Jeśli chcesz odsłuchaj tekst w Audio. KLIKNIJ!

UTRACONA WIARA!


Żeby zorientować się czym jest wiara trzeba najpierw zrozumieć, że jest ona darem od naszego Stwórcy. Spójrzmy na poniższy werset:

Ewangelia Łukasza rozdział 22 werset 31, 32.
Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę;
ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swojej strony utwierdzaj twoich braci.

W informacji powyższego wersetu widzimy, że Syn Boży modlił się o to, aby wiara Piotra nie ustała. Zatem wiara jest uduchowieniem ulotnym, które można zgubić lub przeistoczyć w jakieś kłamstwa.
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ugruntowali swoją wiarę w ciele Syna Człowieczego zapominając o tym, że całe uwielbienie i wiarę trzeba ulokować w swoim Ojcu Stworzycielu.

Ewangelia Mateusza rozdział 6 werset 24.
Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.

Ewangelia Łukasza rozdział 16 werset 13.
żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.

Ojciec Stworzyciel jak my wszyscy jesteśmy Istotami Duchowymi. Mieszkańcy ziemskiej planety ubrani są w różne zwierzęce ciała. Wybrańcy żyją w najbardziej uszlachetnionych ludzko zwierzęcych ciałach, które są tymczasowymi świątyniami naszych Dusz.
Długo zastanawiałem się dlaczego nikt nie reaguje na moje przesłania. Modliłem się abym otrzymał odpowiedź i zrozumienie, dlaczego się tak dzieje. Odpowiedź przyszła jednoznaczna! Nieomal wszyscy stracili wiarę i nawet się nie orientują, że są w tak ponurej sytuacji.
Niektóre osoby nawet nie zdają sobie sprawy, że w poprzednich życiach głosili Ewangelię Chrystusa. Obecnie podążyli za nowoczesnym życiem i stracili  zupełnie wiarę.
Nikt nie wie czym jest otrzymany od Stwórcy pakiet wiary! Przede wszystkim nikt nie orientuje się, że w pakiecie wiary jest system rozkodowujący Prawdę, aby wiarę ulokować w Jedynym Bogu, Ojcu Stworzycielu.
Takie pakiety wiary otrzymały osoby, które wyszły ze śmierci klinicznej i doznały przeżycia niebiańskie. Jednak i one powinny poznać prawdę aby odnaleźć swego Stwórcę i Jego Jednorodzonego Syna  w ciele Chrystusa.
Nawet ja i inni którzy otrzymali takie pakiety nie są w stanie opisać jak je odczuwają i czym one w ogóle są. Fenomen tego wydarzenia samoczynnie uruchamia w nas inne spojrzenie na sprawy, które kiedyś wyglądały zupełnie inaczej!
Wiara nie polega na tym aby wierzono w moje przesłania lub w inne religijne dogmaty. Wiara ma być zupełnie indywidualna aby w ten sposób zakwalifikować się do Królestwa naszego Stwórcy. Pamiętajmy! Wiarę można otrzymać tylko od Stwórcy, a trzeba ją sformułować  według swojej osobowości, pod warunkiem, że będzie oparta na przekazie z Ewangelii Jana gdyż jest tam w pełni prawda.
Wielu osobom przychodzą do głowy różne dziwne myśli. Uznają je za objawienia lub filozoficzne odkrycia. Tymczasem jest to działanie diabelskiego ducha błędu.
Duch błędu nieustannie atakuje całą ludzkość naszego świata aby nikt nie odkrył Prawdę jaką objawił nam Stwórca! Duch błędu posługuje się kłamstwem i obłudą stwarzając czasami religijną atmosferę. Doprowadza ludzkość do fanatyzmu po którym powstaje religijny rasizm, wojny i okropne tragedie. Takimi tragediami były starodawne cywilizacje w których składano na ofiarę zwierzęta, małe dzieci jak również dorosłe osoby.
Wyznawcy sekt pseudo chrześcijańskich w tym największej rzymskokatolickiej ulokowali swoje uczucia w ciele Syna Człowieczego Chrystusa i innych cielesnych, wyimaginowanych pseudo świętych. Czczą ich po śmiertelne zwierzęco ludzkie szczątki wmawiając ludziom, że są święte. Za swego Ojca Stworzyciela uznali niemiłosiernego bandytę żydowskiego Jahwe, którego objawił zakłamany diabelski Mojżesz. Wszyscy którzy wierzą w przekaz Mojżesza i nieistniejącą Czarną Madonnę, Królowe Nieba i inne niedorzeczne kłamstwa nie mają w sobie wiary. Przez kłamstwa utracili możliwość zrozumienia Prawdy! Niektórzy zapewne w poprzednich wcieleniach głosili Ewangelie o Jezusie Chrystusie. Obecnie kiedy jest ostateczne żniwo do pozyskiwania Duchowych Świadomości dla Królestwa naszego Ojca Stworzyciela nieomal wszyscy stracili wiarę! Szatan syn zatracenia zdyskwalifikował pokonanych przez kłamstwa aby nie dopuścić ich do Zbawienia Wiecznego.
Ludzkość nie zaakceptowała prawdy, którą objawił Stwórca, którego ukrzyżowali wraz z Jego Synem. Nie poznali swego Stwórcę, który jako Istota Duchowa był wcielony w ciało Syna Człowieczego Chrystusa. Całe uwielbienie oddano  wyimaginowanemu cielesnemu synowi, którego nie rozpoznano jako Istotę Duchową. On również jako Istota Duchowa był wcielony w to samo ciało Syna Człowieczego, gdyż jest Pierworodnym, Jednorodzonym Synem naszego Stwórcy.

