Jeśli chcesz odsłuchaj ten tekst w audio. KLIKNIJ!

Jeśli masz ochotę wysłać go w języku polskim w PDF. KLIKNIJ!

Jeśli masz ochotę wysłać go w języku rosyjskim w PDF. KLIKNIJ!

Jeśli masz ochotę wysłać go w języku koreańskim w PDF. KLIKNIJ!

Jeśli masz ochotę wysłać go w języku chińskim w PDF. KLIKNIJ!

Jeśli masz ochotę wysłać go w języku niemieckim w PDF. KLIKNIJ!
LIST OTWARTY DLA PREZYDENTÓW, DYKTATORÓW I INNYCH RZĄDZĄCYM TYM ŚWIATEM!

Być może na mój list nie zareaguje żaden prezydent ani ktokolwiek z rządzących sfer tego świata, gdyż nie będzie chciał zrozumieć jak wyjść z kryzysu jaki powstał obecnie. Mimo to próbuję sprowokować ich aby chcieli się zastanowić nad swoim przeznaczeniem.
Codziennie rodzi się ogromna ilość ludzi, których Duchowa Świadomość ma osiągnąć największą szlachetność i oświecenie aby w swoim dalszym przeznaczeniu stać się nauczycielami innych Dusz, aby osiągnęły zwycięstwo do wieczności.
Nie wiem jak stać się wiarygodnym dla dyktatorów i prezydentów aby zrozumieli co naprawdę dzieje się na świecie. Jednak chciałbym aby pojęli, że Ziemia jest szpitalem dla chorych zwierzęcych Duchowych Świadomości, które  reinkarnacją przemieszczają się z organizmów zwierzęcych do ludzkich ciał. Uszlachetnione nasze ciała przez naszego Stwórcę dążą do pełnego uzdrowienia zwierzęcych chorych Duchowych Świadomości.
Być może któryś z was jest dyktatorem jakiegoś państwa nie zdając sobie sprawy, że nadmierna namiętność do władzy koliduje z planem naszego Stwórcy, który nieustannie dąży aby jak najwięcej Dusz wyzwoliły się ze zwierzęcych ciał, dążąc do pełnego oświecenia.

Wystarczy, że weźmiesz pod uwagę, że to o czym piszę ma to jakiś sens. Jak bardzo się postarasz zrozumiesz swój udział w tym dziwnym świecie.
Uruchom swoją wyobraźnię, a wyłoni się w niej mnóstwo interesujących pytań. Jak na przykład: Do czego zmierza nasza cywilizacja, która zaczęła się od zwierzęcego  życia?
Przez setki tysięcy lat, a nawet miliony, ginęły zwierzęce gatunki różnych zwierząt aby z nich wyewoluowały się inne i w końcu zaistniał na świecie człowiek. Dla spostrzegawczych osób od razu nasunie się wizja, że za tym wszystkim kryje się jakaś mistyczna duchowa organizacja nieznanych nam Istot.
Zapewne potrzebujesz faktów na potwierdzenie moich przesłań. Zatem wyobraź sobie, że masz przed sobą stary zdezelowany komputer i w nim źle funkcjonujący twardy dysk, a w nim niedoskonały system. Przykład ten można porównać do chorej Duchowej Świadomości jakiegoś zwierzęcia.
Zachodzi pytanie jak uzdrowić twardy dysk w tym zdezelowanym komputerze aby nie zniszczyć szczątkowych zapisów, które zakodowane informują nas kim jest Duchowa Świadomość i skąd pochodzi. Podobnie jest z podjęciem decyzji uzdrowienia Duchowej Świadomości jakiegoś zwierzęcia. Jeśli bezmyślnie wejdziemy w strukturę zwierzęcego ciała jak w stary komputer, możemy zniszczyć jego zapis aby przestał w ogóle istnieć.
Jeśli twardy dysk czyli Duchową Świadomość zwierzęcia przeniesiemy do nowoczesnego komputera czyli ciała człowieka wtedy krok po kroku stopniowo wyeliminujemy wszelkie błędy i zwierzęce nawyki. Tak właśnie dzieje się z nowo narodzonymi nowoczesnymi ludzkimi ciałami w które wcielają się chore zwierzęce Dusze, które stopniowo uszlachetniają się.
Gdy dziecko nabiera cech człowieczeństwa w pewnym momencie do systemu cielesnego wciela się następna udoskonalona Szlachetna Dusza aby dokonała dzieła uzdrowienia do końca. W ten sposób poprzez doskonały system wzajemnie udoskonalamy się. Warunek jest jeden, że postępowanie nasze musi być skoordynowane z planem naszego Stwórcy. Nasze działanie na rzecz uzdrawiania Dusz musi być doskonałe.
Dobrym przykładem jest osoba Piotra Apostoła ucznia Jezusa.
Apostoł Piotr ulubiony i zaufany uczeń Jezusa znalazł się kilka razy w niefortunnej sytuacji. Został nazwany szatanem co znaczy przeciwnikiem Jezusa i trzy razy zaparł się, że był Jego uczniem.
Ewangelia Mateusza rozdział 16 werset 23.
Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie!

