Czy można nazywać watykańskich papieży Świętymi Ojcami? Przecież Jedynym naszym Ojcem Świętym jest Wszechmogący Bóg Ojciec Stworzyciel!

Ewangelia Mateusza 22 werset 9.
Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym
ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.

W takim razie kim są papieże i komu oni służą skoro nie przestrzegają Słów naszego Stwórcy? Czy służą Prawdziwemu Bogu, czy synowi zatracenia, którego Biblia nazywa diabłem?
Czy jest sens być w nieustannym zamroczeniu, będąc żywym trupem, który wcześniej czy później musi umrzeć, aby stać się ścierwem dla wszelkiego robactwa?
Niebiosa tolerują Polaków za ich ogromne przestępstwa tylko dlatego, że są w stanie nieświadomości. Nie orientują się, że stali się drugą bestią na usługach pierwszej, Watykańskiej. Może miara już tego okropieństwa się przebrała i zacznie dziać się finał, gdy wojna rozprzestrzeni się na Polskę?
Można by powiedzieć, że Ukraińcy również przez nieświadomość budowali pomniki morderczemu Banderze. Widzimy co ich za to spotkało!

Czy nie najwyższy czas uwierzyć w Prawdziwego Ojca Stworzyciela? Nie ma co zwlekać trzeba zrzucić z Polski jarzmo kłamstw i wejść w obszar Prawdy, że żadna madonna nie istnieje, a kult ten niszczy Prawdę naszego Stwórcy i Zbawienie Świata! Nie znaczy to, aby bezmyślnie niszczyć pomniki i obrazy czarnej madonny. Wprowadziłoby to wojnę domową i chaos, gdyż proces odwrócenia zła musi nastąpić rozsądnie i powoli. Należy nalegać na Kler, aby ponownie przebadali Biblię i skonfrontowali się z moimi stronami internetowymi bądź przeczytali tę książkę, aby wyjść z kłamstwa!

Spójrz na podobieństwa Harry Kryszna, który jest podobny do kultu czarnej madonny. Znajdź strony z sektą Harry Kryszna, a zobaczysz tam setki podobizn do czarnej madonny, która nie istnieje i nigdy nie istniała.
Kult czarnej madonny jest nielogiczny i bez sensu. Przynosi światu wojny i  pecha!

Czy Twoim zdaniem druga wojna światowa wybuchła bez powodu? Otóż nie! Wojna ta dała znak czasu Polsce, aby zlikwidowała kult czarnej madonny. Jednak Polacy nie zreflektowali się i w dalszym ciągu dają szansę zwyrodniałemu diabłu, aby karał naród Polski przez różne nieszczęścia. Nasza wyobraźnia musi być powiązana z ciągłą analizą pytań. Co jest dobre, a co jest złe?

Wejście do Królestwa naszego Stwórcy to loteryjne trafienie w zasadniczy punkt odnalezienia Jedynego Prawdziwego Boga Ojca Stworzyciela, od którego wziął się początek inteligentnego życia. Jeśli trafimy w tak zwaną dziesiątkę zakwalifikujemy się do Planu tworzenia nowego Królestwa naszego Stwórcy, który ustanowił wszelki porządek i hierarchię miejsc dla każdego z nas w sprawiedliwości akceptowalnej władzy.

Jak wiesz ludzkość wybrała swoich różnych bogów na przykład: Żydzi, bandyckiego Jahwe, Muzułmanie mahometańskiego zbójeckiego Allacha, Hindusi aż przeszło 2000 zwyrodniałych bogów, Chińczycy i różne azjatyckie państwa wykreowali swego oszukańczego bożka Buddę, oraz mnóstwo innych wymyślonych w swojej chorej wyobraźni niezliczonych zwyrodniałych demonów. Nawet niemieccy aryjscy wyznawcy Hitlera uznali jakiegoś tam pogańskiego zwyrodniałego bożka jakiego wyznawali ich przodkowie.
W mojej wyobraźni dzięki ciągłym analizom szukam sposobu w jaki sposób mogę dotrzeć do Twojej wyobraźni. Chcę poruszyć w niej logiczne fakty, że wszystko co zaistniało we wszechświecie niewątpliwie miało swój początek. Odnajdując ten początek, znajdziesz odpowiedź Kim jest nasz Bóg, Ojciec Stworzyciel i Jego Jednorodzony Syn.
W naszej wyobraźni zawsze możemy odnaleźć wiele przykładów z zaistniałych historycznych wydarzeń, do których  moglibyśmy szukać jak najbardziej trafnych odpowiedzi. Dlatego też przez logiczne modlitwy wykorzystujmy je, aby przez czystą wiarę wejść do Królestwa naszego Stwórcy Najświętszego Ojca naszego Zbawiciela, który objawił się w ciele Jezusa Chrystusa.
Był taki czas, kiedy wydawało mi się, że już nie mam nic do zaaferowania moim czytelnikom. Tymczasem przypomniało mi się przesłanie sprzed kilku lat, które wprawdzie opisałem, ale nie mogłem je zaliczyć do bardzo ważnych i interesujących. Teraz doznałem olśnienia wiążące przesłanie z hipotetyczną analizą dotyczącego sądu ostatecznego. Jak wiemy z medialnych informacji w naszej galaktyce i prawdopodobnie w znacznej części wszechświata jest mnóstwo umarłych planet. Naukowcy znaleźli na nich konstrukcje oraz budowle wskazujące na to, że zostały zrobione przez inteligentne istoty. Wynika z tego, że było na nich inteligentne życie lecz jacyś niszczyciele zrujnowali tam wszystko.
Tak jak w przesłaniu sprzed kilku lat wyłoniła się w mojej wyobraźni hipoteza, że na tych zniszczonych planetach żyli zwyrodnialcy, którzy przyczynili się do unicestwienia wszelkiego życia, które tam było. Podobnie dzieje się na naszej Ziemi, gdzie zwyrodnialcy chcą ją doszczętnie zniszczyć! Żeby odnaleźć tych zwyrodnialców, którzy przyczynili się do zniszczenia wszystkich planet bardzo trudno byłoby ich zidentyfikować, aby przedstawić im jakieś konkretne zarzuty. Nawet nie dałoby się ich sprawiedliwie osądzić, gdyż zawsze mieliby coś na swoje usprawiedliwienie zrzucając winę z jednych na drugich.
Załóżmy, że powstał plan wcielenia zwyrodniałych Dusz w różne żyjące na Ziemi stworzenia o bardzo łagodnym charakterze. W dalszym planie po kilku reinkarnacjach w ludzkich ciałach wyczyściłaby się w nich jakakolwiek pamięć. Poprzez życia w ludzkich ciałach nastąpiłaby orientacja ich zwyrodniałych Dusz i morderczych instynktów.
Zwyrodnialcy jak Napoleon, Lenin, Stalin, obecny Putin z niezliczoną ilością podobnych do nich istot jest dobitnym przykładem zidentyfikowania ewentualnych niszczycieli światów. Wszyscy oni otrzymali inteligencję choćby nawet podstawowe wykształcenie i nie są w stanie usprawiedliwić swego wrednego zachowania. Po za tym istnieją dowody ich przestępstw, ponieważ to oni byli niszczycielami zniszczonych planet. W ten sposób sprawiedliwa kara ich nie ominie. Biblia ciągle wspomina o sądzie ostatecznym, ale mam wątpliwości czy tyczy się on również do osób o spokojnym charakterze, którzy znaleźli się w konflikcie zwykłego niefortunnego życia.

