HISTORIA MOJŻESZA!
Historię Mojżesza opisałem kilka lat temu na podstawie filmu, który obejrzałem w telewizji. Nagrałem ten film ale obawiam się wstawić oryginalny film na mój portal, bym nie miał kłopotów. Obecnie okazało się że na portalu "You Tube" ni można go obejrzeć ponieważ jakis zwyrodnialec zakazał go wystawiać. Spróbuj może się pokaże. Wejdź na poniższe strony, a zrozumiesz jakim narodem jest pseudo błogosławiony Izrael i ich Ojciec diabelski Mojżesz. Wpisz w wyszukiwarce You Tube: Starodawne bitwy. Znajdziesz tam więcej faktów by zrozumieć, że Mojżesz jest diabłem gdzie w Imieniu Jezusa Podała tę informację Biblia.

https://www.youtube.com/watch?v=Lc7tPzuvzQQ  

https://www.youtube.com/watch?v=14O2uNHRM30 

https://www.youtube.com/watch?v=Ms0WA5HAVhI 

https://www.youtube.com/watch?v=a6k47h6gKOw   

https://www.youtube.com/watch?v=vIqSITPcb1Y      

Chciałbym opisać historię Mojżesza na podstawie filmu pod tytułem "Starodawne Bitwy - odcinek 4", który obejrzałem w telewizji satelitarnej. Film wywarł na mnie szokujące wrażenie, a zarazem dał mi odpowiedź na modlitwę, w której pytałem się Stwórcy, kim jest ten diabeł, szatan, który doprowadza świat do obłędu. Szkoda, że nie mogę tego filmu umieścić na mojej internetowej stronie, ale nie chcę mieć kłopotów. Film ten częściowo w formie animacji szczegółowo pokazuje okropne ludobójstwo Mojżesza i jego koniec, gdzie jeden z najbliższych jego ludzi nie wytrzymuje dalszych morderczych planów Mojżesza, zabija go. Jednak biblia tego nie ukazuje, kłamie mówiąc, że Mojżesz został żywcem wzięty do Nieba.
Nim zacznę opisywać historię Mojżesza chciałbym nadmienić, że od czasów starodawnych i średniowiecznych wykreowały się trzy największe religie, których korzenie wyrastają z Mojżeszowych kłamstw. Pomimo, że te trzy religie zbudowane są na Mojżeszowych kłamstwach ciągle walczą przeciwko sobie. Wrogo ustawione, od czasu do czasu staczają między sobą krwawe walki. Najdziwniejsze wewnątrz tych poszczególnych religii też są problemy i konflikty, nierzadko kończące się morderstwami!
Zapraszam Państwa do historii pierwszego ludobójcy, protoplasty późniejszego Hitlera, Lenina, Stalina i wielu innych zbrodniarzy, którzy doznali reinkarnacji w osobie Mojżesza. Inni mordercy na wzór Mojżesza stali się zabójcami niewinnych ludzi zagarniając ludzkie mienie i dorobek całego życia
MOJŻESZ NIE BYŁ RDZENNYM ŻYDEM!
Mojżesz jeśli w ogóle istniał, zapewne nie urodził się z nasienia żydowskiego, ponieważ nie było w nim tak zwanej charyzmy narodowej, która ochroniłaby naród żydowski od zła. Wręcz przeciwnie wykorzystał on morderców i dzięki nimi przyczynił się on do zabójstw, dziesiątek tysięcy Żydów i setek tysięcy ludzi z innych narodów. Eliminował nieprzychylne mu osoby, które stanęły na jego drodze do morderczych panów, by zdobyć absolutną władzę. Podobnie było z Hitlerem, który być może był wcieleniem Mojżesza. Hitler z urodzenia był Austriakiem i nie zależało mu na niemieckich żołnierzach, którzy milionami ginęli na różnych frontach. Wkraczamy do filmu nagranego przez prywatną firmę dla telewizji satelitarnej, który przedstawia mordercze wyczyny Mojżesza, który chciał na wzór Faraona stworzyć swoje niezwyciężone imperium. Wytworzone przez Mojżesza religijne opowiadania do dziś egzystują w wielu religiach opartych na jego kłamstwach. Stwarzają one odstępcze religijne imperium, którego nie można w żaden sposób się pozbyć. Religie te opierają się na opowiadaniach Mojżesza, poczynając od stworzenia świata, stworzenia Adama i Ewy i opowieści o Abrahamie i wielu innych, które na jego rozkaz zostały spisane w żydowskich księgach. Mojżesz żyjąc na dworze faraona zorientował się, że faraońskie zapiski na papirusach miały ogromną moc, gdyż zachowywały historię przeszłości, która najczęściej była zakłamana, ale stawała się promotorem władzy następnych tyranów. Dlatego też naciskał na naród żydowski by jego zapiski były na zawsze ideologią żydowskiej religii.
Z różnych religijnych, fanatycznych opowieści, udawało się dyktatorom władzy wykorzystać teksty i materiały propagandowe do manipulowania ludźmi i co dziwne, dzieje się to do dzisiejszego dnia. Ludzie w dawnych czasach byli chłonni słuchania niesamowitych opowieści i uwierzyli Mojżeszowi w jego spotkania ze Stwórcą, który rzekomo go natknął do barbarzyńskiej misji, która była mordercza i okrutna. Biblijna informacja z nowego testamentu daje nam jednoznaczną wypowiedź Jezusa, że nikt Stwórcy nie widział ani nie słyszał Jego głosu. Choć Biblia nie jest żadnym autorytetem do pozyskania pełnej prawdy o Stwórcy, jednak w niej są tak zwane zakodowane perełki naprowadzające na logiczne rozpoznanie pewnych ważnych tematów. Być może wielu z Państwa na podstawie moich wywodów zorientuje się, że właśnie na tych kłamliwych opowieściach Mojżesz zbudował swoje żydowskie imperium, które wykorzystał do swoich niecnych celów. O tym przekonacie się z wielu informacji, które znajdują się w innych moich tekstach.