Ewangelia Marka rozdział 14 werset 72.
I w tej chwili kogut powtórnie zapiał. Wspomniał Piotr na słowa, które mu powiedział Jezus: Pierwej, nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy Mnie się wyprzesz. I wybuchnął płaczem.

Na te przykre wydarzenia chrześcijaństwo nie znalazło odpowiedzi i mają problem ze zrozumieniem co tak naprawdę się wydarzyło. Jakże byłoby ich zdziwieniem, że przyczyną tych zdarzeń jest chora szatańska Dusza, która przejęła kontrolę nad ciałem Piotra, który nie był w stanie się przeciwstawić. Okazuje się, że Dusza przeciwna powodując zaparcie się Piotra uratowała mu życie. Zapewne powstrzymała Piotra od ukrzyżowania, które skomplikowałoby plan naszemu Stwórcy.
Zatem we wszystkich nas jest szatańska, psychicznie chora Dusza co w tłumaczeniu oznacza przeciwna, który czasami będąc nieznośna komplikuje nam życie.
Jeśli rozpatrzymy osobowość Judasza, który rzekomo wydał Jezusa tu również na jego usprawiedliwienie można by przepuszczać, że Judasz jako Duchowa Świadomość była w porządku. Natomiast chora Duchowa Świadomość, która była pod kontrolą szlachetnej Judaszowej Duchowej Świadomości dostała rozkaz aby zapanować nad ciałem w którym były obydwie.
Wiem, że osoby, które nie mają wyobraźni detektywistycznej nie wezmą pod uwagę, że kiedyś satanistyczna Duchowa Świadomość może opanować ich ciało do absolutnego stopnia.
Gdybym opowiedział Tobie jak mój wewnętrzny szatan wielokrotnie wprowadził mnie w różnego rodzaju problemy, po których zostałbym zabity lub skończyłbym w więzieniu. Nie uwierzyłbyś w to, że kiedy sam zadziałałem przeciwko samemu sobie uratowałem się przed olbrzymią katastrofą.
Kto wie może syn zatracenia w jakimś sensie manipuluje światem i wywar swe namiętne prośby na Stwórcę, aby w niektóre ciała wcielić potworne bestie. W ten sposób zwyrodniały syn zatracenia chce przetestować wszystkich używając najperfidniejszych metod.

Ewangelia Łukasza rozdział 21 werset 31
Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę;

Na przykładzie ciała Syna Człowieczego w które wcielił się najpierw Jego Syn Jednorodzony, a późniejszym czasie Sam Stwórca Ojciec Stworzyciel, ukazał nam jaki panuje system na świecie. Oczywiście Syn Jednorodzony nie był przeciwnikiem swego Ojca, lecz posłusznie wykonywał wszystko co Stwórca mu zlecił.

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 10.
Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.

Ewangelia Jana rozdział 4 werset 34
Powiedział im Jezus: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło.

