Jeśli chcesz odsłuchaj w audio KLIKNIJ.
 
Otwórz w PDF zapisz i wyślij znajomym KLIKNIJ.


Czy tak ma wyglądać koniec Polski i świata?
Kościół rzymskokatolicki i wszelkie religie oraz wyznania religijne oszukały ludzkość! Wirus atakuje z coraz większą siłą! Czy to koniec naszego świata? Stwórca czekał przeszło 2000 lat, by świat odnalazł Go w Jezusie Chrystusie. Świat jednak zapędził się za wynalazkami i nie zrozumiał, że ukrzyżował samego Ojca Stworzyciela wraz z Jego Umiłowanym Jednorodzonym Synem.
Napisz na fakty777@hotmail.com czy Twoja blokada w dalszym ciągu blokuje logiczne zrozumienie moich przesłań. Czy zdajesz sobie sprawę, że jeśli świat nie powstrzyma się w kłamstwach religijnych i w bestialskich czynach będzie po nim?

Tekst będzie poprawiany i uzupełniany!
ZJEDNOCZENI KŁAMSTWEM!
Nikt nie zwrócił uwagę na to, że kłamstwa zjednoczyły różne narody i stworzyły fałszywe religie i ich zakłamane tradycje.
Żydowskie plemiona zjednoczył Mojżesz przez kłamstwa na których zbudował fałszywą Judaistyczną religię.
Budda stworzył fałszywą pogańską religie i zjednoczył plemiona wielu azjatyckich krajów.
Mahomet stworzył fałszywą zakłamaną islamską religię, która zjednoczyła wszystkie plemiona Arabów, które uwierzyły bezgranicznie w jego kłamstwa!
Przeszło dwa tysiące fałszywych hinduistycznych bogów do dzisiaj zjednoczyły w kłamstwach demonicznych wyznawców hinduizmu!
Niestety Prawdę jaką przyniósł Syn Jednorodzony naszego Stwórcy nie zjednoczyła wszystkich chrześcijan! Nie uwierzyli Synowi naszego Stwórcy, że razem ze swoim Ojcem dobrowolnie skazali się na ukrzyżowanie aby fakty Prawdy przetrwały do dzisiaj!
Wiara chrześcijańska słabnie i nikt nie może pokonać bariery kłamstw jakie stworzyły podzielone frakcje chrześcijańskie na różnego rodzaje kościoły pod wezwaniami wielu fałszywych religijnych bohaterów. Fałszywe chrześcijaństwo stworzyło różne sekty i różnego rodzaju wyznania, które wchłonęły Mojżeszowe kłamstwa oraz innych fałszywych proroków aby zniszczyć Plan Zbawienia naszego Ojca Stworzyciela.
Nie uwierzono w Słowa Jezusa, który zaświadczył o Ojcu Stworzycielu, który razem z Nim przebywał jako Osoba Duchowa w Ciele Syna Człowieczego!
Uwierzono Mojżeszowi, że fałszywy żydowski bóg Jahwe jest ojcem objawionego światu Jezusa Chrystusa. Fakt ten namieszał ludziom w głowach i zdementował Prawdę, że nasz Stwórca, Ojciec Jednorodzonego Syna Jezusa wcielił się w Ciało Syna Człowieczego w którym był Jego Umiłowany Syn!

Ewangelia Łukasza rozdział 3 wersety 21, 22
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo.
I Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

Wszelkie religijne zakłamania dały szansę diabelskim zwyrodnialcom, by mogli mataczyć ludzkimi umysłami aby nigdy nie dopatrzono się, że na świecie objawił się nam sam Ojciec Stworzyciel wraz z Jego Jednorodzonym Synem w Ciele Jezusa Chrystusa i świat ich ukrzyżował!
Wszyscy włącznie z naszym Stwórcą i Jego Jednorodzonym Synem jesteśmy Istotami Duchowymi wcielonymi w różnego rodzaje ciała.
Naszym Jestestwem jest nasza Dusza czyli Duchowa Świadomość, która cały czas nieustannie leczy się w ciałach, które uszlachetnił nam Ojciec Stworzyciel. Efektem tej całej operacji jest, że żyjemy według ciała, które ogranicza swobodę naszej Duszy, by zachowywała się przyzwoicie i nabywała coraz więcej cech inteligencji. Niestety nie zawsze się to udaje gdyż Dusza przezwycięża ciało i ujawnia swoje zwierzęce instynkty stając się bestią i tyranizuje innych. Co gorsze nawet potrafi bez żadnego miłosierdzia zabić!
Dlaczego tak się dzieje? Watykan stworzył Rzymskokatolicką religię i działa pod kierownictwem syna zatracenia, którego zwą diabłem lub szatanem! Watykańskie kłamstwa zakwasiły całkowicie Prawdę Jezusa Chrystusa w którym nie dostrzeżono swego Stwórcę i Jego Umiłowanego Jednorodzonego Syna w Ciele Chrystusa!
W Ewangelii Jana wyraźnie jest napisane, że w Ciele Syna Człowieczego były Dwie Osoby Duchowe, Ojca Stworzyciela i Jego Jednorodzonego Syna.

