Jeśli chcesz odsłuchaj w audio. KLIKNIJ.
Otwórz w PDF zapisz i wyślij znajomym. KLIKNIJ.

Ostatnio odkryto, że muzułmańską religię stworzył Watykan, który chciał z Arabów uczynić bicz na nieposłuszne sekty pseudo chrześcijańskie, które nie chciały dołączyć się do Watykanu. W osiemnastym wieku Watykan mocno uzbroił pewną grupę Muzułmanów niby nowo powstałych watykańskich bojowników. Jak się później okazało muzułmańscy bandyci odwrócili się od Watykanu stwarzając swoją potężną religię która przemocą i podbojem zagarnęła mnóstwo arabskich terenów, na których znacznie się usadowiło chrześcijaństwo. Jak wiemy z historii Watykan sprowokował europejskich chrześcijańskich katolików by zaatakowali Muzułmanów. Była to zemsta za to, że uzbrojeni po zęby Muzułmanie zdradzili swoich zleceniodawców. Pseudo watykańscy chrześcijanie poprzez swoje zakłamane watykańskie oszustwa napadali na muzułmanów pod pretekstem wyzwolenia Jerozolimy. W ten sposób do tej pory trwa zacięty opór arabskich muzułmanów aby ludność wyznająca światowe chrześcijaństwo  nawróciła się do ich Allacha. Muzułmanie nie zdają sobie sprawy, że zostali zwiedzeni przez diabelskiego Mojżesza jak zresztą wszelkie religie świata, uwłaczając obecne chrześcijaństwo! W skutek ogólnego zwiedzenia osoby wierzące nie mogą, a wręcz nie chcą poznać swojego Stwórcę i Jego Jednorodzonego Syna, którzy objawili się światu w ciele Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa. Podobna historia stała się w naszych czasach, gdzie Ameryka uzbroiła po zęby Talibów afgańskich aby wyrzucili od siebie Ruskich. Jak wiemy po wyzwoleniu Talibowie odwrócili się od Ameryki stając się ich zaciekłymi wrogami i trwa to aż do tej pory. Wynika z tego, że narody arabskie w większości są wrednymi żołnierzami diabelskiego Mojżesza, gdzie podstępem chcą zawładnąć całym światem. Jeśli Arabowie nie przejrzą na oczy podobnie jak Żydzi przypuszcza na siebie tragedie, kataklizmy i kompletne wyniszczenie! Niestety nie ominie to również Polski, która służy Watykanowi stając się drugą bestią na usługach diabelskiego Mojżesza, który prawdopodobnie w rzeczywistości jest Lucyferem!
P.S. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w internecie!
Wpisz w Google tekst; jak Watykan stworzył islam. Zobaczysz co piszą inni.


Tekst skopiowany z internetu!
Jak Watykan stworzył Islam?
Niezwykła historia opowiedziana przez Alberto Rivera. Były jezuita i usłyszał ją po raz pierwszy od kardynała Bea podczas swego pobytu w Watykanie.

Artykuł pochodzi z “The Prophet”, wydanego przez Chick Publications, PO Box 661, Chino CA 91708. Od momentu publikacji było kilka zamachów na życie Rivery, ostatecznie zmarł on z powodu “zatrucia pokarmowego”. Obserwatorzy uważają,że został zamordowany. To co przekazał pochodzi z czasów, gdy uczestniczyłem w tajnych spotkaniach w Watykanie jako jezuicki duchowny.

"Jezuicki kardynał Augustine Bea opowiedział nam jak desperacko kościół Rzymsko-Katolicki chciał odzyskać Jerozolimę pod koniec trzeciego wieku. Jerozolima była uważana za bezcenny skarb, ze względu na swoją historie oraz strategiczne położenie. Celem było stworzenie z niej rzymsko-katolickiego miasta.

Narzędziem które miało być użyte do wykonania tego zadania miał być lud Ismaela. Biedni Arabowie stali się ofiarami jednego z najprzebieglejszych planów jaki został uknuty kiedykolwiek przez moce ciemności. Wcześni Chrześcijanie docierali ze Słowem naszego Stwórcy wszędzie zakładając przy okazji małe kościoły, ale spotykali się z ogromnym oporem. Zarówno Żydzi jak i Rzymianie prześladowali wyznawców Chrystusa aby powstrzymać rozprzestrzenianie się nowej religii. Jednakże to Żydzi wszczęli rebelie przeciwko cesarstwu i w roku 70 przed naszą erą. rzymska armia dowodzona przez generała Tytusa zniszczyła Jerozolimę i wielką świątynie żydowską, serce religii Judaizmu… tym samym spełniło się proroctwo Chrystusa zawarte w ewangelii Mateusza 24:2.