W dzisiejszym świecie medialnym, który opowiada nam o starożytnych kosmitach są również domysły, że świat zaprojektowany został w jakimś specjalnym celu. Ewidentnie widzimy, że w tym ludzkim chaosie nieprzewidywalnych wydarzeń działa jakaś cudowna siła, która opanowuje wszelkie pogromy jakie przychodzą na świat.
Nie są potrzebne wojny, podziały ludzkości i jakieś bezsensowne ideologie. Uzdrawianie Dusz to najważniejsza sprawa jaka dzieje się w całym wszechświecie.
Nawet choćby jakiś szaleniec doprowadził do końca świata i ludzkość przestałaby istnieć, to i tak kiedyś powstanie nowa Ziemia. Wszystko zacznie się od początku jak miało to miejsce na naszej planecie. Szkoda tylko będzie straconych miliardów lat, gdzie będą od początku rozwijać się jakieś organizmy, aż zaistnieje inteligentna istota podobna do człowieka. Uzdrowione chore psychicznie Dusze, które osiągną szlachetność będą uzdrawiały inne. Tak działo się na innych planetach, które obecnie zieją pustką. Wymarłe planety uzdrawiały również chore Duchowe Świadomości na bazie piramidalnej reinkarnacji podobnie jak w naszym cywilizowanym świecie! Jacyś szaleńcy wojennymi wydarzeniami zrujnowali te planety. Jeśli Wy Prezydenci i Dyktatorzy nie zareagujecie na mój list, kiedyś może dojść do wielkiej tragedii na naszej Ziemi. Strata będzie nie wyobrażalnie wielka.
Być może zrozumiesz, że Twoja dyktatorska obecna misja jest  powtórną reinkarnacją do tej samej roli jaką wykonujesz nieustannie. Duchowi organizatorzy ziemskiego życia znają Twój charakter i umiejętność utrzymaniu w ryzach jakiś nieposłuszny naród. W efekcie ciągle przypada Tobie przypadłość reinkarnacji do prezydenta lub dyktatora, która nie koniecznie jest chlubna jeśli postępujesz zwyrodniale wobec swoich poddanych. Problemem Twoim jest, że w czasie twego życia mnóstwo osób osiąga wybawienie z tego śmiertelnego świata, a Ty ciągle do niego powracasz. Możesz przerwać swoje niefortunne przeznaczenie aby uniknąć jakiś konsekwencji w ostatecznym osądzeniu wszelkich Dusz.
Istnieje możliwość porozumienia się z narodem, którym kierujesz. Możesz uświadomić ich, że nasza Ziemia i system światowego życia to nic innego jak leczenie schorowanych Dusz, które reinkarnują się ze zwierząt. Takie porozumienie pozwoli Tobie nawiązać pozytywny kontakt z ludźmi, którzy w większej część zrozumieją Twoje położenie, że utrzymujesz naród w ryzach aby nie dopuścić niektóre głupie ludzkie ideologie aby nie wyniosły na podium władzy kogoś podobnego do Hitlera, który zabijał i niszczył rujnując plan naszego Stwórcy.