MOJŻESZOWI NIE UDAŁO SIĘ ZMANIPULOWAĆ WSZYSTKICH ARABÓW!
Ciekawe jest to, że jedna z niefortunnych opowieści Mojżesza o Abrahamie, spowodowała konflikt między arabami i z tego powodu Mojżeszowi nie udało się zjednoczyć wszystkich Arabów, by służyli mu bezmyślnie w jego niecnych planach. Wynikło to z idiotycznego opowiadania, gdzie, Abrahamowi urodziło się dwóch synów, jeden pierwszy z jego służącej Ismail, a drugi Izaak z Sary, którego Abraham rzekomo uznał, jako pierworodnego. W efekcie powstał konflikt w narodzie arabskim, który uznał Ismaila, jako pierworodnego i z tego wykreował się bezwzględny, fanatyczny naród muzułmański.  Teraz naród arabski i naród żydowski przyczyniają się złem sprawiając ludzkości wiele kłopotów, a wręcz okropnych nieszczęść, gdzie przyszłość świata jest zagrożona! Na początku lud izraelski miał w sobie świadomość nierealnych wizji Mojżesza i bronił się przed podstępnymi jego planami. Kosztowało ich to tysiące zabójstw zleconych przez Mojżesza na ich rodzinach. Na filmie widać jak od namiotu do namiotu plemię Lewickie jak hitlerowskie SS morduje tysiącami niespodziewających się takiego napadu ze strony swoich rodaków. Sam Mojżesz nie bardzo wiedział jak wykreować swoje przedsięwzięcia, ale przede wszystkim chciał wprowadzić rygor posłuszeństwa, jak to uczynił w swej dyktaturze Hitler. Podobnie było w czasach hitlerowskich, gdzie wielu ludzi na początku sprzeciwiało się jego zamierzeniom. Zło, którego Niemcy nie rozpoznali już miało w swoich planach morderstwa i rabunki innych narodów.

