Tekst jest ciągle poprawiany!
BEZ OBŁUDNA ŻYCZLIWOŚĆ I SZACUNEK DLA NASZEGO STWÓRCY!
Stwórca nasz jest Pierwowzorem Najdoskonalszej, Najświętszej Świadomości. W Zakodowanym programie Życia i Inteligencji Świadomość naszego Stwórcy jest największą Wartością Moralną oraz Największą Mądrością w oparciu o Miłość. Miłosierdzie i Szlachetność jest na pierwszym miejscu w Świadomości Wszechmogącego. Świadomość i Kod Wiecznego Życia naszego Stwórcy i Jego Zakodowana Nieograniczona Mądrość jest nie do pojęcia dla człowieka. Dla osób logicznie myślących Świadomość naszego Stwórcy działa jak Pierwowzór do naprawy uszkodzonej ludzkiej Duchowej Świadomości, która uległa zniekształceniu i zakłamaniu. Inaczej mówiąc zawieruszona uszkodzona Świadomość jest podobna do komputera, który przestał właściwie działać. W żargonie religijnym naprawę Świadomości nazywamy rozgrzeszeniem, które oczyszcza naszą świadomość z błędów, koszmarnych wspomnień i złego zachowania.
Brak wzoru czystej Świadomości naszego Stwórcy skazałby cały wszechświat na wieczne zatracenie. Wszechmogącego Świadomość jest lekarstwem na nasze często obłąkane tragiczne życie. Przykładem w naszym życiu jest niedomagający komputer. Znamy sytuacje kiedy komputer przestaje właściwie funkcjonować i trzeba oczyścić cały system, a czasem wgrać go na nowo, by prawidłowo działał. Wtedy potrzebujemy  oryginalny system programowy, by komputer stał się jak nowy. Resztę poprawek trzeba zaprogramować sobie samemu. Podobnie jest z naszym systemem Duchowej Świadomości, która musi zrozumieć najważniejszy argument, że bez Wszechmogącego Ojca Stworzyciela nie jesteśmy w stanie być doskonałymi, by żyć wiecznie!
Wiele zwyrodniałych świadomości próbowało i próbuje opanować cały wszechświat, by według ich mniemania wyeliminować rządy naszego Najświętszego Ojca Stworzyciela! Nie pozwólmy im na to! Dołączmy do Królestwa naszego Stwórcy i tam będziesz działał na rzecz Wiecznego Pokoju i Życia w całym wszechświecie! W związku z tym niech Twoja Świadomość zaakceptuje wolę naszego Stwórcy przyjmując bezkompromisowo nauki Jezusa Chrystusa. Twoim priorytetem obecnego życia jest przyjęcie Jezusa jako motyw dotarcia do Prawdy i wyzwolenia się spod jarzma i władzy zwyrodniałych synów Wszechmogącego, którzy manipulują naszym światem.
Nie lekceważmy Ojca Stworzyciela i mojego zaproszenia do nowej czystej wspaniałej przyszłości, którą przygotował nam Wszechmogący! Proszę przyjmij dar naszego Stwórcy którym jest naszym przewodnik Jezus Chrystus. Jest On wybrańcem i drogą do wspaniałej Twojej osobistej przyszłości!
Nie fascynuj się nowościami i nowymi wynalazkami, które ukazują się na świecie. Nowości ziemskie z pozycji Królestwa naszego Stwórcy są już antykami, gdyż obecna nowoczesność Ojca Stworzyciela jest wspanialsza i ciągle na lepsze się zmienia..

P.S. Jest szansa powstrzymania zagłady naszej cywilizacji oraz naszej planety! Mam nadzieję, że moje przesłanie dotrze do kogoś, kto ma kontakt z jakimś zwyrodniałym terrorystą lub tyranem jakiegoś kraju i przedstawi mu je. Być może moje przesłanie wpłynie na stan zwyrodniałego umysłu i zastanowi się on nad swoimi czynami, by opamiętał się.
Wystarczy, że ściągniesz plik PDF i wyślesz go komu zechcesz. Być może w ten sposób powstrzymamy wszelkie tragedie jakie mają przyjść na naszą Ziemię.
Chyba zdajesz sobie sprawę, że pandemia wirusa to tylko ostrzeżenie przed tym co dopiero ma nadejść!
Na końcu znajdziesz moje przesłanie w języku polskim. Wtedy zrozumiesz jaki jest mój zamysł i sens działania. KLIKNIJ!
BEZ OBŁUDNA ŻYCZLIWOŚĆ i SZACUNEK DLA STWÓRCY!