Tekst ten napisałem w 2008 roku. Nie zdawałem sobie sprawy, że na świat przyjdzie pandemia koronawirusa. Jak wspominałem tematy do tekstów, które opisuję otrzymuje od Osoby Duchowej, którą odczuwam w mojej Świadomości. Kiedy poprawiałem poniższy tekst zauważyłem niesamowite proroctwo, które otrzymałem. Jest ono na samym końcu tekstu. Najdziwniejsze jest to, że jest w nim  informacja, że pandemię spowoduje jakaś sekta. O ile pamiętam poniższy tekst napisałem w czasie gdy w Japonii jakaś zwyrodniała sekta zaraziła w Tokijskim metrze ludzi węglikiem. Chcieli w ten sposób zapoczątkować wyniszczenie ludzkości na naszej ziemskiej planecie. Na temat ataku wirusa posypały się jeszcze inne informacje, które są tak szokujące, że muszę je przeanalizować, by je opisać.
To nie wszystko niedawno przed tym jak powstała pandemia koronawirusa, Osoba Duchowa przekazała mi, że czeka nas jeszcze większe zmartwienie o którym wspomniałem w linku; Wirusy i Bakterie. Wejdź i przeczytaj!

Czy można bezkarnie pozwalać czynić nieprawość, przestępcom religijnym?
Religie zostały zaliczone do delikatnych spraw tego świata. Bez względu na ich działanie dobre czy złe ustępują im rządy, a urzędy dają im wolną rękę aby ogłupiać ludzi.
Nikt z prawników tego świata nie odważył się przeprowadzić gruntowne dochodzenie w celu uzyskania informacji, która zdemaskuje je dając jednoznaczną odpowiedź; Czy działalność niektórych religii nie jest przypadkiem kryminalna?
Człowiek wymyślił konstytucję, prawo osobiste oraz prawo moralne na użytek religii oraz instytucji medialnych by swobodnie manipulować ludźmi. Ludzie religii też wymyślili swoje religijne prawo na które nikt nie może zareagować bojąc się kary od nich samych lub od ich pseudo boga, którego narzucają by bezgranicznie w niego wierzyć. Prawo religijne czasami przypisują swemu bogu Jahwe, który rzekomo im dał i nie może być żadnych protestów i na tym koniec. Na czele praw religijnych zazwyczaj stają liderzy czasem już nie żyjący jak to się mówi ludzie super gwiazdy religijne tak zwani święci. Wyznawcy tych pseudo świętych nie potrafią lub boją się prześledzić historyczny życiorys tych świętych by dojść do wniosku, że niestety żadnej świętości w nich nie ma a raczej odwrotnie. Jest w nich bandytyzm i terrorystyczne, dyktatorskie usposobienie.

Ewangelia Jana rozdział 8 werset 44. Cytuję:
Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego.
On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Spójrz logicznie na przekaz biblijny:
Ewangelia Jana rozdział 10 werset 8.
Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce.

Ewangelia Mateusza rozdział 23 werset 9
Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie.

