCHOWYCH ISTOT, BOGA OJCA STWORZYCIELA I JEGO JEDNORODZONEGO SYNA.
W poniższym monologu wytęż swój umysł by znaleźć dowody na objawienie się naszego Stwórcy w Ciele Jezusa Chrystusa.
Objawiło się wielu fałszywych bogów i fałszywych proroków oraz osób, które mówiły że widziały lub słyszały głos naszego Stwórcy. Żadna z tych osób nigdy nie przedstawiła zasadniczej prawdy, że istnieje ktoś tak ważny jak Jednorodzony Syn naszego Stwórcy i wiecznie jest zjednoczony Duchowo z Nim. Znaczy to, że wszyscy przed objawieniem Jezusa Chrystusa kłamali!
Biblia choć dla wielu nie jest autorytetem, by do dojścia prawdy w bardzo jasny sposób ukazała nam w naszej wyobraźni, że fakt istnienia Syna Jednorodzonego naszego Stwórcy jest niewątpliwie prawdziwy!
Ojciec świadczy o Synu! Syn zaś daje świadectwo o Ojcu jako naszym Stworzycielu, Królu Wszechmogącym całego wszechświata.

Ewangelia Jana rozdział 8 werset 18.
Oto Ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał.

Tylko dzięki naszemu Stwórcy i Jego Jednorodzonemu Synowi każdy z nas na podstawie swojej wyobraźni może dojść do absolutnej prawdy, by zrozumieć jak powstało życie i inteligencja.
Nawet ci z największych oszustów jak Mojżesz i Mahomet nie mając prawdy o Ojcu Stworzycielu i Jego Synu Jednorodzonym stworzyli fałszywe religie po to, by osiągnąć absolutną władzę nad Arabami.
Nie powiązali Ojca z Synem Jednorodzonym ukazując ich zjednoczenie Duchowe jako Wszechmogącego o ogromnej potędze i władzy!
W Ewangelii Jana dokładnie jest opisane, że Ojciec świadczy o Synu, Syn zaś daje świadectwo o Ojcu ukazując w Ciele Chrystusa naszego Stwórcę Ojca Wszechmogącego.
Zdaję sobie sprawę, że nikt nie jest w stanie uwierzyć w mój przekaz na temat Ojca Stworzyciela i Jego Jednorodzonego Syna.
Jest napisane w Biblii, że wszyscy bez wyjątku mają mieć zakryte zrozumienie tajemniczej Prawdy naszego Stwórcy Wszechmogącego.
Podobnie jest w naszych komputerach. Jeśli są zakodowane jakimś hasłem nie dadzą się uruchomić. Po wpisaniu hasła komputer daje nam pełne pole do działania, by zrozumieć wszelkie w nim aplikacje i programy, by wykonać zamierzony cel.

Ewangelia Łukasza rozdział 9 wersety 21, 22.
21. W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
22. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

Zwróć uwagę na powyższy werset, który wyraźnie mówi że jakaś zakodowana energia we wszystkich ciałach blokuje poznanie prawdy o Stwórcy i Jego Jednorodzonym Synu.
Tylko nasza Dusza czyli Duchowa Świadomość przez swoje pozytywne uczynki może zdobyć hasło do klucza odblokowania blokady aby ją usunąć.
Jestem pewien, że Stwórca zakrył prawdę, by w odpowiednim momencie objawić ją wszystkim. Zapewne wtedy odbędzie się sąd nad tymi, którzy wyzuci, bez jakiegokolwiek miłosierdzia nie zareagowali, że świat ukrzyżował swego Stwórcę wraz z Jego Umiłowanym, Jednorodzonym Synem. W ten sposób sami na siebie wydali wyrok!
Nie mam z tego powodu do nikogo żalu, że nie wierzy w moje przesłania i traktuje mnie niepoważnie.
Tak jak kiedyś wspomniałem Dusze nasze czyli Duchowe Świadomości są w dość ciężkim stanie psychicznej choroby. Jest ciężko im w prosty sposób pojąć co opisałem w moich książkach. Posiadamy Cielesną Świadomość, którą dał nam w prezencie nasz Stwórca, by uczyć nas miłości i miłosierdzia aby odróżnić czym jest dobro i zło. Nasza Duchowa Świadomość po odnalezieniu hasła do klucza zapisanego w Ciele otworzy Prawdę i osiągniemy zwycięstwo.
Nie wiem co stało się w moim przypadku, że Umiłowany Syn naszego Stwórcy objawił mi odpowiedź kim jest nasz Stwórca i Kim jest On sam. Od kilku dziesięciu lat szukałem odpowiedzi na wiele pytań i być może wtedy znalazłem hasło do klucza zwycięstwa. Wszystko nagle otworzyło mi się przejrzyście i jasno zrozumiałem ogromną część prawdy naszego Wszechmogącego. Nieustannie dopełnia się ten przekaz nieomal każdego dnia.

