W Kilku Słowach!
Wiem, że moje tematy w tekstach są trudne do uwierzenia i jak wspomniałem były one  przeznaczone dla mnie. Wytłumaczenie tego fenomenu wyjaśnione jest w biblijnych wersetach:
Ewangelia Łukasza rozdział 12 werset 22
Nie na bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało.

Ewangelia Łukasza rozdział 8 wersety 17.
Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.

Ewangelia Marka rozdział 4 werset 23. 
Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma.

Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 29.
Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.

Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 12.
Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma.

Ewangelia Łukasza rozdział 8 werset 18.
Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma.

Fenomen polega na tym, że jeśli nie jesteś fanatykiem jakiegoś wyznania, a jesteś zaangażowany w temacie religijnym, rozważając różne kwestie pytasz się o coś Stwórcę i Jego Jednorodzonego Syna otrzymujesz odpowiedź. Co nie znaczy że ktoś inny w ten przekaz uwierzy. Istnieje możliwość, że jeśli nie pozwolisz sobie, wcielającemu się w Ciebie duchowi diabelskiego zwyrodnialca, który spowoduje krytyczny stosunek do moich przekazów zwróć się w modlitwie do Stwórcy i Jego Jednorodzonego Syna. Zapytaj się o jakieś zagadnienie z mojego tekstu czy jest to prawdą. Jeśli otrzymasz odpowiedź potwierdzającą i uwierzysz, wtedy być może staniesz się medium między Stwórcą i Jego Synem, i będziesz mógł otrzymywać odpowiedzi na różne Twoje pytania. Otrzymasz je w Duchu Prawdy rozumiejąc je dogłębnie!
Mimo to, że będą trudności z uwierzeniem moich przesłań chciałbym dotrzeć do wszystkich Duchowych Świadomości, które powinny zrozumieć, że antychryst, diabelski zwyrodnialec za wszelką cenę chce zabić każde ludzkie ciało, które uszlachetnił inteligencją nasz Stwórca.
Co zatem da się zrozumieć, że diabelski pomiot chce, by nasze Duchowe Świadomości powróciły do ciał zwierzęcych w których żyliśmy przez miliardy lat. Pandemia Kronowirusa jest absolutnym przykładem działalności antychrysta. Coraz bardziej uszlachetnione ciała nowych generacji i ostateczny plan przemiany je w ciała wieczne na bazie Energii zamiast wody i krwi daje możliwość zidentyfikowania duchowej świadomości zwyrodniałego antychrysta, który zmodyfikował ją, gdzie może ją reinkarnować w wielu ciałach. Kiedyś nie brałem pod uwagę  szatańskich możliwości ale teraz, gdy przemyślałem teorie pewnych naukowców zrozumiałem, że Hitler i Stalin to ta sama duchowa świadomość tylko zdublowana. Działanie tych zdublowanych duchowych świadomości dążyły do zabijania ludzkości w jak największej ilości. Nieomal identyczne działanie Hitlera i Stalina, tak jak ich niektóre przemowy, pokrywały się z nasilaniem użycia jak najwięcej ludzi z Niemiec i z Rosji, by wzajemnie się pozabijali. Po tych odkryciach ujawniła mi się odpowiedź na moje pytanie dlaczego Hitler idiotycznie zdecydował się uderzyć na Rosję. Sądził, że uda mu się pozabijać osłabiony przez Stalina naród, by potem ruszyć na cały świat.
Jeśli w jakiś sposób dasz sobie radę ułożyć moje przesłania w swoich Duchowych Świadomościach, by zrozumieć największy sens mojej działalności przez którą chcę powstrzymać chaos na świecie aby zrozumieć, że wszystkie religie i wyznania, fanatyczne wierzenia w martwe przedmioty to największa broń antychrysta. Zwyrodnialec przez chaos i fałszywe religie, fałszywe ideologie polityczne dąży do samo wyniszczenia się ludzkości.