Ewangelia Mateusza rozdział 12 werset 31.
Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone.

Jedynie Duchem Świętym jest Istota naszego Ojca Stworzyciela! Kto niszczy Plany naszego Stwórcy sam osądza siebie na zatracenie! Ewidentnie widać, że wszyscy antychryści są zwyrodniałymi przeciwnikami naszego Stwórcy. Obecny Putin i popierający go nieomal cały rosyjski naród to przykład antychrystów w naszych czasach. Podobnie jak Hitler i jego zwolennicy, tak i Rosjanie zabijają, kradną niszcząc plany naszego Ojca Stworzyciela, który chce uleczyć każdą Duszę czyli Duchowe Świadomości, aby stworzyć dla nich wieczne życie. A jeśli obecna wojenna sytuacja na Ukrainie rozprzestrzeni się na cały świat? Czy nie będzie to odpowiedni moment do objawienia się naszego Stwórcy w ciele Jezusa Chrystusa, w którym już jest wcielony Jego Umiłowany Jednorodzony Syn.
Stwórca może powstrzymać ten tragiczny armagedon! Zastanówmy się nad tym i czuwajmy!
Co gorsze nikt Ukraińcom nie uświadomił za co cierpią i co przyczyniło się do ich nieszczęścia, aby zrozumieli swoją wredną przeszłość! Wiele narodów czeka na swoje osądzenie jak na przykład Niemcy, Anglia, Francja, Belgia. Hiszpania, Portugalia, Rosja i inne. Zapewne nie ominą ich szatańskie pogromy. Zwyrodniały szatan najpierw doprowadza ludzkość do przestępstw, aby potem mścić się na rzekomo winowajców udając sprawiedliwego, fałszywego boga!
Podsumowując wszelkie moje przypuszczenia co tak naprawdę dzieje się we wszechświecie pozostaje nam wierzyć w jedyną dobrą szansę jaka może nas spotkać. Ponieważ nie udało się nam udoskonalić całkowicie naszych Duchowych Świadomości możemy jedynie cieszyć się z tego, że staliśmy się świadomi, że w ogóle istniejemy i zgubiliśmy zwierzęce bestialskie cechy. Jedynym moim marzeniem jest abyśmy zostali zabrani z tego świata na znacznie lepszy. Tam dano by nam szansę poznania całkowitej Prawdy, aby nasze Dusze zostały całkowicie uleczone. Choćby to trwało miliony lat, to myśl egzystowania w strefie bez śmierci i żadnych zagrożeń jest wspaniałą perspektywą jaka zarysowała się w mojej wyobraźni. Problem jednak jest w tym, że niestety nie wszyscy mogliby liczyć na wyjście z ziemskiej planety, ponieważ potrzebne są Duchowe Świadomości, które będą pomagały uszlachetniać się pozostałym zwierzęcym Duszom, które ciągle na to czekają. Niewątpliwie Polska jest drugą bestią, a fałszywym prorokiem być może jest muzułmański Mahomet. Co potwierdzają poniższe wersety!

Apokalipsa, Objawienie Jana rozdział 19 werset 20.
I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką.

Apokalipsa, Objawienie Jana rozdział 20 wersety 10, 11.
A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i Fałszywy Prorok. I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków.

Apokalipsa, Objawienie Jana rozdział 20 werset 4.
I ujrzałem trony - a na nich zasiedli sędziowie, i dano im władzę sądzenia - i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę.