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 9.
Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca?

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 10.
Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 11.
Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 20.
W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.
Ewangelia Jana rozdział 5 werset 19.
W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni.

Ewangelia Jana rozdział 6 werset 46.
Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca.

Ewangelia Jana rozdział 8 werset 19 
Wtedy mu rzekli: Gdzie jest Ojciec twój? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani Ojca mojego. Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca mego.

Ewangelia Jana rozdział 8 werset 28.
Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył.

Ewangelia Jana rozdział 10 werset 30.
Ja i Ojciec jedno jesteśmy. 

Ewangelia Jana rozdział 10 werset 38
Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli,
wierzcie moim dziełom, abyście poznali
i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu.

Ewangelia Marka rozdział 15  werset 34.
O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema abachthani, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?

Ewangelia Mateusza rozdział 27 werset 46.
O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema abachthani, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?

W Ewangeliach Marka i Mateusza mamy dokładny dowód, że w Ciele Syna Człowieczego, Chrystusa były Dwie Duchowe Osoby. Ojciec Stworzyciel i Jego Jednorodzony Syn.
Przed agonią Ciała Syna Człowieczego pierwszy opuścił Ciało Ojciec Stworzyciel, a potem Jego Umiłowany Syn.
Jak to możliwe, że przez przeszło dwa tysiące lat nikt nie dopatrzył się, że ukrzyżowano wraz z Synem również samego Stwórcę?
Dostąpiłem ogromnej łaski od naszego Stwórcy i Jego Jednorodzonego Syna bym mógł objawić światu, że ukrzyżował swego Ojca Stworzyciela i Jego Umiłowanego Syna. Dzięki temu świat powinien przebłagać Stwórcę i Jego Umiłowanego Syna aby przebaczył za ten haniebny czyn ukrzyżowania i uratował Ziemię oraz naszą cywilizację!
Staram się oczyścić naród polski z kłamstw, by stał się pierwszym krajem uświęconym w Prawdzie. Nie jestem prorokiem i nie uważam siebie za kogoś wyjątkowego ale myślę, że naród polski powinien uszlachetnić się w Prawdzie Bożej. Być może dzięki temu wirus, który nas prześladuje jak się pojawił tak błyskawicznie zniknie. Polska będzie od morza do morza tak jak prorokowali starodawni wieszcze.
Wiele razy przepowiedziałem nadchodzące wydarzenia i one spełniły się. Dwanaście lat temu  otrzymałem wiadomość że na świat przyjdzie ogromna epidemia wirusa i opisałem to na moich stronach. Wtedy nie zdawałem sobie sprawy, że pandemia wirusa weźmie taki straszny obrót zniszczeń, a to dopiero początek.
Jeśli Polacy odwrócą się od religijnych kłamstw i zmyją z siebie przekleństwo drugiej bestii, staną się wzorem dla innych narodów, których też prześladuje ten śmiertelny wirus!
Sam nic nie mogę osiągnąć potrzeba tu poważnego zaangażowania osób, szczególnie tych przy sterach rządowych.
Jeśli nie weźmie się moich słów na poważnie kto wie może nastąpić koniec. Wtedy nie da się powstrzymać pandemii, która przerodzi się w coś jeszcze gorszego!