Ewangelia Łukasza rozdział 10 wersety 21, 22.
W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

Religijni oszołomy prorokują w Imieniu naszego Stwórcy. Rzekomo wypędzają złe duchy. W glorię wznoszą zakłamanego Mojżesza! Czczą nieistniejącą Madonnę i jej obraz, który przedstawia diabła Harry Krysznę. Poprzez złe zrozumienie Biblii i innych religijnych ksiąg, okłamują ludzkość i samych siebie. Myślą, że wszystkie odstępstwa od prawdy otworzą im drogę do Zbawienia Wiecznego.

Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 11, 12.
W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, panie, otwórz nam! Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was.

Prawdziwa wiara kojarzy się z charyzmą i odrobiną fanatyzmu lecz musi być bardzo czujna, aby fanatyzm nie pochłonął ją całkowicie. Taki fanatyzm spotykamy we wszelkich sektach pseudo chrześcijańskich, które dzielą i dyskryminują ludzi. Manipulują ich Duchowymi Świadomościami i dzielą ich na tych którzy akceptują ich obłędne nauki, a innych odrzucają precz. Konkretnie mówiąc cała ludzkość utraciła wiarę w istnienie wiecznego życia i że jest inny wiecznie szczęśliwy świat. Ludzkość, a konkretnie Duchowe Świadomości zaakceptowały śmierć, nie zdając sobie sprawy, że czy chcą czy nie chcą muszą się ponownie narodzić w zwierzęcych  ludzkich ciałach lub w jakiś potwornych stworzeniach. Ci, którzy za życia byli niebezpieczni dla innych muszą powrócić do zwierzęcego życia, gdyż nie nadawali się do uszlachetnienia.
Każdy człowiek jak inne zwierzęta i różne organizmy mają wgrany w sobie kod gatunku. Z powodu tych kodów mężczyźni odczuwają seksualny pociąg do kobiet zaś kobiety do mężczyzn. Zwierzęta mają ten sam system gdzie u niektórych stwarza zabójcze walki o partnerkę. Jest to typowy instynkt zwierzęcy. Większość zwierząt pożera się nawzajem. My również pożeramy niektóre zwierzęta, a nawet zdarzało się że odżywiano się ludzkim ciałem. Są ludożercze gatunki ludzi, którzy żyją w naszych czasach.
Wszyscy wypróżniamy się jak zwierzęta i oddajemy uren w podobny sposób. Nie ma wątpliwości, że nasze Duchowe Świadomości żyją w zwierzęcych organizmach, które przez naszego Ojca Stworzyciela zostały uszlachetnione inteligencją!
Jedynie powrót do życia wiecznego pozbawia nas cech zwierzęcych. Problem jest w tym, że niektórzy bez szaleńczego seksu nie wyobrażają sobie życia wiecznego.
Może będziesz miał ogromne problemy z modleniem się prosząc o powrócenie wiary i nie będziesz się mógł skoncentrować aby modlitwa została wysłuchana. Nie zrażaj się tym! Zaprzyj się i nieustannie kiedykolwiek możesz módl się i proś o przywrócenie wiary. Tak jak mówi Słowo Boże Twoja modlitwa nie zostanie odrzucona. Stwórca nie da ci kamieni, da Ci chleb w postaci Prawdy, która wyswobodzi Ciebie z tego świata!
Oznaką utraty wiary jest absolutny brak zainteresowania sprawami religijnymi. Biblia i niektóre fragmenty Nowego Testamentu są ostoją i drogą do powrotu wiary.
Czytanie i analizowanie jej jak również przekazy od innych osób, którzy otrzymują je z wiarygodnego źródła pomogą Tobie połączyć się Duchowo ze swoim Stwórcą i Jego Jednorodzonym Synem.
Ograniczaj się z pochłanianiem telewizyjnej i medialnej wiedzy od pseudonaukowców. Przyjmij swoją wiarę w prostocie nie dążąc  w szybkim tempie do poznania wszystkiego, gdyż dostąpisz tego w odpowiednim czasie jak stało się to u mnie.

Serdecznie Pozdrawiam, Jacek


Rozpowszechniaj moje przesłania innym osobom! Będzie to Twój własny wkład do Zbawienia Świata!