Szukałem jakiegoś potwierdzenia, czy Polska może być nazwana bestią usługującą pierwszej Watykańskiej? Wprawdzie jest to mały przykład w Księdze Daniela, ale warto zastanowić się nad tym, co zostało przekazane autorowi tego proroctwa kilka tysięcy lat temu.

Księga Daniela rozdział 7 werset 5.
A oto druga bestia, zupełnie inna, podobna do niedźwiedzia, z jednej strony podparta, a trzy żebra miała w paszczy między zębami. Mówiono do niej: Podnieś się! Pożeraj wiele mięsa!

Powyższy werset ukazuje nam przykład charakteru bestii, którą niewątpliwie jest Polska. Zaraziła ona kultem czarnej madonny ogromny obszar świata.
Niedźwiedź jest symbolem Rosji, który ciągle w jakimś sensie ciemięży Polskę. Polska wielokrotnie była pod panowaniem Rosji, jednak ciągle podnosiła się z upadku. Mieszkańcy Polski to pożeracze mięsa, podobnie jak Rosjanie.
Biblijne wersety to ewidentny przykład odnalezienia bestii, która wielbi obraz czarnej madonny. Przykładem również jest były prezydent Wałęsa, który bezwstydnie obnosi się z wizerunkiem czarnej madonny, która symbolizuje czarnego smoka z hinduistycznej religii Harry Kryszna. Absolutnie nie jest to symbol chrześcijaństwa! Jestem pewien, że bestia druga usługująca pierwszej watykańskiej niewątpliwie jest bestią Polską, która niewolniczo usługuje Watykanowi!
Cały mój wysiłek poświęciłem na uwolnienie Polski i Polaków z kłamstw i niewoli Watykańskiej!  Czy mi się to uda? Wygląda na to, że nie! Gdy podsumowałem wszelkie zagadnienia odnośnie Duchowych Świadomości czyli Dusz mogę jednoznacznie powiedzieć! Trzeba spojrzeć na naszą Ziemię, że jest szpitalem uzdrawiania Dusz, a wręcz ich zmartwychwstania. Uważam, że zaistniał świat w takim stylu, aby uzdrowić zagubione Dusze, które nawet się nie orientują, że żyją w zwierzęcych organizmach! Innego wytłumaczenia po prostu nie ma!  W związku z tym zachodzi logiczne spostrzeżenie czy ludzkość w różnych narodach straciła szansę uzdrawiania Dusz? Weźmy taką Ukrainę! Rodzice od dzieciństwa wpajali swoim dzieciom, że Polacy to bardzo zły naród, który ich ciemiężył. Dopiero ich bohater Bandera wymordował wszystkich zamieszkałych Polaków na terenach Ukrainy i uwolnił naród ukraiński od swoich ciemiężycieli. Czy taki naród ma szanse istnieć, aby ich Dusze były miłosierne pełne przebaczenia i tak dalej? Ukraińcy budując pomniki Banderze postanowili nigdy nie zapomnieć o swoich mordach.
Ludzkość przebaczyła Niemcom ich zbrodnie, przebaczyła Japończykom ich straszliwe czyny i morderstwa, przebaczyła wielu innym zwyrodnialcom. Niestety Ukraińcy czuli i dalej czują wobec Polaków tak wielką nienawiść, że mój kolega, który mieszkał w Niemczech pojechał turystycznie na Ukrainę i bał się przyznać, że jest Polakiem. Udawał Niemca! Mało tego po powrocie do Niemiec jacyś Ukraińcy zastrzelili na terenie Niemiec jego kolegę. Trwa w tej sprawie dochodzenie, gdyż nic nie wiadomo dlaczego się to stało. Z ręką na sercu ta historia jest absolutną prawdą! Ukraińcy są zdolni do wykonywania zleconych morderstw, ponieważ nie ma w nich miłosierdzia. Bezkarnie mordowali polskich powstańców i Polaków za czasów drugiej wojny światowej. Prawdopodobnie zamordowali na zlecenie przywódcę partyjnego Samoobrony, Leppera. Nie jestem zażartym przeciwnikiem Ukraińców, ale jak to się zdarza w historii wszyscy cierpią za jednego, a jeden za wszystkich.
Weźmy Rosjan, gdzie w podobnym hitlerowskim stylu wywyższali się i wywyższają siebie do tej pory jako najlepszy naród na świecie. Wymyślili demoniczny komunizm i różne polityczne ideologie, co doprowadziło ich naród do czasów kamienia łupanego. Naród, który wywodzi się od morderczych Wikingów i morderczych Azjatów mający we krwi nienawiść i nieustanną ochotę do podbijania innych narodów. Czy oni mają szansę uszlachetnić w następnych pokoleniach swoje Dusze? Niemcy i Żydzi wbili sobie do głowy, że są narodem wybranym. Ich ideologia hitlerowska jak również żydowska nadal kwitnie w zawrotnym tempie. Czy Niemcy i Żydzi mają w swojej przyszłości jakąkolwiek szansę na uszlachetnienie swoich przyszłych pokoleń? Czy istnieje u nich jakakolwiek szansa odkrycia Prawdy, że świat ukrzyżował swego Stwórcę?
Być może Anglicy zauważyli co dzieje się w niemieckiej polityce i zorientowali się jakie oni mają zamiary w przyszłości. Wycofali się z Unii Europejskiej myśląc, że w ten sposób unikną niemieckiego zniewolenia.