Wystarczy ludziom przemówić do rozsądku, że jesteś świadomy, że władza Twoja kiedyś się skończy, ale najwyższy czas aby ludzkość zrozumiała na czym polega życie na Ziemi. Trzeba wzajemnie zharmonizować wszelkie działania aby w kontekście uzdrawiania Duchowych Świadomości żyło się lepiej.
Ludzkość nie pojęła i nie pojmuje do tej pory, że sam Stwórca i Jego Jednorodzony Syn objawił się w ciele Syna Człowieczego, Chrystusa. Chciał w ten sposób ukazać światu prawdę, że istnieje plan uzdrawiania Dusz uwięzionych w zwierzęcych organizmach.
W nowym systemie uszlachetnionego zwierzęcego ludzkiego ciała,  o pogodnym wyglądzie i ogromnej inteligencji dokonują się pozytywne zmiany u  schorowanych Duchowych Świadomości.
Wydawałoby się, że prawda nigdy nie odkryje się ludzkości ale jednak stał się cud, który być może przypadkiem objawił się w mojej osobie abym kontynuował zwycięstwo dla naszego Stwórcy, który stworzył cudowny plan leczenia wszelkich Duchowych Świadomości ze zwierzęcych nawyków!
Nikt nie zdaje sobie sprawy, że najważniejszą częścią uzdrawiania Duchowych Świadomości może odbyć się tylko przez życie w ludzkich ciałach.
Niewyobrażalna liczba w świecie Duchowych Świadomości, których nie widzimy jest niewyobrażalną olbrzymią machiną, która działa na rzecz żyjących Dusz w ludzkich ciałach. Ta wielka machina niewidzialnych Dusz zajmuje się odbieraniem Dusz ze zmarłych ciał, które idą w dalsze swoje przeznaczenie.
Niewyobrażalna ilość niewidzialnych Dusz również działa na rzecz ustalania gdzie Dusze ze zmarłych zwierząt wcielane są w ludzkie ciała. Zajmują się również tymi, które jeszcze nie uzdrowione muszą się urodzić ponownie w ludzkim ciele.
Także na nieszczęście niektórych ciał ludzkich wcielone są Dusze  skazanych na zajmowanie miejsc prezydentów, dyktatorów i innej maści rządzących ciał gdzie już wcieliła się chora psychicznie Duchowa Świadomość zdziczałego zwierzęcia.
Proceder prezydentów i innych rządzących niestety jest niezbyt chlubny, gdyż może się okazać w pewnym czasie fatalnym zakończeniem. Przykładem jest jak dużo zwyrodniałych władców zaistniało w historii świata zostawiając po sobie same zło!