Ewangelia Mateusza rozdział 12 werset 12.
Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma.

W naszych czasach media atakują nas przeszłością wydarzeń starożytnych kosmitów. Ten stan rzeczy coraz bardziej oddala nas od Stwórcy i Jego Jednorodzonego Syna. Ludzie są zainteresowani wydarzeniami z przeszłości medialnych starożytnych kosmitów. Nie biorą pod uwagę, że były to czasy rządów zwyrodnialca, którego zwą diabłem lub szatanem. Zaistniałe przeszłe wydarzenia nie mają żadnej wartości co do przyszłości jaka nas czeka.
Obecnie żyjemy w czasach wypełniania się proroctwa przychodzącego Królestwa naszego Stwórcy, by ocalić mieszkańców Ziemi.
Jeszcze dwa tysiące lat temu diabelski zwyrodnialec miał dostęp do Królestwa Wszechmogącego. Dysponując ogromną wiedzą i mocą  bawił się naszymi zwierzęcymi ciałami oraz naszymi Duchowymi Świadomościami doprowadzając je do ogromnego psychicznego wyniszczenia.
Teraz podsumujmy, co konkretnie stworzyło się nam w  wyobraźni.
Skoro jest niepodważalny dowód, że istniał Ktoś Pierwszy w całym wszechświecie, który zrodził Osobę Drugą jako Syna Jedynaka, który zjednoczył się Duchowo ze swoim Ojcem. To w naszej wyobraźni musi powstać wizerunek Dwuosobowego Oblicza naszego Wszechmogącego Boga, który ma władzę nad wszystkim!

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 9.
Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca?

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 10.
Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 11.
Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.

Ewangelia Jana rozdział 10 werset 30.
Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

Powyższe wersety mają zakodowane w sobie dwie informacje, gdzie jedna zapewnia nas że Ojciec Stworzyciel i Syn są razem zjednoczeni Duchowo. Druga zaś informuje nas, że niespodziewanie przyjdzie taki dzień, gdzie nasza Duchowa Świadomość zostanie wcielona w Ciało podobne do Jezusa Chrystusa. Co ciekawe ma się to dokonać niedostrzegalnie i błyskawicznie. Stanie się to w niespodziewanym  momencie, gdzie dopiero po chwili się zorientujemy, że już nie jesteśmy tacy jakimi byliśmy przedtem. Ciekawa sprawa, aż trudno uwierzyć jak to się stanie!

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 20, Biblia Tysiąclecia.
W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.

Po tak wyraźnie ukazanych biblijnych informacjach zachodzi pytanie: Dlaczego nikt w okropnym żalu i rozpaczy nie poruszył tej sprawy ukazując światu, że nie tylko ukrzyżowano Syna ale ukrzyżowano również naszego Ojca Stworzyciela? Te umęczone i ukrzyżowane Istoty jako Osoby Duchowe byli w Ciele Syna Człowieczego w Jezusie Chrystusie!
Czy czytając o tym strasznym wydarzeniu nie uwierzyłeś że takie nieszczęście się wydarzyło, by zapłakać nad tym haniebnym czynem?
Co się dzieje, że nikt przez 2000 lat czytając przekaz Ewangelii Jana nie wziął pod uwagę tak strasznego czynu jakiego dopuścili się mieszkańcy Ziemi, krzyżując swego Stwórcę?
Od czasu tego strasznego wydarzenia zaczęła się nowa era naszej cywilizacji. Stwórca na świecie wykreował super nowoczesność, która nie tylko ulżyła ludzkiemu życiu. Dzięki nowej technologi dał możliwość rozpoznania logiczne prawdy.
Dlaczego do tej pory nie rozpoznaliśmy tej tragicznej prawdy, że świat ukrzyżował swego Stwórcę? Czyżby nasze Duchowe Świadomości z powodu kłamstw i bez wrażliwości dążyły do zatracenia?
Przez dziesiątki tysięcy lat ludzkość żyła w okropnych warunkach i okropnej ciemnocie. Dzisiaj mamy oświecenie i nikt nie zorientował się, że my Duchowe Świadomości jesteśmy stworzeni na Duchowe podobieństwo  naszego Stwórcy. Podnieśliśmy morderczą rękę na swego Ojca Stworzyciela! Jak myślicie, czy jest to obojętne dla całego wszechświata?
Katolicy i Prawosławni stworzyli fałszywą madonnę, która w temacie ich obrazków charakteryzuje się wizerunkiem indyjskiego smoka Harry Krysznę. Wykreowali w pierwszoplanowy wizerunek smoka przez fałszywy kult madonny i małego dziecka odtrącając Stwórcę na dalszy plan, by Jego twórcza myśl zbawienia świata została zatracona.
Protestanci w swoich śpiewnikach mają 90% pieśni poświęconych dla biblijnego nie znanego im Jezusa. Zaś 10% dla żydowskiego boga Jahwe. Dla Prawdziwego Stwórcy nie ma nic! Protestanci, którzy odizolowali się od katolicyzmu zamiast uwolnić się od zwyrodniałego diabła, zaczęli namiętnie wyznawać diabelskiego żydowskiego krwawego Jahwe wymyślonego przez Mojżesza.
Reszta świata siedzi w mocy fałszywych bogów i półbogów. Fałszywi prorocy i fałszywi pseudo święci jako zwykli kłamcy nic nie wspomnieli w swoich przekazach o Stwórcy i Jego Jednorodzonym Synu, którzy są na zawsze zespoleni w każdym działaniu jakie dzieje się w całym wszechświecie.
Czyżby świat stracił szansę na zbawienie życia wiecznego?
Świat pogrążony jest w śmiertelnej matni przez którą nie może dostrzec prawdy, że nie docenia się głównej Osoby Planu Zbawienia jakim jest nasz Stwórca. Nieomal wszyscy jesteśmy jak żywe trupy zamiast zbliżać się do prawdy, będąc wdzięczny Ojcu, który jest najważniejszy w planie naszego zbawienia, wybrano kłamstwa i wieczną śmierć zamiast wiecznego zbawienia.
Nawet Syn Jednorodzony naszego stwórcy jednoznacznie oświadcza, że jest tylko sługą posłuszny swemu Ojcu:

Ewangelia Jana 15 werset 20.
Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać.

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 28.
Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.

Biblia ewidentnie w wielu miejscach informuje nas, że Stwórca jest najważniejszą Osobą w całym wszechświecie. Lecz Ojciec i Syn są zawsze zespoleni Duchowo i stwarzają Jedną Postać Wszechmogącego! Syn Jednorodzony zaświadcza nam, że tylko On może wskazać nam Ojca Stworzyciela i nikt więcej! Zatem wszyscy inni to kłamcy, złodzieje i zbójcy, którzy wykreowali fałszywych bogów dla własnych celów, by manipulować innymi! Takie są również obecne religie, kościoły i sekty wykreowali fałszywych bogów, gdyż prawdziwego nie poznali w Synu Człowieczym Jezusie Chrystusie!

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 10.
Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.

Ewangelia Jana rozdział 7 werset 16
Odpowiedział im Jezus mówiąc: Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, który Mnie posłał.
Ewangelia Jana rozdział 8 werset 18.
Oto Ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał.
Ewangelia Jana rozdział 8 werset 29.
A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba.

W Biblii jest mnóstwo przykładów, które logicznie informują nas, że ukrzyżowano naszego Stwórcę wraz z Jego Synem. Ta straszna hańba przytłacza mnie i czyżby tylko mnie? Nikt nie jest wrażliwy gdzie Stwórca i Jego Syn przeszli takie straszne męczarnie aby ukazać nam nasze zbawienie w zmartwychwstałym ciele Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa. Stwórca doznał uczucia śmierci i pokonał ją dla nas. Za istniejąc w podobnych ciałach do Chrystusa, śmiertelnego uczucia już nigdy nie zaznamy!
Niech ktoś wczuje się w moją sytuację, to tak jakbym sam był na bezludnej wyspie. Objawienie w Ewangelii Jana bardzo logicznie i jasno ukazuje nam, że świat nie tylko ukrzyżował Jednorodzonego Syna Bożego ale samego Stwórcę. Czy fakt tego okropnego wydarzenia, ukrzyżowania naszego Stwórcy  uwrażliwia tylko mnie i nikogo więcej?
Poniższe wersety dobitnie ujawniają obecność Ojca Stworzyciela, który wcielił się w Ciało Chrystusa gdzie przebywała Duchowo wcielona Istota Syna Bożego.

Ewangelia Łukasza rozdział 3 wersety 21, 22.
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo.
I Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

Wszelkie religijne zakłamania dały szansę diabelskim zwyrodnialcom, by mogli mataczyć ludzkimi umysłami aby nigdy nie dopatrzono się, że na świecie objawił się nam sam Ojciec Stworzyciel wraz z Jego Jednorodzonym Synem w Ciele Jezusa Chrystusa i świat ich ukrzyżował!
Wszyscy włącznie z naszym Stwórcą i Jego Jednorodzonym Synem jesteśmy Istotami Duchowymi wcielonymi w różnego rodzaje ciała.
Naszym Jestestwem jest nasza Dusza czyli Duchowa Świadomość, która cały czas nieustannie leczy się w ciałach, które uszlachetnił nam Ojciec Stworzyciel. Efektem tej całej operacji jest, że żyjemy według ciała, które ogranicza swobodę naszej Duszy, by zachowywała się przyzwoicie i nabywała coraz więcej cech inteligencji. Niestety nie zawsze się to udaje gdyż Dusza przezwycięża ciało i ujawnia swoje zwierzęce instynkty stając się bestią i tyranizuje innych. Co gorsze nawet potrafi bez żadnego miłosierdzia zabić!
Dlaczego tak się dzieje? Watykan stworzył Rzymskokatolicką religię i działa pod kierownictwem syna zatracenia, którego zwą diabłem lub szatanem! Watykańskie kłamstwa zakwasiły całkowicie Prawdę Jezusa Chrystusa w którym nie dostrzeżono swego Stwórcę i Jego Umiłowanego Jednorodzonego Syna w Ciele Chrystusa!
Powtórzę ponownie że w Ewangelii Jana wyraźnie jest napisane, że w Ciele Syna Człowieczego były Dwie Osoby Duchowe, Ojca Stworzyciela i Jego Jednorodzonego Syna.