W tym świętym miejscu gdzie kiedyś stała owa świątynia, znajduje się teraz Kopuła na Skale, drugie w kolejności najświętsze miejsce świata Islamu. Nadchodziły zmiany. Korupcja, apatia, chciwość, okrucieństwo, perwersja i rebelie pochłaniały Cesarstwo Rzymskie. Prześladowania Chrześcijan były bezcelowe, gdyż gotowi byli oddać oni swe życie dla Słowa naszego Stwórcy.

Jedynym ratunkiem dla Szatana by zatrzymać tą fale było stworzenie przeciwwagi Chrześcijaństwa, religie mającą zniweczyć prace Stwórcy. Rozwiązanie znajdowało się w Rzymie. Ta religia przybyła z antycznego Babilonu i potrzebowała małego liftingu.
Nie stało się to z dnia na dzień, ale rozpoczęło się już w pracach pierwszych “ojców Kościoła”.
To z ich zapisków wypłynął kształt nowej religii. Posąg Jupitera w Rzymie nazwano św. Piotrem, statuę Venus (i co za tym idzie wcześniejsze obrazy bogini królowej nieba, Izydy i Astarte) zmieniono na obraz Maryi Dziewicy. Na miejsce głównej bazy nowej religii wybrano jedno z siedmiu wzgórz zwane Vaticanus, w miejscu gdzie kiedyś stała szatańska świątynia Janusa

Wielką przeciwwagą został Kościół Rzymsko-Katolicki, nazwany Tajemnicą, Babilonem wielkim, matką rozpusty i obrzydliwości ziemi – Objawienie św. Jana 17:5.
Blokowała ona biblijne Słowo natchnione Duchem naszego Ojca Stworzyciela. Zabraniano czytania Biblii. Z tego powodu zabijano prawdziwych Chrześcijan, ustanawiała religie, zapoczątkowywała wojny i upijała narody “winem jej nierządu”.

Trzy główne religie mają jedną rzecz wspólną – każda posiada swoje święte miejsce w którym szukają oparcia. Katolicy patrzą na Watykan jak na Święte miasto. Żydzi mają swoją Ścianę Płaczu w Jerozolimie a Muzułmanie Mekkę. Każda grupa wierzy że otrzymuje pewnego rodzaju błogosławieństwa podczas wizyty w tych miejscach. Na początku, Arabowie (jeszcze przed Islamem) przynosili dary do Domu Stwórcy, a strażnicy Kaaby przyjmowali każdego z otwartymi ramionami. Niektórzy przynosili posągi swych bożków, a strażnicy nie chcąc urazić tych ludzi umiejscawiali je wewnątrz sanktuarium. Mówi się że Żydzi patrzyli na Kaabe z wielką czcią, aż do momentu gdy zaczęto zanieczyszczać ją pogańskimi symbolami.

Po sporach jakie toczyły ze sobą tamte plemiona nad studnią Zamzam, skarby Kaaby i dary pielgrzymów zostały do niej wrzucone i zasypane piaskiem. Miejsce te zostało zapomniane. Wiele lat później Abd Al-Muttalib otrzymał wizje w której pokazano mu jak odnaleźć studnie. Był on dziadkiem Mahometa, a po odnalezieniu skarbu został bohaterem Mekki. Krótko przed tym wydarzeniem Augustyn został biskupem Północnej Afryki i stał się znany ze skutecznego nawracania całych plemion arabskich. To wokół tych nawróconych Arabów powstał pomysł stworzenia arabskiego proroka.

Ojciec Mahometa zmarł z powodu zarazy a jego synowie urodzeni w Mecce zostali odesłani na pustynie aby spędzić dzieciństwo wśród beduinów, trenować tam i uniknąć plag nawiedzających miasta.