Ewangelia Łukasza rozdział 17 werset od 34 do 37.
Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
Pytali Go: Gdzie, Panie?
On im odpowiedział: Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy.

W czasie gdy Ziemia będzie przygotowywana do nowego systemu życia nastąpi oczyszczenie z Dusz, które uporczywie szkodziły naszemu Stwórcy.
Istnieją złe Dusze, które pojawiły się w świecie duchowym udając szlachetne. W podstępny sposób powodują wcielenie się zwyrodniałych Dusz, które jak na przykładzie Adolfa Hitlera jako antychrysta  zrujnował do pewnego stopnia świetnie działający system uzdrawiania Duchowych Świadomości. Żeby nadrobić ten stracony czas Dusze zabitych przez zwyrodnialców muszą się ponownie narodzić aby osiągnęły pełną szlachetność. Właśnie teraz mamy taki okres gdzie pojawiło się mnóstwo zwyrodniałych rządzących bestii, gdzie niektórzy z nich udają religijne osoby.
Pomyśl jaki sens byłby stworzenie życia człowieka który rodziłby się po to by tylko bezpowrotnie umrzeć?
Jaki sens byłby życia człowieka, który trudziłby się przez całe życie aby coś osiągnąć i po śmierci wszystko stracić?
Jaki byłby sens stworzenie naszej cywilizacji aby bez osiągnięcia jakiegoś sukcesu ją unicestwić?
Jaki byłby sens gdzie tylko istoty ludzkie umierałyby i znowu bez jakiegoś celu powracały do życia w innym wcieleniu?
Jaki byłby sens gdzie inni w okropnej biedzie walczyliby o przetrwanie a inni nieustanie pławili się w bogactwie?
Czasami jest mnóstwo pytań i bezowocnych odpowiedzi!
Duchowe Świadomości wszelkich organizmów zwierzęcych potrzebują oświecenia reinkarnując się do ludzkich ciał. Czyż to nie wspaniały pomysł powrotu Duchowych Świadomości do intelektualnego życia?
Widzimy jak niedołężny jest zwierzęcy intelektualizm. Ludzkie małe dziecko jest tego przykładem! Nauka już stwierdziła, że wszelki materialny organizm bez Duchowej Świadomości jest zwykłą kupą mięsa.
Przeniesiona zwierzęca Świadomość do ciała ludzkiego i dodana do niego Szlachetna Duchowa Świadomość, przeprowadzi edukację oświecenia. Plus wychowanie rodziców szkół i wszelkie życiowe doświadczenia to naprawdę Super pomysł.
Rozważając weźmy pod uwagę, że kiedyś zwierzęca oświecona Duchowa Świadomość stanie się nauczycielem dla innych. To naprawdę super system.
Po spełnieniu swojej powinności szlachetne Duchowe Świadomości wędrują na inne planety gdzie ich edukacja jest już na najwyższym poziomie. Kiedyś będą mogły wcielić się już w wieczne żyjące ciała. Pomyśl czy taki system egzystencji na Ziemi ma jakiś sens?
W jaki sposób mogłaby zwierzęca świadomość osiągnąć poziom oświecenia aby zrozumieć po co żyje i mieć szansę porozumienia się z inną już uszlachetnioną Duchową Świadomością?
Zapewne Stwórca o tym systemie chciał poinformować ówczesnych Izraelczyków kiedy panowali tam Rzymianie. Wiedział, że kiedy przyjdą czasy ucisku intelektualnego jaki mamy dzisiaj taki przekaz stanie się trudniejszy!
Zwróć uwagę, że ludzkie ciała są jak doskonałe komputery, jednak umierają. Choć są doskonalsze od zwierzęcych, ale niestety mają śmiertelne wady genetyczne, które kiedyś ktoś zwyrodniały w nie zakodował.
Dlaczego jednak trwa takie życie na świecie? Odpowiedź jest jednoznaczna! Stwórca uszlachetnił ludzkie ciała aby rodziły się następne jeszcze bardziej doskonalsze. Wcielane w nie zdrowe i szlachetne Duchowe Świadomości leczą inne schorowane psychicznie Dusze!
Trwa to tak od początku świata aby nasze schorowane Duchowe Świadomości stawały się doskonalsze powracając do formy jakie były na początku!
Z dzisiejszego punktu widzenia widzimy, że ludzkim ciałom zagraża zagłada. Istnieje nieustanny system, gdzie codziennie umiera ogromna ilość osób i rodzą się inni w zastraszającym tempie zwiększając populację ludzkości.
Nie zdajesz sobie sprawy ile problemów nie do rozwiązania ma świat i nasza planeta Ziemia. Największym problemem jest nadmierna populacja ludzkich ciał i od czasu do czasu niektórych organizmów zwierzęcych.
Ludzkość nie zdaje sobie sprawy, że jeśli nie zareaguje na propozycje Stwórcy, który ukazał rozwiązanie wszelkich problemów przez Życie Wieczne.
Życie w podobnym ciele do Syna Człowieczego Chrystusa w którym na zawsze wcielona jest Duchowa Świadomość Syna Jednorodzonego naszego Stwórcy uwolni nas od wszelkiej udręki.

Ewangelia Jana rozdział 8 wersety 35, 36.
A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze.
Jeżeli więc Syn was wyzwoli wówczas będziecie rzeczywiście wolni.