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 9.
Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca?

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 10.
Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 11.
Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.

Ewangelia Jana rozdział 5 werset 19.
W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni.

Ewangelia Jana rozdział 6 werset 46.
Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca.

Ewangelia Jana rozdział 8 werset 19 
Wtedy mu rzekli: Gdzie jest Ojciec twój? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani Ojca mojego. Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca mego.

Ewangelia Jana rozdział 10 werset 30.
Ja i Ojciec jedno jesteśmy. 
Ewangelia Jana rozdział 10 werset 38
Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli,
wierzcie moim dziełom, abyście poznali
i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu.

Ewangelia Jana rozdział 8 werset 28.
Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył.

Powyższe dwa wersety informują nas, że gdy uwierzymy w Słowa Chrystusa wszelka Prawda się nam otworzy!

Ewangelia Marka rozdział 15  werset 34.
O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema abachthani, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?

Ewangelia Mateusza rozdział 27 werset 46.
O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema abachthani, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?

W powyższych wersetach z Ewangelii Marka i Mateusza mamy dokładne informacje, że w Ciele Syna Człowieczego, Chrystusa były Dwie Duchowe Osoby. Ojciec Stworzyciel i Jego Jednorodzony Syn.
Przed agonią Ciała Syna Człowieczego pierwszy opuścił Ciało Ojciec Stworzyciel, a potem Jego Umiłowany Syn.
Jak to możliwe, że przez przeszło dwa tysiące lat nikt nie dopatrzył się, że ukrzyżowano wraz z Synem również samego Stwórcę?
Dostąpiłem ogromnej łaski od naszego Stwórcy i Jego Jednorodzonego Syna bym mógł objawić światu, że ukrzyżował swego Ojca Stworzyciela i Jego Umiłowanego Syna. Dzięki temu świat powinien przebłagać Stwórcę i Jego Umiłowanego Syna aby przebaczył za ten haniebny czyn ukrzyżowania i uratował Ziemię oraz naszą cywilizację!
Staram się oczyścić naród polski z kłamstw aby stał się pierwszym krajem uświęconym w Prawdzie. Nie jestem prorokiem i nie uważam siebie za kogoś wyjątkowego ale myślę, że naród polski powinien uszlachetnić się w Prawdzie Bożej. Być może dzięki temu wirus, który nas prześladuje jak się pojawił tak błyskawicznie zniknie. Polska będzie od morza do morza tak jak prorokowali starodawni wieszcze.

Ewangelia Jana rozdział 13 werset 10
Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.


Ewangelia Jana rozdział 14 werset 20, Biblia Tysiąclecia.
W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.

Zwróć uwagę, że w powyższym wersecie zakodowana jest informacja, że któregoś dnia wielu zorientuje się, że już są urodzeni przez klonowanie z komórki ciała Syna Człowieczego Chrystusa. Tu bardzo trzeba uważać jeśli komuś się wydarzy urodzić w ciele sklonowanym, by nie zakłamać samego siebie, kiedy diabelski zwyrodnialec będzie kusił taką osobę, że jest Chrystusem. Takie przeżycie miałem w Australii, gdzie gdy dotknąłem nieprzyzwoicie zachowującego się człowieka, on usuwał się z nóg, choć bywało że dwukrotnie był większy ode mnie. Diabeł kusił mnie, wbijając mi do głowy, że jestem Jezusem Chrystusem ale na szczęście opanowałem się i odparłem jego ataki!

Ewangelia Marka 4 werset 22, Biblia Tysiąclecia.
Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw.

Ewangelia Łukasza 8 werset 17, Biblia Tysiąclecia.
Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.

Ewangelia Łukasza 12 werset 2, Biblia Tysiąclecia.
Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome.

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 10.
Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.
Pozostaje największy problem w jaki sposób można uwiarygodnić prawdę, że przeszło dwa tysiące lat temu właśnie w ludzkim ciele w Synu Człowieczym przebywał nasz Stwórca. Przebywał jako Istota Duchowa razem z Jego Umiłowanym Synem Jezusem, który jest nierozłączny ze swoim Ojcem.

Ewangelia Jana 10 werset 30, Biblia Tysiąclecia.
Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

Stwórcy naszemu chodziło o to by na przykładzie Syna i Siebie ukazać ludzkości jak wygląda przejście ze śmierci do Życia wiecznego.