Wyobraźcie sobie, gdyby świat był oczyszczony z wszelkich religii wyznań i wszelkiego fanatyzmu fałszywych ideologi politycznych, a dzieci nasze byłyby od maleńkości uczone, że istnieje Stwórca nie jako przywódca jakiejkolwiek religii, a Największy Naukowiec i Odkrywca wiecznego życia. Tłumaczono, by dzieciakom jak funkcjonuje Osobowość naszego Stwórcy zjednoczona z Osobowością Jego Jednorodzonego Syna. Do tego doszłoby rodzenie się w Ciałach podobnych do Syna Człowieczego Chrystusa. Zwyrodnialec wtedy dublując się w różnych reinkarnacjach nie miałby się gdzie ukryć, gdyż wszelkie ciała byłyby wypełnione mocą Energii stworzonej przez Stwórcę i Duchem Prawdy! Logicznym zrozumieniem jest, że nie miałby wolnego ludzkiego ciała składającego się z wody i krwi. Nie mógłby się duplikować i łatwo, by dało się go pochwycić i unieszkodliwić! Stąd genialne zjednoczenie Ojca i Syna Jednorodzonego nie daje szansy nikomu a szczególnie zwyrodnialcowi ujawnić się w pełni Boskości jaką ma Ojciec Stworzyciel i Syn Jednorodzony!
Obecnie zwyrodnialec ciągle dubluje i zdublował swoje duchowe świadomości w różnych ciałach zwyrodniałych przywódców wielu krajów między innymi w Polsce, gdzie zapanował chaos i nieład dążący do ogromnych tragedii. Jeśli znalazłby się dowód, że Hitler gdzieś żyje wcale bym się nie zdziwił! Zmodyfikowanie ciał w jakiś nieznany nam sposób pozwoliło starotestamentowym ludziom dożyć nawet tysiąca lat.
Powyższy temat jest nie do zrozumienia dla tych którzy nie mają do czynienia z komputerem i programowaniem komputerowym. Duchowe nasze Świadomości to nic innego jak zaprogramowane wieczne życie Duchowe zamknięte w mikroskopijnej kapsule Energi, która stworzona przez naszego Stwórcę czyni zapis kodowy zupełnie bezpieczny. Zwyrodnialec syn zatracenia od miliardów lat zna technologię życia opartej na wodzie, krwi i różnych minerałach. Stworzył w jakiś sposób kopiowania swojej świadomości, która rodzi się  niezauważalne w różnych dziecięcych ciałach. Charakterystycznym jest to, że zazwyczaj rodzili się w rodzinie z ogromnymi problemami. Przykładem jest mongolski Dżyngischan, Hitler, Stalin i wielu innych antychrystów, którzy byli największymi mordercami w historii świata. Ich ciężkie dzieciństwo doprowadziło do odrodzenia się w nich morderczego zła. Co najciekawsze, że jakaś moc przeznaczenia z niepozornych dupków sprowadziła ich na podium zwyrodniałych dyktatorów.

P.S. Jest szansa powstrzymania zagłady naszej cywilizacji oraz naszej planety! Mam nadzieję, że moje przesłanie dotrze do kogoś, kto ma kontakt z jakimś zwyrodniałym terrorystą lub tyranem jakiegoś kraju i przedstawi mu je. Być może moje przesłanie wpłynie na stan zwyrodniałego umysłu i zastanowi się on nad swoimi czynami, by opamiętał się.
Wystarczy, że ściągniesz plik PDF i wyślesz go komu zechcesz. Być może w ten sposób powstrzymamy wszelkie tragedie jakie mają przyjść na naszą Ziemię.
Chyba zdajesz sobie sprawę, że pandemia wirusa to tylko ostrzeżenie przed tym co dopiero ma nadejść!
Na końcu znajdziesz moje przesłanie w języku polskim. Wtedy zrozumiesz jaki jest mój zamysł i sens działania. KLIKNIJ!