Jeśli chcesz odsłuchaj tekst w Audio. KLIKNIJ!

ZGŁĘBIĆ ISTOTĘ SZATANA!
W wielu moich przesłaniach wyjaśniałem, że określenie Istoty Duchowej szatana lub diabła w tłumaczeniu znaczy przeciwnik. Konkretnie nie można zdemaskować ich, gdyż są inteligentnie źli i nie pozwolą się łatwo okrzesać.
Ludzkość wyobraża sobie szatana jako obrzydliwą kozę z kopytami i rogami na głowie. Niestety wszystko wygląda inaczej, szczególnie że nieomal w każdym ludzkim ciele jako jedna z Istot Duchowych jest szatanem.
Na przykładzie niemieckiego narodu widać ewidentnie, że w czasie panowania Hitlera nastąpiło u nich zwycięstwo władzy szatańskich Dusz. Nieomal u wszystkich niemieckich obywateli szatańskie Dusze zawładnęły ich ciałem. Uczyniły z większości narodu niemieckiego potwornych morderców i złodziei.
Był u mnie okres kiedy po powrocie z Australii do Europy zamieszkałem w Niemczech i doznałem szoku, że u wielu z nich hitleryzm ciągle tkwi w ich Duchowych Świadomościach.
Dziwne, że ludzie i niektóre zwierzęta mają podzielone mózgi na dwie lub więcej części. To tak jakby każda z nich miała w sobie różne Istoty Duchowe, szlachetne, które leczą chore Duchowe Świadomości i te, które są nieobliczalnie złośliwe. Rozpatrując powyższe zagadnienie można by pomyśleć, że system uzdrawiania Dusz przebiega systematycznie przez różne organizmy, gdzie stopniowo uzyskują uszlachetnienie. Właśnie podobnie rozumieją taki system Hindusi ale nie wiedzą, że to działa na zasadzie wzajemnego uzdrawiania się, poczynając od najsłabszych organizmów kończąc na ludzkim ciele.
Ludzie są różni i mają różne temperamenty i pobudki do zła. Jest to ewidentny dowód, że dzieje się na świecie system uzdrawiania Duchowych Świadomości czyli Dusz.

Kiedy zacząłem zadawać pytania Niebiosom na temat Duszy, zauważyłem jakąś nieprawidłowość u mojej żony, która jest inteligentną i mądrą osobą. Wystarczyła u mnie jakaś mała nieprawidłowość i wybuchała w niej niekontrolowana agresywna złość. Z miłującej mnie, nagle stawała się jakimś monstrum i gdy warknąłem na niego, szatanie uspokój się w szybkim czasie uspakajała się. Momentalnie zapominała, że taki incydent w ogóle zaistniał. Czasami w niektórych wypadkach nie miała racji ale ciekawym jest to, że nigdy mnie za ten incydent nie przeprosiła.
Przez całe życie zdarzało mi się to często z innymi osobami, gdzie niesłusznie zhańbiły mnie. Znosiłem tę przykrości milczeniem. Co ciekawe choć prześladujące mnie osoby zorientowały się, że nie miały racji, nigdy mnie nie przeprosiły.
W modlitwie pytałem co się dzieje, że w pewnych momentach  Duchowa Świadomość mojej żony ogromnie mnie nienawidzi, a potem szybko o tym zapomina.
Odpowiedź była jasna! Druga lecząca się Duchowa Świadomość o charakterze wściekłego zwierzęcia szukała momentu aby się mogła uaktywnić robiąc mi przykrość. Tego nigdy, by nie uczyniła szlachetna Duchowa Świadomość aby zareagować na mały drobiazg i z tego zrobić awanturę. Ciekawym jest że te dwie Duchowe Świadomości plus ciało tak są mocno zespolone ze sobą, że każda reakcja u  nich jest niewyobrażalnie szybka.

Pierwszy List Jana rozdział 5 werset 8.
Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą.
Zawsze interesowały mnie różne religie, gdyż w każdej z nich jest kropla prawdy. I tak na przykład religie indochińskie kierują się dogmatem reinkarnacji. Problem jest w tym, że do końca nie znają prawdy, gdyż według nich ostatecznym zwycięstwem tego procesu jest nirwana. Tym czasem prawda jest inna. Zwycięstwem do wieczności jest odnalezienie swego Stwórcy i uwierzenie, że jest On Jedynym naszym Zbawicielem, który wyzwoli nas z bez przerwy powtarzającej się  śmierci.

Ewangelia Łukasza rozdział 9 wersety 22.
Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

Odpowiedź na powyższy werset jest prosta, ale bardzo nie przyjemna. Swego Stwórcę i Jego Jednorodzonego Syna odnajdujemy w Ciele Syna Człowieczego Chrystusa, gdzie wcieleni jako Istoty Duchowe zostali skazani na ogromne cierpienia przez ukrzyżowanie!

Wiele fałszywych bogów przez manipulację ludzkich umysłów chciało stworzyć o sobie mit boskości rodząc się jako niebiańskie małe dziecko. Ukazywali ten mit podobnie jak w szopce betlejemskiej. Od początku kreowali swoją boskość jako ludzkie ciało nie zdając sobie sprawy, że Boska i nasze osobowości są Istotami Duchowymi. Takie początki czczenia małego dziecka miała religia buddyjska, religia o Harry Krysznie, różne religie indochińskie oraz religia katolicka i wiele innych fałszywych.
Jeszcze bardziej niedorzeczna religia żydowska przez zakłamanego Mojżesza ukazała swego morderczego ognistego boga w gorejącym krzaku.
Rzecz w tym, że żaden fałszywy bóg nie wpadł na pomysł, aby określić siebie, że jest początkiem Życia we wszechświecie, że miał Pierworodnego Syna, który zawsze będzie świadczył o Ojcu, że jest Wszechmogącym Ojcem Stworzycielem.

Ewangelia Jana rozdział 8 werset 18.
Oto Ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał.

Nikt z tych fałszywych bogów nigdy, by nie naraził swego życia i życia pierworodnego syna aby pozwolić siebie ukrzyżować ukazując jaka jest Prawda. Żaden z tych fałszywych bogów nie zaczął swoje religijnej propagandy bez udział jakiś morderczych przestępstw.

Ewangelia Jana rozdział 9 werset 8.
Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce.

Większość Duchowych Świadomości nie są stanie poznać Prawdy o naszym Stwórcy. Ujawniają w sobie stan swojej pychy i wyższości mniemania o sobie, że są najmądrzejsi. Ich uszlachetnienie nie dopełniło się jeszcze w pełni. Skłonni są do wierzenia w bajki i fałszywe mity, które według ich mniemania ochronią ich przed jakimkolwiek złem.
Dla przypomnienia! Diabelski Syn zatracenia to Istota Duchowa, która stworzyła wirusa przez którego ówcześnie przyszła  nieznana nam śmierć, która zrujnowała Pierwsze Królestwo swego Ojca Stworzyciela.