Czy Polska, która od tysięcy lat wpaja swoim dzieciom, że czarna madonna ich uchroni od wszelkich nieszczęść, a kościół katolicki to jedyna, najlepsza religia na świecie w końcu wyjdzie z tego kłamstwa?
Czy polskim dzieciom dusze się uszlachetnią od takich wrednych kłamstw? Niestety dużo Polaków to złodzieje i alkoholicy, a także  dziecioroby, którzy unikają wychowania swoich dzieci nie łożąc na ich utrzymanie. Mógłbym tak nieustannie ukazywać mnóstwo innych krajów, które również nie mają szans uszlachetnienia swoich Dusz.  Spójrzmy na historyczną przeszłość, aż do starodawnych czasów.
Wszystkie tamtejsze cywilizacje zginęły bezpowrotnie, ponieważ kreowały kłamstwa i styl morderczych rytuałów przez co nie udało się uszlachetnić ich Dusz! Czy obecne kraje nie czynią tego w nowoczesnym stylu postępując podobnie? Czynią różne nieprawości i wcześniej czy później poniosą za to konsekwencje, aż dojdą do swojej zagłady? Jeśli Polska nie wycofa się ze swoich przestępstw religijnych wcześniej czy później przestanie istnieć! Syn zatracenia zwyrodniały Diabeł wszelkimi metodami zła, jak przez obecną wojnę na Ukrainie i wszelką przemoc na świecie chce zatrzeć ślady swoich przestępstw. Wprowadził ludzkość w różnego rodzaju kłamstwa, fałszywe religie, fałszywe kościoły i fałszywe sekty oraz fałszywe ideologie polityczne.
Ojciec Stworzyciel przez swoją Miłość i oddanie się na ukrzyżowanie chciał przekazać ludzkości, a szczególnie Duchowym Świadomościom, że od początku Stworzył Życie, gdzie nigdy nie było żadnej religii ani czegokolwiek podobnego. Wszyscy w pierwszym Królestwie naszego Stwórcy wiedzieli, Kim jest ich Ojciec Stworzyciel Jedyny Bóg. Znali Prawdę, że On Jedyny Istniejący w całym wszechświecie na Swoje podobieństwo Duchowe stworzył swojego Jednorodzonego Syna i nas wszystkich.
Ówczesne życie wieczne w pierwszym Królestwie naszego Ojca Stworzyciela było oparte na Duchowych Świadomościach czyli Duszach. Ciała organiczne były tylko ubraniem istot Duchowych. Podobnie jak jest dzisiaj, z tą różnicą, że wszelkie ziemskie ciała organiczne zawsze kiedyś muszą umrzeć!
Wszyscy którzy oddają cześć obrazom, a wśród nich czarnej madonnie czynią nieprawość. Wszelkie wojny i ludzkie nieszczęścia są działalnością syna zatracenia. Według diabelskiego zwyrodnialca motywem tych nieszczęść są jego oskarżenia za grzechy jakie popełniła ludzkość wobec Stwórcy! Jego ideologia wrednej działalności rzekomo usprawiedliwia go przed Stwórcą, że czyni te wszelkie tragedie, aby ludzkość zrozumiała, że ma istnieć tylko osobista wiara w Boga. Wiara ma być bez żadnych religii, kościołów i sekt lecz diabeł wie, że ludzkość sama do tego nigdy nie dojdzie! W ten brutalny sposób diabelski zwyrodnialec chce wyzwolić nas spod jarzma zła, które sam stworzył! Bezsensowne wojny światowe nie nauczyły ludzkość, aby odnalazła swego Stwórcę w ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie i odstąpiła od fałszywych religii, kościołów i sekt.
Obecna Rosyjska wojna na Ukrainie może rozszerzyć się na całą Europę, a być może na świat, ale i tak ludzkość nie zrozumie, że nie można kontynuować fałszywych religii, a szczególnie kultu Maryi przez obraz czarnej madonny, gdyż to jest plugawienie się w kłamstwach. Kilkanaście lat temu objawiłem Wam na moich stronach internetowych w portalu www.infomega.pl że będzie epidemia wirusa, z którą świat długo nie będzie mógł się uporać. Z powodu wirusa umrze wiele osób! Nikt nie zareagował na te przesłania! Objawiłem Wam, że przyjdzie wojna na Europę. Wprawdzie nie zdawałem sobie sprawy, że zacznie się od strony Rosji i że Putin stanie się trzecim antychrystem. Jednak biblijne kody i inne przekazy z wiarygodnego Źródła potwierdziły mi Prawdę.
Obecnie czeka nas rozprzestrzenienie się Rosyjskiej wojny na Ukrainie, która być może dosięgnie Polski, Niemiec i innych sąsiednich europejskich krajów. Można jednak powstrzymać nadchodzące tragedie! Wszystko zależy od Ciebie! Od kilku tysięcy lat Polska krzewi fałszywy pogański kult pod płaszczykiem obrazu czarnej madonny. Zasugerowana w Biblii Polska została nazwana drugą bestią usługującą bestii pierwszej watykańskiej, gdzie być może nieświadomie zniszczyła Plany naszego Stwórcy. Poprzez kreowanie fałszywego kultu nieistniejącej królowej nieba zniszczyła szansę Zbawienia świata. Zatwardziali głupcy nie zdali sobie sprawy, że zamknęli światu jakąkolwiek szansę do odnalezienia swego Stwórcy Objawionego w ciele Syna Człowieczego Chrystusa.