Ewangelia Jana 8 wersety 35, 36 Biblia Tysiąclecia.
A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze.
Jeżeli więc Syn was wyzwoli wówczas będziecie rzeczywiście wolnym.

Stwórca dał człowiekowi i synom ludzkim podjęcia własnej decyzji czy chcą żyć wiecznie! Czy chcą pozostać w kołowrocie życia w systemie wiecznych narodzin kończących się śmiercią. Żyjąc w systemie tego świata ciągle będziemy przechodzić przez choroby i męki. Czasami w okropnej samotności nie mając nadziei na jakąkolwiek pomoc.
Dokonanie chrztu wodnego jako dorosła myśląca osoba nie jest tylko symbolem jaki zapoczątkował Jan Chrzciciel. Do tego trzeba dołączyć konkretne wyznanie, że chcę się uczestniczyć w życiu wiecznym dołączając do Królestwa naszego Stwórcy, akceptując warunki tamtejszego systemu.
To jest jakby dla przykładu kiedy została zrujnowana fabryka w której pracowaliśmy nie dając nam możliwości dalszej egzystencji. Wtedy składamy podanie o prace w innym przedsiębiorstwie prosząc łaskawie by przyjęto nas do pracy. Tak jest ze chrztem wodnym, który jest podaniem aby Stwórca zaakceptował go jako akceptacje odejścia od zwyrodnialca władcy tego świata. Potwierdzamy z własnej woli, że chcemy wejść do Królestwa naszego Stwórcy i raz na zawsze pożegnać się z zwyrodnialcem, którego zwą diabłem i szatanem.

List do Rzymian rozdział 6 werset 5, Biblia Tysiąclecia.
Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.

Drugi list do Koryntian rozdział 13 werset 4, Biblia Tysiąclecia.
Chociaż bowiem został ukrzyżowany wskutek słabości, to jednak żyje dzięki mocy Bożej. I my także niemocni jesteśmy w Nim, ale żyć będziemy z Nim przez moc Bożą względem was.

Czy zastanowiłeś się co się stanie z wyznawcami innych religii? Oni stanowczo odmówili zdeklarowania się do Życia Wiecznego. Co się stanie z osobami obojętnymi na propozycje naszego Stwórcy?
W Nowym Testamencie zakodowane są ostrzeżenia, a nawet jawnie jest napisane co stanie się z przeciwnikami Syna Człowieczego! Nie chcę ukazywać tych ponurych biblijnych kodów, które ukazują ponure wizje, dla tych którzy nie zdecydowali się wejścia do życia wiecznego. Znajdź je sam!
Przechodzenie z życia doczesnego do wiecznego zachodzi błyskawicznie. Następuje delikatna eksplozja ciała, inaczej mówiąc fuzja. Prawdopodobnie jest zasada, że ma to nastąpić w czasie trzech dni gdzie śmierć ciała nie doprowadziła do chaosu komórek, które w błyskawiczny sposób uwalniają się od wpływu krwi i wody stając się identycznym budulcem organizmu na bazie Energi Życia, którą stworzył Ojciec Stworzyciel.

Pierwszy list do Koryntian rozdział 15 werset 50, 51.
50. Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne.
51. Oto ogłaszam wam, tajemnicę : nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni.

Taka inteligentna fuzja zapewne dokonała się na Całunie Turyńskim, gdzie jest widoczny wizerunek człowieka, którego ciało jakby eksplodowało pozbywając się wody i krwi.
Czy było to ciało Syna Człowieczego Chrystusa? Tego nie wiem. Jedynie mogę powiedzieć, że jest to w pewnym sensie przykład przemiany ciała człowieka do Zbawienia Wiecznego.
Biblia jednoznacznie informuje nas, że musimy się ponownie narodzić aby przygotowała się konstrukcja naszego organizmu do przemiany w organizm Energetyczny. Wtedy tylko może nastąpić fuzja z której wyniknie, że wszystko co znajduje się w organizmie przemieni się w Energię wizerunku całego nowego organizmu, który zacznie żyć wiecznie.
Jak na ludzki sposób można zrozumieć Życie Wieczne?
Jak można sobie wyobrazić Inteligentną Energię, która zamiast krwi i płynów ustrojowych będzie działała w ludzkim ciele?
Czy można zrozumieć generowanie Energi Wiecznego Życia, która będzie mogła transferować się do widzialnej trójwymiarowej osoby, a w innym przypadku stanie się zupełnie niewidzialna?

Ewangelia Łukasza rozdział 24 werset 31.
Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu.

Ewangelia Jana rozdział 20 werset 19.
Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam!

Ewangelia Jana rozdział 20 werset 26.
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam!