WCIELONY MOJŻESZ STAŁ SIĘ HITLEREM?
Hitler jak Mojżesz, jak to się mówi w przesłaniu biblijnym, dla swych narodów byli Chrystusami i bezgranicznie im zaufano. Biblia mówi, że Mojżesz wszedł na górę Synaj i otrzymał dziesięć przekazań od Boga. Hitler wykreował swoje przykazania w książce Mai Kampf.  Dziwne, dlaczego Mojżesz tych przykazań nie mógł otrzymać u podnóża gór?
Jestem pewien, że kryje się w tym oszustwo zważywszy, że Mojżesz zniszczył pierwsze tablice i ponownie poszedł na górę jeszcze raz po następne, wziąwszy za każdym razem ze sobą Izraelczyka, prawdopodobnie do pomocy wykucia tych tablic! Autor filmu delikatnie stawia pytanie. Dlaczego Stwórca wybrał Mojżesza do tak okrutnej roli? Odpowiedź narratora jest wymijająca aby nie urazić uczuć Żydów, którzy swymi protestami zapewne, by nie dopuściliby świat obejrzał ten film. Obecnie Mojżesz, jako osoba duchowa jest najgorszy w całym wszechświecie. Nie zdziwiłbym się, jeśli byłby on tym szatański aniołem wyrzuconym z Królestwa naszego Stwórcy jak opisuje Biblia. Nie ma wątpliwości, że na podstawie różnych religii, wytwarza się politykę, która ściśle jest przynależna do swoich przywódców, a potem do ich następców. Tak było za czasów faraońskich, buddyjskich, żydowskich, mahometańskich i obecnie gdzie masowo są tworzone sekty, które można wyraźnie nazwać mafiami. Mojżesz był bardzo sprytny, wyciągnął Żydów z królestwa faraona, wymyślił jakąś ziemię obiecaną, która nie istniała. Skończyło się na tym, że odebrano tą obiecaną ziemię prawowitym właścicielom, a teraz tę kupę kamieni nazywa się świętą, ludzie zaś od tysięcy lat dostają szału i walczą, by ją posiadać. Ludzie nie starają się dociec, że obecne najgłówniejsze religie, jakie powstały na Ziemi wywodzą się od morderców, którzy oszukując swoimi przywidzeniami, zmuszali ich wcielając na siłę do rytualnych swoich wyznań. Proszę nie utożsamiać z tym Jezusa Chrystusa, który chciał zniszczyć wszelkie religie i nie zakładał żadnych sekt ani nie miał zamiaru budować synagog i kościołów. Jezus zaczął tworzyć indywidualne przesłanie, w którym mottem miała być wiara i wyznawanie Boga Stwórcy bez zorganizowanych religii i innych wyznań, gdyż one dzielą społeczeństwo na gorszych i lepszych, jak to się dzieje do obecnych czasów. Mojżesz od samego początku ukazał swój morderczy charakter, który wykorzystał na bazie religii zabijając nieświadomych swoich czynów ludzi. Tak dzieje się obecnie w niektórych wyznaniach religijnych jak na przykład u muzułmanów, gdzie rezygnujący wyznawca tej religii długo nie pożyje.
W filmie reżyser pokazuje jak powstawały specjalne brygady wojsk mojżeszowych, które mając oblicze bezlitosnych morderców służyły, jako jego ochrona osobista. Skąd my to znamy? Hitler również sformował specjalną militarną brygadę SS, która była najbardziej wierna jemu, mordując bezlitośnie przeciwników, obojętnie czy byli to Niemcy czy obcy! W moim przekonaniu wszelkie ruchy, jakie robił Hitler były spowodowane wcieleniem ducha Mojżesza, który wykorzystał go do zemsty nad narodem żydowskim. Skąd można to wysnuć?
Biblia mówi, że Jezus przepowiedział nienawiść Mojżesza do Żydów.