Po śmierci jego matki i dziadka, Mahomet i jego wujek spotkali katolickiego mnicha, który dowiedziawszy się kim jest chłopak powiedział “Weź swego bratanka i zabierz go z powrotem do waszego kraju, i chroń przed Żydami, bo gdyby poznali to o czym i ja wiem, to wiele zła by przeciw niemu uczynili. Wielkich rzeczy twój bratanek dokona”. Katolicki mnich zapowiedział przyszłe prześladowanie Żydów przez wyznawców Mahometa. Watykan desperacko zmierzał do przejęcia Jerozolimy z powodu jej religijnego znaczenia, ale był powstrzymywany przez Żydów.
Kolejnym problemem dla nich byli prawdziwi Chrześcijanie w Północnej Afryce. Katolicyzm rósł w silę, ale nie mógł sobie pozwolić na żadną konkurencje. Watykan musiał stworzyć broń która mogłaby wyeliminować zarówno Żydów jak i podążających za Słowem naszego Stwórcy Chrześcijan, odmawiających zaakceptowania katolickiej religii. Spoglądając na Afrykę, widzieli tam mnóstwo Arabów którymi mogli się posłużyć do wykonania czarnej roboty. Niektórzy Arabowie byli świeżo nawróconymi katolikami których wykorzystywano jako informatorów. Inni byli używani jako siatka szpiegowska wypełniająca plan Rzymu, plan kontrolowania reszty narodu arabskiego który odrzucał wiarę katolicką. Kiedy św. Augustyn pojawił się na scenie, doskonale wiedział co się dzieje. Jego monasterie służyły jako bazy dla tych wyszukujących i niszczących manuskrypty Biblii należących do wiernych Chrześcijan.

Watykan chciał wykreować mesjasza dla Arabów, kogoś kto mógłby objawić się jako wielki lider, człowiek z charyzmą którego mogli wytrenować i który zdołałby zjednoczyć plemiona nie-katolickich Arabów a następnie stworzyć z nich armie która odbiłaby Jerozolimę dla papieża. Na spotkaniu w Watykanie kardynał Bea powiedział nam tą historie:

Pewna zamożna Arabka będąca oddaną służką papieża, grała w tej historii bardzo ważną role. Była to wdowa imieniem Khadijah. Oddała swój majątek kościołowi i wstąpiła do zakonu, po czym otrzymała pewne zadanie do wykonania. Miała odnaleźć młodego człowieka którego Watykan mógł użyć do stworzenia nowej religii i ustanowienia mesjasza dla dzieci Ismaela. Khadijah miała kuzyna o imieniu Waraquah… który był wiernym katolikiem a Watykan umieścił go w roli zaufanego doradcy Mahometa. Miał ogromny wpływ na przyszłego proroka.

Wysłano nauczycieli do młodego Mahometa i rozpoczął się proces jego edukacji. Mahomet studiował nauki Augustyna co miało przygotować go do przyszłej roli. Jednocześnie Watykan i arabscy katolicy zaczęli rozgłaszać po Północnej Afryce opowieści o wielkim człowieku który niedługo ujawni się swemu ludowi jako wybraniec naszego Stwórcy.

W czasie nauczania Mahometa wpajano mu że jego wrogami są Żydzi a jedynymi prawdziwymi Chrześcijanami są katolicy, pozostali natomiast są tylko heretykami i powinni zostać zniszczeni. Wielu Muzułmanów uwierzyło w te nauki.

Mahomet zaczął otrzymywać swoje widzenia, a jego doradca Waraquah pomagał mu w ich interpretacji. W piątym roku działalności misjonarskiej proroka, zaczęto prześladować jego wiernych wyznawców gdyż odmawiali oni czczenia pogańskich bożków w Kaaba.

Mahomet poinstruował swych ludzi, aby zbiegli do Abisynii gdzie Negus, katolicki król udzielał im azylu ponieważ miał podobne spojrzenie na kult Maryi dziewicy co Mahomet. Pierwsi Muzułmanie otrzymali schronienie u katolickiego władcy dzięki naukom Mahometa.

Ostatecznie Mahomet odbił zbrojnie Mekkę, dzięki czemu mógł pozbyć się obrazów i posągów bogów (zachował jednak słynny czarny kamień który ucałował i uznał za dar od archanioła Gabriela. Do tej pory znajduje się wewnątrz Kaaby i jest obiektem kultu Muzułmanów). Historia udowadnia że zanim powstał Islam, ludy Arabii czciły księżyc jako boga i być może czczą dalej. Według mniemania Arabów ich bóg który był w związku małżeńskim z boginią słońca. Wydali oni potomstwo, trzy boginie czczone w świecie arabskim jako “córki Allaha”. Rzeźba odkryta w Hazor w Palestynie w 1950-tym ukazuje siedzącego Allaha z półksiężycem na swojej klatce piersiowej.