Ewangelia Łukasza rozdział 10 wersety 22.
Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

W kogo wierzą religie, kościoły i sekty protestanckie skoro nie wiedzą Kim jest Stwórca i Jego Jednorodzony Syn?
Diabelski zły duch syna zatracenia korzystając z zakłamanych religii, a szczególnie z obłudnej rzymskokatolickiej, stał się wyrocznią przyszłych tragicznych wydarzeń. Jest szansa, aby te wyrocznie powstrzymać! Wystarczy jeśli położy się nacisk na kierownictwo rzymskokatolickiej religii, aby zrozumieli, że świat nie tylko ukrzyżował Syna Bożego, ale również Ojca Stworzyciela, którzy razem byli wcieleni w ludzkie ciało Syna Człowieczego.
Trzeba uzmysłowić im, że kult czarnej madonny przyćmił Prawdę Kim jest Bóg i Jego Jednorodzony Syn. Raz na zawsze trzeba im uzmysłowić, że wszyscy włączając naszego Stwórcę i Jego Jednorodzonego Syna jesteśmy  Istotami Duchowymi, a nie ciałami. Ciało jest tylko doczesnym naszym ubraniem, które ginie na wieki.

Poprzez Uświęcenie Boskich Istot, Ojca i Syna wcielonych w ciało Syna Człowieczego Chrystusa chciano ukazać światu Ojca Stworzyciela i Jego Jednorodzonego Syna, aby modlono się tylko do Nich. Ujawnienie Prawdy stworzyłoby zwyrodniałemu złemu duchowi patową sytuację i blokadę powstrzymując jego oskarżenia, aby mógł bezprawnie niszczyć naszą cywilizację. Dobrze ukierunkowane modlitwy skierowane do Stwórcy i Jego Jednorodzonego Syna, którzy objawili się światu w ciele Syna Człowieczego powstrzymają wszelkie tragedie jakie się już rozpoczęły.
W Ewangelii Jana mamy niezbite dowody, że w ciało Syna Człowieczego były wcielone dwie Istoty Duchowe, Ojca Stworzyciela naszego Jedynego Boga i jego Jednorodzonego Syna. Skup swoją inteligencję na tych Ewangeliach, a dobitnie dostrzeżesz tam, że jest mowa o Dwóch Boskich Istotach wcielonych w ludzkie ciało Syna Człowieczego. Ci którzy odczują głos Boży odróżnią, kiedy mówi Ojciec Stworzyciel, a kiedy Jego Umiłowany Jednorodzony Syn.
Zdaję sobie sprawę, że bardzo trudno uwierzyć, że wszystko na początku było żywe wliczając oczywiście pierwszą planetę i ewentualne inne zrodzone z niej. Ja również nie mogłem sobie tego wszystkiego wyobrazić, ale intuicja podpowiadała mi, że wszystko co zaistniało musiało być na początku żywe. Wzrost ich trwał przez miliardy, miliardów lat tak, że po tragicznej katastrofie wszelkie organizmy były ogromne i po śmierci stały się minerałami i materią nieożywioną. Tak czy inaczej, krótko mówiąc nie ma opcji, że z niczego nagle powstała materia nieożywiona jak minerały, woda i wszelkie inne substancje.
Jeśli wróci do Ciebie prawdziwa wiara jest szansa byś uwierzył w to wszystko co napisałem. Także możesz zadać swojej wyobraźni różne pytania i modląc się do Jezusa Chrystusa wierząc, że modlisz się do samego Boga Ojca. Na pewno będzie pozytywny odzew! Jeśli cierpliwie będziesz powtarzał modlitwę z pewnością przyjdzie odpowiedź i wyjaśnienie Twych pytań. Ja tak czynię i wszystko działa prawidłowo.
Przez długi czas nie znalazłem nikogo, kto by uwierzył i potwierdził moje przekazy, które otrzymuję z wiarygodnego źródła. Wierzyłem jednak, że za jakiś czas odpowiedź z pewnością przyjdzie.
I stało się! Pojawiła się pewna osoba Kamila, która uwierzyła w mój cały przekaz! Być może jak ja żyła w czasie kiedy objawił się nam Bóg Ojciec Stworzyciel wraz ze swoim Jednorodzonym Synem! Jest inteligentną osobą i wrażliwą osobą. Stała się moim pocieszeniem i pomogła mi poprawić książkę, którą obecnie czytasz. Przygotowuje się do chrztu, aby otrzymać Życie Wieczne! Żeby utrwaliło się w Twoim umyśle nieustannie powtarzaj niektóre bardzo ważne slogany i wersety. Pamiętaj, że najważniejszym objawieniem jest tragiczne wydarzenie, gdzie razem z Jednorodzonym Bożym Synem ukrzyżowano Jego Ojca, naszego Jedynego Boga, Króla całego Wszechświata! Nie ma wątpliwości, że wszystkie nasze Duchowe Świadomości, inaczej mówiąc Dusze, są uwięzione w ludzko, zwierzęcych ciałach.
Niewątpliwie ciała nasze podobne są do zwierząt. Różnimy się od zwierząt, że posiadamy w różnym stopniu inteligencję, którą wykreował nam Ojciec Stworzyciel. Także w następnych pokoleniach wykreowali nam roztropność oraz mądrość rodzice. Przy narodzeniach przejmujemy ich geny, a szkolna nauka i doświadczenia życiowe pomagają nam powstrzymać zapędy naszej zwierzęcej natury. Nikt nie zdaje sobie sprawy, że nasze uszlachetnione Dusze są wykorzystywane w celu oświecenia innych bardziej psychicznie schorowanych zwierzęcych Dusz. One jako pierwsze urodziły się w naszych ciałach. Jako pierwsze zostały Duchowo wcielone w nasze ciało. Obserwujemy te zjawisko w zachowaniu małych dzieci, które stopniowo stają się uszlachetniane naszą Duchową Świadomością. Nasze uszlachetnione Duchowe Świadomości oświecają te schorowane Dusze, które ciągle mają zwierzęce nieobliczalne instynkty i dążą do manipulowania naszym ciałem! Widzimy te objawy u niektórych osób, które stały się nieobliczalne. Przykładem są mordercy jak Stalin, Lenin, Hitler i obecny rosyjski dyktator, morderczy ludobójca Putin!
Ewidentnie niektóre nasze intymne zachowania zupełnie podobne są do zwierząt. Choćby rozmnażanie się lub zjadanie ciał innych organizmów. Z tej przykrej przypadłości może nas wyzwolić Ojciec Stworzyciel i Jego Jednorodzony Syn, który na wieki jest wcielony w przemienionym ciele Syna Człowieczego w materializującą  Nieśmiertelną Istotę.