Ewangelia Jana rozdział 5 werset 45
Cytuję:
Nie myślcie, że Ja was będę oskarżał przed Ojcem; oskarża was Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję.

Czy Stworzyciel kierował pokojowo myślami Mojżesza? Wątpię!
Tylko Jezus Chrystus był nastawiony pokojowo! Ukazał religię żydowską w negatywnym świetle, ale nie zamierzał nikogo zabijać i niszczyć niektórych przekonań Żydów.

Ewangelia Jana rozdział 8 werset 44.
Cytuję:
Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego.
On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Powyższy werset biblijny wyraźnie ukazuje nam, że Jezus nie chciał tego przesłania narzucić według swojej własnej woli, raczej chciał zdemaskować Mojżesza ukazując go, jako dyktatora fałszywej religii. Wszystko, co Mojżesz wymyślił i mówił było nieprawdą! Powyższy biblijny werset kompletnie rujnuje prawdę religii żydowskiej jak również prawdę religii chrześcijańskiej oraz muzułmańskiej, które w dalszym ciągu gloryfikują Mojżesza, jako męża bożego. Sekta Świadków Jehowy to już zupełne inne przekleństwo wyraźnego działania na rzecz diabelskiego Mojżesza, który niewątpliwie jest zaciekłym przeciwnikiem Stwórcy! Widząc na filmie jak Mojżesz kazał wymordować za nieposłuszeństwo kilka tysięcy Żydów. Podejrzewałem słusznie, że Hitler był wcieleniem ducha Mojżesza, który przygotował specjalny system wymordowania Żydów, a potem przeciwnych mu wrogów z innych narodów. Film ukazuje jak Mojżesz wprowadza do swej armii ludzi z innych plemion, którzy uwielbiają morderstwa i rabunek. Narrator filmu informuje nas, że wojsko Mojżesza było militarnie podobne do faraońskich, jedynie tylko nie mieli rydwanów, które okazałyby się zbędne w czasie nagłego najazdu na bezbronnych ludzi. Ówczesny Kanaan to obszar bujnych roślin, żyzna ziemia, mający liczne wojsko do obrony swej ojczyzny. Niestety nie mógł się oprzeć krwawym żydowskim bandytom kochającym przelew krwi i rabunek cudzej własności. Dzisiaj Kanaan, czyli Jerozolima to kupa kamieni i trudno sobie wyobrazić ówczesnego Kanannu, którego najechali morderczy Żydzi. Hitler bestialsko jak Mojżesz wprowadził pobór ludzi z każdego zakątka Niemiec, gdyż cały naród niemiecki widział w nim półboga. Doskonale wyszkoleni hitlerowskie oddziały i wspaniały sprzęt militarny jak na ówczesne czasy gwarantował Hitlerowi mordercze podboje. Mojżesz miał okazję zapoznania się z organizacją wojsk faraońskich. Miał doświadczenie militarne, zupełnie jak później Hitler, który swoich podbojach zaczął od pierwszej wojny światowej. Według mnie Mojżesz, niewątpliwie miał w swoim planie podbicie Egiptu, ale pokrzyżowało mu pewne wydarzenie, które z rąk Żydów zakończyło się mordem na jego osobie. Żydzi zorientowali się w niekończących morderczych planach swojego tyrana i postanowili z nim skończyć. Na filmie reżyser ukazuje jak Mojżesz przygotowywał się do pierwszej napaści, by stamtąd organizować swoje następne podboje. Pierwszym najważniejszym zamierzeniem Mojżesza był Kanaan, w którym były surowce do produkcji ówczesnej broni.
Marzeniem Hitlera była Rosja, gdzie były wszelkie surowce potrzebne do podboju świata. Gdyby nie opór Polski, która nie pozwoliła na przejście wojsk hitlerowskich, kto wie czy w owym czasie zdobyta Rosja nie padłaby na kolana przed barbarzyńskim mordercą. Hitler zupełnie jak Mojżesz nie tylko miał zamiar zająć zdobyte terytoria, ale przede wszystkim miał w planie pozabijać wszystkich, by zdobytą ziemię zasiedlić swoimi pomiotami. co trwa do dzisiaj. Na filmie widać jak Mojżesz agitował kobiety niemieckie, by rodziły jak najwięcej dzieci. Populacja Niemiec bardzo interesowała Hitlera. Jego zamierzenie było jak najwięcej urodzeń niemieckich dzieci. Kobiety, które rodziły obdarowywał różnymi nagrodami tak jak na przykład wózkami dziecięcymi.