Cała religia Rzymskokatolicka zakwasiła Mojżeszowymi kłamstwami Prawdę naszego Stwórcy, ponieważ za Ojca Jezusa Chrystusa wzięto fałszywego żydowskiego boga Jahwe. Z Marii służebnicy naszego Stwórcy, która urodziła Ciało Syna Człowieczego uczyniono królową Nieba i wykreowano ją na religijną gwiazdę i w ten sposób zakwaszono całą Prawdę. Przez zakwaszenie dogmatem czarnej madonny odwrócono uwagę tym którzy szukali Prawdziwego Stwórcę. Ludzkość nie zdaje sobie sprawy że świat ukrzyżował swojego Ojca Stworzyciela!

Ewangelia Łukasza 13 werset 21. Cytuje:
Podobne jest do kwasu, który kobieta zaczyniła w trzech miarach mąki, aż wszystko się zakwasiło.

Zaślepieni kłamstwami Mojżesza ludzkość nie zobaczyła w przekazie Ewangelicznym Jana, że świat ukrzyżował Swego Stwórcę wraz z Jego Umiłowanym Jednorodzonym Synem. Wykreowali z osoby Marii,  fałszywą Madonnę, królowe nieba. Naszpikowali kościoły fałszywymi obrazami szczególnie czarną madonną, która symbolizuje czarnego smoka Harry Krysznę!
Narzędzie zbrodni jakim jest krzyż na którym ukrzyżowano Ciało Chrystusa uświęcono jako najwyższy symbol świętości. Kościół Rzymskokatolicki z najświętszego poświęcenia Stwórcy i Jego Jednorodzonego Syna uczynił śmieszną szopkę czczenia urodzenia się małego Jezusa, z czego zwyrodniały diabeł sobie szydzi, że wszystkich dogłębnie otumanił! Najgorszym jest to że Watykan przyczynił się do zaistnienia muzułmańskiej religii, która obecnie terroryzuje świat i krzyżuje plany naszemu Stwórcy, by nas zbawić na wieczność!
Wszystkie sekty, które szczycą się rzekomą prawdą pozbyły się kreowania kultu madonny ale stworzyły w swojej wyobraźni nieprawdziwego biblijnego Chrystusa! Nie rozpoznali swego Stwórcy i Jego Umiłowanego Prawdziwego Jednorodzonego Syna w Ciele Syna Człowieczego! Oddali się w pełni uwielbienia nieistniejącemu żydowskiemu fałszywemu bogu Jahwe, którego wykreowali na fałszywego ojca stworzyciela.
Wydawało się im, że uwolnili się spod fałszywej religii Rzymskokatolickiej jednak pociągnęli za sobą starotestamentowe  Mojżeszowe kłamstwa nieustannie młócąc je w swoich głowach!
Polscy zwyrodnialce ze rydzym smokiem na czele stworzyli fałszywie zdradzieckie radio Maryja, które bezczelnie okrada Polaków i okłamuje ich w swoich demonicznych dogmatach.
Maria w tłumaczeniu z żydowskiego na polskie znaczy gorzkość. Zatem sam sens Radia Maryi można porównać do zgorzkniałego  Radia, które niszczy nikczemnie Plan Zbawienia naszego Ojca Stworzyciela!
Poniższe słowa w biblijnym wersecie dosadnie określa wszystkich fałszywych bohaterów religijnych, że są to oszuści, bandyci i złodzieje!

Ewangelia Jana rozdział 10 werset 8
Wszyscy, ile ich przede mną przyszło, złodzieje są i zbójcy;
ale ich nie słuchały owce.

Ojciec Stworzyciel i Jego Jednorodzony Syn nie jest religią lub jakimkolwiek wyznaniem. Są Prawdą, która ma wyswobodzić ludzkość spod zwyrodnialców, którzy z kłamstw religijnych czerpią zyski, by bawić się i używać tego świata, gdzie inni głodują i cierpią niedolę!
Prezydenci i inni bezwstydni liderzy szczycąc się władzą i dla pozyskania jej udają wierzących w demoniczne obrazy i w demoniczne religie wiedząc, że tylko przez te kłamstwa są w stanie okiełzać ludzkość, by była im uległa!
W ten sposób dokonuje się proroctwo o Polsce, która jest drugą bestią usługującej w swych kłamstwach bestii pierwszej, która jest w Watykanie!