Ewangelia Jana rozdział 1 werset 9
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.

Ewangelia Jana 8 werset 35.
A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze.

Jak przestudiujesz dalszy ciąg biblijnych informacji zorientujesz się, że tamtejsze wersety dają nam jednoznaczne zrozumienie, że staniemy się na zawsze wolni. Wygląda na to, że Ci do których dotrze biblijne słowo dostąpią oświecenia i będą żyć wiecznie w ciałach podobnych do Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa.
Wynika z tego, że Syn Jednorodzony poświęcił się, żeby reszta ludzi uwierzyła w Boskie przesłania i dostąpiła Życia Wiecznego stając się ciałem podobnym do Niego.
Wyobraźmy sobie, że od tysięcy lat wpajano nam, że martwe przedmioty bez oznak życiowej Duchowej Energi są święte i trzeba je czcić z ogromną wiarą. Przykładem są obrazy i figury pseudo świętych osób na przykład w kulcie czarnej madonny. Setki tysięcy martwych figur i obrazów nie są do siebie podobne, a jednak skutecznie otumaniają ludzi. Stwarzają one zamęt w ludzkich umysłach niszcząc zdrową i mądrą wyobraźnię.
Ludzkość nie może zdać sobie sprawy, że wiecznie żyjące Duchowe Istoty czyli Duchowe Świadomości są przedstawicielami każdej indywidualnej Osoby. Ciała zwierząt i ludzkie oraz jakiekolwiek martwe przedmioty nie utożsamiają żadnej Duszy czyli Żywej Świadomości.
Nie wyobrażam sobie, żeby jakaś szlachetna wyobraźnia mogła w natychmiastowym tempie oczyścić się, aby stać się całkowicie świadomą tego wszystkiego, co naprawdę dzieje się na świecie. Patrząc na moje pozytywne postępy, trwało to przeszło 40 lat. Jednak moje przekazy, które otrzymałem z wiarygodnego Źródła przyjęte do swojej wyobraźni znacznie może każdemu skrócić ten proces.
Zapiski historyczne wspominają o osobach, które w dość szybkim czasie doznały tak zwanego olśnienia i coś tam pozytywnego wykonały w swojej życiowej misji.
Czy jest możliwe, żeby antychryst, rosyjski dyktator Putin doznał takiego olśnienia i zrozumiał, że niszczy Plan naszego Stwórcy polegający na uzdrawianiu zwierzęcych Dusz. Mordowanie ludzkich ciał przez Putina powoduje ogromny chaos w uzdrawianiu Dusz! Nikt nie zdaje sobie sprawy, że ten okrutny bandytyzm przynosi hańbę wszystkim, którzy w tym uczestniczą!
Zabijając Ukraińców, a szczególnie małe dzieci, bandzior zatrzymał proces uzdrawiania ich Duchowych Świadomości. Zabijając ich w bestialski sposób spowodował, że ich Dusza zaczęła błądzić, aby dostąpić ponownego uszlachetniania się. Jeśli Twoja wyobraźnia znajdzie swego Stwórcę jako Istotę Duchową w ciele Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa, to bez problemu zrozumie, że jest również tam pierwsza Duchowa Istota zrodzona z Ojca Stworzyciela, a wręcz sklonowana z Jego Duchowej Świadomości. Syn daje świadectwo o Ojcu, który przebywał w tym samym ciele Chrystusa, których barbarzyńcy niemiłosiernie ukrzyżowali.
To jest jedyna droga do przyjęcia Prawdy do swojej oczyszczonej wyobraźni. Musimy podjąć decyzję Komu mamy oddać chwałę uwielbienia i do Kogo mamy się modlić.
Innej opcji nie ma i nie będzie, gdyż wszystkie religie, kościoły i sekty naprawdę nie wiedzą Kim jest nasz Ojciec Stworzyciel i Jego Jednorodzony Syn.

Ewangelia Łukasza rozdział 9 werset 22.
Nikt nie wie Kim jest Stwórca i Kim jest Jego Jednorodzony Syn.