Mahomet twierdził że ma wizje od Allaha, który uznał go za swego wysłannika. Tak zaczęła się jego kariera proroka. Zanim umarł, religia Islamu osiągnęła wielki sukces. Całe plemiona nomadycznych Arabów łączyły się w imieniu Allaha i jego proroka Mahometa. Cześć zapisków Mahometa umieszczono w Koranie, pozostałych nigdy nie opublikowano. Są teraz w rękach Ajatollahów, najwyższych islamskich duchownych.

Kardynał Bea tłumaczył że zapiski te są ukryciu, gdyż zawierają dowody łączące powstanie Islamu z Watykanem. Obie strony posiadają wystarczająco dowodów i zapisków które zniszczyłyby obie religie, gdyby kiedykolwiek wyszły na jaw.

W ich księdze, Koranie, Chrystus jest opisywany tylko jako prorok, ale nie Syn naszego Stwórcy. Jeśli watykański papież ma być uznawany za ziemską reprezentacje naszego Stwórcy, to tytułując się Ojcem Świętym oznaczałoby że on jest równy Wszechmogącemu. Być może to sprowokowałby że Muzułmanie baliby się go jako następnego świętego człowieka.

Papież wydał później bulle dającą prawo arabskim generałom do inwazji i podboju całej Afryki Północnej. Watykan wspomógł finansowo budowę ogromnej arabskiej armii w zamian za trzy przysługi:

1. Eliminacja Żydów i Chrześcijan podążających za Biblią, a uznanych przez Watykan za heretyków
2. Ochronę mnichów Augustyna i katolików
3. Podbicie Jerozolimy dla jego Świątobliwości w Watykanie.

Z czasem potęga Islamu urosła do olbrzymich rozmiarów -Chrześcijanie i Żydzi byli zabijani, a Jerozolima w końcu wpadła w ręce Arabów. W tym czasie nigdy nie atakowano katolików ani ich schronień. Ale gdy papież zgłosił się po Jerozolimę, bardzo się zdziwił gdy mu odmówiono! Arabowie odnieśli tak duży militarny sukces że nie obawiali się już papieża i nic nie mogło stanąć im na przeszkodzie do ich własnych planów.

Po sugestiach Waraquaha, Mahomet napisał że Abraham chciał ofiarować naszemu Stwórcy swego syna Ismaela. Biblia mówi że Stwórca zażądał Izaaka, ale Mahomet celowo zamienił imiona. Jako rezultat nauk proroka, muzułmanie zbudowali świątynie, Kopulę na Skale w tym samym miejscu gdzie stała kiedyś żydowska świątynia zniszczona w 70 roku przed naszą Erą Od tego momentu Jerozolima stała się świętym miejscem muzułmanów, zaraz po Mekce. Jak mogliby oddać papieżowi tak święte miejsce?


Papież zrozumiał że stracił kontrole nad Islamem, kiedy usłyszał że nazywają go niewiernym. Arabowie postanowili podbić Europe dla Allaha i ruszyli do walki. Muzułmańscy ambasadorowie udali się do Watykanu by prosić o wydanie bulli pozwalającej im na podbój europejskich krajów.

Watykan był wściekły, wojna wydawała się nieunikniona. Władza nad światem wydawała się dla papieża czymś oczywistym, i nie miał on zamiaru dzielić się nią z kimkolwiek. Zgromadził on armie tzw. krzyżowców i wysłał ich na krucjatę przeciwko dzieciom Ismaela. Walki trwały wiekami a Jerozolima oddalała się od Watykanu coraz bardziej.

Turcy podbijali Azję Mniejszą a Hiszpania i Portugalia kontrolowana była przez muzułmanów. Ci muzułmanie nazwali jedną wioskę w Portugalii Fatimą, na cześć córki Mahometa. Nie zdawali sobie sprawy że stanie się ona kiedyś znana w całym świecie.

Lata później gdy wojska arabskie stacjonowały na Sardynii i Korsyce, przygotowując się do inwazji na Włochy, pojawił się poważny problem. Generałowie islamscy zdali sobie sprawę że ich siły są zbytnio rozciągnięte, nadszedł czas rozmów pokojowych. Jednym z negocjatorów miał być św. Franciszek z Asyżu.
Wynik rozmów był następujący: muzułmanie mogą dalej okupywać ziemie Turcji, a katolicy Liban. Uznano również prawa muzułmanów do budowania meczetów w krajach chrześcijańskich, tak długo jak pozwalano katolikom podróżować i żyć w krajach arabskich.