Apokalipsa Jana rozdział 13 wersety 11, 12.
Bestia druga, czyli Fałszywy Prorok, na usługach pierwszej.
potem ujrzałem bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów  Baranka, a mówiła jak smok.
I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana została uleczona.Jeśli możesz wytęż swój umysł i przestudiuj tekst, który Ci przedstawiłem i dostąp olśnienia, że w Jezusie Chrystusie znalazłeś swego Stwórcę i Jego Jednorodzonego Syna.
Potwierdź trzy razy, że Twój Ojciec Stworzyciel to Osoba Duchowa objawiona w Ciele Jezusa Chrystusa w którym był również Jego Umiłowany Syn! Uwierz, że Osoba Duchowa naszego Stwórcy objawiona w Chrystusie istniała jako Pierwsza w całym wszechświecie i uznajesz Jego zwierzchnictwo decydując się dołączenia do życia wiecznego w podobnym Ciele do Jezusa Chrystusa.
Jeśli pojawi się jakaś konkretna okazja przekaż moje przesłanie innym, ale nie wieprzom! Nie rzucaj perły pod nogi zwyrodnialcom, bo je rozdepczą gdyż na nie nie zasługują!

Zapewne wśród czytających osób znajdą się takie dla których wydarzenia Jezusa Chrystusa są nierealne. Kojarzą sobie oni osobę Jezusa Chrystusa jako uzurpatora, który chce wywrzeć wrażenie aby okrzyknięto go Ojcem Stworzycielem, zajmując tę pozycję bezprawnie i nielegalnie. Nie protestuję przeciwko takim zachowaniom zważywszy że pojawiło się na świecie mnóstwo fałszywych Chrystusów.
W związku z tymi wątpliwościami osoby, które mają problem z wiarą w Chrystusa z Ewangelii Jana niech skojarzą sobie w swojej wyobraźni, że musiała istnieć od początku Istota, która jako Pierwsza przez miliardy lat wykreowała w Sobie Swoją Inteligencję stwarzając pierwszą Doskonałą Duchową Świadomość.
Rozpatrując dalsze skojarzenia w naszej wyobraźni przyjmijmy, że Pierwsza Inteligentna Istota na podstawie swojej Duchowej Świadomości stworzyła Istotę Drugą o podobnym Boskim Charakterze. Dopiero my jako odbicie wzoru Duchowej Świadomości Drugiej Osoby czyli Jednorodzonego Syna zostaliśmy stworzeni według swojej kolejności jako Duchowe Świadomości. Zaistnieliśmy z odrębnymi charakterami, które odczuwamy stając się odmienni duchowo jedni od drugich. Jednak ciągle jesteśmy rodziną naszego Stwórcy gdyż zaistnieliśmy na podobieństwo Duchowej Świadomości Ojca i Syna.