Za tymi pseudo świętymi kryją się moce ciemności, które wytyczają im posłannictwo upiększające wizję fałszywych bogów i innych pseudo świętych przedmiotów. Otumaniają ludzi, by nikt nie zakłócił im dobrze prosperującym religijnym  biznesom.
Porównajmy zwykłego przestępcę z przestępcą religijnym. Jaka jest między nimi różnica? Jak jedni i drudzy działają podstępnie i okrutnie, bez względu czy mają rację czy nie! Religijni zwyrodnialcy są pewni wszystkiego o czym mówią. Ich religie, choć zazwyczaj działają w zupełnej bezmyślności nie pobudzają ich, by poddać ich dogmaty przed jakąkolwiek analizę. Przez ich fanatyzm nie są w stanie pobudzić swojej wyobraźni, by osądzić czy na pewno są słuszne. Nie zastanawiają się nad konsekwencjami swej ponurej działalności, jest im wszystko obojętnie byle, by się kręcił biznes. Są zachłanni bogactwa i pieniędzy i to jest ich podstawowy argument, by przy ich pomocy byli silni. Nie do pokonania!
Morderca pospolity często udaje niewinnego robiąc z siebie głupka. Zazwyczaj zwala winę na kogoś innego, motywując swoje działanie momentem nieświadomości psychicznej. Podobnie jest z fanatykami religijnymi. Kryminaliści jedni jak drudzy na każde swe wykroczenie w bardzo sprytny sposób znajdują argumenty w swoich wypowiedziach, by wyprowadzić w pole oskarżających aby kara jaką mieli by ponieść była zniwelowana lub jak najmniejsza.
Nie biorą pod uwagę albo nie chcą zdać sobie sprawy, że jak każdy człowiek na świecie jest śmiertelny i ich osądzenie przez Niebiosa nie minie. Staną przed innym sądem przed którym nie da się manipulować, gdyż sędziowie będą dysponować przeciwko nimi dowodami nie do odrzucenia.
Historie morderstw religijnych do dzisiejszego dnia nie są one poddane gruntownej analizie, by ich osądzić. Mało tego morderstwa religijne są na porządku dziennym i świat na to milczy. Mordercy szczycą się morderstwami, że czynią to w imię ich fałszywego Boga. Na dodatek świat ich faworyzuje jako wierzących w tego samego boga jak na przykład Muzułmanów. Tysiące lat w odmianach dominujących religii pozostawiło zbrodnicze piętno, które istnieje do dzisiejszego dnia i nic się nie zmieniło. Jak ktokolwiek stanie im na drodze zabiją i jeszcze w bezczelny sposób będą tłumaczyć, że zrobili to w imię Stwórcy. Nie będę wspominał historii religijnych rzezi i wymieniał poszczególne religie, bo wielu z nas zna historię tamtejszych religijnych morderców.
Powróćmy do obecnych wydarzeń, gdzie religijne oszustwa są bezkarne i żadne rządy cywilizowanych światów nie są w stanie podjąć z nimi walki.
Religia Rzymsko Katolicka dominując nad rzeszą milionów ludzi używa wszelkich kłamstw z zlepków mnóstwa religii tworząc z siebie przysłowiowo mityczną nazwę Wielkiego Babilonu.
Jak w prosty sposób można im udowodnić, że kłamią? Na przykład, że nie istnieje żadna madonna i że wszystkie dewocjonalia, które są związane z nią łączą się w wytwarzający chorobliwy mit ciemnej magii pseudo świętych bałwanów które robią z ludzi fanatycznych głupków.
Sposób przestępstw jest do udowodnienia i to w samym piśmie Starego i Nowego testamentu w Biblii.
1. Maria, która urodziła ciało Syna Człowieczego, była żydówką i nigdy nie zmieniła obywatelstwa, by stać się królową Polski. Nigdy nie była królową jakiegoś państwa i nie powinna być lansowana przez obrazy lub figury ponieważ była ortodoksyjną żydówką. Żydowskie prawo pod karą śmierci zabraniało używać jakichkolwiek obrazów z wizerunkiem ludzi.
2. Sama Maria nie była zainteresowana naukami Jezusa i wobec jej negatywnego stosunku do chrześcijaństwa nie została dopuszczana na teren gdzie wykładał swoje nauki Jezus. Dokładny opis jest na ten temat w Biblii.

Ewangelia Mateusza 12 wersety od 46 do 50.
A gdy On jeszcze mówił do tłumów, oto matka i bracia jego stanęli na dworze, chcąc z nim mówić.
I rzekł mu ktoś: Oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą mówić.
A On, odpowiadając, rzekł temu, co mu to powiedział: Któż jest moją matką?
I kto to bracia moi?
I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł: Oto matka moja i bracia moi!
Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.

3. Maria nie pozostała dziewicą do końca swego życia miała co najmniej czwórkę dzieci z Józefem i umarła jak każda kobieta w podeszłym wieku. Nigdy nie powołana została do Królestwa naszego Stwórcy. Absolutne dowodów na ten temat nie ma w Biblii, też ich nie ma na potwierdzenie w Rzymsko katolickich kłamstwach. Jezus nigdy nie ustosunkował się do Marii jako matki i nigdy ją nie wy gloryfikował jej do rangi super gwiazdy religijnej. Wyświęcenie Marii na osobę świętą uczyniły kilka dwuznacznych słów jakie zaistniały w Biblii oczywiście napisanych przez niby Ewangelistę Łukasza, a resztę dokończyli łgarze religijni by prosperity biznesowe były w pełni.
Pamiętajmy, że Maria urodziła tylko ciało Syna Człowieczego, a nie Osobę Duchowej Świadomości Stwórcy i  Osobę Duchowej Świadomości Jednorodzonego Syna. Ojciec i Syn jako Osoby Duchowe dopiero po jakimś czasie wcielili się w ciało Syna Człowieczego!

To kilka słów na temat kar kodeksu karnego jakie ustalili ludzie w konstytucji.