Kardynał Bea powiedział nam w Watykanie że zarówno katolicy jak i muzułmanie zobowiązali się nawzajem do niszczenia i prześladowania swego wspólnego wroga: chrześcijańskich misjonarzy uznających tylko Biblie. Dzięki temu Szatan odebrał potomkom Ismaela możliwość odkrycia prawdy o ich wierzeniach. Watykan rozpoczął też proces skłócania Arabów z Żydami, którzy żyli przedtem razem w pokoju.


Muzułmanie zaczęli postrzegać chrześcijańskich misjonarzy jako wysłanników diabła próbujących zatruć wiarę dzieci Ismaela. To wyjaśnia dlaczego osiągnęli oni tak znikome sukcesy wśród Arabów na przełomie wieków.

Nie rezygnowano z prób kontroli Islamu. W 1910 w Portugalii pojawili się socjaliści. Czerwone sztandary były dużym zagrożeniem dla Kościoła Katolickiego, coraz więcej ludzi odwracało się od tej instytucji.

Jezuici chcieli włączyć do tego wszystkiego Rosję, a użycie wioski Fatima mogło pomóc w przybliżeniu Islamu do kościoła. Maryja Dziewica pojawiła się w Fatimie w 1917. Matka boska była ogromnym sukcesem, historia objawień zachwyciła tłumy. Rezultatem była dotkliwa porażka polityczna socjalistów.

Katolicy na całym świecie zaczęli modlić się za pogrążoną w rewolucji Rosję, a jezuici wykorzystali objawienia fatimskie w Afryce Północnej, rozgłaszając poprawę stosunków ze światem arabskim. Muzułmanie zaczęli wierzyć że za objawieniami stała Fatima, córka Mahometa, co było zresztą zaplanowane przez jezuitów.

Dużo później papież Pius XII popchnął nazistów do ataku na Rosję, aby nawrócić ten kraj na katolicyzm. Gdy wojna została przegrana Pius XII zadbał oto by wciąż wspominano Fatimę, koronując ją w 1946. Nie jest przypadkiem że tylko Pius XII widział te wizje (chodzi o 1950 rok – papież Pius XII czterokrotnie ogląda powtórzenie fatimskiego Cudu Słońca w Watykanie: 30 i 31 października oraz 1 i 8 listopada, zawsze o godzinie 16.00). Rezultatem było powstanie armii fanatycznych katolickich wyznawców Matki Boskiej Fatimskiej, gotowych zginąć dla błogosławionej dziewicy.

Jezuici zaaranżowali następnie kilka innych objawień Maryi, w Chinach, Rosji i USA. Co ma to wspólnego z Islamem? Fragment oświadczenia biskupa Sheena: Objawienie naszej Pani w Fatimie jest punktem zwrotnym w historii 350 milionów Muzułmanów. Po śmierci swej córki, Mahomet napisał że jest ona najświętszą kobietą w raju, zaraz po Maryi.

Wierzył on że Maryja Dziewica sama chciała być znana jako Matka Boska Fatimska, co ma spowodować to że Muzułmanie wierzący w jakieś nadludzkie narodziny Chrystusa, uwierzą również w jego boskość.

Biskup Sheen przypomniał że posążki Matki Boskiej Fatimskiej zostały entuzjastycznie przyjęte przez Muzułmanów w Afryce, Indiach i w innych miejscach, a sami Muzułmanie są teraz bliżsi kościołowi katolickiemu. [poza fundamentalistami].

Jak widzimy Żydzi i Muzułmanie być może zniszczyli ocalenie świata przed zagładą. Diabelski Antychryst zawładnął tymi narodami w których mojżeszowe pomioty dążą do zagłady świata i samych siebie!


P.S. Jest szansa powstrzymania zagłady naszej cywilizacji oraz naszej planety! Mam nadzieję, że moje przesłanie dotrze do kogoś, kto ma kontakt z jakimś zwyrodniałym terrorystą lub tyranem jakiegoś kraju i przedstawi mu je. Być może moje przesłanie wpłynie na stan zwyrodniałego umysłu i zastanowi się on nad swoimi czynami, by opamiętał się.
Wystarczy, że ściągniesz plik PDF i wyślesz go komu zechcesz. Być może w ten sposób powstrzymamy wszelkie tragedie jakie mają przyjść na naszą Ziemię.
Chyba zdajesz sobie sprawę, że pandemia wirusa to tylko ostrzeżenie przed tym co dopiero ma nadejść!
Na końcu znajdziesz moje przesłanie w języku polskim. Wtedy zrozumiesz jaki jest mój zamysł i sens działania. KLIKNIJ!
SZOKUJĄCE!