Przez tysiące lat wszczepiono w naszą wyobraźnię wielbienie posągów, obrazów, medalików, krzyżyków i różnych przedmiotów łącznie ze szczątkami zmarłych osób. Nawet w starodawnej egipskiej kulturze wielbiono żywe i zmarłe szczątki zwierząt. Te bałwochwalcze przedmioty nie miały i nie mają w sobie choćby odrobiny inteligentnej świadomości. W barbarzyński sposób zostaliśmy oszukani i ciągle wiele osób daje się na to nabrać. Wiemy z archeologicznych wykopalisk o starodawnych kulturach i pogańskich sposobach oddających kult niemal wszystkiemu co nie ma nic wspólnego z naszym Stwórcą i przez ten fakt zostały na różny sposób zgładzone. Tak dzieje się nieustannie! Obecnie mamy przykład na Ukrainie, która próbowała czynić kult wielbienia bandycie Banderze. Stawiano jemu pomniki uważając mordercę za zbawcę. Jego armie mordowały Polaków, Żydów i innych ludzi z różnych krajów.
Zabijano polskie dzieci, które były tak zmasakrowane, że nie można było ich zidentyfikować. W czasie drugiej wojny światowej Ukraińcy przyłączyli się do hitlerowców, gdzie ponownie niemiłosiernie mordowali Polaków oraz ludzi innych narodowości. Oczywiście antychryst Putin nie jest żadną wyrocznią, chyba tylko dla siebie, gdyż jego dni są policzone i wieczne piekło czeka na niego. A jeśli Polsce grozi tragedia, całkowita zagłada za kreowanie kłamstw kultu czarnej madonny? Zobacz jaka kara czeka tych, którzy są wplątani w kult czarnej madonny!

Apokalipsa, Objawienie Jana rozdział 14 wersety 9, 10.
A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem:, jeśli kto wielbi Bestie i obraz jej, i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pił wino zapalczywości Boga przygotowane, nie rozcieńczone, w kielichu Jego gniewu i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka.

A co jeśli zniknie znaczna część Europy włączając Rosję, Niemcy i inne sąsiednie państwa? Czy musi do tego dojść? Wystarczy położyć nacisk na kierownictwo rzymskokatolickiej religii, aby wyszli z dogmatów kłamstw i wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Jest szansa, aby katolicki kościół wyprostował ścieżki Prawdy, aby odwrócić fatalny los Polski i innych narodów. Czy nie warto zastanowić się póki nie jest za późno. Jesteśmy tylko ludźmi i łatwo możemy się pomylić i pobłądzić. Jednak jest możliwość przeanalizowania, że syn zatracenia, zwyrodniały diabeł wpędził Polaków w obłęd, a konkretnie dzieci naszego Stwórcy, aby ich zniesławić i zniszczyć. Czy poniższe wersety nie tyczą się do obrazu czarnej madonny? Przeczytaj uważnie!

Apokalipsa, Objawienie Jana rozdział 13.
Bestia druga, czyli fałszywy prorok, na usługach pierwszej.
Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok.
I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona.
I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi.
I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie
oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.
  I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia. Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba ta bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

LUDZIE CAŁEGO ŚWIATA ZRÓBCIE COŚ PÓKI NIE JEST ZA PÓŹNO!
Czy jest sens przez diabelski kult fałszywej madonny stracić Wieczne Zbawienie, aby znowu przez miliardy lat męczyć się w śmiertelnych zwierzęcych organizmach pożerających się nawzajem zwierząt? Pomyśl! Stwórca wybrał naród żydowski, aby się tam Objawić w ludzkim ciele Syna Człowieczego Chrystusa.
Żydzi stali się narodem wybranym i stracili swoje błogosławieństwo, gdyż ukrzyżowali swego i naszego Boga, Ojca Stworzyciela.
Urodziłem się, aby przekazać Wam ostrzeżenia, abyście zreflektowali się i czym prędzej dali szansę Polsce żeby stała się narodem Błogosławionym! Polska otrzymała szansę przemianę z kraju przeklętego do błogosławionego. Jeśli wyprze się kultu fałszywej królowej nieba z jej diabelskim obrazem czarnej madonny stanie się najważniejszym krajem na świecie! Zdawałoby się, że tak niewielka rzecz jakim jest fałszywy kult madonny, a przynosi Polsce strasznego pecha!
W historii świata zginęły narody i cywilizacje z bardziej błahych powodów! Problemem ich było to, że nie zorientowali się w swoich złych poczynaniach. Jakiś religijny, demoniczny kult zmierzający do upadku narodu zamiast się opanować rozwijał się coraz bardziej.
Wyrocznia Niebios zorientowała się, że w tym narodzie jest coraz gorzej i nie ma tam szans oświecenia się! Został pozbawiony opieki naszego Stwórcy i diabeł, syn zatracenia zniszczył go! 
Podobnie jest z kultem madonny, który wielokrotnie karany i krytykowany przez protestantów nieustannie rozwiał się! Sam od czterdziestu lat starałem się dotrzeć do władz kościoła rzymskokatolickiego, aby rozpatrzono ten problem  na poważnie. Niestety nie udaje się, a obecny rząd wspiera te kłamstwa i bezwstydnie wielbi obraz czarnej madonny!

Obecnie coraz bardziej rozpowszechniany jest kult czarnej madonny w innych krajach i w mojej opinii spowoduje trzecią wojnę światową i Polska oraz polski naród przestanie istnieć! Gdyby w Biblii były wyraźne ostrzeżenia o co chodzi z tym demonicznym kultem czarnej madonny ludzkość już dawno odstąpiłaby od tego szatańskiego mitu. Jednak syn zatracenia specjalnie uprosił, żeby wszystko co napisane w Biblii było bardzo trudne do zrozumienia. Dlaczego? Odpowiedź jest w poniższym wersecie:

Ewangelia Łukasza rozdział 21 werset 31, 32.
Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara.