Jak wiemy woda składa się z dwóch pierwiastków niewidocznych gołym okiem dla człowieka, wodoru i tlenu. Krew składa się z atomowych cząsteczek, które również są nie widoczne dla człowieka. Gdy je połączymy stają się ciałem materialnym. Wodór i tlen staje się wodą. Cząsteczki atomowe stają się tlenkiem żelaza, który w tajemniczy sposób przemienia się w krew. Jak wiemy tlenki żelaza również jak wszystko pod wpływem temperatury i ciśnienia mogą zupełnie zmienić swoją charakterystykę stając się żelazem lub stalą.

Pierwszy List Jana rozdział 5 werset 8, Biblia Tysiąclecia.
Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą.

Komórki, które składają się na budowę naszego ciała są niewidoczne dla nas gołym okiem. Zobaczymy je w jednej masie jakiegoś organizmu lub w naszym całym ciele. Ogólnie zaprogramowane komórki kształtują nasz organizm i cały nasz wygląd. Dzieje się to dlatego, że woda i krew wypełniają je kształtując w zaprogramowaną widzialną formę trójwymiarową.
Biblia mówi, że Jezus wszedł przy zamkniętych drzwiach spotykając się ze swoimi uczniami. Z tego wynika, że materia po zetknięciu się z Energią Wiecznego Życia staje się do niej podobna, działając jak niewidoczna płynna masa energetyczna.
Obecne nasze ciało choć jest żywe to w pewnym sensie jest materialne służąc nam, jak to określa poniższy werset.

Ewangelia Jana 15 werset 20.
Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać.

Jeśli nasza Świadomość Duchowa ma jakiś zamysł, podaje rozkaz ciału. Jeśli ciało jest zdrowe  wykonuje polecenie bez żadnych problemów. Dla przykładu; Jeśli pomyślimy, że mamy już iść, to w błyskawiczny sposób ciał nasze podejmuje polecenie i zmierza do marszu. Identycznie będzie się działo kiedy Inteligentna Energia Życia będzie nam służyła wprowadzając nasze Energetyczne ciało w stany widzialne i niewidzialne, wykonując każdy zamysł o czym pomyśli nasza Duchowa Świadomość.
Historia Jezusa Chrystusa wydaje się bardzo skromna. Staje się specyficznie malutka i wydawałoby się jest nieznacząca, gdy spojrzymy w przeszłość historii naszej Ziemi i ogrom wszechświata. Przestrzeń wszechświata przytłacza wielu nie dając choćby odrobinę wiary w biblijny przekaz Jezusa nie zdając sobie sprawy, że przyszłość każdego z nas jest oparta na wierze i poznaniu Prawdy, kim jest nasz Stwórca i Jego Umiłowany Jedno rodzony Syn Pierworodny.

Przykładem jest zakodowana informacja w wersecie w Ewangelii Łukasza rozdział 10 werset 22.

Wszystko zostało Mi przekazane przez mego Ojca i nikt nie wie,
kim jest Syn, jak tylko Ojciec;
nikt też nie wie, kim jest Ojciec, jak tylko Syn i ten,
komu Syn chce to objawić.

Gdy zetknąłem się pierwszy raz z powyższym wersetem pomyślałem, że stwórca tego wersetu nie zdawał sobie sprawy, że wielu osobom byłoby trudno uwierzyć jak to mogłoby dać się zrozumieć. Sam miałem wątpliwości, że gdyby mi ktoś wskazał wizerunek Ojca Stworzyciela i Jego Jednorodzonego Syna miałbym trudności, by tę informację przyjąć wiarygodnie, zważywszy, że jeszcze inne wersety bardziej zagmatwały mój rozum:

Ewangelia Mateusza rozdział 6 werset 24.
Nikt nie może służyć dwóm panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził,
a drugiego kochał, albo przywiąże się do jednego, a drugim wzgardzi.
Nie możecie służyć Bogu i mamonie.

Ewangelia Jana rozdział 1 werset 18.
Boga nikt nigdy nie widział: on Jednorodzony syn,
który jest w łonie ojcowskim, ten nam opowiedział.

Bardzo pragnąłem, by wyjaśniło mi się jak naprawdę jest z tym wersetem w którym Jedyny Syn naszego Stwórcy ukaże nam swego Ojca i samego Siebie.
Jakim zaskoczeniem było dla mnie, gdy Jezus przez biblijne kody w prosty sposób wyjaśnił mi poniższymi wersetami, że Ojciec Stworzyciel i Syn jako Osoby Duchowe (Dwie Świadomości) są Jedną zespoloną Osobą!
Stało to się pewnego ranka, Jezus przez biblijne kody ukazał mi prostą i wiarygodną prawdę. Ojciec Stworzyciel i Jego Umiłowany Syn są Duchowo zjednoczeni w Sobie, tworząc Jedną Ojcowską Osobę jako Dwie Świadomości. Inaczej w ziemskim sformułowaniu Dwoma Duszami!
Nie wiem jak podać przykład Ojcostwa nas wszystkich skoro Ojciec Stworzyciel jest Ojcem dla Jednorodzonego Syna, a Syn naszego Stwórcy jest wzorem następnej sklonowanej osoby. Późniejsza zaistniała Duchowa osoba sklonowana od trzeciej dała klon swojej Duchowej Świadomości następnej i tak dalej. W ten sposób żeby nie komplikować zagadnienia, obaj Ojciec i Syn są Jednym Ojcem całej rodziny wszystkich Świadomości Duchowych! W tym wszystkim jest zasadnicza Mądrość, że każda zaistniała Duchowa Świadomość przez kolejność urodzenia stanowiła hierarchizację wykonywania czynności opiekowania się pierwszą zaistniałą Planetą.