MOJŻESZ LUDOBUJCĄ ABSOLUTNYM!
Maobici stali Mojżeszowi na przeszkodzie, by wejść do Kanaanu. Podobną przeszkodą dla Hitlera stała się Polska. Rząd polski odrzucił współpracę z hitlerowcami, za co Polska zapłaciła najwyższą cenę, została zaatakowana z obu stron przez Hitlera i Stalina. Ci trzej mordercy jak Mojżesz, Stalin i Hitler działali w jednym duchu, by mordować oraz zabijać jak najwięcej ludzi. Najbardziej perfidne w tym wszystkim jest to, że Mojżesza nazywa się świętym pobożnym człowiekiem, zaś Hitlera największym ludobójcą świata. Wynika z tego, że historia jest największą obłudnicą i zakłamaną częścią życia na świecie. Przykładem jest Napoleon czczony obecnie przez niektórych jak narodowy bohater. Być może i Hitler w przyszłości będzie bożyszczem, gloryfikowany wśród niemieckich faszystów! Dlaczego niebiosa dopuściły do tego, by Hitler jak Stalin i Mojżesz osiągnęli tak ogromną moc militarną? Wydaje mi się, że w przypadku Hitlera chodziłoby niemieccy mordercy zgładzili jeszcze większego mordercę, jakim był rosyjski Stalin.  W przypadku Mojżesza być może chodziło o zgładzenie jakiegoś tyrana faraońskiego. Czasami tak kształtuje się historia i wyrocznia Niebios. Mojżesz to również najokrutniejszy w starodawnej historii świata, bezlitosny morderca. W swych morderczych zapędach kazał nawet zabijać najbliższe mu osoby, które mu kiedyś pomogły. Szczytem jego bestialstwa stały się mordy na jego własnej rodzinie, czyli na żonie i przez niego spłodzonych dzieciach. Dlaczego? Bo był pierwszym kreatorem rasizmu, jakim potem się szczycił w naszych czasach jego następca Hitler. Biblia w wielu miejscach, a szczególnie w starym testamencie jest absolutnie zakłamana, ale w innych częściach stała się bardzo pożyteczna, by rozpoznać w niej kłamstwa, na których zostały zbudowane trzy największe religie: judaizm, islam, chrześcijaństwo w tym też katolicyzm i prawosławie, które wzięły po trochu kłamstwa od jeszcze innych pogan. Niestety w żadnych z nich nie ma prawdziwego przesłania Jezusa, którego działanie wyraźnie wskazywały na zdemaskowanie Mojżesza i wyzbycie się wszelkich wyznań i religii na rzecz wiary indywidualnej w Boga Ojca Stworzyciela, którego świat jeszcze nie zna! W katolicyzmie widać specyficzny, starodawny zakłamany system kapłańsko - faraoński robiący wrażenie na nieświadomych ludziach, by działał doskonale religijny biznes. Katoliccy guru, ubrani w szaty jak za starodawnych czasów nawołują, by wierzyć Mojżeszowi, który rzekomo był w przymierzu z bogiem, a którego on nigdy nie znał jak i też katolicy nie znali! Żyjąc w plugawych kłamstwach nawet wymyślili sobie bałwańską, królową nieba, madonnę i wielu fałszywych świętych. Cały film ukazywał Mojżesza, jako najokrutniejszego mordercę starożytnych czasów. Jednak w końcowej części narrator wypowiada się o Mojżeszu jak o bohaterze narodu żydowskiego. Zapewne, dlatego, że bał się jak każdy inny powiedzieć prawdę jak się rzeczy mają. Chciałbym wyznać, że wierzę w ponowne narodzenie, czyli w ciele nowego człowieka, tak jak powiedział Jezus rozmawiając z dostojnikiem żydowskim. O tym jest napisane w Biblii. Zatem Mojżesz znowu się urodzi w nowym człowieku, być może, jako fałszywy król Dawid, a być może fałszywy Jezus. Jeśli znajdzie podatny grunt na zwiedzenie milionów, ponownie zaatakuje świat, szczególnie Żydów i Arabskich Muzułmanów. Nikt wyroczni diabelskiej nie jest w stanie powstrzymać w przyszłej nawałnicy! Mojżesz znowu marzy, by zachłysnąć się nową krwią swych ofiar nie ważne, z jakiego narodu. Takie przyzwolenie wyrażą wszyscy mieszkańcy Ziemi fałszywemu Chrystusowi, którzy uwierzą w Mojżesza tego zakamuflowanego bandytę!