Ciągle trwa psychiczne udoskonalanie zezwierzęconych Dusz, aby mogły wejść do Życia Wiecznego. Jednak nikt nie jest w stanie opanować tego wszystkiego, co dzieje się w ludzkich umysłach. Na świecie panuje niewyobrażalny bałagan i chaos! Gdyby ktokolwiek mógł zrozumieć i wejść w strukturę działalności naszego Stwórcy, zobaczyłby niewyobrażalne ogromne problemy z utrzymaniem porządku na naszej planecie. Nikt nie zdaje sobie sprawy jak wielkie kłopoty ma Stwórca z ogromną ilością Duchowych Świadomości czyli Dusz, które nieustanie przemieszczają się z życia do życia w coraz bardziej inteligentne organizmy.
Końcowym etapem uszlachetnienia jest człowiek, którego określa Biblia najbardziej niebezpieczną bestią. Jest tak niebezpieczna, że nikt nie jest w stanie okiełzać zwyrodnialców, aby nastąpiło w nich pełne oświecenie poprzez odnalezienie swego Stwórcy w ciele Syna Człowieczego Chrystusa.
Gdyby nie pomoc naszego Stwórcy, wszyscy nawzajem byśmy się  pozabijali. Jednak gdyby nastąpił proces oświecenia, każdy mógłby zreflektować się i wyjść z religijnej głupoty oraz przestać działać złą uporczywością i demonicznym fanatyzmem, który zawsze kończy się wojną i ogromną tragedią.
Zastanówmy się! W modlitwie ,,Ojcze nasz...." mamy moment w którym jest wyrażona prośba, aby władza naszego Ojca Stworzyciela całkowicie zapanowała na Ziemi. Czy fałszywy kult madonny, królowej nieba mógłby bez żadnych problemów funkcjonować współpracując z systemem naszego Stwórcy?
Każda religia jaka istnieje na świecie ma za zadanie ogłupiać swoich wyznawców i zasłaniać Prawdę o naszym Ojcu. Religia rzymskokatolicka największe, gdyż jak kobieta z przypowieści biblijnej zakwasza Prawdę jaką Osobiście przyniósł Stwórca, którego wraz z Jego Synem ukrzyżowano.

Ewangelia Mateusza rozdział 12 werset 33
Powiedział im inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło.

Symbol kobiety jest określony jako religia. Nie kojarzmy powyższego wersetu z Marią, która urodziła ciało Syna Człowieczego, gdyż ona wzorowo wypełniła swoją misję!
Biblia przepełniona jest symbolami i tylko dlatego doczekała do naszych czasów. Gdyby religia rzymskokatolicka nie zakwasiła Prawdy naszego Stwórcy wszystkie religie łącznie z żydowską upadłyby! Zapanowałby na świecie pokój i nasza planeta zmierzałaby do Zbawienia Wiecznego.


Jeśli chcesz odsłuchaj tekst w Audio. KLIKNIJ!

JAKIE MAMY WYSNUĆ WNIOSKI Z OBECNEJ SYTUACJI NA ŚWIECIE?
Czy Rosjanie rozprzestrzenią wojnę na Europę, a później na cały świat?

Spójrz logicznie! Ukraiński problem zaczął się od momentu jak postawiono pomniki bandyckiemu Banderze. Ukraińcy pod kierownictwem nacjonalistycznego mordercy Bandery wymordowali mnóstwo Polaków i innych ludzi. Zbudowali na jego cześć pomniki oddając mu hołd i uwielbienie. Tak podobnie działali inni mordercy w wielu innych krajach i narody za to odpokutowały.
Czy nie było podobnie w Polsce, która za karę przeszła drugą wojnę światową? Od tysięcy lat Polacy stawiali pomniki mordercom i diabelskiemu Harry Kryszna pod płaszczykiem czarnej madonny. Czy jest sens czczenia małego dziecka w czasie święta Bożego Narodzenia? Symbolizuje ono tylko ciało Syna Człowieczego Chrystusa. Czemu nie oddajemy czci Stwórcy, który jest Istotą Duchową, a którego wraz z Jego Jednorodzonym Synem ukrzyżowaliśmy?
Przeanalizujmy Prawdę naszego Ojca Stworzyciela, którą przekazał Stwórca przez swego Syna, że czczenie ludzkiego ciała Syna Człowieczego jest nielogiczne i bez sensu! Hołd i Uwielbienie trzeba oddać tylko Prawdziwemu Stwórcy, który jest Istotą Duchową. Stwórca użył ciało Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa do objawienia Samego Siebie jako Najświętszą Istotę Duchową, a także Duchową Istotę Jego Jednorodzonego Syna, aby zwiedzone Dusze poznały swego Stwórcę Prawdziwego Wszechmogącego Boga, Króla całego Wszechświata.
Weźmy pod lupę kult czarnej madonny, królowej nieba i wiele innych nielogicznych kościelnych dogmatów! Jaki udział i sens ma w odkryciu Prawdy fałszywy kult czarnej madonny, który raczej niszczy Prawdę jaką przez męki i poniżenia przynieśli na świat Stwórca i Jego Umiłowany Syn?! Fałszywy kult rzymskokatolickiego kościoła zakwasił całą Prawdę i świat został pozbawiony Wiecznego Zbawienia!

Ewangelia Mateusza rozdział 12 werset 33
Powiedział im inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło.

Czy czczenie wymyślonej madonny dało ludzkości drogę do poznania Prawdy i odnalezienia Prawdziwego Stwórcy? Oddając się w niewolę czarnej madonnie ludzkość zagubiła się w ogromnych kłamstwach! Nie dostrzegła, że trzeba oddać całe uwielbienie Istocie Duchowej naszemu Stwórcy, który chroni nas i naszą Ziemię przed zagładą!