Po śmiertelne pozostałości organiczne stają się dla świata, jak również dla całego wszechświata ogromnym problemem i zakałą.
Pożeramy się na wzajem. Nieraz w historii pojawił się kanibalizm co oznacza, że może to jeszcze nie raz się powtórzyć. Taki stan rzeczy nie może trwać wiecznie.
Prawie sto procent ludzkości nie jest w stanie stworzyć w swojej wyobraźni sensu, aby zastanowić się nad fatalną przyszłością.
Być może moje przesłania nie dotrą w pełni do Ciebie. Lecz jest szansa abyś ciągle je rozważał i modlił się do Stwórcy aby pomógł Ci to wszystko zrozumieć!
To co produkuje człowiek często nie nadaje się na biodegradacje. Nawet natura pokazała nam, że pozostałości po żywych organizmach stały się w pewnym sensie niebezpieczne i nie zniszczalne. Czasami posłużyło to dla ludzkości czyniąc dobro. Niestety jednak przyczyniło się też do bardzo niebezpiecznych czynów. Takim jest węgiel i ropa, która po przetworzeniu stała się pomocnym rozwiązaniem dla dobra ludzkości lecz odpady tej dobroczynności stały się ziemską zakałą.
Człowiek sięgnął jeszcze dalej i wykorzystał atomowe reakcje do wojennych celów jak również do stworzenia czystej energii. Lecz ta czysta energia pokazała swe złe strony na przykładzie Czarnobylu i Japońskim kataklizmie.
Manipulacja w genach i komórkach ustrojowych to następna bomba wirusowa. Wielokrotnie w historii świata wirus zagrażał  wyniszczeniem całej ludzkości.
W mojej wyobraźni zaistniał pewien niesamowity fakt, że właśnie syn zatracenia którego Biblia nazywa diabłem przed miliardami lat poprzez manipulacje w komórkach swego ciała, rozkodował je. Stworzył pierwszego śmiertelnego wirusa, który zniszczył ówczesne Królestwo naszego Stwórcy.
Zapewne chciałbyś wiedzieć jak wyglądałoby wieczne życie w podobnych ciałach do Syna Człowieczego w które jest wcielona Duchowa Świadomość Syna Jednorodzonego naszego Stwórcy.

Ewangelia Marka rozdział 3 werset 22.
Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw.

Ewangelia Marka rozdział 3 werset 25.
Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią go i tego, co miał.

Jeśli uwierzysz, że istnieje wiecznie żyjący Stwórca i Jego Jednorodzony Syn, a Także my, jako Istoty Duchowe. To zrozumiesz, że w Twojej wyobraźni zaistnieje możliwość wiecznego życia w przemienionym ciele, które stanie się bardzo podobne do naszych Duchowych Świadomości. Stwórca może zastosować jakiś impuls kodowy przez który komórki mogą w jednej chwili się materializować i dematerializować. Tak właśnie stało się z Ciałem Syna Człowieczego, które zmartwychwstało.
Dusza jest nieśmiertelna i w mojej wyobraźni można porównać ją do wiecznie żyjących niezliczonych ludzkich komórek, które są bez masy materialnej. Cielesne komórki po przemienieniu w Energię ciągle działają wobec komórkowych kodów, że osobowość cielesna jest ciągle taka sama.
Podobnie wygląda ciało Chrystusa, które przez jakiś impuls dokonała się w nim przemiana wszystkich ludzkich komórek w nieśmiertelną Energię.
Pamiętaj! Stwórca i jego Jednorodzony Syn, a także i my jesteśmy nieśmiertelnymi Duchowymi Świadomościami ubrane w różnego rodzaju ciała nie wykluczając zwierzęcych!
Życie w wiecznych Energetycznych ciałach to nie tylko dobro dla ludzkości. To dobro dla całego wszechświata, który pozbędzie się gromadzenia śmiertelnych organizmów i innych niedegradowanych  śmieci, które czynią z planet wieczne cmentarzyska.
Ciało ludzkie nazwijmy Astralne nie potrzebuje więcej tlenu ani innych gazów przetwarzając je na niepotrzebne dla ziemskiej planety.
Oczywiście nie jestem naukowcem ale jestem pewien, że Stwórca kierując się zmianą śmiertelnego systemu w nieśmiertelny przede wszystkim kieruje się uratowaniem wszystkich gromadząc nas w bezpiecznych miejscach jak na przykład we wnętrzu słońc.
Na moim internetowym portalu ukazałem pewien przykład wraz z dowodami jak w słońce wlatują dwa obiekty wielkości naszej Ziemi. Oczywiście jest to hipotetyczny i wirtualny przykład, ale jest w tym wielki sens. Zagrożenie z kosmosu dla Ziemskiej planety jest szczególnie niebezpieczne i ukrycie jej w słońcu to super pomysł!