W poniższych wersetach są zakodowane dowody, że Ojciec i Syn Pierworodny są zjednoczeni Duchowo!

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 9.
Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca?

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 10.
Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 11.
Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 20.
W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.

Ewangelia Jana rozdział 8 werset 19 
Wtedy mu rzekli: Gdzie jest Ojciec twój? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani Ojca mojego. Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca mego.
Ewangelia Jana rozdział 8 werset 28.
Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył.

Ewangelia Jana rozdział 10 werset 30.
Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

Ewangelia Jana rozdział 5 werset 19.
W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni.

Ewangelia Jana rozdział 6 werset 46.
Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca.

Jednym słowem Ojciec Stworzyciel i Jednorodzony Syn to Dwie zespolone Świadomości (Dwie Dusze) przebywające w Jednym Ciele.
Co jest bardzo ciekawe, Ojciec Stworzyciel i Jego Jednorodzony Syn przebywali na Ziemi w ludzkim Ciele, Syna Człowieczego.
Ta biblijna tajemnicza zagadka zupełnie zbiła mnie z tropu, nie zdając sobie sprawy, że taki był plan i taka była wyrocznia Nieba! Zwycięstwo nad diabłem tylko mogła dokonać Osoba lub Osoby Duchowe wcielone w ludzkie ciało tak jak to się stało w przypadku Stwórcy i Jego Syna.
Na Ziemi jest wielka tajemnica! Żyją ludzie, których zwiedzone Świadomości Duchowe od milionów lat są przynależni do ziemskiej planety. Na Ziemi żyją również synowie  ludzcy, których w ten sposób też określa Biblia. Ich Duchowe Świadomości wywodzą się z Królestwa naszego Stwórcy, które zostały wcielone w ludzkie ciała. Studiując Biblię zauważymy jak Biblia rozgranicza pewne osoby na ludzi i na synów ludzkich. Wyglądałoby na to, że ci co wcielili się w ludzkie ciała, przybyli z Królestwa naszego Stwórcy lub z innych planet. Być może podstępnie zostali przez diabelskich zwyrodnialców zwiedzeni i wcieleni w  ludzkie ciała. Jednym słowem synowie ludzcy są jakby mieszkańcami ziemskiej planety, a tak naprawdę zostali zwiedzeni, by zwyrodnialce testując ich starali się oskarżyć jako nieudane dzieło Ojca Stworzyciela.

Ewangelia Łukasza rozdział 22 werset 31 Cytuję:
Szymonie, Szymonie szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę.

Synowie ludzcy, a właściwie Synowie naszego Stwórcy przeszli ogromną tragedię zostając uwięzieni przez miliony lat na ziemskiej planecie. W ciałach ludzkich nie mogli powrócić do Królestwa Ojca Stworzyciela. Stali się obiektem największych ataków przez diabelskich zwyrodnialców!
Dlaczego tak zaplanował to wszystko nasz Stwórca? Niewątpliwie wynika z poniższych informacji, że Syn Jednorodzony naszego Ojca Stworzyciela urodził się w ludzkim ciele, którego Biblia określa Synem Człowieczym. W czasie chrztu Umiłowanego Syna Jednorodzonego, dołączył się do Niego Ojciec Stworzyciel, wcielając się w Jego ciało w postaci Duchowej Świadomości o wyglądzie gołębicy!

Ewangelia Jana rozdział 1 wersety 32, 33, 34.
32. Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który wyglądał jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim
33. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego  i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym.
34. Ja ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym.

W Biblii znajdziemy taki moment gdzie jest wyraźny przykład obecności Ojca i Syna, gdy na krótko przestali być razem. Ojciec Stworzyciel jako Osoba Duchowa w ostatniej chwili śmierci Ciała Człowieczego opuścił go, o czym informują wersety:

Ewangelia Mateusza rozdział 27 werset 46
Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem:
Eli, Eli, lema sabachthani?
To znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?

Ewangelia Marka rozdział 15 werset 34
O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem:
Eloi, Eloi, lema sabachthani, to znaczy:
Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?