Pomyśl logicznie! Mojżesz dostał rzekomo od Boga dziesięć przykazań wyryte na kamiennych tablicach. Przykazania były skierowane do Mojżesza i reszty żydowskiego ludu!
Wśród tych przykazaniach są dwa bardzo ważne:
Nie kradnij
Nie zabijaj
Zatem Mojżesz jest największym oszustem, złodziejem i mordercą. Oszustem ponieważ cały jego religijny trik był zwykłym kłamstwem. Był złodziejem kradnąc ludzkie tereny jak na przykład Kaman obecne Jeruzalem. Wymordował ogromną liczbę osób zabierając ich dobytek.
Spójrz logicznie na przekaz biblijny w Ewangelii Jana rozdział 10 werset 8, który wyraźnie mówi że:
Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce.

Pamiętaj gdyby nie poświęcenie Jezusa Chrystusa, pomiotom mojżeszowym podającym się za Żydów udałoby się bardzo szybko opanować cały świat, by nim rządzić i manipulować. Obecnie trwa największy atak pomiotów mojżeszowych na każdą dziedzinę życia, by pod pozorem wolności otumanić wszystkich czym tylko się da. Kult mrocznej magii czarnej madonny może być tego przykładem!  Naśladując Jezusa włóż własny wkład, by ujawnić mojżeszowe oszustwa! Upoważniam Ciebie do wykorzystania wszelkich materiałów z moich stron internetowych i zbudowania na ich podstawie swojej własnej strony! Tak będzie wyglądało Twoje zwycięstwo nad kłamstwem i obłudą jakie stosują wszelkie religie, które są pod panowaniem diabelskiego Mojżesza!


Więcej na www.totalinfo.pl  lub   www.fakty.org.pl

Jeśli nie zmęczyły Cię moje przesłania, a chciałbyś dowiedzieć się jak do mnie przychodzą i jak ja je sam interpretuję - kliknij, a dowiesz się więcej....


P.S. Jest szansa powstrzymania zagłady naszej cywilizacji oraz naszej planety! Mam nadzieję, że moje przesłanie dotrze do kogoś, kto ma kontakt z jakimś zwyrodniałym terrorystą lub tyranem jakiegoś kraju i przedstawi mu je. Być może moje przesłanie wpłynie na stan zwyrodniałego umysłu i zastanowi się on nad swoimi czynami, by opamiętał się.
Wystarczy, że ściągniesz plik PDF i wyślesz go komu zechcesz. Być może w ten sposób powstrzymamy wszelkie tragedie jakie mają przyjść na naszą Ziemię.
Chyba zdajesz sobie sprawę, że pandemia wirusa to tylko ostrzeżenie przed tym co dopiero ma nadejść!
Na końcu znajdziesz moje przesłanie w języku polskim. Wtedy zrozumiesz jaki jest mój zamysł i sens działania. KLIKNIJ!