1 Karze się ludzi za najdrobniejsze przestępstwa; kradzież mienia ludzkiego wyłudzenie, oszukanie, straty moralne i materialne.
2 Karze się ludzi za fałszywe zeznania, za jakiekolwiek pomówienia.
3 Karze się ludzi za nieumyślne uszkodzenie ciała lub zbezczeszczenie ich umarłych członków.
4 Karze się ludzi za zniewolenie wbrew ich własnej woli.
5 Karze się ludzi za zniesławienie ich religii lub zniesławienie pseudo święte dewocjonalia religijne.
Czy istniejące przepisy kodeksu karnego mogą również dotyczyć przestępstw religijnych? Czy  pod kątem szczegółowych dochodzeń w różnych religiach odkryjemy przestępstwa kryminalnych wymienionych wyżej? MNÓSTWO! Tylko dlaczego nikt tym się nie zajął?
Jak długo będziemy terroryzowani fałszywymi pseudo świętymi religiami i fałszywymi sektami, które jako ostatnie choć są bardzo zakamuflowane noszą w sobie brzemię przestępstw przeciwko Swojemu Stwórcy? Jak długo religie świata będą bezkarnie terroryzować świat?
LUDZKOŚCI TEGO ŚWIATA! POMYŚLCIE! Prawdopodobnie jeszcze istnieje ogromna ilość światów na których nie ma żadnych religii, a mieszkańcy ich dokładnie wiedzą kim dla nich jest Stwórca i wiedzą jak się z Nim skontaktować. Szanują go w bardzo prosty sposób, przyjmując wszelkie rady jako najsłuszniejsze. On tylko, który stworzył swoje wieczne Królestwo i uporządkował planety po katastrofie do której przyczynili się zwyrodniali zatraceńcy, wie jak najlepiej doradzić, by było wieczne szczęście i radość.
Pomyślcie, że w Królestwie naszego Stwórcy istnieje sposób przekazu, bez żadnych postaci pseudo świętych pośredników ani przez żadne pseudo święte religie i pseudo święte przedmioty. Gdzie czasami na Ziemi one stały się przyczyną wojen, zawiści i zazdrości.
Stwórca jedynie przez pośrednictwo swego Jedynego Syna uczynił nasze Duchowe Świadomości na podobieństwo Swojej. Ciało człowieka wyewoluowało z potwornie agresywnych stworzeń, które przez manipulacje genetyczne stworzyli zwyrodniali synowie naszego Stwórcy. Zwyrodniali zdrajcy, byli aniołowie naszego Stwórcy uprzednio żyjący z naszymi na Planecie Matce zniszczyli nasze Duchowe Świadomości. Wprowadzili w nasze Duchowe Świadomości zwierzęce nawyki.
Jedynie wiecznie żyjąca Duchowa Świadomość naszego Stwórcy i Jego Umiłowanego Jednorodzonego Syna jest niezmienna. Pełna Miłosierdzia, Miłości i Współczucia. Jest Wzorem w całym wszechświecie, by od swego Jednorodzonego Syna, który jest zjednoczony z Ojcem uleczyły się wszelkie Duchowe Świadomości, które uległy zezwierzęceniu. Należy wziąć do swojej Świadomości że Maria nie urodziła Stwórcę ani Jego Syna! Urodziła tylko ciało Syna Człowieczego w które później wcielił się Ojciec i Syn jako Osoby Duchowe! Stwórca jest Ojcem wszelkiej Duszy i wszelkich ciał, a także ciała i Duchowej Świadomości Marii, która urodziła ludzkie ciało Syna Człowieczego. Stwórca jest Ojcem Świętym dla każdej Duchowej Świadomości i każdego ciała jakie istnieje w całym wszechświecie.

Ewangelia rozdział 17 werset 2.
Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś.
Kiedyś Stwórca zaprosił jakiegoś szlachetnego człowieka do obszaru swego Niebiańskiego Królestwa. Wzięto od niego komórkę do sklonowania w łonie Marii. Za prośbą naszego Stwórcy Maria urodziła sklonowane ciało Syna Człowieczego, aby w nie wcielił się Sam Stwórca, ze swoim Synem Jednorodzonym. W ten sposób powstał plan zbawienia naszej Ziemi i jej mieszkańców!
Ewangelia Jana rozdział 3 wersety od 13.
I nikt nie wstąpił do Nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego.