Nie pomyśl że dążę do tego byś ustąpił ze swego kierowniczego stanowiska. Wręcz przeciwnie! Jeśli jakaś moc ustanowiła Ciebie tym czym jesteś zapewne była jakaś przyczyna. Być może  tylko Ty możesz utrzymać w ryzach naród, którym kierujesz. Inni słabi mogliby doprowadzić do jakiegoś narodowego nieszczęścia. Jednak istnieje obawa, że Istota Duchowa, która w dzieciństwie jako pierwsza wcieliła się w Twoje ciało obecnie zatriumfowała zwycięsko nad Tobą. Jest ona nieobliczalna, która być może zreinkarnowała się ze zwierzęcia, które było przewodnikiem stada. Teraz dominuje nad Tobą robiąc z Ciebie tyrana i niebezpieczną bestię. Jednak zawsze pozostaje w Tobie wyobraźnia i wspomnienia, że kiedyś byleś szlachetnym i miłosiernym człowiekiem. Wykorzystaj te wspomnienia i spróbuj porozumieć się i pojednać z narodem. Wystarczy, że w swych przemówieniach uświadomisz ich, że świadomy jesteś, że kiedyś stracisz swoją pozycję przywódcy, ale chciałbyś najpierw znaleźć następce, który spojrzy na ludzkie życie z pozycji, że świat jest szpitalem uszlachetniania Dusz, a konkretnie Duchowych Świadomości aby wyszły ze zwierzęcych instynktów.
Gdy Twoja Duchowa Świadomość dozna olśnienia i zrozumienia tego wszystkiego o czym piszę. Zobaczysz w okół siebie osoby które hipotetycznie Tobie sprzyjają, a tak naprawdę to bestie, które po trupach dostały się do władzy i napawają się z niej środkami materialnymi  udając narodowych patriotów.
Pomyśl! Większość uszlachetnionych Dusz z pradawnych lat znajduje się ciągle w naszym świecie. Od pradawnych lat tak bardzo się uszlachetniły, gdzie przez Mądrość naszego Stwórcy unowocześniły życie na Ziemi. Być może na początku uzdrawiania Dusz system był na zasadzie wyswobadzania ich z nieagresywnych organizmów potulnych zwierząt. W ten sposób szybciej integrowały się z dobrem i szlachetnością. Obecnie wyraźnie widać, że zło z powodu chorych Dusz jest bardzo ciężkie do opanowania.
Ty również jesteś jedną z nich, gdzie być może Twoja Duchowa Świadomość której jesteś patronatem w jej wychowaniu zaczęła szaleć. Straciłeś panowanie nad nią i w efekcie nad całym sobą. Wystarczy że przerwiesz tę paskudną farsę i zastanowisz się jak wyjść szlachetnie z tej idiotycznej sytuacji biorąc pod uwagę, że świat jest szpitalem dla wszystkich Dusz. Szczególnie tych zwierzęcych, które potrzebują się uwolnić!
Spójrz nad sytuację Hitlera, największego ludobójce w naszych czasach. Gdyby w odpowiednim czasie zrezygnował z swych morderczych zamiarów i opanowałby tę zwyrodniałą Dusze, która siedziała w jego ciele, mógłby żyć, a świat by mu wybaczył doszedłby jakoś do siebie.
Hirohito, japoński dyktator w porę się opanował i ani jeden włos nie spadł z jego głowy dokonując swego żywota do końca. Czy to nie są wyraźne dowody o czym piszę?
Chodzi o uratowanie wszelkich Duchowych Świadomości, które wplątały się w zwierzęce ciała pożerając się wzajemnie.
Sam widzisz, że nie wyłączając naszych zwierzęcych ludzkich ciał, jeśli chcemy przetrwać musimy pożerać inne organizmy.
Tylko wieczne życie w ciałach podobnych do Chrystusa zakończy ten ziemski koszmarny proceder! Wtedy nasze Duchowe Świadomości nie będą potrzebowały niczego do życia!
Przesłania jakie otrzymuje są ze świata Duchowego, którego nie widzimy i bardzo mało o nim wiemy. Każde przesłania jakie otrzymuję staram się sprawdzić na podstawie Nowego Testamentu w Biblii. Spróbuj zainteresować się Nowym Testamentem, a znajdziesz wszystko to o czym piszę.
Serdecznie Pozdrawiam Jacek.