Jeśli nie poznamy Prawdy Jezusa Chrystusa, jaki byłby sens wdrażania kogokolwiek do wiecznie istniejącego Królestwa naszego Stwórcy. Zaproszony do Królestwa naszego Stwórcy, przestraszony nie chciałby zapoznać się z prawdą i nie chciał by wiedzieć kim jest jego Stwórca, którego być może później, by nie zaakceptował!
Ten wydawałoby się niewielki niejasny przekaz Jezusa odegrał jednak u wszystkich inteligentnych, wierzących osób ogromną rolę dla przyszłości każdej Duchowej Świadomości. Czy ona zrozumie Prawdę Stwórcy i zechce z Nim żyć na zawsze lub nie?

Biblia informuje nas, że Ojcem Stworzenia jest Żywe Duchowe Żywe Słowo naszego Stwórcy! Co mówią na ten temat biblijne kody w poniższych wersetach?

Ewangelia Jana rozdział 1 werset 1
Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga i Bogiem było słowo.

Ewangelia Jana rozdział 1 werset 10
[Słowo] było na świecie, przez Nie stał się świat,
a jednak świat Go nie poznał.

Ojciec Stworzyciel jest Pierwszą Najcudowniejszą Świadomością opartą na systemie Żywych Słów i Kodów. Jest wiecznie Najświętszą Żywą Istotą Duchową.
W ziemskim określeniu Ojciec Stworzyciel jest Duszą składającą się z zakodowanych Żywych Słów i Kodów, które Same indywidualnie stworzyły Żywy Wieczny System Życia stając się Wzorem dla innych!
Zatem Świadomość jest żywą inteligentną postacią Duchową o której więcej niewiele można powiedzieć, lub inaczej ją sformułować. Człowiek nie może określić swojej własnej Świadomości, która została sklonowana ze Świadomości Syna naszego Ojca Stworzyciela.
Dlaczego ze Świadomości Syna?
Biblia wyraźnie określa, że Jezus jest Synem Jednorodzonym czyli Jego Świadomość była jedyna sklonowana ze Świadomości Ojca Stworzyciela. Nigdy taka sytuacja się już nie powtórzyła choćby z tego powodu, by nie zaistniał konflikt Świadomości. Podwójna Świadomość potęguję potęgę Inteligencji i możliwość doskonałej analizy Twórczości naszego Ojca Stworzyciela! Po zatem sklonowanie Świadomości od Syna naszego Stwórcy stwarza sprawiedliwość i porządek hierarchii jaki zapanował w Królestwie naszego Stwórcy.


ZMARTWYCHWSTANIE.
Bardzo trudno wyobrazić sobie zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Zważywszy, że nigdy nie dowiemy się jak działają Energie stworzone przez Ojca Stworzyciela. Jednak i w tym temacie dostałem pouczającą odpowiedź jak zrozumieć te zagadnienie na sposób ludzki.
Poruszał będę się przykładami, które są używane w życiu codziennym aby nasza wyobraźnia pojęła, że wydarzenie zmartwychwstania wydarzyło się naprawdę.
Osoby które używają komputer lub inne medialne urządzenia wiedzą, że całe teksty łącznie z obrazami można zdjąć z pliku przy pomocy zaczernienia obszaru i wycięcie go przy pomocy odpowiednich klawiszów. Cała zawartość tekstu lub obrazu zniknie z pola widzenia i zostanie wchłonięta w niewidoczny obszar pamięci komputera.
Podobnie może być ze skanowaniem jakiegoś obiektu. Gdybyśmy mogli papier wraz z rysunkiem lub tekstem włożyć do skanera i wchłonąć jego energię do niewidocznego pojemnika pamięci, by później go zmaterializować i przenieść go do jakiejś dalszej pracy. Jednak przy pomocy klawiszów CtrI + X nie wchłoniemy kartki znajdującej się w skanerze, by jej energię skumulować w jakiś innym obszarze, by potem ponownie ją zmaterializować.
Wyobraź sobie, że Stwórca nasz przybył do grobu Jezusa z niebiańskim skanerem, gdzie przy niewielkiej ilości energii zamienił Ciało Jezusa w mikroelementy mikroskopowych cząsteczek atomowych. Wszystko dosłownie poczynając od tkanek miękkich aż po układ kostny cały w nienaruszalnym stanie zmarły organizm wchłonięty został w obszar w którym wszystko powróciło do normy i życia. W tym samym czasie Duchowa Świadomość Syna Jednorodzonego na wieki wcieliła się w nowe wiecznie żyjące ciało.
Co ciekawe prawdopodobnie całun turyński jest dowodem przemiany zmartwychwstania jaka naprawdę zaistniała.

Ewangelia Jana 8 wersety 35, 36 .
A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze.
Jeżeli więc Syn was wyzwoli wówczas będziecie rzeczywiście wolnym.

Jeśli nie zmęczyły Cię moje przesłania, a chciałbyś dowiedzieć się jak do mnie przychodzą i jak ja je sam interpretuję - kliknij, a dowiesz się więcej....