Jeśli chodzi o mnie? Wyznaje wiarę w obydwa wydarzenia te w przeszłości i w te które wydarzyły się przeszło 2000 lat temu na Ziemi. Najważniejszym jest wieczne istnienie Pierwszej Istoty Inteligentnej we wszechświecie i zaistnienie Drugiej odzwierciedlającą Pierwszą jako Jednorodzony Bóg. Te dwa wydarzenia zupełnie się ze sobą łączą! Wierzę w Jezusa Chrystusa, który przez swoje męki  i poniżenia spowodował, że w mojej wyobraźni powstał ślad ukierunkowania mojej wiary do Ojca Stworzyciela i Jego Jednorodzonego Syna jako Jedynych Osób, które od początku istniały we wszechświecie! Gdyby nie fakt przekazania Prawdy przez Jezusa Chrystusa świat nigdy by się nie zmienił jakim jest obecnie! Dzięki makabrycznemu wydarzeniu ukrzyżowania Chrystusa dowiedzieliśmy się o istnieniu Syna Jednorodzonego, który jak Ojciec jest Istotą Boską. Wiedząc o tym fakcie jesteśmy w stanie zdemaskować wszystkie oszukańcze religie, kościoły, sekty i wyznania, które nigdy realnie nie ukazały Prawdy jak wygląda Struktura Boskości Ojca i Syna.
Wprawdzie od początku wszystkie religie, kościoły i sekty wydawałyby się że są jakby ratunkowe łodzie w tym chaotycznym świecie. Niestety z biegiem czasu przekształciły się w zakłamane wyznania. Wszystkie religie, kościoły, sekty i inne związki wyznaniowe kiedyś przestaną istnieć. Kościoły i sekty pseudo chrześcijańskie wzięły Ciało Jezusa Chrystusa za Syna Bożego nie zdając sobie sprawy, że w Jego Ciele przebywały Dwie Najświętsze Istoty Duchowe.
Dogłębnie przebadanie Prawdy jaką przyniosły Istoty Duchowe przebywające w Ciele Jezusa Chrystusa uświadomiły mnie, że wszystkie inne religie, kościoły, sekty i wyznania to oszuści gdyż Prawdę naszego Stwórcy przemienili w biznes!
Obecne wydarzenia w serialach telewizyjnych o starożytnych kosmitach i o ich genialnych odkryciach na bazie naukowych wątków nie bierzmy na serio, gdyż one już są przeszłością. Wszystkim czym karmią nas media może się wydarzyły naprawdę ale przede wszystkim na nich robi się biznes. Mimo wszystko medialne przekazy o starodawnych kosmitach nie mają związku z faktami, które się wydarzą w przyszłości. Wydarzeń przez miliardy lat było tak dużo, że nie moglibyśmy nawet ich sobie wyobrazić! Ważna jest tylko nasza przyszłość w której na nowo buduje się Królestwo naszego Stwórcy, które zostało zniszczone przez zwyrodniałego syna zatracenia, który nie zaprzestał swojej złej działalności i działa aż do obecnej chwili!
Nie jestem przeciwny przeciwko osobom, które straciły zaufanie do kogokolwiek, którzy rozpowszechniają różne teorie religijne. Zważywszy że pojawiło się na świecie mnóstwo fałszywych Chrystusów.
Niedawno aresztowano w Rosji byłego milicjanta, który od kilkunastu lat podawał się za Chrystusa. Zwiódł tam wielu ludzi okradając z mnóstwa pieniędzy ale na szczęście jest już za kratami.
Być może zwyrodniały syn zatracenia będzie chciał wcielić się w antychrysta udając Chrystusa, by zwieść na przykład Żydów lub Arabów przez fałszywego Mahometa. Mam nadzieje, że i u nich będzie też sprawna policja i aresztują zwyrodniałego intruza!
Jednak przeraża mnie fakt, że większość osób na tym świecie nie reaguje na Prawdę Jezusa Chrystusa, a za kłamstwem idą jak szaleni. Dlaczego tak się dzieje? Być może jest to największa tajemnica świata zła, które pozbawione jest jakiegokolwiek rozsądku i nigdy się nie zreflektuje, by ogarnąć co naprawdę się dzieje.

Być może mimo moich wysiłków nic do Ciebie nie dociera. Zapewniam że kiedyś sam tak przeżywałem. Niewyobrażalna moc przeciwności tak manipulowała moją Świadomością bym nigdy nic nie zrozumiał z biblijnego przekazu. Dlatego polecam Ci byś walczył do końca, bo właśnie ta przemoc zła jest naturalna, by nie udało się jakiemuś zwyrodnialcowi dołączyć do Królestwa naszego Stwórcy. Mam nadzieję że nie należysz do grona zwyrodnialców i orientujesz się co znaczy tworzenie się nowego Królestwa a w nim Wiecznego Życia!

Więcej informacji na:
www.totalinfo.pl   lub   www.fakty.org.pl

P.S. Jest szansa powstrzymania zagłady naszej cywilizacji oraz naszej planety! Mam nadzieję, że moje przesłanie dotrze do kogoś, kto ma kontakt z jakimś zwyrodniałym terrorystą lub tyranem jakiegoś kraju i przedstawi mu je. Być może moje przesłanie wpłynie na stan zwyrodniałego umysłu i zastanowi się on nad swoimi czynami, by opamiętał się.
Wystarczy, że ściągniesz plik PDF i wyślesz go komu zechcesz. Być może w ten sposób powstrzymamy wszelkie tragedie jakie mają przyjść na naszą Ziemię.
Chyba zdajesz sobie sprawę, że pandemia wirusa to tylko ostrzeżenie przed tym co dopiero ma nadejść!
Na końcu znajdziesz moje przesłanie w języku polskim. Wtedy zrozumiesz jaki jest mój zamysł i sens działania. KLIKNIJ!
Napisz co o tym wszystkim myślisz na adres internetowy: fakty777@hotmail.com
Czy wszyscy Polacy są otumanieni i nie mogą zorientować się, że są manipulowani przez diabelskich zwyrodnialców?