PAMIĘTAJCIE! Wszechmogący jest władcą wszelkich Świadomości Duchowych i wszelkich ciał w całym wszechświecie. Każda cząsteczka atomowa, żyjąca lub będąca w stanie rozkodowania wyglądająca jako minerał lub w stanie gazowym, czy inny materiale jest zamysłem twórczym Ojca Stworzyciela i Jego Umiłowanego Syna. Maria stała się służebnicą swego Stwórcy a nie Jego matką! Powtórzę się, była TYLKO SŁUŻEBNICĄ!
Podobnie jest z nami! Otrzymaliśmy uszlachetnienie naszego ciała ziemskiego w prezencie od Stwórcy. Byśmy mogli uleczyć swoją schorowaną Duchową Świadomość, aby przetrwać  ziemski żywot i stać się Wszechmogącego dziećmi. Stwórca i Jego Jednorodzony Syn stworzyli cudowny plan aby ratować wszystkich przed zagładą. Świat stworzony przez zwyrodnialców przed milionami lat stał się parkiem i ogrodem zoologicznym zwyrodniałych zwierząt. Był parkiem rozrywki dla zwyrodnialców. Wcieliwszy nasze Duchowe Świadomości w zdziczałe ciała różnych zwierząt, bawili się w ten sposób urządzając turnieje walki na śmierć i życie.
Jako dzieci naszego Stwórcy żyjąc w życiu po życiach marzymy, aby od czasu do czasu  odwiedzać Wszechmogącego.  Wszechmogący zaplanował dla nas wspaniałą przemianę naszych ciał na wieczne. A co Świat uczynił  swemu Stwórcy? Ukrzyżował swego Stwórcę i Jego Jednorodzonego syna!
Obecnie wielu religijnych i politycznych morderców niszczy i zabija w imię swojej partii i religii czyniąc fałszywe boskie prezenty w postaci ciał ludzkich. Poprzez bratobójcze walki i terroryzm odbierają życie sobie i niewinnym ludziom i o zgrozo twierdzą, że na chwałę Stwórcy i swego zbawienia.
By nie być stronniczym należało by poruszyć wszelkie inne religie świata by udowodnić im przestępstwa religijne, a nawet wręcz morderstwa, którymi się one posługują.
Poruszę ten przykład tylko w zarysie, gdyż tylko ten może zrozumieć czyny tych religii jeśli zapoznają się oni z ich pseudo świętymi mordercami, którzy stworzyli swoją religię ze swojej idiotycznej wyobraźni.
Ogólnie mówiąc nie ma religii na świecie gdzie bandytyzm, morderstwa i kłamstwa nie było ich morderczą przeszłością. Zaczynając od przywódcy kończąc na całej ludzkiej strukturze mafii religijnych kryją się tam wielkie pieniądze. Co gorsze! Jednym słowem dopóki nie poczują kary jakiej sami sobie szykują przez wojny i różne zarazy nie ma co liczyć na jakiekolwiek u nich zmiany.
Nawet w religii chrześcijańskiej znalazł się człowiek, który z niesamowitą nienawiścią zabijał i prześladował chrześcijan. Jezus ulitował się nad nim otwierając mu oczy wycofał się ze swojej morderczej misji. Ludzie uczynili go gwiazdą religijną, która niestety do końca nie otrzymała błogosławieństwa, gdyż nie objawił światu, że ukrzyżował swego Stwórcę. Stworzył jeszcze więcej praw moralnych, które dla ludzi wierzących stało się zakałą dzieląc ich na sekty i fałszywe kościoły.
Najgorszym moim zmartwieniem jest, że niestety moi rodacy, polscy przemądrzalcy nie umieją dyskutować na tematy religijne w normalny sposób. Posługując się krętactwem i matactwem czynią sobie i innym krzywdę nie zdając sobie sprawy, że przyjdzie na każdego czas i trzeba będzie ze wszystkich słów się rozliczyć.

Jedynie co Wam mogę wyprorokować! Wszelkie największe religie oraz sekty tego świata pracują nad wynalezieniem wirusa oraz szczepionki na niego, widząc jedyną możliwość przez nie opanowania świata. Nie zdają sobie sprawy, że im też wszystko wyślizgnie się spod kontroli jak to się dzieje w przypadkach ludzkiej historii. Pomóżcie swemu Stwórcy a on wyprowadzi nas z tego koszmaru. Bogacze tego świata i ci co wzbogacili się na religiach i sektach opamiętajcie się! Nie zabierzecie swego bogactwa do piekła, które szykuje Wam Rydzy smok z radia Maryja! Dodam, że proroctwo napisałem dużo wcześniej przed pandemią koronawirusa, w dwudziestym wieku!

P.S. Jest szansa powstrzymania zagłady naszej cywilizacji oraz naszej planety! Mam nadzieję, że moje przesłanie dotrze do kogoś, kto ma kontakt z jakimś zwyrodniałym terrorystą lub tyranem jakiegoś kraju i przedstawi mu je. Być może moje przesłanie wpłynie na stan zwyrodniałego umysłu i zastanowi się on nad swoimi czynami, by opamiętał się.
Wystarczy, że ściągniesz plik PDF i wyślesz go komu zechcesz. Być może w ten sposób powstrzymamy wszelkie tragedie jakie mają przyjść na naszą Ziemię.
Chyba zdajesz sobie sprawę, że pandemia wirusa to tylko ostrzeżenie przed tym co dopiero ma nadejść!
Na końcu znajdziesz moje przesłanie w języku polskim. Wtedy zrozumiesz jaki jest mój zamysł i sens działania. KLIKNIJ!
PRZESTĘPSTWA RELIGIJNE!